Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - Tarım Bilimleri (Disiplinler Arasında) Doktora - Tarım Bilimleri (Disiplinlerarası)Program Tanımları
Kuruluş
2018
Kazanılan Derece
Doktora
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans Diploması. ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmaları veya ALES sonucu yerine Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilerek başarı taban puanları belirlenen ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavlarda başarılı olmaları gerekir. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde başarı notu; lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının %20’si, ALES’ten alınan standart puanın %50’si ve her bir anabilim dalı için enstitü yönetim kurulunca kurulan jüri tarafından yapılan mülakat sonucu alınan puanın %30’u toplanarak bulunur. Ancak, güzel sanatlar ve konservatuvar anabilim/anasanat dalları mezunlarının bu anabilim dallarına başvurularında mülakat puanının %70’i ve lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının %30’u dikkate alınarak yapılır. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için başarı notunun en az 65 olması gerekir. En yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır. Yabancı uyruklu öğrenciler için: Yurt dışında ikamet eden Türk uyruklu adaylar ile ikili anlaşmalar ve ortak programlar çerçevesinde burs alanlar veya kendi hesabına yüksek lisans yapmak üzere müracaat eden yabancı uyruklu adaylar, başvurduğu enstitünün başvuru şartlarını sağlamak koşuluyla lisans ve varsa lisansüstü notları değerlendirilerek ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenci olarak kabul edilebilirler. Lisans veya Yüksek Lisans öğrenimlerini Türkiye’deki Yükseköğretim Kurumlarından birinde yapmış olanlar Türk öğrenciler gibi ALES şartı ve puanına tabidir. Yüksek Lisans Programlarında yabancı dil koşulu aranmaz.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Tarım Bilimleri lisansüstü eğitimi vermenin en büyük amacı; Tarım Bilimleri mesleğinin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, ulusal ve uluslararası düzeylerde etkin roller alarak bu bilgi ve becerilerini insanlık yararına kullanabilecek, mesleki ve etik sorumluluk sahibi yüksek mühendisler ve peyzaj mimarları yetiştirmektir. Ayrıca, temel bilimler ve mühendislik uygulamaları konularında özgün araştırmalar yürüterek bilim ve teknolojinin ülkemizde ve dünyada gelişmesine ve yayılmasına katkıda bulunmaktır.
2Tarım Bilimleri mesleğinin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, ulusal ve uluslararası düzeylerde etkin roller alarak bu bilgi ve becerilerini insanlık yararına kullanabilecek, mesleki ve etik sorumluluk sahibi yüksek mühendisler ve peyzaj mimarları yetiştirmektir.
3Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme
4Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
5Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
6Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
123333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TBİSDG-GÜZ TARIM BİLİMLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU - GÜZ Seçmeli - - - 0
2 TBİD-100 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 0
Toplam 8 0 0 0
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SMNR-100 SEMİNER DERSİ Zorunlu 0 0 0 6
2 TBİSDG-BAHAR TARIM BİLİMLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU - BAHAR Seçmeli - - - 0
3 TBİSDG-BAHAR TARIM BİLİMLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU - BAHAR Seçmeli - - - 0
4 TBİD-100 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
5 TBİD-200 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 0
Toplam 16 0 0 12
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SMNR-100 SEMİNER DERSİ Zorunlu 0 0 0 6
2 TBİSDG-GÜZ TARIM BİLİMLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU - GÜZ Seçmeli - - - 0
3 TBİD-200 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 0
4 TBİD-300 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 0
5 TBİD-301 YETERLİLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 16 0 0 6
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TBİD-401 TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0 0 0 0
2 TBİD-300 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 0
3 TBİD-400 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 0
4 TBİD-301 YETERLİLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 16 0 0 0
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TBİD-501 TEZ İZLEME KOMİTESİ RAPORU Zorunlu 0 0 0 0
2 TBİD-401 TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0 0 0 0
3 TBİD-400 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 0
4 TBİD-500 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 0
Toplam 16 0 0 0
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TBİD-501 TEZ İZLEME KOMİTESİ RAPORU Zorunlu 0 0 0 0
2 TBİD-601 TEZ İZLEME KOMİTESİ RAPORU Zorunlu 0 0 0 0
3 TBİD-500 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 0
4 TBİD-600 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 0
Toplam 16 0 0 0
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TBİD-601 TEZ İZLEME KOMİTESİ RAPORU Zorunlu 0 0 0 0
2 TBİD-701 TEZ İZLEME KOMİTESİ RAPORU Zorunlu 0 0 0 0
3 TBİD-600 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 0
4 TBİD-700 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 0
Toplam 16 0 0 0
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TBİD-801 TEZ Zorunlu 0 0 0 0
2 TBİD-701 TEZ İZLEME KOMİTESİ RAPORU Zorunlu 0 0 0 0
3 TBİD-700 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 0
4 TBİD-800 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 0
Toplam 16 0 0 0
 
9. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TBİD-801 TEZ Zorunlu 0 0 0 0
2 TBİD-800 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 0
Toplam 8 0 0 0
 
TARIM BİLİMLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU - GÜZ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BK-102 İLERİ BİYOORGANİK KİMYA Seçmeli 3 0 0 0
2 BK-103 İLERİ NMR UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
3 BKG-101 ALLELOPATİ Seçmeli 3 0 0 0
4 BKG-102 YABANCI OT VE İSTİLACI BİTKİ BİYOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
5 BKG-103 TEMEL BAKTERİYOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
6 BKG-104 BİTKİ HASTALIKLARI İLE BİYOLOJİK MÜCADELE Seçmeli 2 2 0 0
7 BKG-105 ZARARLILARLA BİYOLOJİK SAVAŞIN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 0
8 BKG-106 İLERİ BÖCEK SİSTEMATİĞİ Seçmeli 2 2 0 0
9 BKG-107 ZARARLI YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 0
10 BKG-108 MİKOLOJİ LABORATUVAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 0
11 BKG-109 BİTKİ HASTALIKLARI FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
12 BKG-110 TARLA BİTKİLERİNDE YABANCI OT MÜCADELESİ Seçmeli 0 0 0 0
13 BKG-111 HERBİSİTLER Seçmeli 3 0 0 0
14 BKG-112 YABANCI OTLARDA HERBİSİTLERE DAYANIKLILIK Seçmeli 3 0 0 0
15 BMBG-123 MİKROORGANİZMALARIN SAYIMI: KÜLTÜREL SAYIM YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 0
16 BMBG-124 ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTE TANIMI VE ÖLÇÜM METODLARI Seçmeli 2 2 0 0
17 BSMG-116 GÜBRE DAĞITMA MAKİNALARI VE UYGULAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
18 BSMG-117 ODUN BİLEŞENLERİNDEN KİMYASAL MADDE VE ENERJİ ÜRETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
19 BSMG-118 TEKNİK İNGİLİZCE Seçmeli 3 0 0 0
20 LEEG-136 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
21 TBDBM-104 BİTKİ TAYİN ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
22 TBDG-100 VERİ MADENCİLİĞİNİN ZİRAİ ARAŞTIRMALARDA KULLANILMASI Seçmeli 3 0 0 0
23 TBDG-101 YEŞİL ALAN TESİSİNİN ESASLARI Seçmeli 2 2 0 0
24 TBDG-102 BAKLAGİL TÜRLERİNİN PEYZAJ ALANLARINDA KULLANILMASI Seçmeli 2 2 0 0
25 TBDG-103 BAHÇE BİTKİLERİNDE İLERİ BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
26 TBDG-104 BAHÇE BİTKİLERİNDE İLERİ BİYOTEKNOLOJİK TEKNİKLER Seçmeli 3 0 0 0
27 TBDG-105 HALOFİT YEM BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 6
28 TBDG-105 HALOFİT YEM BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 6
29 TBDG-106 BİYOÇEŞİTLİLİK VE GENETİK KAYNAKLAR Seçmeli 3 0 0 0
30 TBDG-107 BİYOTEKNOLOJİ VE BİYOEKONOMİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
31 TBDG-108 ENZİM VE MİKROBİYAL BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
32 TBDG-109 FİTOPATOJEN BAKTERİLERİN TANISI-I Seçmeli 3 0 0 0
33 TBDG-110 ALTERNATİF YABANCI OT KONTROL YÖNTEMLERİ Seçmeli 4 0 0 0
34 TBDG-111 ALAN KULLANIM İLKE YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
35 TBDG-112 PEYZAJ MİMARLIĞI KURAMI VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
36 TBDG-113 PEYZAJ MİMARLIĞINDA İNSAN BOYUTU Seçmeli 3 0 0 0
37 TBDG-114 BİYOENFORMATİK VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
38 TBDG-114 BİYOENFORMATİK VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
39 TBDG-115 GENETİK VERİ TABANLARI Seçmeli 3 0 0 0
40 TBDG-116 MOLEKÜLER FİLOGENETİK ANALİZ Seçmeli 3 0 0 6
41 TBDG-116 MOLEKÜLER FİLOGENETİK ANALİZ Seçmeli 3 0 0 6
42 TBDG-117 BİTKİ ISLAHINDA GENETİK MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
43 TBDG-118 EPİGENETİK Seçmeli 3 0 0 0
44 TBDG-119 MOLEKÜLER MARKIRLAR VE ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
45 TBDG-120 AKAROLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
46 TBDG-121 TAKSONOMİNİN PRENSİPLERİ Seçmeli 3 0 0 0
47 TBDG-122 FİDAN ÜRETİM TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
48 TBDG-123 SU YABANCI OTLARI VE MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 6
49 TBDG-123 SU YABANCI OTLARI VE MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 6
50 TBDG-124 BİTKİ UÇUCU YAĞ VE EKSTREKLERİNİN TARIMDA KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 6
51 TBDG-124 BİTKİ UÇUCU YAĞ VE EKSTREKLERİNİN TARIMDA KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 6
52 TBDG-125 BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜNDE KULLANILAN DENEME DESENLERİ Seçmeli 3 0 0 0
53 TBDG-126 BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARINDA R YAZILIMININ KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
54 TBDG-127 BAKTERİLERİN HASTALIK YAPMA MEKANİZMALARI Seçmeli 3 0 0 0
55 TBDG-128 BİTKİ SOSYOLOJİSİ SİSTEMATİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
56 TBDG-129 MERA ÇALIŞMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
57 TBDG-130 BİTKİLERDE SOLGUNLUĞA NEDEN OLAN FUNGAL HASTALIKLAR Seçmeli 3 0 0 0
58 TBDGM-100 BİYOKİMYADA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
59 TBDGM-101 ORGANİK KİMYANIN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
60 TBDGM-102 ORGANİK MOLEKÜLLERDE SPEKTROSKOPİK YAPI TAYİNİ Seçmeli 3 0 0 0
61 TBDGM-103 DOĞAL ÜRÜNLER KİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
62 TBDGM-104 FLAVANOİT KİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
63 TBDGM-106 TÜRKİYE'NİN TIBBİ VE EKONOMİK BİTKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
64 TBG-101 BİLİM - EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 6
65 TBG-101 BİLİM - EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 6
66 TBG-115 İLERİ BİTKİ FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
67 TBG-121 BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜ VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
68 TBİDG-105 ENTOMOLOJİDE BİYOLOJİK SAVAŞ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
69 TBİDGM-100 KORUMA BİYOLOJİSİ VE TÜRKİYE'NİN BİYOLOJİK ZENGİNLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
70 TBİDGM-101 BİTKİ TAKSONOMİSİ PRENSİPLERİ Seçmeli 3 0 0 0
71 TBİDGM-102 BİYOKİMYASAL VE MOLEKÜLER TOKSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
72 TBİDGM-103 DAVRANIŞIN TEMEL ÖĞELERİ Seçmeli 3 0 0 0
73 TBİDGM-104 MOLEKÜLER BİYOLOJİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
74 TEG-104 HAYVANCILIK EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 0
75 TEG-105 GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMASI Seçmeli 3 0 0 0
76 TEG-107 TARIM İŞLETMELERİNDE KAYNAK KULLANIMI VE VERİMLİLİK Seçmeli 0 0 0 0
77 TEG-108 FAYDA MASRAF ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
78 TEG-113 ZAMAN SERİSİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
79 ZTG-100 POPÜLASYON GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
80 ZTG-107 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
81 ZTG-108 SPSS KULLANIMI VE İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 0
82 ZTG-121 R YAZILIMI KULLANARAK YÜKSEK BOYUTLU VERİ SETLERİNİN MARS İLE ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
TARIM BİLİMLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU - BAHAR
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BKB-100 FİTOBAKTERİYOLOJİ LABORATUAR TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
2 BKB-106 BÖCEKLERDE PREPARAT YAPMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
3 BKB-107 BİTKİLERDE HASTALIKLARA KARŞI DAYANIKLILIK Seçmeli 3 0 0 0
4 BKB-110 BİTKİ HASTALIKLARI FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
5 BKB-111 ZEHİRLİ YABANCI OTLAR Seçmeli 3 0 0 0
6 BKB-114 BİTKİ UÇUCU YAĞ VE EKSTRELERİN TARIMDA KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 6
7 BKB-114 BİTKİ UÇUCU YAĞ VE EKSTRELERİN TARIMDA KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 6
8 BMBB-111 KATI FAZ MİKROEKSTRAKSİYON YÖNTEMİ VE UYGULAMA ALANLARI Seçmeli 2 2 0 6
9 BMBB-111 KATI FAZ MİKROEKSTRAKSİYON YÖNTEMİ VE UYGULAMA ALANLARI Seçmeli 2 2 0 6
10 BMBB-120 ANTİOKSİDANT AKTİVİTE TANIMI VE ÖLÇÜM METOTLARI Seçmeli 2 2 0 0
11 BSMB-121 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER Seçmeli 3 0 0 6
12 BSMB-121 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER Seçmeli 3 0 0 6
13 BSMB-122 TEKNİK İNGİLİZCE II Seçmeli 3 0 0 6
14 BSMB-122 TEKNİK İNGİLİZCE II Seçmeli 3 0 0 6
15 BSMB-125 BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ VE UYGULAMA ALANLARI Seçmeli 3 0 0 0
16 BSMB-126 BİTKİSEL ÜRETİM FABRİKALARI Seçmeli 3 0 0 0
17 DTZ Tezli Danışmanlık Seçmeli 0 1 0 0
18 OTİB-110 BİTKİLERDE İLETİŞİM: BİTKİ YAŞAMININ NÖRONAL BOYUTLARI Seçmeli 3 0 0 0
19 TBB-102 BİLİM-EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 6
20 TBB-102 BİLİM-EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 6
21 TBB-136 MELEZLEME TEKNİĞİ- II Seçmeli 3 0 0 0
22 TBDB-100 KİNOA TARIMI Seçmeli 2 2 0 6
23 TBDB-100 KİNOA TARIMI Seçmeli 2 2 0 6
24 TBDB-101 YEM BİTKİLERİNİN BESLEME DEĞERİ VE OT KALİTESİNE ETKİLİ FAKTÖRLER Seçmeli 3 0 0 6
25 TBDB-101 YEM BİTKİLERİNİN BESLEME DEĞERİ VE OT KALİTESİNE ETKİLİ FAKTÖRLER Seçmeli 3 0 0 6
26 TBDB-102 BİTKİSEL ÜRETİMDE TARIMSAL UYGULAMALAR II Seçmeli 2 2 0 0
27 TBDB-103 MEYVE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
28 TBDB-104 ASMA BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
29 TBDB-105 CEVİZ ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
30 TBDB-107 AGRO-ENDÜSTRİYEL EKONOMİ VE YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 6
31 TBDB-107 AGRO-ENDÜSTRİYEL EKONOMİ VE YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 6
32 TBDB-108 SEBZELERDE GÖRÜLEN BAKTERİ HASTALIKLARI VE MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
33 TBDB-109 ORGANİK TARIM VE GENEL PRENSİPLERİ Seçmeli 3 0 0 0
34 TBDB-110 TARIM POLİTİKASI ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
35 TBDB-111 ENDÜSTRİYEL BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
36 TBDB-112 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİDE SON GELİŞMELER Seçmeli 3 0 0 0
37 TBDB-114 ÜZÜMSÜ MEYVELERİN MİKROÇOĞALTIMI Seçmeli 3 0 0 6
38 TBDB-114 ÜZÜMSÜ MEYVELERİN MİKROÇOĞALTIMI Seçmeli 3 0 0 6
39 TBDB-116 PEYZAJ ALANLARINDA REKREASYON ÇALIŞMALARI Seçmeli 2 2 0 0
40 TBDB-119 MOLEKÜLER BİYOLOJİDE KULLANILAN TEMEL YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
41 TBDB-119 MOLEKÜLER BİYOLOJİDE KULLANILAN TEMEL YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
42 TBDB-120 ÇİM TESİS YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 0
43 TBDB-121 AYIRMA VE SAFLAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
44 TBDB-122 BİTKİLERDE SEKONDER METABOLİTLER Seçmeli 3 0 0 0
45 TBDB-123 TARIM DIŞI ALANLARDA YABANCI OT KONTROLÜ Seçmeli 3 0 0 0
46 TBDB-124 BÖCEKLERDE BİYOÇEŞİTLİLİK Seçmeli 3 0 0 0
47 TBDB-125 YABANCI OTLARIN ALTERNATİF KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 6
48 TBDB-125 YABANCI OTLARIN ALTERNATİF KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 6
49 TBDB-126 UÇUCU YAĞLAR VE AROMATERAPİ Seçmeli 3 0 0 6
50 TBDB-126 UÇUCU YAĞLAR VE AROMATERAPİ Seçmeli 3 0 0 6
51 TBDB-127 MOLEKÜLER BİTKİ-PATOJEN İNTERAKSİYONLARI Seçmeli 3 0 0 0
52 TBDB-128 BİTKİ HASTALIKLARININ EKOLOJİSİ VE EPİDEMİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
53 TBDB-128 BİTKİ HASTALIKLARININ EKOLOJİSİ VE EPİDEMİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
54 TBDB-129 MOLEKÜLER MARKÖR TEKNİKLERİNİN BİTKİ ISLAHINDA KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
55 TBDB-130 BÖCEKLERDE KİTLE ÜRETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
56 TBDBM-100 KARBONHİDRAT METABOLİZMASI Seçmeli 3 3 0 0
57 TBDBM-101 ENZİM KİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
58 TBDBM-102 YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME Seçmeli 3 0 0 0
59 TBİDBM-100 TÜRKİYE VEJETASYONU Seçmeli 3 0 0 0
60 TBİDBM-101 BİYOLOJİK VERİLERİN İSTATİKSEL ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 3 0 0 0
61 TBİDBM-102 KORUMA BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
62 TBİDBM-103 PEYZAJ BİTKİ TÜRÜ ZARARLILARI Seçmeli 3 0 0 0
63 TBTG-110 BİTKİ SOSYOLOJİSİ VE ARAŞTIRMA METODLARI Seçmeli 3 0 0 0
64 TEB-102 TARIMDA İLETİŞİM VE GAZETECİLİK Seçmeli 2 2 0 0
65 TEB-103 TARIM ÜRÜNLERİNİN DIŞ TİCARET POLİTİKALARI Seçmeli 3 0 0 0
66 TEB-104 ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ EKONOMİSİ VE PAZARLAMASI Seçmeli 3 0 0 6
67 TEB-104 ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ EKONOMİSİ VE PAZARLAMASI Seçmeli 3 0 0 6
68 TEB-106 TARIMSAL TAŞINMAZLARA DEĞER BELİRLEME YÖNTEM VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
69 TEB-109 ÜRETİM VE TÜKETİM EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 6
70 TEB-109 ÜRETİM VE TÜKETİM EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 6
71 TEB-110 VERİ TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
72 ZTB-100 DENEME PLANLAMASI VE İSTATİKSEL PAKET PROGRAM UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
73 ZTB-112 SPSS-II Seçmeli 3 0 0 0
74 ZTB-118 TARIMDA UYGULAMALI İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 0
75 ZTB-122 TARIMDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
TARIM BİLİMLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU - BAHAR
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BKB-100 FİTOBAKTERİYOLOJİ LABORATUAR TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
2 BKB-106 BÖCEKLERDE PREPARAT YAPMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
3 BKB-107 BİTKİLERDE HASTALIKLARA KARŞI DAYANIKLILIK Seçmeli 3 0 0 0
4 BKB-110 BİTKİ HASTALIKLARI FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
5 BKB-111 ZEHİRLİ YABANCI OTLAR Seçmeli 3 0 0 0
6 BKB-114 BİTKİ UÇUCU YAĞ VE EKSTRELERİN TARIMDA KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 6
7 BKB-114 BİTKİ UÇUCU YAĞ VE EKSTRELERİN TARIMDA KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 6
8 BMBB-111 KATI FAZ MİKROEKSTRAKSİYON YÖNTEMİ VE UYGULAMA ALANLARI Seçmeli 2 2 0 6
9 BMBB-111 KATI FAZ MİKROEKSTRAKSİYON YÖNTEMİ VE UYGULAMA ALANLARI Seçmeli 2 2 0 6
10 BMBB-120 ANTİOKSİDANT AKTİVİTE TANIMI VE ÖLÇÜM METOTLARI Seçmeli 2 2 0 0
11 BSMB-121 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER Seçmeli 3 0 0 0
12 BSMB-122 TEKNİK İNGİLİZCE II Seçmeli 3 0 0 0
13 BSMB-125 BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ VE UYGULAMA ALANLARI Seçmeli 3 0 0 0
14 BSMB-126 BİTKİSEL ÜRETİM FABRİKALARI Seçmeli 3 0 0 0
15 DTZ Tezli Danışmanlık Seçmeli 0 1 0 0
16 OTİB-110 BİTKİLERDE İLETİŞİM: BİTKİ YAŞAMININ NÖRONAL BOYUTLARI Seçmeli 3 0 0 0
17 TBB-102 BİLİM-EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 6
18 TBB-102 BİLİM-EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 6
19 TBB-136 MELEZLEME TEKNİĞİ- II Seçmeli 3 0 0 0
20 TBDB-100 KİNOA TARIMI Seçmeli 2 2 0 6
21 TBDB-100 KİNOA TARIMI Seçmeli 2 2 0 6
22 TBDB-101 YEM BİTKİLERİNİN BESLEME DEĞERİ VE OT KALİTESİNE ETKİLİ FAKTÖRLER Seçmeli 3 0 0 6
23 TBDB-101 YEM BİTKİLERİNİN BESLEME DEĞERİ VE OT KALİTESİNE ETKİLİ FAKTÖRLER Seçmeli 3 0 0 6
24 TBDB-102 BİTKİSEL ÜRETİMDE TARIMSAL UYGULAMALAR II Seçmeli 2 2 0 0
25 TBDB-103 MEYVE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
26 TBDB-104 ASMA BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
27 TBDB-105 CEVİZ ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
28 TBDB-107 AGRO-ENDÜSTRİYEL EKONOMİ VE YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 0
29 TBDB-108 SEBZELERDE GÖRÜLEN BAKTERİ HASTALIKLARI VE MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
30 TBDB-109 ORGANİK TARIM VE GENEL PRENSİPLERİ Seçmeli 3 0 0 0
31 TBDB-110 TARIM POLİTİKASI ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
32 TBDB-111 ENDÜSTRİYEL BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
33 TBDB-112 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİDE SON GELİŞMELER Seçmeli 3 0 0 0
34 TBDB-114 ÜZÜMSÜ MEYVELERİN MİKROÇOĞALTIMI Seçmeli 3 0 0 0
35 TBDB-116 PEYZAJ ALANLARINDA REKREASYON ÇALIŞMALARI Seçmeli 2 2 0 0
36 TBDB-119 MOLEKÜLER BİYOLOJİDE KULLANILAN TEMEL YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
37 TBDB-119 MOLEKÜLER BİYOLOJİDE KULLANILAN TEMEL YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
38 TBDB-120 ÇİM TESİS YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 0
39 TBDB-121 AYIRMA VE SAFLAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
40 TBDB-122 BİTKİLERDE SEKONDER METABOLİTLER Seçmeli 3 0 0 0
41 TBDB-123 TARIM DIŞI ALANLARDA YABANCI OT KONTROLÜ Seçmeli 3 0 0 0
42 TBDB-124 BÖCEKLERDE BİYOÇEŞİTLİLİK Seçmeli 3 0 0 0
43 TBDB-125 YABANCI OTLARIN ALTERNATİF KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 6
44 TBDB-125 YABANCI OTLARIN ALTERNATİF KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 6
45 TBDB-126 UÇUCU YAĞLAR VE AROMATERAPİ Seçmeli 3 0 0 6
46 TBDB-126 UÇUCU YAĞLAR VE AROMATERAPİ Seçmeli 3 0 0 6
47 TBDB-127 MOLEKÜLER BİTKİ-PATOJEN İNTERAKSİYONLARI Seçmeli 3 0 0 0
48 TBDB-128 BİTKİ HASTALIKLARININ EKOLOJİSİ VE EPİDEMİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
49 TBDB-129 MOLEKÜLER MARKÖR TEKNİKLERİNİN BİTKİ ISLAHINDA KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
50 TBDB-130 BÖCEKLERDE KİTLE ÜRETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
51 TBDBM-100 KARBONHİDRAT METABOLİZMASI Seçmeli 3 3 0 0
52 TBDBM-101 ENZİM KİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
53 TBDBM-102 YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME Seçmeli 3 0 0 0
54 TBİDBM-100 TÜRKİYE VEJETASYONU Seçmeli 3 0 0 0
55 TBİDBM-101 BİYOLOJİK VERİLERİN İSTATİKSEL ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 3 0 0 0
56 TBİDBM-102 KORUMA BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
57 TBİDBM-103 PEYZAJ BİTKİ TÜRÜ ZARARLILARI Seçmeli 3 0 0 0
58 TBTG-110 BİTKİ SOSYOLOJİSİ VE ARAŞTIRMA METODLARI Seçmeli 3 0 0 0
59 TEB-102 TARIMDA İLETİŞİM VE GAZETECİLİK Seçmeli 2 2 0 0
60 TEB-103 TARIM ÜRÜNLERİNİN DIŞ TİCARET POLİTİKALARI Seçmeli 3 0 0 0
61 TEB-104 ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ EKONOMİSİ VE PAZARLAMASI Seçmeli 3 0 0 6
62 TEB-104 ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ EKONOMİSİ VE PAZARLAMASI Seçmeli 3 0 0 6
63 TEB-106 TARIMSAL TAŞINMAZLARA DEĞER BELİRLEME YÖNTEM VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
64 TEB-109 ÜRETİM VE TÜKETİM EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 6
65 TEB-110 VERİ TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
66 ZTB-100 DENEME PLANLAMASI VE İSTATİKSEL PAKET PROGRAM UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
67 ZTB-112 SPSS-II Seçmeli 3 0 0 0
68 ZTB-118 TARIMDA UYGULAMALI İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 0
69 ZTB-122 TARIMDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
TARIM BİLİMLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU - GÜZ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BK-102 İLERİ BİYOORGANİK KİMYA Seçmeli 3 0 0 0
2 BK-103 İLERİ NMR UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
3 BKG-101 ALLELOPATİ Seçmeli 3 0 0 0
4 BKG-102 YABANCI OT VE İSTİLACI BİTKİ BİYOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
5 BKG-103 TEMEL BAKTERİYOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
6 BKG-104 BİTKİ HASTALIKLARI İLE BİYOLOJİK MÜCADELE Seçmeli 2 2 0 0
7 BKG-105 ZARARLILARLA BİYOLOJİK SAVAŞIN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 0
8 BKG-106 İLERİ BÖCEK SİSTEMATİĞİ Seçmeli 2 2 0 0
9 BKG-107 ZARARLI YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 0
10 BKG-108 MİKOLOJİ LABORATUVAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 0
11 BKG-109 BİTKİ HASTALIKLARI FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
12 BKG-110 TARLA BİTKİLERİNDE YABANCI OT MÜCADELESİ Seçmeli 0 0 0 0
13 BKG-111 HERBİSİTLER Seçmeli 3 0 0 0
14 BKG-112 YABANCI OTLARDA HERBİSİTLERE DAYANIKLILIK Seçmeli 3 0 0 0
15 BMBG-123 MİKROORGANİZMALARIN SAYIMI: KÜLTÜREL SAYIM YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 0
16 BMBG-124 ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTE TANIMI VE ÖLÇÜM METODLARI Seçmeli 2 2 0 0
17 BSMG-116 GÜBRE DAĞITMA MAKİNALARI VE UYGULAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
18 BSMG-117 ODUN BİLEŞENLERİNDEN KİMYASAL MADDE VE ENERJİ ÜRETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
19 BSMG-118 TEKNİK İNGİLİZCE Seçmeli 3 0 0 0
20 TBDG-100 VERİ MADENCİLİĞİNİN ZİRAİ ARAŞTIRMALARDA KULLANILMASI Seçmeli 3 0 0 0
21 TBDG-101 YEŞİL ALAN TESİSİNİN ESASLARI Seçmeli 2 2 0 0
22 TBDG-102 BAKLAGİL TÜRLERİNİN PEYZAJ ALANLARINDA KULLANILMASI Seçmeli 2 2 0 0
23 TBDG-103 BAHÇE BİTKİLERİNDE İLERİ BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
24 TBDG-104 BAHÇE BİTKİLERİNDE İLERİ BİYOTEKNOLOJİK TEKNİKLER Seçmeli 3 0 0 0
25 TBDG-105 HALOFİT YEM BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 6
26 TBDG-105 HALOFİT YEM BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 6
27 TBDG-106 BİYOÇEŞİTLİLİK VE GENETİK KAYNAKLAR Seçmeli 3 0 0 0
28 TBDG-107 BİYOTEKNOLOJİ VE BİYOEKONOMİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
29 TBDG-108 ENZİM VE MİKROBİYAL BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
30 TBDG-109 FİTOPATOJEN BAKTERİLERİN TANISI-I Seçmeli 3 0 0 0
31 TBDG-110 ALTERNATİF YABANCI OT KONTROL YÖNTEMLERİ Seçmeli 4 0 0 0
32 TBDG-111 ALAN KULLANIM İLKE YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
33 TBDG-112 PEYZAJ MİMARLIĞI KURAMI VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
34 TBDG-113 PEYZAJ MİMARLIĞINDA İNSAN BOYUTU Seçmeli 3 0 0 0
35 TBDG-114 BİYOENFORMATİK VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
36 TBDG-114 BİYOENFORMATİK VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
37 TBDG-115 GENETİK VERİ TABANLARI Seçmeli 3 0 0 0
38 TBDG-116 MOLEKÜLER FİLOGENETİK ANALİZ Seçmeli 3 0 0 6
39 TBDG-116 MOLEKÜLER FİLOGENETİK ANALİZ Seçmeli 3 0 0 6
40 TBDG-117 BİTKİ ISLAHINDA GENETİK MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
41 TBDG-118 EPİGENETİK Seçmeli 3 0 0 0
42 TBDG-119 MOLEKÜLER MARKIRLAR VE ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
43 TBDG-120 AKAROLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
44 TBDG-121 TAKSONOMİNİN PRENSİPLERİ Seçmeli 3 0 0 0
45 TBG-101 BİLİM - EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 6
46 TBG-101 BİLİM - EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 6
47 TEG-104 HAYVANCILIK EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 0
48 TEG-105 GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMASI Seçmeli 3 0 0 0
49 TEG-108 FAYDA MASRAF ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 6
50 TEG-108 FAYDA MASRAF ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 6
51 TEG-113 ZAMAN SERİSİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
52 ZTG-121 R YAZILIMI KULLANARAK YÜKSEK BOYUTLU VERİ SETLERİNİN MARS İLE ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr