Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3307003110MİNYATÜR - IZorunlu234
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci, minyatürü oluşturacak çizim öğelerini yapabilecektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
ÖĞR.GÖR.MELAHAT TELERİ
Öğrenme Çıktıları
1Oran orantıyı ayarlayabilecek ve Minyatürde uzak yakın ilişkisi kurabilecektir.
2Oran orantıyı ayarlayabilecek ve Minyatürde uzak yakın ilişkisi kurabilecektir.
3 Minyatürde ışık gölgeyi uygulayabilecek ve Minyatür renklerini belirleyebilecektir.
4 Minyatürde ışık gölgeyi uygulayabilecek ve Minyatür renklerini belirleyebilecektir.
5Su kaynaklarını, dağ-tepe-ova ve gökyüzü öğelerini çizebilecektir.
6Su kaynaklarını, dağ-tepe-ova ve gökyüzü öğelerini çizebilecektir.
7 Hayvan, Fantastik, İnsan figürleri çizebilecektir.
8 Hayvan, Fantastik, İnsan figürleri çizebilecektir.
9Dini ve Sosyal yapılar çizebilecektir.
10Dini ve Sosyal yapılar çizebilecektir.
11Siyasal ve Sivil yapılar çizebilecektir.
12Siyasal ve Sivil yapılar çizebilecektir.
13 Coğrafi, Figürlü ve Mekan öğeleri çizebilecektir.
14 Coğrafi, Figürlü ve Mekan öğeleri çizebilecektir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
"ORAN ORANTIYI AYARLAMAK MİNYATÜRDE UZAK YAKIN İLİŞKİSİ KURMAK MİNYATÜRDE IŞIK GÖLGEYİ UYGULAMAK RENKLERİ BELİRLEMEK SU KAYNAKLARI ÇİZMEK DAĞ TEPE OVA ÇİZMEK ÇİZMEK GÖKYÜZÜ ÖĞELERİNİ ÇİZMEK HAYVAN FİGÜRÜ ÇİZMEK FANTASTİK FİGÜRLER ÇİZMEK İNSAN FİGÜRÜ ÇİZMEK DİNİ YAPILAR ÇİZMEK SOSYAL YAPILAR ÇİZMEK SİYASAL YAPILAR ÇİZMEK SİVİL YAPILAR ÇİZMEK COĞRAFİ ÖĞE SEÇMEK FİGÜRLÜ ÖĞE SEÇMEK MEKÂN ÖĞELERİ SEÇMEK
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Oran orantıyı ayarlamak
2Minyatürde uzak yakın ilişkisi kurmak
3Minyatürde renkleri karmak
4Minyatürde ışık gölgeyi uygulamak
5Su kaynakları çizmek X
6Dağ-tepe-ova çizmek X
7Gökyüzü öğelerini çizmekX
8Hayvan figürü çizmek X
9Fantastik figürler çizmekX
10İnsan figürü çizmekX
11Dini yapılar çizmek X
12Sosyal yapılar çizmekX
13Siyasal yapılar çizmek X
14Sivil yapılar çizmek X
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Minyatür ile ilgili yerel ve yabancı kaynaklar, Internet, diğer kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)116
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1   4    5 4 
ÖÇ2   4    5 4 
ÖÇ3   4    5 4 
ÖÇ4   4    5 4 
ÖÇ5   4    5 4 
ÖÇ6   4    5 4 
ÖÇ7   4    5 4 
ÖÇ8            
ÖÇ9            
ÖÇ10            
ÖÇ11            
ÖÇ12            
ÖÇ13            
ÖÇ14            
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr