Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9900000114YABANCI DİL - IZorunlu112
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrencileri İngilizce dilbilgisi ve telaffuzu konusunda geliştirmek, kelime haznelerini genişletmek. Temel dil becerilerinde(okuma, yazma, dinleme, konuşma) öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek. Öğrencilere günlük ve akademik amaçları için gerekli dil becerilerinde gelişebilme şansı sağlamak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Lecturer. Gökhan YILDIRIM
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler İngilizce olarak basit günlük konuşmalar yapabilirler.
2Öğrenciler dilin konuşulduğu bir bölgede seyahat ederken karşılarına çıkacak birçok durumla başa çıkabilirler.
3Öğrenciler değişik fikirler arasında ilişki kurabilir, sebep-sonuç ilişkisi ile bunları ifade edebilirler.
4Öğrenciler kısa, basit notlar yazabilirler.
5Öğrenciler akademik amaçları için uluslararası yayınları takip edebilir ve anlayabilirler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1-Olmak fiili: (am, is ,are) / Kişi, Nesne, İyelik Zamirleri 2-There is/are. A,An,The 3-Soru Kelimeleri 4-Geniş Zaman 5-Have got/Has got 6-Sayılabilen ve sayılamayan isimler 7-Şimdiki Zaman 8-Geçmiş Zaman 9-Şimdiki Zamanın Hikayesi 10-Can, Must 11-Gelecek Zaman 12-Yer-Yön Belirten Edatlar 13-Zaman Edatları 14-Sıfatlar ve Derecelendirme
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1 Olmak fiili: (am, is ,are) / Kişi, Nesne, İyelik Zamirleri
2 There is/are. A,An,The
3 Soru Kelimeleri
4 Geniş Zaman
5 Have got/Has got
6 Sayılabilen ve sayılamayan isimler
7 Şimdiki Zaman
8 Geçmiş Zaman
9 Şimdiki Zamanın Hikayesi
10 Can, Must
11 Gelecek Zaman
12 Yer-Yön Belirten Edatlar
13 Zaman Edatları
14 Sıfatlar ve Derecelendirme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders kitabı: 1. Murphy, R. 1995. Essential Grammar in Use. Cambridge UP, 2. Azar, Betty S. Basic English Grammar, London: Prentice Hall, 1984. 3. English Grammar in Use(Raymond MURPHY)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1       5    
ÖÇ2       5    
ÖÇ3       5    
ÖÇ4       5    
ÖÇ5       5    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr