Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI(TEZLİ) - Klasik Arkeoloji - ArkeolojiProgram Tanımları
Kuruluş
Kazanılan Derece
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ASG-GÜZ SEÇMELİ DERS GRUBU-ASG Seçmeli - - - 0
2 ASG-501 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 3 0 0 0
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ASB-BAHAR SEÇMELİ DERS GRUBU-ASB Seçmeli - - - 0
2 ASG-BAHAR SEÇMELİ DERS GRUBU-ASB Seçmeli - - - 0
3 ASG-601 SEMİNER Zorunlu 0 0 0 6
4 ASG-503 TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0 0 0 6
5 ASB-502 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 0
6 ASB-502 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 6 0 0 12
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ASB-BAHAR SEÇMELİ DERS GRUBU-ASB Seçmeli - - - 0
2 ASG-601 SEMİNER Zorunlu 0 0 0 6
3 ASG-601 SEMİNER Zorunlu 0 0 0 6
4 ASB-504 TEZ Zorunlu 0 0 0 0
5 ASG-503 TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0 0 0 6
6 ASG-503 TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0 0 0 6
7 ASG-602 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 0
8 ASB-603 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 3 0 0 24
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ASB-504 TEZ Zorunlu 0 0 0 0
2 ASG-505 TEZ Zorunlu 0 0 0 0
3 ASB-603 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 0
4 ASG-604 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 0 0 0 0
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ASG-505 TEZ Zorunlu 0 0 0 0
2 ASG-604 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 0 0 0 0
 
SEÇMELİ DERS GRUBU-ASG
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-BAYBE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
2 2023-TZLD Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans) Seçmeli 0 1 0 0
3 ASB-143 YUNAN SANAT TARİHİ-II Seçmeli 3 0 0 0
4 ASB-144 HELENİSTİK DÖNEM SANATI -II Seçmeli 3 0 0 0
5 ASB-145 ROMA SANATI- II Seçmeli 3 0 0 0
6 ASB-202 ANADOLU MADENCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
7 ASB-203 İRAN ARKEOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
8 ASB-204 KAZI VE YÜZEY ARAŞTIRMASI TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
9 ASB-205 ANADOLU UYGARLIKLARI Seçmeli 3 0 0 0
10 ASB-206 NÜMİZMATİK Seçmeli 3 0 0 0
11 ASB-207 ROMA MİMARİSİ Seçmeli 3 0 0 0
12 ASB-208 YENİ ASSUR SANATI -II Seçmeli 3 0 0 6
13 ASB-209 GENEL PREHİSTORYA-II Seçmeli 3 0 0 0
14 ASB-210 ANTİK ÇAĞDA TROAS Seçmeli 3 0 0 0
15 ASB-211 PREHİSTORYA -II Seçmeli 3 0 0 6
16 ASB-212 KORUMA KÜLTÜRÜ VE MEVZUATI Seçmeli 3 0 0 0
17 ASB-213 ANADOLU ARKEOLOJİSİ -II Seçmeli 3 0 0 0
18 ASB-214 YONTMA TAŞ ALET ENDÜSTRİSİ-II Seçmeli 3 0 0 6
19 ASB-215 ANADOLU TARİHİ VE COĞRAFYASI-II Seçmeli 3 0 0 6
20 ASB-216 KAFKASYA ARKEOLOJİSİ -II Seçmeli 3 0 0 0
21 ASB-217 YENİ ASSUR SANATI-II Seçmeli 3 0 0 6
22 ASB-218 MEZOPOTAMYA ARKEOLOJİSİ-II Seçmeli 3 0 0 6
23 ASB-219 URARTU SANATI-II Seçmeli 3 0 0 0
24 ASB-220 ETNOARKEOLOJİ -II Seçmeli 3 0 0 6
25 ASB-221 YUNAN VE ROMA ÇAĞLARI'NDA GÜNLÜK YAŞAM -II Seçmeli 3 0 0 6
26 ASB-222 SANAT KURAMLARI VE ESTETİK -II Seçmeli 3 0 0 0
27 ASB-223 YUNAN VE ROMA ÇAĞLARI'NDA ÜRETİM -II Seçmeli 3 0 0 6
28 ASB-224 ANADOLU'DA ROMALILAR-II Seçmeli 3 0 0 0
29 ASB-225 EGE ARKEOLOJİSİ-II Seçmeli 3 0 0 0
30 ASB-226 TARİHİ TİCARET YOLLARI-I Seçmeli 3 0 0 0
31 ASB-227 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
32 ASB-228 DEMİR ÇAĞINDA KUZEYBATI İRAN Seçmeli 3 0 0 0
33 ASB-229 DOĞU ANADOLU ERKEN TRANSKAFKASYA KÜLTÜRÜ Seçmeli 3 0 0 0
34 ASB-230 PREHİSTORİK ÇAĞ'DA KUTSAL ALANLAR Seçmeli 3 0 0 0
35 ASB-231 VEJETASYON TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
36 ASB-232 PALEOEKOLOJİ -I Seçmeli 3 0 0 0
37 ASB-233 ARKEOBOTANİ-II Seçmeli 3 0 0 0
38 ASG-102 YENİ ASSUR SANATI-I Seçmeli 3 0 0 6
39 ASG-103 KAFKASYA ARKEOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
40 ASG-104 MEZOPOTOMYA ARKEOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
41 ASG-105 EGE ARKEOLOJİSİ-I Seçmeli 3 0 0 0
42 ASG-106 MÜZE ÇALIŞMALARI VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
43 ASG-107 MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ Seçmeli 3 0 0 0
44 ASG-108 GENEL PREHİSTORYA I Seçmeli 3 0 0 0
45 ASG-109 ANTİK ÇAĞ KUTSAL ALANLARI Seçmeli 3 0 0 6
46 ASG-110 ETNOARKEOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
47 ASG-111 HELLEN ŞEHİRCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
48 ASG-112 ANADOLU ARKEOLOJİSİ-I Seçmeli 3 0 0 0
49 ASG-113 YONTMA TAŞ ALET ENDÜSTRİSİ -I Seçmeli 3 0 0 6
50 ASG-114 ANADOLU TARİHİ COĞRAFYASI -I Seçmeli 3 0 0 6
51 ASG-115 URARTU SANATI-I Seçmeli 3 0 0 0
52 ASG-116 YUNAN VE ROMA ÇAĞLAR'INDA ÜRETİM -I Seçmeli 3 0 0 6
53 ASG-117 YUNAN VE ROMA ÇAĞLARI'NDA GÜNLÜK YAŞAM -I Seçmeli 3 0 0 6
54 ASG-118 ANADOLU'DA ROMALILAR -I Seçmeli 3 0 0 0
55 ASG-119 PREHİSTORYA -I Seçmeli 3 0 0 6
56 ASG-120 İRAN ARKEOLOJİSİ-I Seçmeli 3 0 0 0
57 ASG-121 ANADOLU MADENCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
58 ASG-122 ANTİK ÇAĞ KUTSAL ALANLARI Seçmeli 3 0 0 0
59 ASG-123 ARKEOBOTANİ-I Seçmeli 3 0 0 0
60 ASG-124 ANADOLU'NUN TARİHİ COĞRAFYASI-II Seçmeli 3 0 0 0
61 ASG-125 ARKEOLOJİDE TEMEL YÖNTEMLER -II Seçmeli 3 0 0 0
62 ASG-126 ESKİ YAKIN DOĞU ARKEOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
63 ASG-127 NEOLİTİK VE KALKOLİTİK ÇAĞ'DA ANADOLU ARKEOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
64 ASG-128 ÖNASYA'DA PALEOLİTİK VE NEOLİTİK KÜLTÜRLER-II Seçmeli 3 0 0 0
65 ASG-129 ARKEOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
66 ASG-130 ANADOLU ARKEOLOJİSİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
67 ASG-131 URARTU ARKEOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
68 ASG-132 EGE VE YUNAN TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
69 ASG-133 HELEN MİMARİSİNDE YAPI VE YAPI TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
70 ASG-134 ROMA DÖNEMİ MİMARLIĞINDA YENİ UYGULAMALAR Seçmeli 3 0 0 0
71 ASG-135 VEJETASYON TARİHİ-II Seçmeli 3 0 0 0
72 ASG-136 İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ-II Seçmeli 3 0 0 0
73 ASG-137 TARİHİ TİCARET YOLLARI-II Seçmeli 3 0 0 0
74 ASG-138 HELENİSTİK SANAT -I Seçmeli 3 0 0 0
75 ASG-139 YUNAN SANATI-I Seçmeli 3 0 0 0
76 ASG-140 ROMA SANATI-I Seçmeli 3 0 0 0
77 ASG-141 PALEOEKOLOJİ-II Seçmeli 3 0 0 0
78 ASG-142 GENEL JEOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU-ASB
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-BAYBE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
2 2023-TZLD Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans) Seçmeli 0 1 0 0
3 ASB-143 YUNAN SANAT TARİHİ-II Seçmeli 3 0 0 0
4 ASB-144 HELENİSTİK DÖNEM SANATI -II Seçmeli 3 0 0 0
5 ASB-145 ROMA SANATI- II Seçmeli 3 0 0 0
6 ASB-202 ANADOLU MADENCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
7 ASB-203 İRAN ARKEOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
8 ASB-204 KAZI VE YÜZEY ARAŞTIRMASI TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
9 ASB-205 ANADOLU UYGARLIKLARI Seçmeli 3 0 0 0
10 ASB-206 NÜMİZMATİK Seçmeli 3 0 0 0
11 ASB-207 ROMA MİMARİSİ Seçmeli 3 0 0 0
12 ASB-208 YENİ ASSUR SANATI -II Seçmeli 3 0 0 6
13 ASB-209 GENEL PREHİSTORYA-II Seçmeli 3 0 0 0
14 ASB-210 ANTİK ÇAĞDA TROAS Seçmeli 3 0 0 0
15 ASB-211 PREHİSTORYA -II Seçmeli 3 0 0 6
16 ASB-212 KORUMA KÜLTÜRÜ VE MEVZUATI Seçmeli 3 0 0 0
17 ASB-213 ANADOLU ARKEOLOJİSİ -II Seçmeli 3 0 0 0
18 ASB-214 YONTMA TAŞ ALET ENDÜSTRİSİ-II Seçmeli 3 0 0 6
19 ASB-215 ANADOLU TARİHİ VE COĞRAFYASI-II Seçmeli 3 0 0 6
20 ASB-216 KAFKASYA ARKEOLOJİSİ -II Seçmeli 3 0 0 0
21 ASB-217 YENİ ASSUR SANATI-II Seçmeli 3 0 0 6
22 ASB-218 MEZOPOTAMYA ARKEOLOJİSİ-II Seçmeli 3 0 0 6
23 ASB-219 URARTU SANATI-II Seçmeli 3 0 0 0
24 ASB-220 ETNOARKEOLOJİ -II Seçmeli 3 0 0 6
25 ASB-221 YUNAN VE ROMA ÇAĞLARI'NDA GÜNLÜK YAŞAM -II Seçmeli 3 0 0 6
26 ASB-222 SANAT KURAMLARI VE ESTETİK -II Seçmeli 3 0 0 0
27 ASB-223 YUNAN VE ROMA ÇAĞLARI'NDA ÜRETİM -II Seçmeli 3 0 0 6
28 ASB-224 ANADOLU'DA ROMALILAR-II Seçmeli 3 0 0 0
29 ASB-225 EGE ARKEOLOJİSİ-II Seçmeli 3 0 0 0
30 ASB-226 TARİHİ TİCARET YOLLARI-I Seçmeli 3 0 0 0
31 ASB-227 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
32 ASB-228 DEMİR ÇAĞINDA KUZEYBATI İRAN Seçmeli 3 0 0 0
33 ASB-229 DOĞU ANADOLU ERKEN TRANSKAFKASYA KÜLTÜRÜ Seçmeli 3 0 0 0
34 ASB-230 PREHİSTORİK ÇAĞ'DA KUTSAL ALANLAR Seçmeli 3 0 0 0
35 ASB-231 VEJETASYON TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
36 ASB-232 PALEOEKOLOJİ -I Seçmeli 3 0 0 0
37 ASB-233 ARKEOBOTANİ-II Seçmeli 3 0 0 0
38 ASG-102 YENİ ASSUR SANATI-I Seçmeli 3 0 0 6
39 ASG-103 KAFKASYA ARKEOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
40 ASG-104 MEZOPOTOMYA ARKEOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
41 ASG-105 EGE ARKEOLOJİSİ-I Seçmeli 3 0 0 0
42 ASG-106 MÜZE ÇALIŞMALARI VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
43 ASG-107 MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ Seçmeli 3 0 0 0
44 ASG-108 GENEL PREHİSTORYA I Seçmeli 3 0 0 0
45 ASG-109 ANTİK ÇAĞ KUTSAL ALANLARI Seçmeli 3 0 0 6
46 ASG-110 ETNOARKEOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
47 ASG-111 HELLEN ŞEHİRCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
48 ASG-112 ANADOLU ARKEOLOJİSİ-I Seçmeli 3 0 0 0
49 ASG-113 YONTMA TAŞ ALET ENDÜSTRİSİ -I Seçmeli 3 0 0 6
50 ASG-114 ANADOLU TARİHİ COĞRAFYASI -I Seçmeli 3 0 0 6
51 ASG-115 URARTU SANATI-I Seçmeli 3 0 0 0
52 ASG-116 YUNAN VE ROMA ÇAĞLAR'INDA ÜRETİM -I Seçmeli 3 0 0 6
53 ASG-117 YUNAN VE ROMA ÇAĞLARI'NDA GÜNLÜK YAŞAM -I Seçmeli 3 0 0 6
54 ASG-118 ANADOLU'DA ROMALILAR -I Seçmeli 3 0 0 0
55 ASG-119 PREHİSTORYA -I Seçmeli 3 0 0 6
56 ASG-120 İRAN ARKEOLOJİSİ-I Seçmeli 3 0 0 0
57 ASG-121 ANADOLU MADENCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
58 ASG-122 ANTİK ÇAĞ KUTSAL ALANLARI Seçmeli 3 0 0 0
59 ASG-123 ARKEOBOTANİ-I Seçmeli 3 0 0 0
60 ASG-124 ANADOLU'NUN TARİHİ COĞRAFYASI-II Seçmeli 3 0 0 0
61 ASG-125 ARKEOLOJİDE TEMEL YÖNTEMLER -II Seçmeli 3 0 0 0
62 ASG-126 ESKİ YAKIN DOĞU ARKEOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
63 ASG-127 NEOLİTİK VE KALKOLİTİK ÇAĞ'DA ANADOLU ARKEOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
64 ASG-128 ÖNASYA'DA PALEOLİTİK VE NEOLİTİK KÜLTÜRLER-II Seçmeli 3 0 0 0
65 ASG-129 ARKEOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
66 ASG-130 ANADOLU ARKEOLOJİSİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
67 ASG-131 URARTU ARKEOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
68 ASG-132 EGE VE YUNAN TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
69 ASG-133 HELEN MİMARİSİNDE YAPI VE YAPI TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
70 ASG-134 ROMA DÖNEMİ MİMARLIĞINDA YENİ UYGULAMALAR Seçmeli 3 0 0 0
71 ASG-135 VEJETASYON TARİHİ-II Seçmeli 3 0 0 0
72 ASG-136 İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ-II Seçmeli 3 0 0 0
73 ASG-137 TARİHİ TİCARET YOLLARI-II Seçmeli 3 0 0 0
74 ASG-138 HELENİSTİK SANAT -I Seçmeli 3 0 0 0
75 ASG-139 YUNAN SANATI-I Seçmeli 3 0 0 0
76 ASG-140 ROMA SANATI-I Seçmeli 3 0 0 0
77 ASG-141 PALEOEKOLOJİ-II Seçmeli 3 0 0 0
78 ASG-142 GENEL JEOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU-ASB
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-BAYBE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
2 2023-TZLD Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans) Seçmeli 0 1 0 0
3 ASB-143 YUNAN SANAT TARİHİ-II Seçmeli 3 0 0 0
4 ASB-144 HELENİSTİK DÖNEM SANATI -II Seçmeli 3 0 0 0
5 ASB-145 ROMA SANATI- II Seçmeli 3 0 0 0
6 ASB-202 ANADOLU MADENCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
7 ASB-203 İRAN ARKEOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
8 ASB-204 KAZI VE YÜZEY ARAŞTIRMASI TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
9 ASB-205 ANADOLU UYGARLIKLARI Seçmeli 3 0 0 0
10 ASB-206 NÜMİZMATİK Seçmeli 3 0 0 0
11 ASB-207 ROMA MİMARİSİ Seçmeli 3 0 0 0
12 ASB-208 YENİ ASSUR SANATI -II Seçmeli 3 0 0 6
13 ASB-209 GENEL PREHİSTORYA-II Seçmeli 3 0 0 0
14 ASB-210 ANTİK ÇAĞDA TROAS Seçmeli 3 0 0 0
15 ASB-211 PREHİSTORYA -II Seçmeli 3 0 0 0
16 ASB-212 KORUMA KÜLTÜRÜ VE MEVZUATI Seçmeli 3 0 0 0
17 ASB-213 ANADOLU ARKEOLOJİSİ -II Seçmeli 3 0 0 0
18 ASB-214 YONTMA TAŞ ALET ENDÜSTRİSİ-II Seçmeli 3 0 0 6
19 ASB-215 ANADOLU TARİHİ VE COĞRAFYASI-II Seçmeli 3 0 0 6
20 ASB-216 KAFKASYA ARKEOLOJİSİ -II Seçmeli 3 0 0 0
21 ASB-217 YENİ ASSUR SANATI-II Seçmeli 3 0 0 6
22 ASB-218 MEZOPOTAMYA ARKEOLOJİSİ-II Seçmeli 3 0 0 0
23 ASB-219 URARTU SANATI-II Seçmeli 3 0 0 0
24 ASB-220 ETNOARKEOLOJİ -II Seçmeli 3 0 0 6
25 ASB-221 YUNAN VE ROMA ÇAĞLARI'NDA GÜNLÜK YAŞAM -II Seçmeli 3 0 0 6
26 ASB-222 SANAT KURAMLARI VE ESTETİK -II Seçmeli 3 0 0 0
27 ASB-223 YUNAN VE ROMA ÇAĞLARI'NDA ÜRETİM -II Seçmeli 3 0 0 6
28 ASB-224 ANADOLU'DA ROMALILAR-II Seçmeli 3 0 0 0
29 ASB-225 EGE ARKEOLOJİSİ-II Seçmeli 3 0 0 0
30 ASB-226 TARİHİ TİCARET YOLLARI-I Seçmeli 3 0 0 0
31 ASB-227 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
32 ASB-228 DEMİR ÇAĞINDA KUZEYBATI İRAN Seçmeli 3 0 0 0
33 ASB-229 DOĞU ANADOLU ERKEN TRANSKAFKASYA KÜLTÜRÜ Seçmeli 3 0 0 0
34 ASB-230 PREHİSTORİK ÇAĞ'DA KUTSAL ALANLAR Seçmeli 3 0 0 0
35 ASB-231 VEJETASYON TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
36 ASB-232 PALEOEKOLOJİ -I Seçmeli 3 0 0 0
37 ASB-233 ARKEOBOTANİ-II Seçmeli 3 0 0 0
38 ASG-102 YENİ ASSUR SANATI-I Seçmeli 3 0 0 6
39 ASG-103 KAFKASYA ARKEOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
40 ASG-104 MEZOPOTOMYA ARKEOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
41 ASG-105 EGE ARKEOLOJİSİ-I Seçmeli 3 0 0 0
42 ASG-106 MÜZE ÇALIŞMALARI VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
43 ASG-107 MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ Seçmeli 3 0 0 0
44 ASG-108 GENEL PREHİSTORYA I Seçmeli 3 0 0 0
45 ASG-109 ANTİK ÇAĞ KUTSAL ALANLARI Seçmeli 3 0 0 6
46 ASG-110 ETNOARKEOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
47 ASG-111 HELLEN ŞEHİRCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
48 ASG-112 ANADOLU ARKEOLOJİSİ-I Seçmeli 3 0 0 0
49 ASG-113 YONTMA TAŞ ALET ENDÜSTRİSİ -I Seçmeli 3 0 0 6
50 ASG-114 ANADOLU TARİHİ COĞRAFYASI -I Seçmeli 3 0 0 6
51 ASG-115 URARTU SANATI-I Seçmeli 3 0 0 0
52 ASG-116 YUNAN VE ROMA ÇAĞLAR'INDA ÜRETİM -I Seçmeli 3 0 0 6
53 ASG-117 YUNAN VE ROMA ÇAĞLARI'NDA GÜNLÜK YAŞAM -I Seçmeli 3 0 0 6
54 ASG-118 ANADOLU'DA ROMALILAR -I Seçmeli 3 0 0 0
55 ASG-119 PREHİSTORYA -I Seçmeli 3 0 0 6
56 ASG-120 İRAN ARKEOLOJİSİ-I Seçmeli 3 0 0 0
57 ASG-121 ANADOLU MADENCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
58 ASG-122 ANTİK ÇAĞ KUTSAL ALANLARI Seçmeli 3 0 0 0
59 ASG-123 ARKEOBOTANİ-I Seçmeli 3 0 0 0
60 ASG-124 ANADOLU'NUN TARİHİ COĞRAFYASI-II Seçmeli 3 0 0 0
61 ASG-125 ARKEOLOJİDE TEMEL YÖNTEMLER -II Seçmeli 3 0 0 0
62 ASG-126 ESKİ YAKIN DOĞU ARKEOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
63 ASG-127 NEOLİTİK VE KALKOLİTİK ÇAĞ'DA ANADOLU ARKEOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
64 ASG-128 ÖNASYA'DA PALEOLİTİK VE NEOLİTİK KÜLTÜRLER-II Seçmeli 3 0 0 0
65 ASG-129 ARKEOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
66 ASG-130 ANADOLU ARKEOLOJİSİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
67 ASG-131 URARTU ARKEOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
68 ASG-132 EGE VE YUNAN TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
69 ASG-133 HELEN MİMARİSİNDE YAPI VE YAPI TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
70 ASG-134 ROMA DÖNEMİ MİMARLIĞINDA YENİ UYGULAMALAR Seçmeli 3 0 0 0
71 ASG-135 VEJETASYON TARİHİ-II Seçmeli 3 0 0 0
72 ASG-136 İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ-II Seçmeli 3 0 0 0
73 ASG-137 TARİHİ TİCARET YOLLARI-II Seçmeli 3 0 0 0
74 ASG-138 HELENİSTİK SANAT -I Seçmeli 3 0 0 0
75 ASG-139 YUNAN SANATI-I Seçmeli 3 0 0 0
76 ASG-140 ROMA SANATI-I Seçmeli 3 0 0 0
77 ASG-141 PALEOEKOLOJİ-II Seçmeli 3 0 0 0
78 ASG-142 GENEL JEOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU-ASB
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-BAYBE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
2 2023-TZLD Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans) Seçmeli 0 1 0 0
3 ASB-143 YUNAN SANAT TARİHİ-II Seçmeli 3 0 0 0
4 ASB-144 HELENİSTİK DÖNEM SANATI -II Seçmeli 3 0 0 0
5 ASB-145 ROMA SANATI- II Seçmeli 3 0 0 0
6 ASB-202 ANADOLU MADENCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
7 ASB-203 İRAN ARKEOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
8 ASB-204 KAZI VE YÜZEY ARAŞTIRMASI TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
9 ASB-205 ANADOLU UYGARLIKLARI Seçmeli 3 0 0 0
10 ASB-206 NÜMİZMATİK Seçmeli 3 0 0 0
11 ASB-207 ROMA MİMARİSİ Seçmeli 3 0 0 0
12 ASB-208 YENİ ASSUR SANATI -II Seçmeli 3 0 0 6
13 ASB-209 GENEL PREHİSTORYA-II Seçmeli 3 0 0 0
14 ASB-210 ANTİK ÇAĞDA TROAS Seçmeli 3 0 0 0
15 ASB-211 PREHİSTORYA -II Seçmeli 3 0 0 0
16 ASB-212 KORUMA KÜLTÜRÜ VE MEVZUATI Seçmeli 3 0 0 0
17 ASB-213 ANADOLU ARKEOLOJİSİ -II Seçmeli 3 0 0 0
18 ASB-214 YONTMA TAŞ ALET ENDÜSTRİSİ-II Seçmeli 3 0 0 6
19 ASB-215 ANADOLU TARİHİ VE COĞRAFYASI-II Seçmeli 3 0 0 6
20 ASB-216 KAFKASYA ARKEOLOJİSİ -II Seçmeli 3 0 0 0
21 ASB-217 YENİ ASSUR SANATI-II Seçmeli 3 0 0 6
22 ASB-218 MEZOPOTAMYA ARKEOLOJİSİ-II Seçmeli 3 0 0 0
23 ASB-219 URARTU SANATI-II Seçmeli 3 0 0 0
24 ASB-220 ETNOARKEOLOJİ -II Seçmeli 3 0 0 6
25 ASB-221 YUNAN VE ROMA ÇAĞLARI'NDA GÜNLÜK YAŞAM -II Seçmeli 3 0 0 6
26 ASB-222 SANAT KURAMLARI VE ESTETİK -II Seçmeli 3 0 0 0
27 ASB-223 YUNAN VE ROMA ÇAĞLARI'NDA ÜRETİM -II Seçmeli 3 0 0 6
28 ASB-224 ANADOLU'DA ROMALILAR-II Seçmeli 3 0 0 0
29 ASB-225 EGE ARKEOLOJİSİ-II Seçmeli 3 0 0 0
30 ASB-226 TARİHİ TİCARET YOLLARI-I Seçmeli 3 0 0 0
31 ASB-227 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
32 ASB-228 DEMİR ÇAĞINDA KUZEYBATI İRAN Seçmeli 3 0 0 0
33 ASB-229 DOĞU ANADOLU ERKEN TRANSKAFKASYA KÜLTÜRÜ Seçmeli 3 0 0 0
34 ASB-230 PREHİSTORİK ÇAĞ'DA KUTSAL ALANLAR Seçmeli 3 0 0 0
35 ASB-231 VEJETASYON TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
36 ASB-232 PALEOEKOLOJİ -I Seçmeli 3 0 0 0
37 ASB-233 ARKEOBOTANİ-II Seçmeli 3 0 0 0
38 ASG-102 YENİ ASSUR SANATI-I Seçmeli 3 0 0 6
39 ASG-103 KAFKASYA ARKEOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
40 ASG-104 MEZOPOTOMYA ARKEOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
41 ASG-105 EGE ARKEOLOJİSİ-I Seçmeli 3 0 0 0
42 ASG-106 MÜZE ÇALIŞMALARI VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
43 ASG-107 MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ Seçmeli 3 0 0 0
44 ASG-108 GENEL PREHİSTORYA I Seçmeli 3 0 0 0
45 ASG-109 ANTİK ÇAĞ KUTSAL ALANLARI Seçmeli 3 0 0 6
46 ASG-110 ETNOARKEOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
47 ASG-111 HELLEN ŞEHİRCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
48 ASG-112 ANADOLU ARKEOLOJİSİ-I Seçmeli 3 0 0 0
49 ASG-113 YONTMA TAŞ ALET ENDÜSTRİSİ -I Seçmeli 3 0 0 6
50 ASG-114 ANADOLU TARİHİ COĞRAFYASI -I Seçmeli 3 0 0 6
51 ASG-115 URARTU SANATI-I Seçmeli 3 0 0 0
52 ASG-116 YUNAN VE ROMA ÇAĞLAR'INDA ÜRETİM -I Seçmeli 3 0 0 6
53 ASG-117 YUNAN VE ROMA ÇAĞLARI'NDA GÜNLÜK YAŞAM -I Seçmeli 3 0 0 6
54 ASG-118 ANADOLU'DA ROMALILAR -I Seçmeli 3 0 0 0
55 ASG-119 PREHİSTORYA -I Seçmeli 3 0 0 6
56 ASG-120 İRAN ARKEOLOJİSİ-I Seçmeli 3 0 0 0
57 ASG-121 ANADOLU MADENCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
58 ASG-122 ANTİK ÇAĞ KUTSAL ALANLARI Seçmeli 3 0 0 0
59 ASG-123 ARKEOBOTANİ-I Seçmeli 3 0 0 0
60 ASG-124 ANADOLU'NUN TARİHİ COĞRAFYASI-II Seçmeli 3 0 0 0
61 ASG-125 ARKEOLOJİDE TEMEL YÖNTEMLER -II Seçmeli 3 0 0 0
62 ASG-126 ESKİ YAKIN DOĞU ARKEOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
63 ASG-127 NEOLİTİK VE KALKOLİTİK ÇAĞ'DA ANADOLU ARKEOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
64 ASG-128 ÖNASYA'DA PALEOLİTİK VE NEOLİTİK KÜLTÜRLER-II Seçmeli 3 0 0 0
65 ASG-129 ARKEOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
66 ASG-130 ANADOLU ARKEOLOJİSİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
67 ASG-131 URARTU ARKEOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
68 ASG-132 EGE VE YUNAN TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
69 ASG-133 HELEN MİMARİSİNDE YAPI VE YAPI TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
70 ASG-134 ROMA DÖNEMİ MİMARLIĞINDA YENİ UYGULAMALAR Seçmeli 3 0 0 0
71 ASG-135 VEJETASYON TARİHİ-II Seçmeli 3 0 0 0
72 ASG-136 İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ-II Seçmeli 3 0 0 0
73 ASG-137 TARİHİ TİCARET YOLLARI-II Seçmeli 3 0 0 0
74 ASG-138 HELENİSTİK SANAT -I Seçmeli 3 0 0 0
75 ASG-139 YUNAN SANATI-I Seçmeli 3 0 0 0
76 ASG-140 ROMA SANATI-I Seçmeli 3 0 0 0
77 ASG-141 PALEOEKOLOJİ-II Seçmeli 3 0 0 0
78 ASG-142 GENEL JEOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr