Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
182001602107SAĞLIK HUKUKUSeçmeli123
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrencinin, sağlık hukukunda temel kavramlar, çalışma hayatında sorumlu oldukları mevzuat hükümleri, hasta ve sağlık çalışanı hakları, cezai, hukuki ve mesleki sorumluluklar, aydınlatılmış onam, tıbbi uygulama hatalarına yol açan süreçler, belgelendirme konularında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Necmettin İŞCİ
Öğrenme Çıktıları
1Sağlık mevzuatı tarihçesi, temel kavramlar, hasta-sağlık çalışanları ilişkisi konularında genel bilgi sahibi olmak
2Sağlık mevzuatı tarihçesi, temel kavramlar, hasta-sağlık çalışanları ilişkisi konularında genel bilgi sahibi olmak
3Sağlık çalışanlarının çalışma hayatında sorumlu oldukları yasal düzenlemeler ile ilgili bilgi sahibi olmak.
4Sağlık çalışanlarının çalışma hayatında sorumlu oldukları yasal düzenlemeler ile ilgili bilgi sahibi olmak.
5Sağlık Çalışanın Cezai, Hukuki, Mesleki ve İdari Sorumlukları hakkında bilgi sahibi olmak.
6Sağlık Çalışanın Cezai, Hukuki, Mesleki ve İdari Sorumlukları hakkında bilgi sahibi olmak.
7Aydınlatılmıs onam kavramı ve önemi konusunda bilgi sahibi olması.
8Aydınlatılmıs onam kavramı ve önemi konusunda bilgi sahibi olması.
9Hatalı Tıbbi Uygulamaların Ceza Hukuku ve Tazminat Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi Bilgisinin Edinilmesi.
10Hatalı Tıbbi Uygulamaların Ceza Hukuku ve Tazminat Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi Bilgisinin Edinilmesi.
11Tıbbi Uygulama Hatalarında Belgelendirme ve Bilirkişilik Kurumlarında Raporlandırma Süreçleri Konularında Bilgi sahibi Olması
12Tıbbi Uygulama Hatalarında Belgelendirme ve Bilirkişilik Kurumlarında Raporlandırma Süreçleri Konularında Bilgi sahibi Olması
13Tıbbi Uygulama Hatalarına Yol Açan Sürecin sağlık çalışanları ve hasta Bakımından değerlendirilmesi,
14Tıbbi Uygulama Hatalarına Yol Açan Sürecin sağlık çalışanları ve hasta Bakımından değerlendirilmesi,
15İş kanunu kapsamında çalışan sağlık çalışanlarının görev sorumluluk ve haklarını bilme.
16İş kanunu kapsamında çalışan sağlık çalışanlarının görev sorumluluk ve haklarını bilme.
17Devlet memurları kapsamında sağlık çalışanlarının görev, sorumluluk ve hakları konusunda bilgi sahibi olmak
18Devlet memurları kapsamında sağlık çalışanlarının görev, sorumluluk ve hakları konusunda bilgi sahibi olmak
19Sağlık çalışanlarının hizmet verdiği topluma, meslek üyelerine karşı etik sorumluluklarını bilme
20Sağlık çalışanlarının hizmet verdiği topluma, meslek üyelerine karşı etik sorumluluklarını bilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Derse devam, ders konuları hakkında hazırlıklı gelmek)
Dersin İçeriği
Giriş – Tanışma ve Ders İle İlgili Genel Tanımlama – Tarihçe, Temel Mevzuat Kavramları, Sağlık Hukukunda Temel Kavramlar, Anayasa kapsamında sağlık ile ilgili kavramlar, Sağlık Hizmetleri temel kanunu, Umumi Hıfzısıhha kanunu, Hasta ve Sağlık Çalışanı Hakları-Sorumlulukları, İş kanunu kapsamında sağlık çalışanlarının hak ve sorumlulukları, Genel sağlık Sigortası ve sosyal sigortalar kanunu kapsamında sağlık çalışanlarının hak ve sorumlulukları, Acil Sağlık Hizmetleri mevzuatı,Sağlık Çalışanın Cezai Hukuki Mesleki ve İdari Sorumlulukları, Tıbbi Uygulama Hataları ve sonuçları ve çözüm yolları,Tıbbi Müdahale ve Hukuka Uygunluk - Yasalar - -Etik Yaklaşım, Tıbbi Uygulama Hatalarına Yol Açan Süreç, Hatalı Tıbbi Uygulama ve Ceza Hukuku ve tazminat sorumluluğu Açısından Değerlendirme, Disiplin ve etik sorumluluklar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş – Tanışma ve Ders İle İlgili Genel Tanımlama X
2 Mevzuat ile ilgili Temel KavramlarX
3Anayasa kapsamında sağlık ile ilgili kavramlar ve sağlık çalışanlarının hakları ve sorumluluklarıX
4İş Kanunu kapsamında sağlık çalışanlarının yasal hak ve sorumluluklarıX
5Sağlık çalışanlarının atama ve nakile ilişkin mezuat hükümleriX
6Genel Sağlık Sigortası ve Sosyal Sigortalar kapsamında sağlık çalışanlarının yasal hak ve sorumluluklarıX
7Ara SınavX
8Hasta Hakları ve sorumlulukları kapsamında Sağlık Çalışanlarının sorumluluklarıX
9Sağlık Çalışanlarının Yasal Sorumluluklarına girişX
10Hukuki sorumlulukX
11Aydınlatılmış onam ve sorumlulukX
12Disiplin SorumluluğuX
13Hatalı Tıbbi Uygulama ve Ceza Hukuku ve Tazminat sorumluluğu Açısından DeğerlendirmeX
14Tıbbi Uygulama Hataları Süreci-Bilirkişilik ve MedyaX
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İŞCİ, N.(2012) Sağlık Çalışanlarının Yasal Sorumlulukları ders Notları(her dönem yenilenmektedir.) Polat O. Tıbbi Uygulama Hataları, Klinik - Sosyal - Hukuksal - Etik Boyutları, Ankara 2005, ISBN: 9789750202223 Baygın, Uçar, Büyükay, Sağlık Hukuku Sempozyumu, Yetkin Yayınları, Ankara, 2007, ISBN:9789754644296 , Sağlık Bakanlığı Mevzuat Bilgi sistemi, www.saglik.gov.tr/TR/belge/.../saglik-mevzuati.ht...
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav177
Final Sınavı177
Bütünleme Sınavı177
Derse Katılım15115
Tartışma717
Soru-Yanıt515
Seminer14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Performans818
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)88
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
ÖÇ1                   3   
ÖÇ2                       
ÖÇ3                       
ÖÇ4                   3   
ÖÇ5                       
ÖÇ6                       
ÖÇ7                       
ÖÇ8                   3   
ÖÇ9                       
ÖÇ10                       
ÖÇ11                       
ÖÇ12                       
ÖÇ13                       
ÖÇ14                       
ÖÇ15                       
ÖÇ16                       
ÖÇ17                       
ÖÇ18                       
ÖÇ19                       
ÖÇ20                       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr