Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Tuzluca Meslek Yüksekokulu - Çocuk Gelişimi - Çocuk GelişimiProgram Tanımları
Kuruluş
Tuzluca Meslek Yüksek okulu bünyesinde hizmet vermekte olan Çocuk Gelişimi bölümü Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 08.10.2014 tarih ve 75850160-104.01.01.01\59060 sayılı kararıyla açılmış olup yine Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 22.03.2018 tarihli 75850160-301.01.02-E.24245 sayılı kararıyla Öğrenci almaya Başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Çocuk Gelişimi alaninda Önlisans Diplomasi" derecesi alirlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Çocuk Gelişimi Önlisans Programına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul edilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Iğdır Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Okulöncesi ve özel egitim kurumlarında,çocuk kliniklerindeki oyun odalarında tedavileri süren çocuklara müzik, resim, drama, jimnastik, bilgisayar egitimi verir, hos vakit geçirmelerini saglar, ilkyardım kurallarını uygulayabilirler
Program Profili
Okul öncesinde öğretmen asistanı/özel eğitimde öğretmen asistanı programı ders planında yer alan dersler, bu derslerin altındaki modüllerin içeriğindeki eğitim-öğretim ve staj uygulamalarını kapsar.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Okul öncesinde öğretmen asistanı/özel eğitimde öğretmen asistanı programında programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kız teknik ve meslek liseleri, ilköğretim okulları ile resmî ve özel kurumların kreş, yuva, anaokulu, ana sınıfı, gibi Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında, Rehabilitasyon Merkezleri, çocuk kulüpleri , özel eğitim kurumları ve kaynaştırma eğitimi yapılan sınıflarda istihdam edilirler
Üst Derece Programlarına Geçiş
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapılır ÇOCUK GELİŞİMİ EĞİTİMİ VE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMLERİNE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLİR
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Teorik sınavlarda ders içeriğine uygun olarak çoktan seçmeli,boşluk doldurma,doğru yanlış ifadeli,karşılaştırmalı ve açık uçlu olacak şekilde yapılmaktadır,Uygulamalı dersler ise uygulama sınavı ile değerlendirilmektedir
Mezuniyet Koşulları
En az 4 yarılyılda 120 AKTS'yi tamamlamış olmak
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı Öğr.Gör. Nuray BAYAT USTA Adres : Tuzluca Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Karaağaç Kampüsü (Eski Hastane Binası) 76000, Merkez/IĞDIR Telefon : +90.476.223 00 10 - 3412 (Öğrenci İşleri) E-posta : tuzluca.myo@igdir.edu.tr
Bölüm Olanakları
İlgili derslerle ilgili teorik eğitimin yaplabileceği donanımlı derslikler ve uygulama çalışmalrı için materyal hazırlama ve drama atölyeleri mevcuttur. Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, Okul öncesinde öğretmen asistanı/özel eğitimde öğretmen asistanı bölümü ile ilgili işletmeler, meslek odaları ve meslek elemanları ile Öğretim elemanları rehberliğinde iş birliğine yönlendirilir.

Program Çıktıları
1Çocuk gelişimi alanı ile ilgili kavramları, kuramları, ulusal ve uluslararası uygulamaları ve kavramlar arası ilişkileri bilir.
2Çocukların gelişim ve öğrenme özellikleri ile gelişimsel bozuklukları ve öğrenme güçlüklerini bilir.
3Çocuk gelişimi alanı ile ilgili eğitim programları, öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
4Farklı özellikteki çocukların topluma kazandırılmasına yönelik uygulamaları bilir.
5Çocukların gelişimlerini farklı ölçme yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir ve takip eder.
6Çocuk gelişimi ile ilgili eğitim programlarının felsefesini, genel özelliklerini ve ögelerini eğitim programlarında kullanır.
7Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere katılarak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir ve etkin bir şekilde kullanır.
8Çocukların gelişim özellikleri ve bireysel farklılıklarını dikkate alarak eğitim programları hazırlar, uygular ve değerlendirir.
9Özel gereksinimli çocukların gelişim özellikleri ve bireysel farklılıklarını dikkate alarak eğitim programı hazırlar, uygular ve değerlendirir.
10 Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler sorunları ortaya koyar.
11Farklı özellikteki çocukların topluma kazandırılması için çocuğu, aileyi ve eğitim kurumunu içine alan çok yönlü bir yaklaşımla uygun stratejiler geliştirir ve uygular.
12 Eğitim materyalleri geliştirir ve eğitim ortamlarını düzenler.
13Alanı ile bağlantılı diğer meslek gruplarındaki kişi ve kurumlarla iletişime girerek, bilgilerini paylaşır, sorunları tartışır ve öneriler sunar.
14Çocuk gelişimi ile ilgili uygulamalarında estetik bir bakış açısı kullanır.
15 Ailelere yönelik rehberlik ve danışmanlık çalışmalarında gerekli olabilecek etkili öğretim ve iletişim yöntemlerini kullanır.
16Türkçeyi doğru ve etkili kullanır ve en az B2 düzeyinde bir yabancı dili konuşabilir.
17Teknolojiyi planlama ve öğrenme sürecinde etkili olarak kullanır.
18Çocuk gelişimi uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülmeyen sorunları çözmek için bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır sorunlara, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri sunar.
19Çocuk gelişimi ile ilgili özgün ürün, proje ve etkinlikler geliştirir, bu çalışmaları yönetir, süreci izleyip değerlendirir.
20Çocuk gelişimi ile ilgili temel tıp, fen, sosyal ve davranış bilimlerine ilişkin bilgilerini uygulamalarında etkin bir şekilde kullanır.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
11122223333333333333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 UNVIT0001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 0
2 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
3 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
4 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 0
5 182200401103 ÇOCUK BESLENMESİ Zorunlu 2 0 0 4
6 202200401103 ÇOCUK BESLENMESİ Zorunlu 2 2 0 4
7 202200401103 ÇOCUK BESLENMESİ Zorunlu 2 2 0 4
8 182200401102 ÇOCUK GELİŞİMİ I Zorunlu 3 0 0 4
9 202200401102 ÇOCUK GELİŞİMİ- I Zorunlu 3 0 0 0
10 202200401102 ÇOCUK GELİŞİMİ- I Zorunlu 3 0 0 4
11 MYCGL1001 ÇOCUK GELİŞİMİ -I Zorunlu 3 0 0 0
12 MYCHK2007 ÇOCUK HAKLARI VE KORUMA Zorunlu 2 0 0 0
13 MYCPR2003 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞI -I Zorunlu 3 0 0 3
14 MYCSH2011 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI -I Zorunlu 3 0 0 0
15 MYCAB2009 ÇOCUK VE ANNE BESLENMESİ Zorunlu 2 0 0 0
16 MYDRM2001 ÇOCUK VE DRAMA -I Zorunlu 3 0 0 0
17 MYOYN2013 ÇOCUK VE OYUN Zorunlu 2 0 0 0
18 MYCGE1021 ÇOCUKLARDA İLKYARDIM Zorunlu 2 0 0 0
19 MYGRS2031 GİRİŞİMCİLİK -I Zorunlu 2 0 0 0
20 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
21 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
22 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
23 182200401100 MATEMATİK Zorunlu 2 0 0 2
24 202200401100 MATEMATİK Zorunlu 2 0 0 0
25 202200401100 MATEMATİK Zorunlu 2 0 0 0
26 MYOOU2005 OKUL ÖNCESİ UYGULAMA Zorunlu 4 0 0 0
27 182200401101 ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ Zorunlu 2 0 0 4
28 202200401101 ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ Zorunlu 2 0 0 4
29 202200401101 ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ Zorunlu 2 0 0 4
30 182200401104 ÖZEL EĞİTİM Zorunlu 2 0 0 4
31 202200401104 ÖZEL EĞİTİM Zorunlu 2 0 0 0
32 202200401104 ÖZEL EĞİTİM Zorunlu 2 0 0 4
33 2200001000 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli - - - 0
34 2200001000 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli - - - 0
35 2200001000 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli - - - 0
36 MYTCD2029 TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI SAĞLIK HİZMETLERİ Zorunlu 2 0 0 0
37 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
38 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
39 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
40 UNVTD0005 TÜRK DİLİ -I Zorunlu 2 0 0 0
41 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
42 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
43 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
44 UNVYD0003 YABANCI DİL -I Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 88 4 0 61
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182200402100 AİLE EĞİTİMİ Zorunlu 2 0 0 2
2 202200402100 AİLE EĞİTİMİ Zorunlu 2 0 0 2
3 202200402100 AİLE EĞİTİMİ Zorunlu 2 0 0 2
4 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 0
5 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 0
6 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
7 UNVIT0002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -II Zorunlu 2 0 0 0
8 MYIST1024 BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 2 0 0 0
9 182200402102 ÇOCUK GELİŞİMİ II Zorunlu 3 0 0 4
10 202200402102 ÇOCUK GELİŞİMİ -II Zorunlu 3 2 0 4
11 MYCGL1002 ÇOCUK GELİŞİMİ -II Zorunlu 3 0 0 0
12 202200402102 ÇOCUK GELİŞİMİ -II Zorunlu 3 2 0 4
13 MYCGE1010 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 0
14 182200402101 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Zorunlu 2 0 0 2
15 202200402101 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Zorunlu 2 0 0 0
16 202200402101 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Zorunlu 2 0 0 0
17 182200402103 ÇOCUK VE MÜZİK Zorunlu 2 0 0 2
18 202200402103 ÇOCUK VE MÜZİK Zorunlu 2 2 0 2
19 202200402103 ÇOCUK VE MÜZİK Zorunlu 2 2 0 2
20 MYCGE1008 EĞİTİMDE ARAÇ VE GELİŞTİRME -II Zorunlu 2 0 0 0
21 MYILT1020 İLETİŞİM Zorunlu 2 0 0 0
22 MYCGE1006 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM -II Zorunlu 3 0 0 0
23 MYOEG1004 ÖZEL EĞİTİM -II Zorunlu 3 0 0 0
24 2200002000 SEÇMELİ DERS GRUBU 2 Seçmeli - - - 0
25 2200002000 SEÇMELİ DERS GRUBU 2 Seçmeli - - - 0
26 2200002000 SEÇMELİ DERS GRUBU 2 Seçmeli - - - 0
27 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 0
28 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 0
29 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
30 UNVTD0006 TÜRK DİLİ -II Zorunlu 2 0 0 0
31 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
32 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
33 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
34 UNVYD0004 YABANCI DİL -II Zorunlu 2 0 0 0
35 MYEDO1018 YAZ STAJI Zorunlu 0 3 0 0
36 182200402104 YAZ STAJI (30 İŞ GÜNÜ) Zorunlu 0 0 0 0
37 202200402104 YAZ STAJI (30 İŞ GÜNÜ) Zorunlu 0 0 0 0
38 202200402104 YAZ STAJI (30 İŞ GÜNÜ) Zorunlu 0 0 0 8
Toplam 68 11 0 44
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MYCAN1043 CANLI YAŞAMINDA HÜCRELERİN SERÜVENİ Zorunlu 2 0 0 0
2 182200403100 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞI Zorunlu 2 0 0 3
3 202200403100 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞI Zorunlu 2 0 0 3
4 202200403100 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞI Zorunlu 2 0 0 3
5 182200403101 ÇOCUK VE DRAMA Zorunlu 2 1 0 0
6 202200403101 ÇOCUK VE DRAMA Zorunlu 2 1 0 0
7 202200403101 ÇOCUK VE DRAMA Zorunlu 2 1 0 0
8 182200403102 ÇOCUKLA İLETİŞİM Zorunlu 2 0 0 3
9 202200403102 ÇOCUKLA İLETİŞİM Zorunlu 2 0 0 3
10 202200403102 ÇOCUKLA İLETİŞİM Zorunlu 2 0 0 3
11 182200403103 EĞİTİMDE ARAÇ GEREÇ GELİŞTİRME Zorunlu 1 1 0 0
12 202200403103 EĞİTİMDE ARAÇ GEREÇ GELİŞTİRME Zorunlu 1 1 0 0
13 202200403103 EĞİTİMDE ARAÇ GEREÇ GELİŞTİRME Zorunlu 1 1 0 0
14 MYCGE1009 EĞİTİMDE ARAÇ VE GELİŞTİRME- I Zorunlu 2 0 0 0
15 MYCGE1007 GENEL AİLE EĞİTİMİ Zorunlu 3 0 0 0
16 182200403104 OKUL ÖNCESİ EĞ. KUR. UYGULAMA I Zorunlu 0 6 0 0
17 202200403104 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA - I Zorunlu 0 6 0 8
18 202200403104 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA - I Zorunlu 0 6 0 8
19 MYCGE1005 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ -I Zorunlu 3 0 0 0
20 MYOEG1009 ÖZEL EĞİTİM- I Zorunlu 3 0 0 0
21 MYSAG2029 SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİYE YÖNETİMİ VE İNDİKATÖRLER Zorunlu 2 0 0 0
22 2200003000 SEÇMELİ DERS GRUBU 3 Seçmeli - - - 0
23 2200003000 SEÇMELİ DERS GRUBU 3 Seçmeli - - - 0
24 2200003000 SEÇMELİ DERS GRUBU 3 Seçmeli - - - 0
Toplam 36 24 0 34
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MYEP12024 4 EPİDEMİYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 0
2 182200404100 ÇOCUK ANİMATÖRLÜĞÜ Zorunlu 2 0 0 0
3 182200404101 ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA Zorunlu 2 0 0 0
4 202200404101 ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA Zorunlu 2 0 0 0
5 202200404101 ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA Zorunlu 2 0 0 3
6 MYCPR2002 ÇOCUK GELİŞİMİ VE RUH SAĞLIĞI- II Zorunlu 2 0 0 0
7 MYCSH2004 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI- II Zorunlu 3 0 0 0
8 MYDRM2010 ÇOCUK VE DRAMA- II Zorunlu 3 0 0 0
9 182200404102 ÇOCUK VE OYUN Zorunlu 2 0 0 0
10 202200404102 ÇOCUK VE OYUN Zorunlu 2 0 0 0
11 202200404102 ÇOCUK VE OYUN Zorunlu 2 0 0 2
12 MYCTD2032 ÇOCUKLARDA TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Zorunlu 2 0 0 0
13 182200404103 ÇOCUKTA SANAT VE YARATICILIK Zorunlu 2 0 0 0
14 202200404103 ÇOCUKTA SANAT VE YARATICILIK Zorunlu 2 0 0 0
15 202200404103 ÇOCUKTA SANAT VE YARATICILIK Zorunlu 2 0 0 3
16 MYCSY2012 ÇOCUKTA SANAT VE YARATICILIK Zorunlu 2 0 0 0
17 202200404100 EĞİTİMDE FARKLI YAKLAŞIMLAR VE PROGRAMLAR Zorunlu 2 0 0 2
18 202200404100 EĞİTİMDE FARKLI YAKLAŞIMLAR VE PROGRAMLAR Zorunlu 2 0 0 2
19 MYEPP2008 EĞİTİMDE PLANLAMA VE PROGRAMLAMA Zorunlu 3 0 0 0
20 MYİDD2024 İŞARET DİLİ İLE DRAMA Zorunlu 2 0 0 0
21 182200404105 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ Zorunlu 2 0 0 0
22 202200404105 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ Zorunlu 2 0 0 0
23 202200404105 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ Zorunlu 2 0 0 3
24 182200404104 OKUL ÖNCESİ EĞ. KUR. UYGULAMA II Zorunlu 0 6 0 8
25 202200404104 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA -II Zorunlu 0 6 0 8
26 202200404104 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA -II Zorunlu 0 6 0 8
27 MYOEU2006 ÖZEL EĞİTİMDE UYGULAMA Zorunlu 0 4 0 0
28 UNVOD2098 PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 0
29 2200004000 SEÇMELİ DERS GRUBU 4 Seçmeli - - - 0
30 2200004000 SEÇMELİ DERS GRUBU 4 Seçmeli - - - 0
31 2200004000 SEÇMELİ DERS GRUBU 4 Seçmeli - - - 0
Toplam 51 22 0 39
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182200401105 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 0
2 182200401106 DEĞERLER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 0
3 182200401107 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERÏ Seçmeli 2 0 0 0
4 182200401108 İLK YARDIM Seçmeli 2 0 0 3
5 182200401109 SANAT ETKİNLİKLERİNİ İZLEME Seçmeli 2 0 0 0
6 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
7 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
8 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 200000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 2
2 202200401105 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
3 202200401106 DEĞERLER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 0
4 202200401107 ÇOCUK BAKIMI İLKE VE UYGULAMA Seçmeli 2 0 0 0
5 202200401108 İLK YARDIM Seçmeli 2 0 0 3
6 202200401109 ÇOCUĞU TANIMA VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 0 0 3
7 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
8 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 200000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 2
2 202200401105 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
3 202200401106 DEĞERLER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 3
4 202200401107 ÇOCUK BAKIMI İLKE VE UYGULAMA Seçmeli 2 0 0 3
5 202200401108 İLK YARDIM Seçmeli 2 0 0 2
6 202200401109 ÇOCUĞU TANIMA VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 0 0 3
7 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
8 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ DERS GRUBU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182200402105 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 0
2 182200402106 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
3 182200402107 İŞ SAĞLIĞI VE GUVENLIGİ Seçmeli 2 0 0 3
4 182200402108 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 2 0 0 0
5 182200402109 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI Seçmeli 2 0 0 0
6 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 3
SEÇMELİ DERS GRUBU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 202200402105 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 0
2 202200402106 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
3 202200402107 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
4 202200402108 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 2 0 0 0
5 202200402109 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI Seçmeli 2 0 0 0
6 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 3
SEÇMELİ DERS GRUBU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 202200402105 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 3
2 202200402106 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
3 202200402107 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
4 202200402108 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 2 0 0 3
5 202200402109 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI Seçmeli 2 0 0 3
6 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 3
SEÇMELİ DERS GRUBU 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182200403105 ÇOCUK VE ÇEVRE Seçmeli 2 0 0 3
2 182200403106 DAVRANIŞ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
3 182200403107 MESLEK ETIĞİ Seçmeli 2 0 0 3
4 182200403108 ÖZEL EĞİTİMDE ARAÇ-GEREÇ GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 0
5 182200403109 ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARDA CİNSEL EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 202200403105 ÇOCUK VE ÇEVRE Seçmeli 2 0 0 3
2 202200403106 DAVRANIŞ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
3 202200403107 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
4 202200403108 ÖZEL EĞİTİMDE ARAÇ GEREÇ GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 0
5 202200403109 ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARDA CİNSEL EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 202200403105 ÇOCUK VE ÇEVRE Seçmeli 2 0 0 3
2 202200403106 DAVRANIŞ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
3 202200403107 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
4 202200403108 ÖZEL EĞİTİMDE ARAÇ GEREÇ GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 3
5 202200403109 ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARDA CİNSEL EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ DERS GRUBU 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182200404106 KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 2 0 0 0
2 182200404107 SEMİNER Seçmeli 2 0 0 0
3 182200404108 REHBERLİK Seçmeli 2 0 0 0
4 182200404109 DİKSİYON VE BEDEN DİLİ Seçmeli 2 0 0 0
5 182200404110 ÇOCUK HAKLARI VE KORUMA Seçmeli 2 0 0 0
6 192200404111 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 0
7 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
8 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 202200404106 KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
2 202200404107 SEMİNER Seçmeli 2 0 0 0
3 202200404108 REHBERLİK Seçmeli 2 0 0 0
4 202200404109 DİKSİYON VE BEDEN DİLİ Seçmeli 2 0 0 0
5 202200404110 ÇOCUK HAKLARI VE KORUMA Seçmeli 2 0 0 0
6 202200404111 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 0
7 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
8 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 202200404106 KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
2 202200404107 SEMİNER Seçmeli 2 0 0 3
3 202200404108 REHBERLİK Seçmeli 2 0 0 3
4 202200404109 DİKSİYON VE BEDEN DİLİ Seçmeli 2 0 0 3
5 202200404110 ÇOCUK HAKLARI VE KORUMA Seçmeli 2 0 0 3
6 202200404111 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
7 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 3
8 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 3
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr