Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Iğdır Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Optisyenlik - OptisyenlikProgram Tanımları
Kuruluş
Optisyenlik Programı 2018 yılında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu bünyesinde kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Optisyenlik programını bitirenlere "Optisyen" unvanı verilir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Optisyenlik Programlarına TYT puanı ile giriş yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu ile Senato kararlarına göre yürütülür. Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, ilgili birim yönetim kurullarınca yapılır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğretim programlarındaki öğrenimini tamamlayanlara, birim ve bölüm adı açıklanmak suretiyle önlisans, lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi akademik takvimde belirlenen sınav döneminin bitiş tarihidir. Diplomalar, Rektör ile ilgili birim dekanı/müdürü tarafından imzalanır.
Program Profili
Yetkili uzman doktorlar tarafından verilen reçetelerde yazılı numaralı gözlük camlarını, her türlü lensleri, optik görme gereçlerini, gözlük çerçevelerini, koruyucu gözlükleri ve güneş gözlüklerini satabilen sağlık elemanı yetiştirmektir. Çağdaş elektronik makine ve teçhizatla donatılmış Optisyenlik Programımızdan mezun olan öğrencilerimiz optik dükkanı açabilecek tek yetkili elemanlardır. Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz sağlık teknikeri ünvanı kazanmaktadırlar. Kendi iş yerlerini açabilecekleri gibi özel sektörde de iş bulabilmektedirler.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Optisyenler kendi optik mağazalarını açabildikleri gibi bu mağazalarda ve cam depolarında çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Fizik Bölümü, Fizik Mühendisliği ve Optik ve Akustik Mühendisliği DGS ile geçiş yapılabilmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Dr. Öğr. Üyesi Fatih KOÇ Iğdır Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Karaağaç Kampüsü - Merkez/IĞDIR Tel:
Bölüm Olanakları
Optisyenlik Lab, Bilgisayar Lab.

Program Çıktıları
1Temel matematik, kimya, fizik ve fiziğin geometrik optik alanına ilişkin genel bilgilere sahip olabilme
2Türkçe dil bilgisi ve kullanım becerisine sahip, mesleki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip çağdaş bireyler olabilme.
3Atatürk İlkeleri ve inkılâp tarihi konusunda bilgi sahibi olma
4Temel görme cihazlarının reçeteye göre seçimi, satışı ve hazırlanmasıyla kullanıcıya adaptasyonunu sağlayabilme.
5Numaralı gözlük camlarını ve kontak lensleri ölçebilme, montajı için gerekli ayarları yapabilme.
6Gözlüğün hazırlanması için gerekli ekipmanları ve makineleri kullanabilme.
7Genel ve mesleki yazılım programlarını, otomasyon sistemlerini kullanabilme.
8Kendini sosyal ve kültürel anlamda geliştirerek bireysel farkındalığına sahip olabilme.
9Disiplinler arası takım çalışması yapabilen, sosyal sorumluluk bilincine sahip, girişimci bireyler olabilme
10Meslekle ilgili teknolojik gelişmeleri izleyebilme ve çalışma alanına uygulayabilme.
11Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve meslek içi eğitim, kurs, seminer, sempozyum, panel ve yayınları takip ederek kendini geliştirmenin bilincine sahip olabilme
12Mesleki işletmelerin idari sorumluluğu ve yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olabilme.
13Mesleği ile ilgili sağlık ve emniyet tedbirlerini gözeterek, olağan dışı durumlarda soğukkanlılığını koruyabilme ve ilk yardım uygulayabilme.
14Çalışma alanındaki kişiler ve hizmet verdiği kişilerle sağlıklı insan ilişkileri kurabilme
15Mesleki etik kuralların bilincine sahip olabilme.
16Sağlık hizmetlerinin Türkiye’de örgütlenme şeklini ve kendi disiplininin bu örgütlenme içindeki yerini anlayabilme
17Sağlık hizmetlerinde koruyucu bakış açısının önemini anlayabilme, hizmet sunumunda buna özen göstermeye dair tutum geliştirme
18Temel epidemiyolojik kavramları bilme ve mesleki uygulamalarında bu kavramları uygun biçimde kullanabilme
19Mesleğe yönelik veri tabanı oluşturabilme ve analiz yapabilme
20Mesleki yetki ve sorumluluklarını bilme.
21Göz ve görme sağlığı ve hastalıkları hakkında temel bilgilere sahip olma.
22Temel Optik aletler hakkında yeterli bilgiye sahip olabilme.
23Gözlük, kontakt lens ve düşük görme cihazları gibi temel görme cihazları hakkında bilgilere sahip olabilme.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
11122223333333333333333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182001601000 1. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
2 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
3 182001601110 GEOMETRİK OPTİK - I Zorunlu 2 0 0 3
4 182001601111 GÖZ ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 4
5 182001601100 GÖZLÜK CAMLARI Zorunlu 2 4 0 5
6 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
7 182001601103 OPTİSYENLİĞE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
8 182001601101 OPTİSYENLİK KİMYASI Zorunlu 2 0 0 3
9 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
10 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 18 4 0 24
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182001602000 2. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
2 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
3 182001602210 GEOMETRİK OPTİK - II Zorunlu 2 0 0 3
4 182001602104 GÖZLÜK CAMLARINI MONTAJI - I Zorunlu 2 4 0 5
5 182001602102 OPTİSYENLİK - I Zorunlu 2 0 0 2
6 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
7 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
8 2000000001 YAZ STAJI Zorunlu 0 0 0 8
Toplam 12 4 0 24
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182001603000 3. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
2 182001603100 GÖRME OPTİĞİ VE REFRAKSİYON - I Zorunlu 4 0 0 5
3 182001603102 GÖZ HASTALIKLARI Zorunlu 3 0 0 4
4 182001603204 GÖZLÜK CAMLARININ MONTAJI - II Zorunlu 2 4 0 5
5 182001603202 OPTİSYENLİK - II Zorunlu 2 2 0 4
6 182001603103 OPTİSYENLİK İŞLETMECİLİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 13 6 0 21
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182001604000 4. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
2 182001604100 GENEL MUHASEBE Zorunlu 2 0 0 3
3 182001604200 GÖRME OPTİĞİ VE REFRAKSİYON - II Zorunlu 4 0 0 5
4 182001604304 GÖZLÜK CAMLARININ MONTAJI - III Zorunlu 2 4 0 5
5 182001604102 KONTAKT LENSLER Zorunlu 2 0 0 3
6 182001604302 OPTİSYENLİK - III Zorunlu 2 4 0 5
Toplam 12 8 0 21
 
1. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182001601104 TEMEL FİZİK Seçmeli 2 0 0 3
2 182001601105 TIBBİ TERMİNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
3 182001601106 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
4 182001601107 TEMEL MATEMATİK Seçmeli 2 0 0 3
5 182001601109 HALK SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
6 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
7 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
8 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
2. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182001602101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİ KULLANIMI Seçmeli 2 0 0 3
2 182001602103 İLETİŞİM BECERİLERİ VE KİŞİLER ARASI İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 3
3 182001602105 OPTİK MAĞAZA UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 3
4 182001602106 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 0 3
5 182001602107 SAĞLIK HUKUKU Seçmeli 2 0 0 3
3. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182001603104 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
2 182001603105 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
3 182001603106 GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON Seçmeli 2 0 0 3
4 182001603107 MİKROBİYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
5 182001604101 İLK YARDIM Seçmeli 2 0 0 0
4. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182001604103 OPTİSYENLİK TARİHİ VE DEONTOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
2 182001604104 SOSYAL HİZMETLER Seçmeli 2 0 0 3
3 182001604105 SAĞLIK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
4 182001604106 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
5 182001704110 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
6 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
7 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
8 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr