Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Tuzluca Meslek Yüksekokulu - Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon - Engelli Bakımı ve RehabilitasyonProgram Tanımları
Kuruluş
Yükseköğretim kurumlarının meslek yüksekokulları bünyesinde programlar açılması ile mevcut programlara 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrenci alınması konusundaki teklifleri 17/05/2018 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri, 3843 Sayılı Kanun'un 4. maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca, karara bağlanmış olup Engelli Bakımı ve Rehabilitsyon Programına 60 öğrenci alınması uygun görülmüştür.
Kazanılan Derece
Engelli bakımı ve rehabilitasyon teknikeri
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Öğrencilerin fakültelere, yüksekokullara ve meslek yüksekokullarına kayıtları, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversiteler arası Kurul tarafından belirlenecek esaslara uygun olarak yapılır. Öğrenciler sınav sonuçlarından aldıkları puanlara göre, girecekleri bölüm tercihlerini sıralayarak, tercih formlarını öğrenci seçme ve yerleştirme merkezine (ÖSYM) gönderirler. ÖSYM tarafından bir programa yerleştirilen öğrenciler Üniversiteye kayıt işlemlerini yaptırır. Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına kayıt için a) Lise veya dengi meslek okulu mezunu olmak yabancı ülke liselerinden alınan diplomaların ise, denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış olmak, b) Aşağıda belirtilen sınavların birine girmiş ve bunlardan 1) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYS) sonucunda o öğretim yılında Üniversitenin ilgili birimine merkezi yerleştirme sistemi ile yerleştirilmiş bulunmak, 2) Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonucunda o öğretim yılında Üniversitenin ilgili birimine merkezi yerleştirme sistemi ile yerleştirilmiş olması gerekir. Kayıt için gerekli belgeler Lise veya dengi okul diploması ÖSYMce yapılan yerleştirme sonuç belgesidir
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir. Ayrıca 25 iş günü olan zorunlu yaz stajını başarıyla bitirmek.
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Engelli bakım teknikerleri; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı resmi ve özel engelli bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, Özel eğitim merkezlerinde, Belediyelerin ilgili alanları ve engelli bireylerin evlerinde görev yapabilirler. Temel sağlık hizmeti veren tıp merkezleri ve polikliniklerde Hastanelerde Fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitelerinde Huzurevlerinde Bakımevlerinde Kreşlerde Çeşitli kurumların revirlerinde Engelli bireylerin evlerinde olmak üzere görev yapabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ek olarak programı tamamlayanlar 2 yıllık Ön lisans mezunu statüsünde olacaklarından örgün öğretim sistemine göre öğretim yapan Fizyoterapi ve rehabilitasyon,Hemşirelik,Beslenme ve Diyetisyenlik,Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri,Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Geçme notu 60 olup, ara sınavın yüzde 40'ı, final sınavının ise yüzde 60'ı değerlendirmeye alınır.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir. Ayrıca 25 iş günü olan zorunlu yaz stajını başarıyla bitirmek.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Öğretim Görevlisi İnan ATIŞ. TUZLUCA MYO. Dahili tel:3439
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
11-Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
22-Sağlık alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
31-Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.
42-Sağlık alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
51-Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
62-Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
71-Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
82-Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirir.
91-Sağlık alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
102-Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
113-Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
121-Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
132-Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.
143-Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
15 4-Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
112233333333333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 192201001103 ANOTOMİ Zorunlu 2 0 0 3
2 192201001103 ANOTOMİ Zorunlu 2 0 0 3
3 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
4 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 0
5 192201001100 BESLENME İLKELERİ Zorunlu 2 0 0 2
6 192201001100 BESLENME İLKELERİ Zorunlu 2 0 0 2
7 192201001101 ENGEL GRUPLARI VE ÖZEL EĞİTİM Zorunlu 4 0 0 0
8 192201001101 ENGEL GRUPLARI VE ÖZEL EĞİTİM Zorunlu 4 0 0 5
9 192201001104 FİZYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 0
10 192201001104 FİZYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
11 192201001102 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 5
12 192201001102 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 5
13 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
14 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
15 2200001000 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli - - - 0
16 2200001000 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli - - - 0
17 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
18 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
19 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
20 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 40 0 0 38
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 0
2 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
3 192201002100 ENGELLİ BAKIM VE MODELLERİ Zorunlu 3 0 0 0
4 212201002100 ENGELLİ BAKIM VE MODELLERİ Zorunlu 3 0 0 3
5 192201002101 ENGELLİLERDE RUH SAĞLIĞI Zorunlu 3 0 0 4
6 212201002101 ENGELLİLERDE RUH SAĞLIĞI Zorunlu 2 0 0 2
7 192201002102 HASTALIKLAR BİLGİSİ Zorunlu 3 0 0 0
8 212201002102 HASTALIKLAR BİLGİSİ Zorunlu 3 0 0 3
9 192201002103 İLK YARDIM Zorunlu 2 0 0 0
10 212201002103 İLK YARDIM Zorunlu 2 0 0 2
11 2200002000 SEÇMELİ DERS GRUBU 2 Seçmeli - - - 0
12 2200002000 SEÇMELİ DERS GRUBU 2 Seçmeli - - - 0
13 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 0
14 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
15 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
16 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
17 192201002104 YAZ STAJI Zorunlu 0 0 0 0
18 212201002104 YAZ STAJI Zorunlu 0 0 0 8
Toplam 33 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 192201003100 AİLE EĞİTİMİ Zorunlu 2 0 0 0
2 212201003100 AİLE EĞİTİMİ Zorunlu 2 0 0 2
3 192201003101 ENGELLİ BAKIMI VE REH. UYGULAMALARI I Zorunlu 2 8 0 0
4 212201003101 ENGELLİ BAKIMI VE REH. UYGULAMALARI I Zorunlu 2 8 0 6
5 192201003102 FARMAKOLOJI Zorunlu 2 0 0 2
6 212201003102 FARMAKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
7 192201003105 HALK SAĞLIĞI Zorunlu 3 0 0 0
8 212201003105 HALK SAĞLIĞI Zorunlu 3 0 0 3
9 2200003000 SEÇMELİ DERS GRUBU 3 Seçmeli - - - 0
10 2200003000 SEÇMELİ DERS GRUBU 3 Seçmeli - - - 0
11 192201003103 SOSYAL REHABİLİTASYON Zorunlu 4 0 0 0
12 212201003103 SOSYAL REHABİLİTASYON Zorunlu 4 0 0 4
13 192201003104 ZİHİNSEL ENGELLİLERİN REHABİLİTASYONU Zorunlu 4 0 0 0
14 212201003104 ZİHİNSEL ENGELLİLERİN REHABİLİTASYONU Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 34 16 0 23
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 192201004100 ENGELLİ BAKIMI VE REH. UYGULAMALARI II Zorunlu 2 8 0 0
2 212201004101 ENGELLİ BAKIMI VE REH. UYGULAMALARI II Zorunlu 2 8 0 6
3 192201004101 EVDE BAKIM Zorunlu 4 0 0 0
4 212201004100 EVDE BAKIM Zorunlu 4 0 0 4
5 192201004102 FİZİKSEL ENGELLİLERİN REHABİLİTASYONU Zorunlu 3 0 0 0
6 212201004102 FİZİKSEL ENGELLİLERİN REHABİLİTASYONU Zorunlu 3 0 0 4
7 192201004104 GÖRME, İŞİTME VE KONUŞMA ENGELLİLERİN REH. Zorunlu 4 0 0 0
8 212201004104 GÖRME, İŞİTME VE KONUŞMA ENGELLİLERİN REH. Zorunlu 4 0 0 4
9 192201004103 İŞARET DİLİ Zorunlu 3 0 0 0
10 212201004103 İŞARET DİLİ Zorunlu 3 0 0 3
11 2200004000 SEÇMELİ DERS GRUBU 4 Seçmeli - - - 0
12 2200004000 SEÇMELİ DERS GRUBU 4 Seçmeli - - - 0
Toplam 32 16 0 21
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
2 192201001105 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 0
3 192201001106 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
4 192201001107 SAĞLIK BİLGİ SİSTEMİ Seçmeli 2 0 0 0
5 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
6 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 2
2 192201001105 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
3 192201001106 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
4 192201001107 SAĞLIK BİLGİ SİSTEMİ Seçmeli 2 0 0 3
5 192201001108 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
6 192201001108 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
7 192201001109 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
8 192201001109 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
9 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 3
10 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ DERS GRUBU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 192201002105 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
2 192201002106 TIBBİ TERMİNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 0
3 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 212201002105 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 3
2 212201002106 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
3 212201002106 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
4 212201002107 TIBBİ TERMİNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
5 212201002108 HİDROTERAPİ VE BALNEOTERAPİ Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ DERS GRUBU 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 192201003106 ENGELLİ HAKLARI Seçmeli 2 0 0 0
2 192201003107 SAĞLIK İLETİŞİMİ Seçmeli 2 0 0 0
3 192201003108 BİYOKİMYA Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 212201003106 ENGELLİ HAKLARI Seçmeli 2 0 0 3
2 212201003107 SAĞLIK İLETİŞİMİ Seçmeli 2 0 0 3
3 212201003108 BİYOKİMYA Seçmeli 2 0 0 3
4 212201003108 BİYOKİMYA Seçmeli 2 0 0 3
5 212201003109 TEDAVİ EDİCİ EGZERSİZLER Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ DERS GRUBU 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 192201004105 İŞ VE UĞRAŞI TEREPİSİ Seçmeli 2 0 0 0
2 192201004106 PALYATİF BAKIM Seçmeli 2 0 0 0
3 192201004107 SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
4 192201004108 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 0
5 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
6 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 212201004105 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 3
2 212201004105 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 3
3 212201004106 İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ Seçmeli 2 0 0 3
4 212201004106 İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ Seçmeli 2 0 0 3
5 212201004107 PALYATİF BAKIM Seçmeli 2 0 0 3
6 212201004108 SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
7 212201004108 SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
8 212201004109 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
9 212201004109 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
10 212201004110 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 3
11 212201004111 MASAJ TEKNİKLERİ VE UYGULAMASI Seçmeli 1 2 0 3
12 212201004111 MASAJ TEKNİKLERİ VE UYGULAMASI Seçmeli 1 2 0 3
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr