Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
162000503104ACİL AFET YÖNETİMİ Zorunlu232
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Kriz ortamları temel hak/özgürlüklerin ve insan haklarının ihlal edilebileceği en nazik dönemlerdir.Bu dersin amacı, öğrencilere hukuk alanında ortaya çıkabilecek kriz durumlarını yönetme ve kriz sonucu ortaya çıkan anlaşmazlıkları daha iyi değerlendirerek , öfke kontrolü becerisini kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. İsmail KELEŞ
Öğrenme Çıktıları
1afet nedir afet yönetim evrelerini öğrenir
2afet nedir afet yönetim evrelerini öğrenir
3 Afet yönetimi alanında etik değerlere sahip olabilmek.
4 Afet yönetimi alanında etik değerlere sahip olabilmek.
5Afet yönetimi süresince ortaya çıkan problemlere bireysel olarak çözüm üretebilmek
6Afet yönetimi süresince ortaya çıkan problemlere bireysel olarak çözüm üretebilmek
7 Afet yönetiminin toplum, kültür ve doğal çevre üzerinde ki etkilerini bilmek.
8 Afet yönetiminin toplum, kültür ve doğal çevre üzerinde ki etkilerini bilmek.
9Yangın güvenliği, yangınla mücadele gibi alanlarda ekip çalışması, malzeme kullanımı, bireysel güvenlik gibi konuları en iyi şekilde uygulayabilmek
10Yangın güvenliği, yangınla mücadele gibi alanlarda ekip çalışması, malzeme kullanımı, bireysel güvenlik gibi konuları en iyi şekilde uygulayabilmek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Krizin tanımı,türleri, örgütlerde ve insan ilişkilerinde kriz, krizin türleri,hukuk alanında muhtemel krizler Krizi oluşturan neden Krizin özellikleri ve evreleri Hukuk uygulamalarında ortaya çıkması muhtemel kriz durumları ve yönetimi Krizin neden olabileceği muhtemel sonuçlar İnsan ilişkilerinde empati İyi yönetilemeyen kriz sonuçları Mahkemelerde yaşanan kriz örneklerinin incelenmesi Örgütlerde görülen kriz örnekleri Adli nitelikteki hukuk hizmetlerinde kriz yönetimi Öfke nedir,öfkenin nedenleri ve öfke kontrolü İyi yönetilememiş öfkenin sonuçları Öfke ve suç arasındaki ilişki İyi Yönetilememiş Kriz Örnekleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1AFET NEDİR. DOĞAL AFETLER . İNSAN KAYNAKLI AFETLER
2DÜNYAYI ETKİLEYEN ÖNEMLİ AFETLER VE ALINAN DERSLER
3AFETLERDE TIBBİ MÜDAHALE
4AFET YÖNETİM EVRELERİ
5RİSK VE KRİZ YÖNETİMİ
6AFETLERİN TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
7ARA SINAV
8RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE METODOLOJİSİ
9KRİZ DEĞERLENDİRMESİ VE METODOLOJİSİ
10AFETLERDE LOJİSTİK YÖNETİMİ
11MERKEZİ VE YEREL YÖNETİMLERDE AFET YÖNETİMİ
12ULUSAL VE ULUSLARARASI AFET MEVZUATLARI
13AFETLERDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE İNSANİ YARDIM
14AFETLERDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE İNSANİ YARDIM-2
15YARI YIL SINAVI
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Özer, Kadir. Duygusal gerilimle baş edebilme, Varlık yayınları, İstanbul, 1989. 2. Tekin, Mahmut ve Zerenler, Muammer. Krizi yönetebilmenin sırları, Çizgi kitabevi, 2005. 3. Soykan, Çiğdem. Öfke ve öfke yönetimi, Kriz dergisi, sayı:11, Ankara . 4. Dregrov, Atle. Çocuk, kayıplar ve yas, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara, 2000. 5. Cüceloğlu Doğan. İçimizdeki Biz “kalite bilincinin temeli”, Geliştiren kitaplar dizisi, İstanbul.1996. 6. Pennebaker, J.W. İçinizi dökün “duyguları dışa vurmanın iyileştirici gücü”, Hekimler yayın birliği, Ankara, 2009. 7. Hyman, S.E. Acil Psikiyatri (Çev.Refet Saygılı), Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 1989.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Quiz122
Derse Katılım14228
Soru-Yanıt5210
Gösterme212
Beyin Fırtınası818
Rapor Sunma6212
Seminer919
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
ÖÇ1                    
ÖÇ2 3  333 3           
ÖÇ3                    
ÖÇ43         4 4       
ÖÇ5  3                 
ÖÇ6                    
ÖÇ7                    
ÖÇ8                    
ÖÇ9                    
ÖÇ10                    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr