Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Iğdır Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - İlk ve Acil Yardım - İlk ve Acil YardımProgram Tanımları
Kuruluş
Bu program 2012 yılında öğrenci almaya başlamıştır
Kazanılan Derece
Sağlık teknikeri
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir
Program Profili
Ani hastalık yada yaralanma durumlarında hastaların/kazazedelerin hayatlarını kurtarıcı acil tıbbi girisim ve bakımı verebilen saglık personeli yetistirmektir. Program mezunları “Paramedik” unvanını almaktadırlar. Olay yerinde Temel Yasam Destegi ve İleri Yasam Destegi ile kendilerine verilen yetkiler çerçevesinde diger acil tıbbi girisimleri uygularlar. Aynı zamanda, acil yardım aracı olan ambulansların kullanılmasından da sorumludurlar.Bunun yanında gerektiğinde hastane acil servislerinde de çalıştırılabilirler
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Paramedikler, Saglık Bakanlıgı, Üniversite hastaneleri ile özel saglık kuruluslarının ambulans servisleri ve acil yardım ünitelerinde çalısırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Programlarına YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapılır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ " nde belirtilen Sınav ve Değerlendirmeye İlişkin Esaslar dikkate alınır.
Mezuniyet Koşulları
En az 4 yarılyılda 120 AKTS'yi tamamlamış olmak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı.Öğr.gör.Ulaş Çalışır Iğdır Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu.Merkez/IĞDIR. Tel.04762230010
Bölüm Olanakları
Yüksekokulumuzun ayrı bir binası olmadığından geçici süreliğine merkezi derslikler sınıf ve uygulama laboratuarından yararlanılmaktadır. Bölümümüzde eğitim-öğretim faaliyetleri 3 öğretim görevlisi ile yürütülmektedir. Bölümümüzde dersler 56 kişilik kapasiteye sahip ve projeksiyon cihaz bulunan sınıflarda yürütülmekte olup; 1 uygulama laboratuarı kullanılmaktadır. Bölümümüz öğrencileri gün boyunca açık olan internet laboratuarından ücretsiz olarak faydalanabilmektedirler.

Program Çıktıları
1bu programı bitirenlerde mesleki yetki ve sorumluluk bilinci üst düzeye çıkar.
2 Bu programı bitirenler Türkiye ve Dünyada ki acil sağlık hizmetleri hakkında genel bilgi sahibi olur.
3 Bu programı bitirenler Acil durumlarda hasta değerlendirme; birincil ve ikincil muayene prensiplerini bilir., Hasta taşıma ve transportu yöntemlerini bilir.
4bu programı bitirenler acil durumlarda gerekli ilk yardım ve acil bakım becerilerini en iyi şekilde öğrenir.
5Bu programdakiler Hasta transportu sırasında hasta veya yaralıların durumlarına uygun pozisyon verebilme becerisine sahip olurlar
6bu programı bitirenler Travmalı hastalarda genel Yaklaşım kurallarını bilir, Travma ekipmanlarının kullanım ve bakım becerisine sahip olurlar
7acil durumlarda gerekli tıbbi tedavi ve bakım planlarını uygulama becerisine sahip olurlar
8ilaç uygulama ve girişim becerisine sahip olurlar.
9Alana özgü bilgilerini kullanarak ilk ve acil yardımın sağlık gereksinimlerini karşılama becerisine sahip olmasını sağlamaktır.
10- Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak
11Acil durumlarda en uygun tedavi yönteminin seçilip uygulanmasına karar verir.
12kendi başına karar verme ve acil durumda gereken sorumluluğu alma yetkinliğine sahip olurlar.
13hangi ilaçların uygulanması gerektiğine ve ehemmiyetine karar verirler
14 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
15- Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
16Alana ilişkin bilimsel bilginin gelişmesine katkıda bulunma deneyimini kazanmasını sağlamaktır.
17Sosyal yönlerini, iletişim becerilerini, yaratıcılıklarını ve girişimciliklerini geliştirebilme becerisi kazandırmaktır.
18- Alanı ile ilgili işleri gerçekleştirirken insan sağlığını, sosyal ve doğal çevreyi dikkate almak
19- İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak
20- Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
11122222233333333333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182000501100 ACİL HASTA BAKIMI - I Zorunlu 3 0 0 4
2 192000501100 ACİL HASTA BAKIMI - I Zorunlu 4 2 0 0
3 182000501101 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ - I Zorunlu 3 0 0 4
4 192000501101 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ - I Zorunlu 3 2 0 0
5 162000501103 ANATOMİ Zorunlu 2 0 0 0
6 162000501103 ANATOMİ Zorunlu 2 0 0 0
7 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
8 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
9 162000501104 FİZYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
10 162000501104 FİZYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 0
11 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
12 162000501102 RESÜSİTASYON Zorunlu 2 2 0 4
13 2000001000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
14 2000001000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
15 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
16 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
17 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
18 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 36 6 0 23
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 192000502200 ACİL HASTA BAKIMI - II Zorunlu 4 2 0 0
2 162000502200 ACİL HASTA BAKIMI II Zorunlu 3 2 0 4
3 192000502201 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ - II Zorunlu 2 2 0 0
4 182000502101 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ II Zorunlu 2 2 0 3
5 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
6 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 0
7 182000502100 FİZYOPATOLOJİ Zorunlu 3 0 0 3
8 162000502102 FİZYOPATOLOJİ Zorunlu 2 0 0 0
9 2000002000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
10 2000002000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
11 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
12 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 0
13 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
14 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 0
15 2000000001 YAZ STAJI Zorunlu 0 0 0 8
16 2000000001 YAZ STAJI Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 28 8 0 24
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 162000503104 ACİL AFET YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 2
2 192000503300 ACİL HASTA BAKIMI - III Zorunlu 4 2 0 0
3 162000503300 ACİL HASTA BAKIMI III Zorunlu 3 2 0 4
4 162000503102 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ III Zorunlu 2 2 0 4
5 192000503301 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ - III Zorunlu 3 2 0 0
6 162000503105 ACİL YARDIM VE KURTARMA I Zorunlu 2 2 0 4
7 162000503101 ALANDA PARAMEDİK Zorunlu 2 2 0 4
8 162000503103 EKG VE ARİTMİ YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
9 192000503101 EKG VE ARİTMİ YÖNETİMİ Zorunlu 2 2 0 0
10 192000503100 İLERİ YAŞAM DESTEĞİ Zorunlu 3 2 0 0
11 2000003000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
12 2000003000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
Toplam 25 16 0 21
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182000504400 ACİL HASTA BAKIMI - IV Zorunlu 2 2 0 4
2 192000504400 ACİL HASTA BAKIMI - IV Zorunlu 2 2 0 0
3 162000504101 ACİL YARDIM VE KURTARMA II Zorunlu 2 2 0 4
4 192000504101 ALANDA PARAMEDİK Zorunlu 2 2 0 0
5 162000504104 ARAMA KURTARMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2 2 0 4
6 182000504100 İLERİ YAŞAM DESTEĞİ Zorunlu 2 2 0 3
7 182000504101 MESLEKİ UYGULAMA Zorunlu 2 2 0 3
8 192000504102 MESLEKİ UYGULAMA Zorunlu 2 8 0 0
9 2000004000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
10 2000004000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
11 162000504105 TRAVMA Zorunlu 2 2 0 3
12 192000504100 TRAVMA BİLGİSİ Zorunlu 2 2 0 0
Toplam 20 26 0 21
 
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 162000501105 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
2 162000501105 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
3 162000501106 TIBBİ TERMİNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
4 162000501106 TIBBİ TERMİNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
5 162000501107 BEDEN EĞİTİMİ VE VÜCUT GELİŞTİRME Seçmeli 1 2 0 3
6 162000501107 BEDEN EĞİTİMİ VE VÜCUT GELİŞTİRME Seçmeli 1 2 0 3
7 162000501108 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
8 162000501108 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 162000302105 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
2 162000501105 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
3 162000501106 TIBBİ TERMİNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 0
4 162000501107 BEDEN EĞİTİMİ VE VÜCUT GELİŞTİRME Seçmeli 1 2 0 0
5 162000502107 İLKYARDIM Seçmeli 2 0 0 0
6 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
7 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
8 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 162000502105 MEDYA OKUR – YAZARLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
2 162000502105 MEDYA OKUR – YAZARLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
3 162000502106 İLETİŞİM BECERİLERİ VE KİŞİLER ARASI İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 3
4 162000502106 İLETİŞİM BECERİLERİ VE KİŞİLER ARASI İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 3
5 162000502107 İLKYARDIM Seçmeli 2 0 0 3
6 162000502107 İLKYARDIM Seçmeli 2 0 0 3
7 162000502108 BİYOKİMYA Seçmeli 2 0 0 3
8 162000502108 BİYOKİMYA Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 162000501108 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
2 162000502105 MEDYA OKUR – YAZARLIĞI Seçmeli 2 0 0 0
3 162000502106 İLETİŞİM BECERİLERİ VE KİŞİLER ARASI İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 0
4 162000502108 BİYOKİMYA Seçmeli 2 0 0 0
5 192000502100 SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 162000503106 ENFEKSİYON HASTALIKLARI Seçmeli 2 0 0 3
2 162000503106 ENFEKSİYON HASTALIKLARI Seçmeli 2 0 0 3
3 162000503108 SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
4 162000503108 SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
5 162000503109 YARA BAKIMI Seçmeli 2 0 0 3
6 162000503109 YARA BAKIMI Seçmeli 2 0 0 3
7 182000503100 FARMAKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 3
8 182000503100 FARMAKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 3
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 162000503106 ENFEKSİYON HASTALIKLARI Seçmeli 2 0 0 0
2 162000503107 FARMAKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 0
3 162000503108 SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
4 162000503109 YARA BAKIMI Seçmeli 2 0 0 0
5 192000503102 HALK SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 162000504106 SAĞLIK HUKUKU Seçmeli 2 0 0 3
2 162000504106 SAĞLIK HUKUKU Seçmeli 2 0 0 3
3 162000504107 SAĞLIKTA SÖZEL VE GÖRSEL ANLATIM BECERİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
4 162000504107 SAĞLIKTA SÖZEL VE GÖRSEL ANLATIM BECERİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
5 162000504108 PSİKODRAMA UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 3
6 162000504108 PSİKODRAMA UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 3
7 162000504109 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
8 162000504109 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 162000504106 SAĞLIK HUKUKU Seçmeli 2 0 0 0
2 162000504107 SAĞLIKTA SÖZEL VE GÖRSEL ANLATIM BECERİLERİ Seçmeli 2 0 0 0
3 162000504109 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
4 182001704110 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 0
5 192000504103 ARAMA KURTARMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
6 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
7 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
8 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr