Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
162000502107İLKYARDIMSeçmeli123
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Ögrencilere ilk yardım kuralları, uygulanması gerekli durumlar ve yapılacak ilk yardım uygulamaları konusunda temel bilgileri vermek ve uygulamaları göstermektir. İlk yardım dersi alan ögrencilerin ilk yardım gerektiren durumları bilmeleri, değerlendirebilmeleri, durumun ne oldugunu ve önemini belirleyebilmeleri, duruma uygun ilk yardım uygulama beceri ve davranış kazanmaları ve uygun uygun sevk işlemini yapabilmeleri amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. fuat kahraman
Öğrenme Çıktıları
1İlkyardım ile ilgili temel kavram ve ilkeleri bilme ve kavrayabilme,
2 İlkyardımda öncelikleri belirleme (triyaj) ve genel tanılamada ayrıntılı değerlendirmeye ilişkin rol ve işlevleri bilme,
3Tanılama, uygulama, değerlendirme süreci doğrultusunda ilk yardım ile ilgili kararları verebilme ve uygulayabilme becerisi kazanma,
4İlkyardımda kullanılabilecek malzemeleri ve iletişim kurulacak birimleri ve telefon numaralarını sıralayabilme,
5Solunum sisteminin işleyişini ve önemini kavrayabilme, solunumun gerçekleşmesini engelleyen durumları sıralayabilme, solunumun gerçekleşmesi için yapılacak girişimleri bilme,
6Dolaşım sisteminin işleyişini ve önemini kavrayabilme, dolaşımın olmadığı durumlarda yapılacak işlemleri bilme,
7Yaralanma çeşitlerini sıralayabilme, yaralanmalarda ilkyardım ilkelerini bilme, önemli organ yaralanmalarının genel yaralanmalardan farkını bilme,
8Sıcağa maruz kalan kişide ortaya çıkabilecek sorunları kavrayabilme, sıcağa maruz kalma şiddetine göre ilkyardım ilkelerini bilme,
9Soğuk ısırması ile donma arasındaki farkı kavrama, donma olayında ilkyardımı bilme,
10Bayılmada ilkyardım ilkelerini sıralayabilme,
11 Kanamaların neden olduğu sorunları kavrayabilme, kanamaları durdurma yöntemlerini sıralayabilme, kanamaları durdurma yöntemlerinin önemini kavrayabilme,
12Şokun nedenlerini kavrayabilme, şokun belirti ve bulgularını sıralayabilme, şok durumunda uygulanacak ilkyardım ilkelerini bilme,
13Kırık-çıkık-burkulma arasındaki farkları kavrayabilme, kırık-çıkık-burkulmalarda ilkyardım ilkelerini bilme,
14Zehirlenme çeşitlerini sıralayabilme, zehirlenme çeşitlerine göre ilkyardım ilkelerini kavrayabilme,
15 İlkyardım uygulamaları esnasında kendini bulaşıcı hastalıklardan koruma kurallarını bilme ve uygulayabilme becerisine sahip olacaktır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Derse asgari devam etme. (%70) Derse hazırlıklı gelme. Önerilen kaynaklardan en az birini temin etmek
Dersin İçeriği
İlk yardım ve acil yardım genel bilgileri, İlk yardımın önemi ve kuralları, felaket durumlarında ortaya çıkan sorunlar ve sivil savunma desteğinin önemi, temel yaşam desteği, yaralanmalar ve kanamalar, bölgesel yaralar, dolaşım sistemi rahatsızlıkları, solunum sistemi problemleri, zehirlenmeler, yanıklar, çevresel faktörler ve ilk yardım uygulamaları, hayvan ısırması ve sokması, diğer acil rahatsızlıklar, kırıklar, yumuşak doku yaralanmaları, ilk yardım sargı uygulamaları ve hasta/ yaralı taşıma teknikleri ders içeriğinde yer almaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1 Tanışma, Ders ile ilgili bilgiler Genel İlkyardım Bilgileri XX
2Hasta/Yaralının Ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi XX
3Erişkinlerde Temel Yaşam Desteği XX
4Çocuklarda ve Bebeklerde Temel Yaşam DesteğiXX
5 Kanamalarda İlkyardım XX
6Yaralanmalarda İlkyardım XX
7Yanık, Donma Ve Sıcak Çarpmasında İlkyardım XX
8Ara SınavXX
9Kırık, Çıkık Ve Burkulmalarda İlkyardım XX
10Bilinç Bozukluklarında İlkyardım XX
11Hayvan Isırmalarında İlkyardım XX
12Göz, Kulak Ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım XX
13Boğulmalarda İlkyardım XX
14Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri XX
15Yarıyıl Sonu SınavıXX
16Yarıyıl Sonu SınavıX
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
SÖZEN, Cemil (2012). İlk Yardım Kitabı. Nobel Tıp Kitabevi, Ofset Matbaacılık CÜCEN, Zübeyde, YÜKSEL, Sevda (2011). Nobel Tıp Kitabevi, Atalay Matbaacılık Adım adım ilkyardım ve kurtarma, Palme Yayınları, Ankara Türkiye Kızılay Derneği, İlk Yardım El Kitabı, Pelit Ofset, Ankara, 2001. İnternet ve diğer yazılı kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım14114
Uygulama/Pratik14114
Soru-Yanıt14228
Takım/Grup Çalışması717
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma133
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma133
Laboratuvar Sınavı122
Performans122
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)78
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
ÖÇ1      5             
ÖÇ2      5             
ÖÇ3      5             
ÖÇ4      5             
ÖÇ5      5             
ÖÇ6      5             
ÖÇ7      5             
ÖÇ8      5             
ÖÇ9      5             
ÖÇ10      5             
ÖÇ11      5             
ÖÇ12      5             
ÖÇ13      5             
ÖÇ14      5             
ÖÇ15      5             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr