Ders Öğretim Planı
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
162000501102RESÜSİTASYONCompulsory114
Level of Course Unit
Short Cycle
Objectives of the Course
Erişkin, çocuk ve yenidoğanda resusitasyon uygulamalarını doğru ve etkin biçimde yapabilmek için teorik altyapıyı oluşturmak ve uygulamaların gerçekleştirilmesi
Name of Lecturer(s)
Assist.Prof.Dr. Levent DİKBAŞ
Learning Outcomes
1Temel Yaşam Desteği Sağlamak
2Temel Yaşam Desteği Sağlamak
3Katı Cisme Bağlı Boğulmalarda İlk Yardım ve Acil Bakım Uygulamak
4Katı Cisme Bağlı Boğulmalarda İlk Yardım ve Acil Bakım Uygulamak
5Hava Yolunu Açık Tutmak
6Hava Yolunu Açık Tutmak
7Oksijen Tedavisini Uygulamak
8Oksijen Tedavisini Uygulamak
9Otomatik Eksternal Defibrilasyon Uygulamak
10Otomatik Eksternal Defibrilasyon Uygulamak
Mode of Delivery
Birinci Öğretim
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Resüsitasyon nedir ? Temel ilkeleri nelerdir ? Temel yaşam desteği ve ileri yaşam desteği uygulamaları nelerdir? Resusitasyonda kullanılan ilaç ve cihazların doğrıu kullanımı ? CPR esasları Havayolu yöntemleri Kardiyopulmoner arrest tedavileri
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
1Giriş,
2amaç ve öğrenim hedefleri,
3temel yaşam desteği,
4hava yolunu açma teknikleri,
5 katı cisme bağlı boğulmalarda ilk yardım ve acil bakım-
6erişkin, katı cisme bağlı boğulmalarda ilk yardım ve acil bakım-
7çocuk, katı cisme bağlı boğulmalarda ilk yardım ve acil bakım-
8bebek, erişkinde, çocukta ve bebekte temel yaşam desteği,
9defibrilasyon ve kardiyoversiyon.
10entübasyon, solunum desteği sağlamak.
11oksijen tedavisinde kullanılan araçlar,
12oksijen tedavisi,
13değerlendirme
14değerlendirme
Recommended or Required Reading
2010 AHA kılavuzu , Acil Tıp Derneği Kurs slaytları Resusitasyon ve güncel yaklaşımlar . İstanbul Tabip Odası yayınları , 2008
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Ara Sınav1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
SUM100
Language of Instruction
Türkçe
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Uygulama/Pratik14456
Rehberli Problem Çözümü14228
Deney14228
Gözlem14114
TOTAL WORKLOAD (hours)129
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
PO
17
PO
18
PO
19
PO
20
LO1   3445             
LO2   4545             
LO3   5455             
LO4   5555             
LO5   4545             
LO6                    
LO7                    
LO8                    
LO9                    
LO10                    
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr