Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Ziraat Fakültesi - Biyosistem Mühendisliği - Biyosistem MühendisliğiProgram Tanımları
Kuruluş
Kazanılan Derece
Mezun olunduğunda Biyosistem Mühendisliği diplomasına sahip olunur. Ünvanı ise Biyosistem Mühendisi´dir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Ortaöğretimden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavın'da yeterli puanı almış olmak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Iğdır Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bölüm mezunları pek çok kamu ve özel sektör kuruluşunda görev alabilmektedir. Tarım ve Köy işleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Tarım Makineleri ve Traktör Sanayi, Tarımsal Danışmanlık Kuruluşları, Tarıma Dayalı Kooperatifler, Kamu ve Özel Bankalar, Sulama-Drenaj Müteahhitlik Firmaları, Mühendislik ve Danışmanlık Büroları, Arazi Toplulaştırması Müteahhitlik Firmaları, Tarıma Dayalı Uluslararası Şirketler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli puan almaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlara müracaat yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Iğdır Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilen şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler kayıt yaptırdıktan sonra 1. Sınıf öğrenimine başlarlar. Bölümümüz öğretim planında belirtilmiş derslerden ve yakmakla yükümlü olduğu stajdan başarılı olduktan sonra programı tamamlamış olurlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Şükrü İsmail İPEK Kars yolu Üzeri Eski Hastahane Binası 76000 IĞDIR Telefon: 0476.226 13 14 (pbx) 0476.226 10 23 (pbx) Fax: 0476.226 12 51 E-Posta:biyosistem@igdir.edu.tr
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Biyosistem Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern, temel mühendislik araç-gereçlerini ve tekniklerini kullanabilme ve bunu uygulayabilme becerisini kazanma, teknik resim becerisiyle iletişim kurabilme.
2Sorgulama ve araştırma becerisi ile bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları, diğer bilgi kaynaklarını ve alanı ilgili paket programları kullanabilme becerisi
3Teorik olarak verilen matematik, fen ve mühendislik bilgileriyle yeterli alt yapıya sahip olma, mevcut bilgilerini yeni ortaya çıkan uygulamalara adapte etme ve bu bilgileri Biyosistem Mühendisliği ile ilgili alanlara uygulayabilme becerisini kazanma
4Alanı ile ilgili veya alan dışı mühendislik çözümlerinin evrensel ve toplumsal bağlamda etkilerini anlama, doğru bir biçimde yorumlama ve çözüm sürecinde rol alma, girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma.
5Alanıyla ilgili bir sistemi veya süreci ekonomiklik, zaman, çevre, etik, iş güvenliği, işçi sağlığı, imal edilebilir olma ve sürdürebilirlik gibi gerçekçi kısıtlara göre tasarlayabilme alanıyla ilgili olarak uygulayabilme ve bu sistem veya sürecin tasarımını ayrıntılandırma veya uyarlama becerisi kazanma
6Mühendislik ve Biyosistem Mühendisliği ilgili alanlarda bilgilerle deney kurup yürütme, veri analizi yapabilme ve edindiği bilgilerin doğruluğunu sorgulama yetisi kazanma
7Alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız yürütebilme ve disiplinler arası bir takım çalışması yürütebilme ve gerektiğinde sorumluluk alıp hızlı çözümler üretebilme becerisi kazanma
8Mühendislik problemlerini tanımlayabilme, formüle edebilme, çözebilme ve değerlendirme becerisi kazanma, geliştirilmiş teknolojilerin uygulamasındaki sorunları çözebilme
9Alanı ile ilgili veya alan dışı mühendislik çözümlerinin evrensel ve toplumsal bağlamda etkilerini anlama, doğru bir biçimde yorumlama, çözüm sürecinde rol alma, girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma.
10Yaşam boyu öğrenme yetisine sahip olma, öğrenme gereksinimlerini belirleyip, yönlendirerek alanındaki ve alan dışındaki çağdaş ve güncel konuları izleyebilme ve öğrenebilme
11Mühendislik ve Biyosistem Mühendisliği ilgili alanlarda bilgilerle deney kurup yürütme, veri analizi yapabilme ve edindiği bilgilerin doğruluğunu sorgulama yetisi kazanma
12Alanıyla ilgili bir sistemi veya süreci ekonomiklik, zaman, çevre, etik, iş güvenliği, işçi sağlığı, imal edilebilir olma ve sürdürebilirlik gibi gerçekçi kısıtlara göre tasarlayabilme alanıyla ilgili olarak uygulayabilme ve bu sistem veya sürecin tasarımını ayrıntılandırma veya uyarlama becerisi kazanma
13Mühendislik problemlerini tanımlayabilme, formüle edebilme, çözebilme ve değerlendirme becerisi kazanma, geliştirilmiş teknolojilerin uygulamasındaki sorunları çözebilme
14Sorgulama ve araştırma becerisi ile bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları, diğer bilgi kaynaklarını ve alanı ilgili paket programları kullanabilme becerisi
15Mesleki ve etik (ahlaki) sorumlulukları kavrayabilme ve buna göre hareket edebilme
16Türkçe etkin iletişim kurabilme becerisi kazanma, en az bir yabancı dili etkin biçimde kullanabilme ve bu becerilerle sosyal yaşama uyum sağlayabilme
17Mühendislik ve Biyosistem Mühendisliği ilgili alanlarda bilgilerle deney kurup yürütme, veri analizi yapabilme ve edindiği bilgilerin doğruluğunu sorgulama yetisi kazanma
18Alanıyla ilgili bir sistemi veya süreci ekonomiklik, zaman, çevre, etik, iş güvenliği, işçi sağlığı, imal edilebilir olma ve sürdürebilirlik gibi gerçekçi kısıtlara göre tasarlayabilme alanıyla ilgili olarak uygulayabilme ve bu sistem veya sürecin tasarımını ayrıntılandırma veya uyarlama becerisi kazanma
19Mesleki ve etik (ahlaki) sorumlulukları kavrayabilme ve buna göre hareket edebilme
20Alanı ile ilgili veya alan dışı mühendislik çözümlerinin evrensel ve toplumsal bağlamda etkilerini anlama, doğru bir biçimde yorumlama ve çözüm sürecinde rol alma, girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
11233333333333333333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
2 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 0
3 220701601103 BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİ. GİRİŞ Zorunlu 2 1 0 0
4 220701601104 BOTANİK Zorunlu 3 0 0 0
5 220701601100 FİZİK Zorunlu 3 0 0 3
6 220701601100 FİZİK Zorunlu 3 0 0 3
7 9900000133 FİZİK - I Zorunlu 2 2 0 5
8 9900001036 İKLİM BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 3
9 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
10 220701601106 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 2 0 0 0
11 220701601101 KİMYA Zorunlu 3 0 0 0
12 9900000131 KİMYA - I Zorunlu 2 2 0 5
13 9900000132 MATEMATİK - I Zorunlu 2 2 0 5
14 220701601102 MATEMATİK - I Zorunlu 3 0 0 0
15 9900001152 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNİKLERİ Zorunlu 1 2 0 3
16 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
17 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 2
18 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 3
19 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 0
20 220701601105 ZOOLOJİ Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 44 9 0 40
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 3
2 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 0
3 220701602105 DİJİTAL OKURYAZARLIK Zorunlu 3 0 0 0
4 220701602104 ENERJİ KAYNAKLARI Zorunlu 3 0 0 0
5 9900001025 GENEL EKONOMİ Zorunlu 2 0 0 4
6 220701602102 İKLİM BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 0
7 9900001107 İSTATİSTİK Zorunlu 2 2 0 6
8 220701602103 MALZEME BİLGİSİ Zorunlu 3 0 0 0
9 9900000232 MATEMATİK - II Zorunlu 2 2 0 6
10 220701602100 MATEMATİK - II Zorunlu 3 0 0 0
11 220701602101 ÖLÇME BİLGİSİ Zorunlu 2 2 0 0
12 220701602106 TARIM MAK. GİRİŞ Zorunlu 2 2 0 0
13 9900001072 TOPRAK BİLGİSİ Zorunlu 2 2 0 5
14 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 3
15 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
16 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 3
17 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 38 10 0 32
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 220701603102 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Zorunlu 3 0 0 0
2 130701603102 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Zorunlu 2 2 0 6
3 9900001012 BİTKİ KORUMA Zorunlu 2 2 0 5
4 220701603101 BİTKİ KORUMA MAKİNALARI Zorunlu 1 2 0 0
5 220701603107 DİNAMİK Zorunlu 2 0 0 0
6 9900001028 GENEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 2 0 4
7 220701603105 İSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 0
8 9900000231 KİMYA - II Zorunlu 2 2 0 4
9 130701603101 LİNEER CEBİR Zorunlu 2 2 0 6
10 220701603100 STATİK Zorunlu 2 0 0 0
11 220701603108 TARIM EKONOMİSİ Zorunlu 3 0 0 0
12 220701603106 TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA Zorunlu 2 2 0 0
13 130701603100 TEKNİK RESİM Zorunlu 1 2 0 5
14 220701603104 TEKNİK RESİM Zorunlu 2 2 0 0
15 220701603103 TOPRAK BİLGİSİ Zorunlu 2 2 0 0
Toplam 31 20 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 220701604104 BAHÇE BİTKİLERİ Zorunlu 2 2 0 0
2 130701604100 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM Zorunlu 1 2 0 5
3 220701604100 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Zorunlu 2 2 0 0
4 9900001010 BİTKİ FİZYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 5
5 220701604108 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 0
6 9900000233 FİZİK - II Zorunlu 2 2 0 6
7 9900001032 GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 5
8 220701604102 HAYVANSAL ÜRETİM Zorunlu 2 2 0 0
9 220701604107 HİDROLOJİ Zorunlu 3 0 0 0
10 220701604103 İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ Zorunlu 3 0 0 0
11 130701604201 LİNEER CEBİR - II Zorunlu 2 0 0 3
12 220701604105 MUKAVEMET Zorunlu 3 0 0 0
13 220701604106 TARIMSAL ATIK YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 0
14 9900001067 TARLA BİTKİLERİ Zorunlu 2 2 0 6
15 220701604101 TARLA BİTKİLERİ Zorunlu 2 2 0 0
Toplam 35 16 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 220701605102 EKİM BAKIM GÜBRE MAKİNALARI Zorunlu 2 1 0 0
2 220701605001 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS-I Seçmeli - - - 0
3 220701605103 MAKİNE ELEMANLARI Zorunlu 3 0 0 0
4 130701605100 MAKİNE MALZEME BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 3
5 220701605000 MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER-I Seçmeli - - - 0
6 130701605103 MÜHENDİSLİK TOPOĞRAFYASI Zorunlu 1 2 0 3
7 13070100005 SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
8 130701605102 STATİK Zorunlu 2 0 0 3
9 130701605104 SULAMANIN TEMEL İLKELERİ Zorunlu 2 0 0 0
10 220701605101 SULAMANIN TEMEL İLKELERİ Zorunlu 2 0 0 0
11 130701605101 TARIM MAKİNELERİ Zorunlu 1 2 0 3
12 0701405105 TARIMSAL İŞLETMECİLİK Zorunlu 2 2 0 4
13 220701605104 TERMİK MOTORLAR Zorunlu 2 0 0 0
14 220701605100 TERMODİNAMİK Zorunlu 2 0 0 0
15 220701605105 UZAKTAN ALGILAMAYA GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 23 7 0 16
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 130701606100 EKİM BAKIM VE GÜBRELEME MAKİNELERİ Zorunlu 1 2 0 3
2 220701606001 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS-II Seçmeli - - - 0
3 220701606101 HAYVANCILIKTA MEKANİZASYON Zorunlu 2 1 0 0
4 220701606000 MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER-II Seçmeli - - - 0
5 13070100006 SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
6 220701606104 TARIM MAKİNALARI İŞLETME TEKNİĞİ Zorunlu 3 0 0 0
7 220701606100 TARIM TRAKTÖRLERİ Zorunlu 2 1 0 0
8 130701606103 TARIMSAL İNŞAAT Zorunlu 1 2 0 3
9 220701606102 TARIMSAL İNŞAAT Zorunlu 1 2 0 0
10 130701606104 TARIMSAL YAPI MALZEMELERİ Zorunlu 2 0 0 3
11 220701606103 TARIMSAL YAPI MALZEMELERİ Zorunlu 2 0 0 0
12 130701606101 TERMODİNAMİK Zorunlu 2 0 0 3
13 220701606105 ÜRÜN İŞLEME VE ÜRETİM MAKİNALAR Zorunlu 3 0 0 0
14 130701606102 ZEMİN MEKANİĞİ Zorunlu 1 2 0 3
15 0701306106 ZİRAİ MÜCADELE YÖNTEMLERİ VE TARIM İLAÇLARI Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 22 10 0 19
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 130701607104 BASINÇLI SULAMA SİSTEMLERİ TASARIMI Zorunlu 1 2 0 3
2 220701607101 DRENAJ VE ARAZİ ISLAHI Zorunlu 2 0 0 0
3 220701607100 HASAT HARMAN MAKİNELERİ Zorunlu 2 1 0 0
4 130701607102 MAKİNE ELEMANLARI Zorunlu 2 0 0 3
5 220701607001 MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER-III Seçmeli - - - 0
6 9900000134 SANAT VE KÜLTÜR İÇERİKLİ DERS - I Seçmeli - - - 0
7 13070100007 SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
8 220701607002 SOSYAL-KÜLTÜREL İÇERİKLİ DERS Seçmeli - - - 0
9 220701607000 STAJ Zorunlu 0 0 0 0
10 130701607100 SULAMA MAKİNELERİ Zorunlu 1 2 0 3
11 220701607102 SULAMA MAKİNELERİ Zorunlu 1 2 0 0
12 130701607103 TARIMSAL YAPILARIN TASARIMI Zorunlu 1 2 0 3
13 130701607101 TERMİK MOTORLAR Zorunlu 1 2 0 3
14 220701607103 TOPRAK İŞLEME SİSTEMLERİ Zorunlu 1 2 0 0
Toplam 15 13 0 15
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0701308107 BİTKİ KORUMA MAKİNALARI Zorunlu 2 0 0 3
2 130701608102 DRENAJ VE ARAZİ ISLAHI Zorunlu 1 2 0 3
3 130701608101 HASAT HARMAN MAKİNELERİ Zorunlu 2 0 0 3
4 220701608000 MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER-IV Seçmeli - - - 0
5 9900000234 SANAT VE KÜLTÜR İÇERİKLİ DERS - II Seçmeli - - - 0
6 13070100008 SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
7 130701608103 SERA YAPI TEKNİĞİ Zorunlu 1 2 0 3
8 130701608100 TARIM TRAKTÖRLERİ Zorunlu 2 1 0 5
Toplam 11 5 0 17
 
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 220701605117 MOLEKÜLER LABORAT. TEKNIKLERI Seçmeli 2 0 0 0
2 220701605118 TOPRAK GÜBRE BİTKİ ANALİZLERİ Seçmeli 1 2 0 0
3 220701605119 GENETİK MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
4 220701605120 KIRSAL KALKINMA Seçmeli 2 0 0 0
5 220701605121 ENZİM VE MİKROBİYAL BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 0
6 220701605122 YAĞ BİTKİLERİ Seçmeli 2 0 0 0
7 220701605123 BİTKİ KORUMA REHBERLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
8 9900001160 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINA GİRİŞ Seçmeli 2 2 0 0
MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 220701605106 BAĞ BAHÇE MAKİNELERİ Seçmeli 2 0 0 0
2 220701605107 PEYZAJ SULAMASI Seçmeli 2 0 0 0
3 220701605108 DRENAJ SİSTEMLERİNİN TASARIMI Seçmeli 2 0 0 0
4 220701605109 TARIM MAKİNELERİ DENEY METOT. Seçmeli 2 1 0 0
5 220701605110 BASINÇLI SULAMA SİSTEM. TASARIMI Seçmeli 2 0 0 0
6 220701605111 UZAKTAN ALGILAMAYA GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 0
7 220701605112 ARAZİ TESVİYE MAKİNELERİ Seçmeli 2 0 0 0
8 220701605113 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE ARGE İLKE. Seçmeli 2 0 0 0
9 220701605114 TARIMDA OTOMASYON Seçmeli 2 0 0 0
10 220701605115 SU KAYNALARININ PLANLANMASI Seçmeli 2 0 0 0
11 220701605116 TEKNİK RESİM Seçmeli 2 2 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0701305116 PEYZAJ ALANLARINDA HYDROSEEDING Seçmeli 2 2 0 0
2 0701305117 TOPRAK KORUMA MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 2 2 0 0
3 130701605105 HİDROLOJİ Seçmeli 1 2 0 5
4 130701605106 KIRSAL YERLEŞİM TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 0 5
5 130701605107 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Seçmeli 3 0 0 5
6 130701605108 TARIMSAL ATIK YÖNETİMİ Seçmeli 1 2 0 5
7 130701605109 İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 5
8 130701605110 BAĞ BAHÇE MAKİNELERİ Seçmeli 2 0 0 5
9 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
10 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 220701606117 TARIMSAL KIYMET TAKDİRİ VE BİLİRKİ. Seçmeli 2 0 0 0
2 220701606118 ARAŞTIRMA DENEME METOTLARI Seçmeli 2 0 0 0
3 220701606119 ZİRAİ MÜC. YÖNT. VE TARIM İLAÇ. Seçmeli 2 0 0 0
4 220701606120 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER Seçmeli 2 0 0 0
5 220701606121 GENEL HERBOLOJİ Seçmeli 2 0 0 0
6 220701606122 ENSTRÜMENTAL GIDA ANALIZLERI Seçmeli 2 0 0 0
7 220701606123 TOPRAK FİZİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
8 220701606124 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 1 2 0 0
9 220701606125 BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
10 9900001161 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 220701606106 ISI TRANSFERİ Seçmeli 2 0 0 0
2 220701606107 KURUTMA İLKELERİ Seçmeli 2 0 0 0
3 220701606108 KIRSAL YERLEŞİM TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
4 220701606109 BETONARME Seçmeli 1 2 0 0
5 220701606110 YÜZEY SULAMA SİSTEMLERİ TASARIMI Seçmeli 2 0 0 0
6 220701606111 PEYZAJ MAKİNELERİ Seçmeli 2 0 0 0
7 220701606112 AHŞAP VE ÇELİK YAPILAR Seçmeli 2 0 0 0
8 220701606113 TARIM TEKNOLOJİLERİN. ENERJİ VER. Seçmeli 2 0 0 0
9 220701606114 TARIMSAL ELEKTRİFİKASYON Seçmeli 2 0 0 0
10 220701606115 ÖLÇME BİLGİSİ Seçmeli 2 0 0 0
11 220701606116 TARIMDA ELEKTRİK VE ELEKTRONİK KULLANIMI Seçmeli 2 2 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0701306114 PEYZAJ ALANLARINDA REKREASYON ÇALIŞMALARI Seçmeli 2 2 0 0
2 0701306115 BİTKİ BESLEME VE GÜBRELEME Seçmeli 2 2 0 0
3 130701606105 YÜZEY SULAMAM SİSTEMLERİ TASARIMI Seçmeli 1 2 0 0
4 130701606106 SULAMA SUYU KALİTESİ VE TUZLULUĞU Seçmeli 2 0 0 0
5 130701606107 BETONARME Seçmeli 3 0 0 0
6 130701606108 TOPRAK BİTKİ SU İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 0 0 0
7 130701606109 HİDROLİK Seçmeli 3 0 0 5
8 130701606110 MEKANİK TEKNOLİJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
9 130701606111 HASSAS TARIM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 5
MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER-III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 220701607104 HİDROLİK VE BİYOKÜT. EN. TAR. UYG. Seçmeli 2 0 0 0
2 220701607105 ERGONOMI Seçmeli 2 0 0 0
3 220701607106 TARIMDA İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI Seçmeli 2 0 0 0
4 220701607107 TARIMDA ATIKSU VE YÖNETIMI Seçmeli 2 0 0 0
5 220701607108 TARIMSAL KURAKLIK YÖNETIMI Seçmeli 2 0 0 0
6 220701607109 MÜHENDISLIK EKONOMISI Seçmeli 2 0 0 0
7 220701607110 SÜRDÜRÜLEBILIR TARIM Seçmeli 2 0 0 0
8 220701607111 KALITE KONTROL VE STANDARTİZ. Seçmeli 2 0 0 0
9 220701607112 GIDA İŞLEME MAKINALARI Seçmeli 2 0 0 0
10 220701607113 ÖRTÜALTI YETIŞTIRICILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
SANAT VE KÜLTÜR İÇERİKLİ DERS - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 701000071000 BEDEN EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 0
2 701000071001 MÜZİK Seçmeli 3 0 0 0
3 701000071002 HALK OYUNLARI Seçmeli 3 0 0 0
4 701000071003 TİYATRO Seçmeli 3 0 0 0
5 701000071004 İŞARET DİLİ Seçmeli 3 0 0 0
6 701000071005 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
7 701000071006 RESİM Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 130701607105 HAYVANCILIKTA MEKANİZARYON Seçmeli 2 0 0 6
2 130701607106 TAŞIMA İLETİM TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
3 130701607107 TARIM MAKİNALARI İŞLETME TEKNİĞİ Seçmeli 2 1 0 6
4 130701607108 PEYZAJ MAKİNALARI Seçmeli 2 0 0 0
5 130701607109 SULAMA VE ÇEVRE Seçmeli 2 0 0 0
6 130701607110 İÇME VE KUL. SUYU SAĞLANMASI Seçmeli 2 0 0 0
7 130701607111 MÜHENDİSLİK ÖLÇMESİ Seçmeli 1 2 0 0
8 130701607112 AHŞAP VE ÇELİK YAPILAR Seçmeli 0 0 0 0
SOSYAL-KÜLTÜREL İÇERİKLİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 220701607114 BEDEN EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 0
2 220701607115 MÜZİK Seçmeli 3 0 0 0
3 220701607116 HALK OYUNLARI Seçmeli 3 0 0 0
4 220701607117 TİYATRO Seçmeli 3 0 0 0
5 220701607118 İŞARET DİLİ Seçmeli 3 0 0 0
6 220701607119 RESİM Seçmeli 3 0 0 0
7 220701607120 METAFİZİK VE TARIM Seçmeli 3 0 0 0
MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER-IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 220701608000 MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER-IV Seçmeli 0 0 0 0
2 220701608101 BİYOKÜTLE ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 0
3 220701608102 MAKİNE İMALAT TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 1 0 0
4 220701608103 TOPRAK BİTKİ VE SU İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 0 0 0
5 220701608105 TARIMSAL YAPILARIN TASARIMI Seçmeli 2 0 0 0
6 220701608106 SERA YAPI TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
7 220701608107 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
8 220701608108 PNÖMATİK VE HİDROLİK Seçmeli 2 0 0 0
9 220701608109 ZEMİN MEKANİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
10 220701608110 GÜNEŞ VE RÜZG. ENER. TAR. UYG. Seçmeli 2 0 0 0
11 220701608111 SULAMA VE DRENAJ SİS. OTOM. Seçmeli 2 0 0 0
12 220701608112 MAKİNE DİNAMİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
13 220701608113 TOPRAKSIZ TARIM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
14 220701608114 SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM Seçmeli 2 0 0 0
SANAT VE KÜLTÜR İÇERİKLİ DERS - II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 701000071000 BEDEN EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 0
2 701000071001 MÜZİK Seçmeli 3 0 0 0
3 701000071002 HALK OYUNLARI Seçmeli 3 0 0 0
4 701000071003 TİYATRO Seçmeli 3 0 0 0
5 701000071004 İŞARET DİLİ Seçmeli 3 0 0 0
6 701000071005 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
7 701000071006 RESİM Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 130701608104 TARIM MAKİNELERİ TASARIMI Seçmeli 1 2 0 6
2 130701608105 MELİORASYON MAKİNELERİ Seçmeli 2 0 0 6
3 130701608106 ELEKTRİK VE ELEKTRONİK Seçmeli 1 2 0 6
4 130701608107 PNÖMATİK VE HİDROLİK Seçmeli 2 0 0 6
5 130701608108 SU KAYNAKLARININ PLANLANMASI Seçmeli 2 0 0 6
6 130701608109 PEYZAJ SULAMASI Seçmeli 1 2 0 6
7 130701608110 ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI Seçmeli 1 2 0 6
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr