Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Iğdır Meslek Yüksekokulu - Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri - Sivil Havacılık Kabin HizmetleriProgram Tanımları
Kuruluş
Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programı, Iğdır Üniversitesi Iğdır Meslek Yüksekokulunda 2018’yılında kurulmuş olup 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır.
Kazanılan Derece
2 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS’ye sahip öğrencilere Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri alanında önlisans derecesi verilir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Iğdır Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri programlarına ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınır. Bununla beraber öğrecilerin kesin kayıtlarının yapılabilmesi için bazı ek şartları taşımaları gerekmektedir. İştenilen koşullar, ÖSYM tarafından hazırlanan kılavuzda aşağıdaki gibi belirtilmiştir. SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ (ön lisans) eğitimi mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler: 1) Adli sicil kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak. 2) Bayanlar için 160 cm-180 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak). 3) Erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak). 4) Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık durum larının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları gerekmektedir.). 5) Kabin memuru üniforması giyildiğinde vücudunun görünecek yerlerinde dövme, yara izi vb. bulunmamak
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Iğdır Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Iğdır Üniversitesi ön lisans ve lisans yönetmeliğinde belirtildiği üzere YÖK dersleri hariç diğer derslerden aldıkları ders ortalamasının en az 2.0 (İki) olması gerekir. Daha ayrıntılı bilgi için yönetmeliğe müracaat edilmesi gerekir. Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak gerekir. (Toplam 120 AKTS karşılığı)
Program Profili
Iğdır Üniversitesi Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programının eğitim süresi 2 yıl olup teorik ve pratik olarak sürdürülür. Eğitim sürecinde ağırlıklı olarak, iletişim ve İngilizce dersleriyle birlikte, temel uçuş ve uçak bilgileri verilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programını bitirenler özellikle sivil uçuş ekibi üyesi (kabin görevlisi) olarak hava yolu şirketlerinde iş bulabileceklerdir. Ayrıca, ağırlıklı olarak eğitimini aldıkları yabancı dil ve iletişim derslerinin, kariyerlerine önemli katkı sağlacak ve örneğin turizm sektörü gibi farklı sektörlerde de iş bulabilme şansları olacaktır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans Eğitimine geçiş, 19.02.2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği uygulama esasları uyarınca, Meslek Yüksekokulları programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir. Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Önlisans Programından mezun olan öğrencilerimiz mesleki eğitimlerini üst düzeye taşıyabilmek amacıyla ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler. Bu bölümü başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde “Havacılık İşletmeciliği”, “Lojistik Yönetimi”, “Seyahat İşletmeciliği”, “Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği”, “Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği”, “Turizm ve Otelcilik”, “Ulaştırma ve Lojistik” ve “Uluslararası Lojistik“ bölümlerine dikey geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar ve bu sınavların ölçme ve değerlendirmesi Iğdır Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun şekilde yapılır.
Mezuniyet Koşulları
Mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp mezun olabilmeleri için öğrencilerin, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Hakan DUMAN
Bölüm Olanakları
Laboratuvarlar: 1 adet bilgisayar laboratuvarı Diğer Olanaklar: Kütüphane, kapalı spor salonu, mediko-sosyal, toplantı ve konferans salonları

Program Çıktıları
1Mesleki etik ve sorumluluk bilgisi
2Sektörel sorunlar hakkında bilgi sahibi olabilme
3Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi
4Teorik alan bilgilerini uygulamada kullanabilme becerisi
5Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme yetkinliği
6Mesleki süreçleri planlama ve uygulama yetkinliği
7Sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama yetkinliği
8Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme yetkinliği
9Etkin iletişim kurma yetkinliği
10Yabancı dilde iletişim kurma yetkinliği
11Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme yetkinliği
12Mesleki yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama yetkinliği

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
112233333333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 183316001000 1. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
2 193316001000 1. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
3 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
4 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
5 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
6 213316001107 BİREYLER ARASI İLETİŞİM Zorunlu 2 0 0 3
7 213316001102 DİKSİYON (ETKİLİ KONUŞMA VE ANONS TEKNİKLERİ ) Zorunlu 2 0 0 2
8 193316001102 DİKSİYON (ETKİLİ KONUŞMA VE ANONS TEKNİKLERİ) Zorunlu 2 0 0 0
9 213316001105 HAVACILIK TERMİNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
10 183316001104 İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİ-I Zorunlu 1 1 0 2
11 193316001103 İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİ-I Zorunlu 2 2 0 0
12 213316001103 İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİ-I Zorunlu 2 2 0 0
13 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 0
14 213316001104 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
15 183316001101 SİVİL HAVACILIĞA GİRİŞ Zorunlu 1 1 0 0
16 193316001101 SİVİL HAVACILIĞA GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 0
17 213316001101 SİVİL HAVACILIĞA GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 0
18 183316001102 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ Zorunlu 4 0 0 4
19 183316001100 TEMEL UÇUŞ VE UÇAK BİLGİSİ Zorunlu 1 1 0 0
20 193316001100 TEMEL UÇUŞ VE UÇAK BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 0
21 213316001100 TEMEL UÇUŞ VE UÇAK BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 0
22 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 2
23 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
24 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
25 213316001106 UÇUŞ İNGİLİZCESİ- I Zorunlu 2 2 0 0
26 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
27 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 0
28 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 0
29 183316001103 YÜZME Zorunlu 1 2 0 3
Toplam 50 11 0 29
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 183316002000 2. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
2 193316002000 2. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
3 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
4 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 0
5 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 0
6 213316002107 DÜNYA KÜLTÜRLERİ Zorunlu 2 0 0 2
7 183316002204 İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİ-II Zorunlu 1 1 0 2
8 193316002100 İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİ-II Zorunlu 2 2 0 0
9 213316002100 İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİ-II Zorunlu 2 2 0 4
10 183316002102 KABİN GÖREVLİLİĞİNE GİRİŞ Zorunlu 1 2 0 3
11 193316002103 KABİN GÖREVLİLİĞİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
12 213316002103 KABİN GÖREVLİLİĞİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 0
13 183316002100 SAĞLIK BİLGİSİ VE KABİNDE İLK YARDIM Zorunlu 1 2 0 4
14 193316002101 SAĞLIK BİLGİSİ VE KABİNDE İLK YARDIM Zorunlu 1 2 0 0
15 213316002101 SAĞLIK BİLGİSİ VE KABİNDE İLK YARDIM Zorunlu 1 2 0 0
16 183316002101 TEMEL METEOROLOJİ BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 0
17 193316002102 TEMEL METEOROLOJİ BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 3
18 213316002102 TEMEL METEOROLOJİ BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 0
19 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
20 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 0
21 9900000243 TÜRK DİLİ -II Zorunlu 2 0 0 0
22 213316002105 UÇUŞ İNGİLİZCESİ- II Zorunlu 2 2 0 0
23 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
24 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 0
25 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 0
26 193316002104 YER HİZMETLERİ Zorunlu 2 0 0 3
27 213316002104 YER HİZMETLERİ Zorunlu 2 0 0 0
28 213316002106 YÜZME Zorunlu 1 2 0 3
Toplam 46 17 0 33
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 193316003103 KABİNDE GENEL SERVİS USULLERİ Zorunlu 1 2 0 0
2 183316003000 3. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
3 193316003000 3. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
4 183316003110 ALTERNATİF YABANCI DİL - I Zorunlu 4 0 0 0
5 193316003105 ALTERNATİF YABANCI DİL I Zorunlu 4 0 0 0
6 213316003105 ALTERNATİF YABANCI DİL-I Zorunlu 4 0 0 4
7 183316003100 HAVAALANI VE UÇUŞ GÜVENLİĞİ Zorunlu 3 0 0 0
8 183316003304 İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİ-III Zorunlu 6 4 0 0
9 193316003100 İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİ-III Zorunlu 6 4 0 0
10 213316003100 İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİ-III Zorunlu 6 4 0 0
11 213316003103 KABİNDE GENEL SERVİS USULLERİ Zorunlu 1 2 0 0
12 183316003102 KABİNDE MÜŞTERİ HİZMETLERİ Zorunlu 1 2 0 0
13 183316003104 MESLEKİ YABANCI DİL- I Zorunlu 4 2 0 0
14 193316003104 MESLEKİ YABANCI DİL- I Zorunlu 4 2 0 0
15 213316003104 MESLEKİ YABANCI DİL-I Zorunlu 4 2 0 0
16 183316003101 NORMAL EMNİYET USULLERİ Zorunlu 1 3 0 0
17 193316003102 NORMAL EMNİYET USULLERİ Zorunlu 2 1 0 3
18 213316003102 NORMAL EMNİYET USULLERİ Zorunlu 2 1 0 0
19 193316003101 TEHLİKELİ MADDELER Zorunlu 3 0 0 5
20 213316003101 TEHLİKELİ MADDELER Zorunlu 3 0 0 0
21 183316003103 YOLCU HİZMETLERİ Zorunlu 1 1 0 0
Toplam 60 30 0 12
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 183316004000 4. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
2 193316004000 4. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
3 183316004100 ACİL EMNİYET USULLERİ Zorunlu 1 3 0 0
4 193316004101 ACİL EMNİYET USULLERİ Zorunlu 2 1 0 0
5 183316004210 ALTERNATİF YABANCI DİL - II Zorunlu 4 0 0 0
6 193316004104 ALTERNATİF YABANCI DİL II Zorunlu 4 0 0 0
7 193316004103 EKİP KAYNAK YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 0
8 183316004103 HAVACILIKTA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
9 183316004404 İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİ-IV Zorunlu 6 4 0 10
10 193316004100 İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİ-IV Zorunlu 6 4 0 0
11 183316004102 KABİN KAYNAK YÖNETİMİ Zorunlu 2 1 0 0
12 183316004204 MESLEKİ YABANCI DİL- II Zorunlu 4 2 0 0
13 193316004102 MESLEKİ YABANCI DİL- II Zorunlu 4 2 0 0
14 193316004102 MESLEKİ YABANCI DİL- II Zorunlu 4 2 0 0
15 213316004008 SİVİL HAVACILIK KABİN HİZ. SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
16 183316004101 TEHLİKELİ MADDELER Zorunlu 1 1 0 0
Toplam 42 20 0 13
 
1. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 183316001105 BİREYLER ARASI İLETİŞİM Seçmeli 3 0 0 3
2 183316001105 BİREYLER ARASI İLETİŞİM Seçmeli 3 0 0 3
3 183316001106 UÇUŞ INGİLİZCESİ-I Seçmeli 3 0 0 3
4 183316001106 UÇUŞ INGİLİZCESİ-I Seçmeli 3 0 0 3
5 183316001107 SÖZLÜ İLETİŞİM Seçmeli 3 0 0 3
6 183316001107 SÖZLÜ İLETİŞİM Seçmeli 3 0 0 3
7 183316001108 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Seçmeli 3 0 0 3
8 183316001108 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Seçmeli 3 0 0 3
9 183316001109 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 3
10 183316001109 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 3
11 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
12 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
1. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
2 193316001104 HAVACILIK TERMİNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
3 193316001105 UÇUŞ İNGİLİZCESİ-I Seçmeli 2 2 0 0
4 193316001106 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 4
5 193316001106 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 4
6 193316001107 BİREYLER ARASI İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 0
7 193316001108 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Seçmeli 3 0 0 0
8 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
9 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
2. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 183316002103 İLETİŞİM VE İKNA Seçmeli 3 0 0 3
2 183316002103 İLETİŞİM VE İKNA Seçmeli 3 0 0 3
3 183316002104 SÖZSÜZ İLETİŞİM Seçmeli 3 0 0 3
4 183316002104 SÖZSÜZ İLETİŞİM Seçmeli 3 0 0 3
5 183316002105 DÜNYA KÜLTÜRLERİ Seçmeli 1 1 0 3
6 183316002105 DÜNYA KÜLTÜRLERİ Seçmeli 1 1 0 3
7 183316002106 KURUM KÜLTÜRÜ VE MARKA Seçmeli 2 0 0 0
8 183316002206 UÇUŞ İNGİLİZCESİ-II Seçmeli 3 0 0 3
9 183316002206 UÇUŞ İNGİLİZCESİ-II Seçmeli 3 0 0 3
2. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 193316002105 UÇUŞ İNGİLİZCESİ-II Seçmeli 2 2 0 0
2 193316002106 YÜZME Seçmeli 1 2 0 0
3 193316002107 DÜNYA KÜLTÜRLERİ Seçmeli 1 1 0 0
4 193316002108 KURUM KÜLTÜRÜ VE MARKA Seçmeli 2 0 0 0
3. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 183316003105 TEMEL İKRAM BİLGİSİ Seçmeli 1 1 0 0
2 183316003106 DİKSİYON (ETKİLİ KONUŞMA VE ANONS TEKNİKLERİ) Seçmeli 2 0 0 3
3 183316003106 DİKSİYON (ETKİLİ KONUŞMA VE ANONS TEKNİKLERİ) Seçmeli 2 0 0 3
4 183316003107 HAVACILIK HUKUKU Seçmeli 2 0 0 0
5 183316003108 EKİP PLANLAMASI VE KAYNAK YÖNETİMİ Seçmeli 1 1 0 0
6 183316003109 İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 0
3. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 193316003106 HAVACILIKTA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
2 193316003107 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 0
3 193316003108 İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 0
4. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 183316004104 CRS UYGULAMALARI Seçmeli 1 1 0 0
2 183316004105 HAVACILIK TERMİNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
3 183316004106 YER HİZMETLERİ VE HAREKAT Seçmeli 1 1 0 0
4 183316004107 UÇAK YANGINLARI Seçmeli 2 0 0 0
5 183316004108 FİZİKSEL AKTİVİTE VE BESLENME Seçmeli 2 0 0 0
6 183316004109 KİŞİSEL BAKIM VE ZARAFET Seçmeli 1 1 0 0
4. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 193316004105 UÇUŞ PSİKOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
2 193316004106 HAREKÂT VE PERFORMANS Seçmeli 3 0 0 3
3 193316004106 HAREKÂT VE PERFORMANS Seçmeli 3 0 0 3
4 193316004107 KİŞİSEL BAKIM VE ZARAFET Seçmeli 1 1 0 0
5 193316004108 UÇAK YANGINLARI Seçmeli 2 0 0 0
6 193316004109 FİZİKSEL AKTİVİTE VE BESLENME Seçmeli 2 0 0 0
7 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
8 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
9 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
SİVİL HAVACILIK KABİN HİZ. SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 213300004100 MESLEKİ UYGULAMLAR DERSİ Seçmeli 0 0 0 0
2 213300004101 İSTEĞE BAĞLI STAJ Seçmeli 0 0 0 0
3 213300004102 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
4 213300004103 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
5 213300004104 EKİP KAYNAK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
6 213300004105 FARSÇA' YA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
7 213300004106 FİNANSAL YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 0
8 213300004107 GENEL İŞLETME Seçmeli 3 0 0 0
9 213300004108 GENEL MUHASEBE Seçmeli 3 0 0 0
10 213300004109 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 0
11 213300004110 GİTAR BAŞLANGIÇ EĞİTİMİ Seçmeli 2 1 0 0
12 213300004111 İLK YARDIM Seçmeli 3 0 0 0
13 213300004112 İNANÇ TURİZMİ Seçmeli 3 0 0 0
14 213300004113 İNSAN HAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
15 213300004114 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
16 213300004115 İŞARET DİLİ Seçmeli 3 0 0 0
17 213300004116 KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
18 213300004117 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Seçmeli 3 0 0 0
19 213300004118 KAMU MALİYESİ Seçmeli 3 0 0 0
20 213300004119 KONUŞMA SANATI Seçmeli 3 0 0 0
21 213300004120 MAKRO EKONOMİ Seçmeli 3 0 0 0
22 213300004121 MALİYE POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 0
23 213300004122 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
24 213300004123 MEVLANA VE MESNEVİ Seçmeli 3 0 0 0
25 213300004124 MİKRO EKONOMİ Seçmeli 3 0 0 0
26 213300004125 OFİS PROGRAMLARI Seçmeli 3 0 0 0
27 213300004126 PAZARLAMA YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
28 213300004127 R İLE PAZAR ARAŞTIRMASI Seçmeli 3 0 0 0
29 213300004128 R İLE MALİ ANALİZ Seçmeli 3 0 0 0
30 213300004129 R İLE OPTİMİZASYON UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
31 213300004130 R İLE ZAMAN SERİSİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
32 213300004131 REKREASYON YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
33 213300004132 RUSÇA' YA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
34 213300004133 SOSYAL BİLİMLERDE R İLE UYGULAMALI İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 0
35 213300004134 STRATEJİK YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 0
36 213300004135 SÜRDÜREBİLİRLİK VE EKOTURİZM Seçmeli 3 0 0 0
37 213300004136 ŞEMS-İ TEBRİZİ VE HAYATI Seçmeli 3 0 0 0
38 213300004137 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
39 213300004138 TEMEL HUKUK Seçmeli 3 0 0 0
40 213300004139 TÜRK VERSGİ SİSTEMİ Seçmeli 3 0 0 0
41 213300004140 YUNAN MİTOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
42 213300004141 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 3 0 0 0
43 213300004142 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 3 0 0 0
44 213316004100 İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİ-IV Seçmeli 6 4 0 0
45 213316004101 ACİL EMNİYET USULLERİ Seçmeli 2 1 0 0
46 213316004102 MESLEKİ YABANCI DİL-II Seçmeli 4 2 0 0
47 213316004103 EKİP KAYNAK YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
48 213316004104 ALTERNATİF YABANCI DİL-II Seçmeli 4 0 0 0
49 213316004105 UÇUŞ PSİKOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
50 213316004106 HAREKAT VE PERFORMANS Seçmeli 3 0 0 0
51 213316004107 KİŞİSEL BAKIM VE ZARAFET Seçmeli 1 1 0 0
52 213316004108 UÇAK YANGINLARI Seçmeli 2 0 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr