Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
182001601111GÖZ ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİZorunlu114
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Gözün cisimleri nasıl algıladığını, gözle ışık arasındaki ilişkiyi, gözün içve dış katmanlarını, göze yardımcı sistemleri incelemek ve göz kusurlarına sebep olan gözün yapısındaki bozulmaları ele almaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Taha Sezer
Öğrenme Çıktıları
1Gözün ışıkla ilişkisini ve görme mekanizmasını anlamak.
2Gözün ışıkla ilişkisini ve görme mekanizmasını anlamak.
3Kırma kusurlarını ve olası sebeplerini anlamak.
4Kırma kusurlarını ve olası sebeplerini anlamak.
5İnsan bedeninde göze ve görme mekanizmasına yardımcı mekanizmaları öğrenmek.
6İnsan bedeninde göze ve görme mekanizmasına yardımcı mekanizmaları öğrenmek.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Göz Anatomisi’ne giriş, genel kavramlar, genel ve özel terimler. Göz küresi hakkında genel bilgiler, katmanları, bölümleri, işlevleri. Gözdeki ışığı kıran oluşumlar. Işığı kırma mekanizmaları. Kırma (refraksiyon) kusurları, mekanizmaları, anatomik açıklamaları. Göz küresini besleyen damarlar, sinirler ve optik sinir anatomisi. Orbita anatomisi. Gözün yardımcı yapıları. Gözyaşı sistemi. Membranlardan geçiş ve sinyal iletimi, membran potansiyelleri, sinaptik ileti, sinir sisteminde ileti temelleri, gözün yapılarına genel bakış, göz optiği , gözün mercek sistemi, akomodasyon, kırma kusurları, retina ve fonksiyonları, görme ile ilgili fonksiyonların anlaşılması ve değerlendirilmesinde kullanılan testlerle ilgili film gösterimi, santral sinir sisteminde görmeyle ilgili işlemler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Göz Anatomisi’ne giriş, genel kavramlar, genel ve özel terimler.
2Göz küresi hakkında genel bilgiler, katmanları, bölümleri, işlevleri.
3Gözdeki ışığı kıran oluşumlar. Işığı kırma mekanizmaları.
4Kırma (refraksiyon) kusurları, mekanizmaları, anatomik açıklamaları.
5Göz küresini besleyen damarlar, sinirler ve optik sinir anatomisi. Orbita anatomisi.
6Gözün yardımcı yapıları. Gözyaşı sistemi. Membranlardan geçiş ve sinyal iletimi
7Ara Sınav
8Membran potansiyelleri, sinaptik ileti, sinir sisteminde ileti temelleri, gözün yapılarına genel bakış
9Göz optiği , gözün mercek sistemi, akomodasyon
10Kırma kusurları
11Retina ve fonksiyonları
12Görme ile ilgili fonksiyonların anlaşılması ve değerlendirilmesi
13Santral sinir sisteminde görmeyle ilgili işlemler
14Genel Değerlendirme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma3412
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma3721
Ev Ödevi5315
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
ÖÇ1                    4  
ÖÇ2                    4  
ÖÇ3                    4  
ÖÇ4                       
ÖÇ5                       
ÖÇ6                       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr