Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
162000502105MEDYA OKUR – YAZARLIĞI Seçmeli123
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Medya okuryazarlığı bireyin kitle iletişim araçlarıyla olan pasif ilişkisini aktif duruma dönüştürmeyi hedeflerken, ticari medya kültürünün özelleşmiş yapısına ve geleneklerine karşı çıkma yeteneğini sağlayan eleştirel bakışın güçlendirilmesini ve yeni bireysel söylemlerin geliştirilmesini amaçlar. Medya metinleri üzerine eleştirel düşünmeyi beraberinde getiren bu ders, öğrencilerin proje çalışmalarının hem üretim hem de tüketim aşamalarında eleştirel yaklaşımlarını arttırmayı hedefleyen bir derstir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Öznur GÖKMEN
Öğrenme Çıktıları
1Medya okuryazarlığı bireyin kitle iletişim araçlarıyla olan pasif ilişkisini aktif duruma dönüştürebilme
2Ticari medya kültürünün özelleşmiş yapısına ve geleneklerine karşı çıkma yeteneği
3Sağlayan eleştirel bakışın güçlendirilme ve yeni bireysel söylemlerin geliştirebilme
4Medya metinleri üzerine eleştirel düşünmeyi
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1. İletişim 2. Kitle İletişimi 3. Medya 4. Televizyon 5. Radyo 6. Aile, Çocuk ve Televizyon 7. Gazete ve Dergi 8. İnternet gibi her insanın bilmesi gereken temel konulardan oluşturmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İletişim
2Kitle İletişimi
3Medya
4Televizyon
5Radyo
6Aile, Çocuk ve Televizyon
7Gazete ve Dergi
8İnternet gibi her insanın bilmesi gereken temel konulardan oluşturmaktadır.
9değerlendirme
10değerlendirme
11değerlendirme
12değerlendirme
13değerlendirme
14değerlendirme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Eleştirel Medya Okuryazarlığı, Mutlu Binark, Mine Gencel Bek, Kalkedon Yayınları 2010 Medya Okuryazarlığı Elkitabı, Kemal İnal, Ütopya Yayınları, Ankara, 2009 Medya Okuryazarlığı, Melda Cinman Şimşek, Nurçay Türkoğlu, Parşömen Yayıncılık, İstanbul, 2011 Medya Okuryazarlığına Giriş, Nurdan Öncel Taşkıran, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2007
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14342
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14342
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)89
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
ÖÇ1                5   
ÖÇ2                5   
ÖÇ3                5   
ÖÇ4                5   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr