Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9900001158GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASISeçmeli244
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
evre ve çevre sorunları üzerine temel kavramların anlaşılması, ülkesel ve küresel ölçekte çevre sorunlarının nedenleri ve temel çevre sorunlarının algılanması ve bu sorunların çözümünde atılması gereken adımların belirlenmesidir. Bunlara ilişkin olarak çevre bilinci ve sosyal sorumluluğun oluşmasını sağlamaktır. Ayrıca; kültürel kayıpları önlemek ve telafi edebilmek adına öğrencilerin sosyal sorumluluk amacıyla projeler geliştirmeleri, bir dizi etkinlik sayesinde öğrencilerin toplumsal sorunlara duyarlılık geliştirmeleri ve çözüm önerileri sunabilmeleri amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
-
Öğrenme Çıktıları
1 Doğal ve Kültürel Çevre, ekosistem, habitat hakkında temel kavramları öğrenir.
2 Çevre sorunlarının nedenlerini öğrenir, bu sorunlara mesleki açıdan yeni bakış açıları geliştirir
3 Çevre sorunlarının yol açtığı sonuçlar öğrenilir.
4Uluslar arası Çevre Politikaları hakkında bilgi sahibi olunur.
5Çevre Bilinci ve Sosyal Sorumluluk Hakkında Yasal Mevzuatı kavrar
6Çevre Bilinci ve Sosyal Sorumluluk hakkında ziraat mühendisi olarak kendisini geliştirir.
7Çevre Bilinci ve Sosyal Sorumluğun önemini anlar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
Çevre bilinci ve sosyal sorumluluğu artırmak, kaybolan toplumsal bilinci oluşturup sosyal anlamda da çevreye katkı sağlamaktır
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin içeriği ile ilgili bilginin verilmesi, öğrencilerin bu dersten beklentilerinin öğrenilmesi.
2Çevre, Ekosistem, Habitat, Niş, Komünite, Ekolojik denge, Ekolojik Çevrimler, Doğal ve Kültürel Çevre ve Çevre Faktörlerinin açıklanması ve tartışılması
3Çevre Sorunlarının Nedenleri, Nüfus Artışı, Plansız Kentleşme, Plansız Sanayileşme sorunlarının açıklanması ve tartışılması
4Çevre Sorunlarının doğurduğu sonuçlar, İnsan Sağlığı açısından çevre kirlilikleri, Başlıca Yerel Çevre Kirlilikleri, Flora-Fauna üzerine etkileri ve Biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkilerinin açıklanması
5Hava kirliliği, Su ve Deniz Kirliliği, Toprak kirliliği sorunlarının açıklanması ve tartışılması
6Gürültü ve Ses Kirliliği, Görüntü Kirliliği sorunlarının açıklanması ve tartışılması
7Radyoaktif ve Kültürel Kirlilik sorunlarının açıklanması ve tartışılması
8Katı atık kirliliği ve dönüşümü, Gıda Kirlenmesi sorunlarının açıklanması ve tartışılması
9Erozyon ve yanlış arazi kullanımı sorunlarının açıklanması ve tartışılması
10Ülkemizde Çevre Koruma hakkında yasal mevzuatın incelenmesi
11Çevre Sorunları için alınacak önlemler, ve geliştirilecek alternatif enerji kaynakları
12İnsanın çevre üzerine etkisinin incelenmesi
13 Çevre ve sürdürülebilir kalkınma, Çevre eğitimi ve çevre bilincinin oluşturulması
14Çevre bilinci ve sosyal sorumluluk gelişimini destekleyici, sürdürülebilir planlama ve tasarımı yaklaşımlarının benimsetilmesi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Haktanır, K. ve Arcak, S. 1998. Çevre Kirliliği, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1503, Ankara. Anonim, 1995. Türkiye’nin Çevre Sorunları, Türkiye Çevre Vakfı Yayını, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Tartışma14114
Proje Hazırlama224
Proje Sunma224
Bireysel Çalışma14228
Ev Ödevi14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)108
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1            
ÖÇ2            
ÖÇ3            
ÖÇ4            
ÖÇ5            
ÖÇ6            
ÖÇ7            
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr