Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Ziraat Fakültesi - Peyzaj Mimarlığı - Peyzaj MimarlığıProgram Tanımları
Kuruluş
Kafkas Üniversitesi bünyesinde kurulması kararlaştırılan Iğdır Ziraat Fakültesinin kuruluş kararnamesi, 2006/10381 karar no ile 26163 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Fakültemiz, 22/05/2008 tarihinde 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununa eklenen Ek 100 üncü madde ile yeni kurulan Iğdır Üniversitesine bağlanmıştır. Peyzaj Mimarlığı Bölümü ve Anabilim Dalı 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, 07.12.2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu Toplantısında alınan kararla kurulmuştur. 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında lisans eğitimi faaliyetlerine başlamıştır.
Kazanılan Derece
Peyzaj Mimarı
Kazanılan Derece
Peyzaj Mimarı
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)'den yeterli puanı almış olmak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Iğdır Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan bazı dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrenciler 4 yıllık (8 yarıyıl) eğitim öğretim programından mezun olabilmek için, 240 AKTS’yi doldurma, 3. sınıf sonunda yaz döneminde 30 iş günü staj süresinin başarıyla tamamlanması ve bitirme tezinin hazırlanması gerekmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrenciler 4 yıllık (8 yarıyıl) eğitim öğretim programından mezun olabilmek için, 240 AKTS’yi doldurma, 3. sınıf sonunda yaz döneminde 30 iş günü staj süresinin başarıyla tamamlanması ve bitirme tezinin hazırlanması gerekmektedir.
Program Profili
Gerek doğal, kültürel ve sosyo-ekonomik çevreye ilişkin verilerin analizlerine ve değerlendirilmelerine dayalı peyzaj planlama çalışmaları gerekse sağlıklı, sürdürülebilir ve görsel kalitesi yüksek yaşam mekanları yaratmayı amaçlayan yapısal ve bitkisel peyzaj tasarımı çalışmaları, eğitimin temel konularını oluşturmaktadır. Eğitim programı; bu temel konularda, ülke gerçekleri ve gereksinimleri de göz önünde bulundurularak nitelikli, yetenekli, girişimci, dinamik ve meslekler arası bilgi-koordinasyon tabanına sahip bireyler yetiştirir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üniversiteler (fakülteler, meslek yüksek okulları ve rektörlüklere bağlı çevre birimleri), Belediyeler (park ve bahçeler müdürlükleri, imar ve cevre düzenleme birimleri), Çeşitli Bakanlıklara Bağlı planlama müdürlükleri, mezarlıklar müdürlükleri, Kuruluşlar Karayolları, İller Bankası, DSİ, Çevre Genel Müdürlüğü, Milli Parklar, Tarımsal Araştırma Enstitüleri, Tarım İl Müdürlükleri, Orman Genel Müdürlüğü, Turizm Planlaması Genel Müdürlüğü, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurumu, Emlak Bankası, Toplu Konut Genel Müdürlüğü, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık, Şehir Planlama ve İnşaat Büroları vb., Yapısal ve Bitkisel Belediye Hizmetleri Üstlenen Özel Şirketler ile Şirketleri Turizm -Yapı Kooperatifleri Materyal Üretme ve Pazarlama Kuruluşları Rekreasyon Tesisleri.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler 4 yıllık (8 yarıyıl) eğitim öğretim programından mezun olabilmek için, 240 AKTS’yi doldurma, 3. sınıf sonunda yaz döneminde 30 iş günü staj süresinin başarıyla tamamlanması ve bitirme tezinin hazırlanması gerekmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler 4 yıllık (8 yarıyıl) eğitim öğretim programından mezun olabilmek için, 240 AKTS’yi doldurma, 3. sınıf sonunda yaz döneminde 30 iş günü staj süresinin başarıyla tamamlanması ve bitirme tezinin hazırlanması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres : Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü Ziraat Fakültesi 76000 IĞDIR Telefon : +90.476.223 00 10 Faks : +90.476 223 00 49
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde eğitim-öğretim, araştırma, uygulama çalışmalarında yararlanılan fiziksel mekanlar şunlardır; 1 dershane, 1 çizim sınıfı, 1 bilgisayar odası, sergi alanı ve uygulama bahçesi.

Program Çıktıları
1Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur.
2Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur.
3Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur.
4Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur.
5Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur.
6Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur.
7Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir.
8İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır.
9Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir.
10Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur.
11Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur.
12Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir.
13Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir.
14Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme.
15Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur.
16Sorgulayıcı ve araştırıcı olma yeteneği kazanır, ulusal ve uluslararası güncel konular hakkında bilgiye ulaşma yeteneğine sahip olur.
17Kendini ifade etme, çalışmalarını sözlü ve görsel olarak sunma ve iletişim kurma becerisine sahip olur.
18Teori ve uygulama arasındaki etkileşim ve geçişlere hakim olur.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
111111111111111111
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180701801000 1. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
2 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
3 180701801101 ÇİZİM VE GRAFİK ANLATIM TEKNİĞİ Zorunlu 2 2 0 4
4 180701801102 GENEL BOTANİK Zorunlu 2 2 0 4
5 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
6 180701801103 MATEMATİK Zorunlu 3 2 0 5
7 180701801100 PEYZAJ MİMARLIĞINA GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
8 180701801104 TOPRAK BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 3
9 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
10 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 19 6 0 26
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180701802000 2. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
2 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
3 180700002100 DİJİTAL OKURYAZARLIK Zorunlu 3 0 0 3
4 180701802103 İSTATİSTİK Zorunlu 2 2 0 5
5 180701802104 PARK VE BAHÇE ÇİÇEKLERİ Zorunlu 2 0 0 3
6 180701802102 PEYZAJ MİMARLIĞINDA İKLİM BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 2
7 180701802100 PEYZAJ SANAT TARİHİ Zorunlu 2 0 0 4
8 180701802101 TEMEL TASARIM Zorunlu 2 2 0 5
9 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
10 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 19 4 0 28
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180701803000 3. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
2 180701803101 AĞAÇ VE ÇALI BİTKİLERİ Zorunlu 2 0 0 0
3 180701803103 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM Zorunlu 2 2 0 0
4 180701803102 ÇİMLER VE YER ÖRTÜCÜLER - I Zorunlu 2 2 0 0
5 180701803104 DOKU KÜLTÜRÜ Zorunlu 2 2 0 0
6 180701803100 PROJE - I Zorunlu 4 4 0 0
Toplam 12 10 0 0
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180701804000 4. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
2 180701804101 BİTKİSEL TASARIM Zorunlu 2 2 0 4
3 180701804202 ÇİMLER VE YER ÖRTÜCÜLER - II Zorunlu 2 2 0 0
4 180701804100 MİMARLIK BİLGİSİ Zorunlu 2 1 0 0
5 180701804102 ÖLÇME BİLGİSİ Zorunlu 2 2 0 3
Toplam 8 7 0 7
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180701805000 5. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
2 180701805102 GELENEKSEL YÖNTEMLERLE BİTKİ ÇOĞALTIMI Zorunlu 2 2 0 0
3 180701805100 PEYZAJ KONSTRÜKSİYONU Zorunlu 3 2 0 0
4 180701805101 PEYZAJ MÜHENDİSLİĞİ Zorunlu 2 1 0 0
5 180701805300 PROJE - III Zorunlu 4 4 0 0
6 180701805103 ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 13 9 0 0
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180701806000 6. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
2 180701806102 PEYZAJ EKOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 0
3 180701806100 PEYZAJ MİMARLIĞINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Zorunlu 2 2 0 0
4 180701806101 PEYZAJ ONARIM TEKNİKLERİ Zorunlu 2 0 0 0
5 180701806400 PROJE - IV Zorunlu 4 4 0 0
Toplam 10 6 0 0
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180701807000 7. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
2 180701807100 BİTİRME ÖDEVİ - I Zorunlu 0 2 0 0
3 180701807101 PEYZAJ PLANLAMA - I Zorunlu 4 4 0 0
4 180701807500 PROJE - V Zorunlu 4 4 0 0
5 0700000001 STAJ Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 8 10 0 0
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180701808000 8. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
2 180701808200 BİTİRME ÖDEVİ - II Zorunlu 0 2 0 0
3 180701808201 PEYZAJ PLANLAMA - II Zorunlu 4 4 0 0
4 180701808600 PROJE - VI Zorunlu 4 4 0 0
Toplam 8 10 0 0
 
1. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180701801105 ÇEVRE SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 4
2 180701801105 ÇEVRE SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 4
3 180701801106 BİRKİ YETİŞTİRME ORTAMLARI Seçmeli 2 0 0 4
4 180701801106 BİRKİ YETİŞTİRME ORTAMLARI Seçmeli 2 0 0 4
5 9900001160 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINA GİRİŞ Seçmeli 2 2 0 0
2. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180701802105 SÜS BİTKİLERİ FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 5
2 180701802105 SÜS BİTKİLERİ FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 5
3 180701802106 KENTSEL AÇIK VE YEŞİL ALANLAR Seçmeli 2 0 0 4
4 180701802106 KENTSEL AÇIK VE YEŞİL ALANLAR Seçmeli 2 0 0 4
5 180701802107 DOĞA KORUMA VE REKREASYON Seçmeli 2 0 0 4
6 180701802107 DOĞA KORUMA VE REKREASYON Seçmeli 2 0 0 4
7 9900001161 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
3. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180701803105 SÜRDÜRÜLEBİLİR PEYZAJ TASARIMI Seçmeli 2 2 0 0
2 180701803106 SÜS BİTKİLERİNDE ÜRETİM VE BAKIM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
3 180701803107 YEŞİL ALANLARDA SULAMA VE DRENAJ Seçmeli 2 0 0 0
4 180701803108 TÜRKİYE DOĞAL PEYZAJI Seçmeli 2 0 0 0
4. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180701804103 DOĞAL VE KÜLTÜREL ALANLARIN KORUNMASI Seçmeli 2 0 0 0
2 180701804104 DOĞA TURİZMİ Seçmeli 2 0 0 0
3 180701804105 SÜS BİTKİLERİNİN BESLENMESİ Seçmeli 2 1 0 0
5. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180701805104 PARK VE BAHÇE BAKIMI Seçmeli 2 1 0 0
2 180701805105 ENGELLİLER İÇİN TASARIM Seçmeli 2 1 0 0
3 180701805106 ÇOCUK OYUN ALANLARI VE TASARIMI Seçmeli 2 1 0 3
4 180701805106 ÇOCUK OYUN ALANLARI VE TASARIMI Seçmeli 2 1 0 3
5 180701805107 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLEME Seçmeli 2 2 0 0
6 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
7 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
8 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
6. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0701406115 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 0
2 180701806103 İÇ MEKAN SÜS BİTKİLERİ Seçmeli 2 0 0 0
3 180701806104 REKREASYONEL PLANLAMA Seçmeli 2 0 0 0
4 180701806105 ÇATI VE TERAS BAHÇELERİ Seçmeli 2 0 0 0
5 180701806106 PEYZAJ MİMARLIĞINDA YASAL ÇERÇEVE Seçmeli 2 0 0 0
6 180701806107 BİTKİ KULLANIMI Seçmeli 2 0 0 0
7. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180701807102 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 2 0 0
2 180701807103 TARİHİ ÇEVRE KORUMA VE TASARIMI Seçmeli 2 0 0 0
3 180701807104 SULAK ALANLAR Seçmeli 2 0 0 0
8. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180701808100 ÖZEL PEYZAJ TASARIMLARI Seçmeli 2 0 0 0
2 180701808101 SERACILIK BİLGİSİ Seçmeli 2 2 0 0
3 180701808102 PEYZAJ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
4 180701808103 YEŞİL YOL PLANLAMASI Seçmeli 2 0 0 0
5 180701808104 ŞANTİYE UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 0
6 180701808105 SULAMA SİSTEMLERİ Seçmeli 2 1 0 0
7 180701808106 KAMP ALANLARININ PLANLANMASI Seçmeli 2 0 0 0
8 180701808107 BİTKİLENDİRME VE DİKİM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
9 180701808108 PEYZAJ MİMARLIĞINDA UZAKTAN ALGILAMA Seçmeli 2 2 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr