Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
182001601101OPTİSYENLİK KİMYASIZorunlu113
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
İnsanların çevrelerinde gelişen olayları anlamalarına ve yorumlamalarına yardımcı olan ve maddenin yapısını, özelliklerini, bileşimlerini, tepkimelerini ve enerji etkileşimlerini inceleyen bir dalı olan kimya dersinin öğrencilere teorik olarak kavratılması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr.Üyesi ServetAŞKIN
Öğrenme Çıktıları
1Maddenin ve atomun yapısını temel düzeyde irdeleyebilecek. Atomun yapısının aydınlatılması sürecini ve modellerini açıklar. Atomun elektronik yapısını açıklar. Atomik spektrumu açıklar. Kuantum sayılarını ve orbitalleri tanımlar. Atomda elektron dağılımını yazar. Elementlerin periyodik özellikleri ifade eder.
2Maddenin ve atomun yapısını temel düzeyde irdeleyebilecek. Atomun yapısının aydınlatılması sürecini ve modellerini açıklar. Atomun elektronik yapısını açıklar. Atomik spektrumu açıklar. Kuantum sayılarını ve orbitalleri tanımlar. Atomda elektron dağılımını yazar. Elementlerin periyodik özellikleri ifade eder.
3Kimya ile ilgili problemleri çözebilecek. Kimyasal formülleri yazar. Reaksiyonları kimyasal denklemlerle ifade eder. Kimyasal reaksiyon türlerini tanır. Ölçme ve mol kavramını tanımlar. Stokiometri problemlerini çözer.
4Kimya ile ilgili problemleri çözebilecek. Kimyasal formülleri yazar. Reaksiyonları kimyasal denklemlerle ifade eder. Kimyasal reaksiyon türlerini tanır. Ölçme ve mol kavramını tanımlar. Stokiometri problemlerini çözer.
5Kimyasal reaksiyonları termokimyasal açıdan irdeleyebilecek.
6Kimyasal reaksiyonları termokimyasal açıdan irdeleyebilecek.
7Kimyasal bağları tartışabilecektir. Kimyasal bağ ve çeşitlerini tanımlar. Lewis nokta yapılarını yazar.
8Kimyasal bağları tartışabilecektir. Kimyasal bağ ve çeşitlerini tanımlar. Lewis nokta yapılarını yazar.
9Gazlar, sıvılar ve katıların ayırt edebilme özelliklerini kavrar ve Gaz Kanunlarını açıklar ve problemlerini çözer.
10Gazlar, sıvılar ve katıların ayırt edebilme özelliklerini kavrar ve Gaz Kanunlarını açıklar ve problemlerini çözer.
11Çözeltilerin kaynama ve donma noktaları, buhar basıncı gibi özelliklerini kavrar ve çözelti hazırlama problemlerini çözer.
12Çözeltilerin kaynama ve donma noktaları, buhar basıncı gibi özelliklerini kavrar ve çözelti hazırlama problemlerini çözer.
13Redoks tepkimelerini tanımlar, asidik ve bazik ortamlarda denkleştirmeler yapar.
14Redoks tepkimelerini tanımlar, asidik ve bazik ortamlarda denkleştirmeler yapar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kimya ve Denge, Atomun Yapısı ve Periyodik Tablo, Atom Kütleleri ve Mol Kavramı, Bağlar, Kimyasal Formüller ve Tepkime Denklemleri, Gazlar, Termokimya, Çözeltiler, Yükseltgenme-İndirgenme Tepkimeleri, Asitler ve bazlar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kimya ve Madde
2Atomun Yapısı ve Atom Modelleri
3Atomun elektronik Yapısı ve Periyodik Çizelge
4Atom Kütlesi ve Mol Kavramı
5Kimyasal Bağlar
6Bileşiklerin Adlandırılması ve Kimyasal Eşitliklerin Yorumlanması
7Kimyasal Reaksiyonlar ve Hesaplamalar
8Gazlar ve Gaz Kanunları
9Ara Sınav
10Termokimya
11Çözeltilerin Fiziksel Özellikleri
12Çözelti Türleri, Derişim ve Birimleri ile Çözelti Hazırlama
13Asitler ve Bazlar
14Yükseltgenme ve İndirgenme (Redoks) Reaksiyonları
15Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Genel Kimya İlkeler ve Modern Uygulamalar (Palme Yayıncılık, Petrucci-Harwood-Herring) Genel kimya (Nobel Yayınları Sabri ALPAYDIN, Abdullah ŞİMŞEK) Genel Kimya (Anadolu Üniversitesi Yayınları)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma10220
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Performans339
Ev Ödevi8216
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)94
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
ÖÇ133333334444            
ÖÇ223443344343            
ÖÇ344433434343            
ÖÇ442333333333            
ÖÇ543333333333            
ÖÇ643333333333            
ÖÇ733333433333            
ÖÇ8                       
ÖÇ9                       
ÖÇ10                       
ÖÇ11                       
ÖÇ12                       
ÖÇ13                       
ÖÇ14                       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr