Third Cycle Programmes
    (Doctorate Degree)
Second Cycle Programmes
    (Master's Degree)
First Cycle Programmes
    (Bachelor's Degree)
Short Cycle Programmes
    (Associate's Degree)
 
Second Cycle Programmes (Master's Degree)

Postgraduate Education Institute - Department of Agricultural Economics - Agricultural Economics (Joint with Atatürk University)General Description
History
Qualification Awarded
Level of Qualification (Short Cycle , First Cycle , Second Cycle, Third Cycle)
Second Cycle
Specific Admission Requirements
Specific Arrangements For Recognition Of Prior Learning (Formal, Non-Formal and Informal)
Qualification Requirements and Regulations
Profile of The Programme
Occupational Profiles of Graduates With Examples
Access to Further Studies
Examination Regulations, Assessment and Grading
Graduation Requirements
Mode of Study (Full-Time, Part-Time, E-Learning )
-
Address, Programme Director or Equivalent
Facilities

Key Learning Outcomes
1Ekonomik teori kavramlarını ve prensiplerini ileri düzeyde tanımlayabilir,
2Tarım, tarımsal üretim ve tarımsal ürünlerin özelliklerini dikkate alarak ekonomik teoriyi tarım sektörünün ekonomik problemlerini anlamada kullanabilir.
3Tarım Ekonomisi alanında bir problemi araştırarak tanımlayabilir ve edindiği bilgileri kullanarak çözebilir,
4Tarım Ekonomisi alanında edindiği bilgileri diğer ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler üretebilir
5Mevcut bir problem ile ilgili verileri analiz edebilir ve uygun bir çözüm yolu geliştirebilir,
6Amaca uygun mevcut bilgisayar donanım ve yazılımından özellikle veri analizi ve rapor hazırlamada ileri düzeyde yararlanabilir
7Tarımın Ekonomisine yönelik bir problem ile ilgili bir çalışmayı bağımsız yürütebilir
8Tarımın Ekonomik bir probleminin çözümünde grup lideri olarak sorumluluk alabilir
9Tarımın Ekonomisiyle ilgili karmaşık problemlerin çözümünde strateji geliştirerek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir
10Bulunduğu şartların getirdiği ihtiyaçlar doğrultusunda öğrenme ihtiyaçlarını belirleyerek kendini geliştirebilir

TYYÇ - Programme Outcomes - Base Scope Relationship
TYYÇProgramme OutcomesBase Scope
1111111111
Course Structure Diagram with Credits
T : Theoretical P: Practice L : Laboratory
1. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 TE-801 SPECIALITY COURSE Compulsory 8 0 0 6
2 TE-801 SPECIALITY COURSE Compulsory 8 0 0 0
3 TESDG-GÜZ TARIM EKONOMİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU - GÜZ Elective - - - 6
4 TESDG-GÜZ TARIM EKONOMİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU - GÜZ Elective - - - 0
Total 20 0 0 12
 
2. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 FBETO-100 MASTER’S THESIS PROPOSAL Compulsory 0 0 0 18
2 FBETO-100 MASTER’S THESIS PROPOSAL Compulsory 0 0 0 0
3 SMNR-100 SEMINAR Compulsory 0 0 0 6
4 SMNR-100 SEMINAR Compulsory 0 0 0 6
5 TE-802 SPECIALITY COURSE Compulsory 8 0 0 6
6 TE-802 SPECIALITY COURSE Compulsory 8 0 0 6
7 TE-802 SPECIALITY COURSE Compulsory 8 0 0 0
8 TE-802 SPECIALITY COURSE Compulsory 8 0 0 0
9 TESDG-BAHAR TARIM EKONOMİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU - BAHAR Elective - - - 6
10 TESDG-BAHAR TARIM EKONOMİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU - BAHAR Elective - - - 6
11 TESDG-BAHAR TARIM EKONOMİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU - BAHAR Elective - - - 0
12 TESDG-BAHAR TARIM EKONOMİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU - BAHAR Elective - - - 0
Total 40 0 0 54
 
3. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 FBET-100 MASTER’S THESIS Compulsory 0 0 0 24
2 FBET-100 MASTER’S THESIS Compulsory 0 0 0 24
3 FBETO-101 MASTER’S THESIS PROPOSAL Compulsory 0 0 0 0
4 FBETO-101 MASTER’S THESIS PROPOSAL Compulsory 0 0 0 0
5 SMNR-100 SEMINAR Compulsory 0 0 0 6
6 SMNR-100 SEMINAR Compulsory 0 0 0 6
7 TE-803 SPECIALITY COURSE Compulsory 8 0 0 6
8 TE-803 SPECIALITY COURSE Compulsory 8 0 0 6
9 TE-803 SPECIALITY COURSE Compulsory 8 0 0 0
10 TE-803 SPECIALITY COURSE Compulsory 8 0 0 0
11 TESDG-GÜZ TARIM EKONOMİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU - GÜZ Elective - - - 6
12 TESDG-GÜZ TARIM EKONOMİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU - GÜZ Elective - - - 0
Total 36 0 0 78
 
4. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 FBET-100 MASTER’S THESIS Compulsory 0 0 0 24
2 FBET-101 MASTER’S THESIS Compulsory 0 0 0 0
3 FBET-101 MASTER’S THESIS Compulsory 0 0 0 0
4 TE-804 SPECIALITY COURSE Compulsory 8 0 0 6
5 TE-804 SPECIALITY COURSE Compulsory 8 0 0 6
6 TE-804 SPECIALITY COURSE Compulsory 8 0 0 0
Total 24 0 0 36
 
5. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 FBET-101 MASTER’S THESIS Compulsory 0 0 0 0
2 TE-801 SPECIALITY COURSE Compulsory 8 0 0 6
Total 8 0 0 6
 
TARIM EKONOMİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU - GÜZ
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 AÜBBG-100 Vegetable BreedIng Elective 3 0 0 0
2 AÜBBG-101 Good AgrIcultural PractIces In GrowIng Vegetables Elective 3 0 0 0
3 AÜBBG-102 PrencIpels of Seed Storage Elective 3 0 0 0
4 AÜBBG-103 BİTKİSEL ÜRETİMİN EKOFİZYOLOJİK İLKELERİ Elective 3 0 0 0
5 AÜBBG-104 UsIng of Plant Growth Regulators In HortIculture Elective 3 0 0 0
6 AÜBBG-105 Rootstock Use In FruIt Culture Elective 3 0 0 0
7 AÜBBG-106 New TechnIque of FruIt GrowIng Elective 3 0 0 0
8 AÜBBG-107 FertIlIzatIon BIology of FruIt SpecIes Elective 3 0 0 0
9 AÜBBG-108 Fundamentals BIologI and PhysIologI of HortIculture Elective 3 0 0 0
10 AÜBKG-100 Use of EssentIal OIls and Extracts Elective 3 0 0 0
11 AÜBKG-101 BIologIcal Control of Weeds Elective 3 0 0 0
12 AÜBKG-102 Mycology Laboratory Methods Elective 3 0 0 0
13 AÜBKG-103 Laboratory Methods In PhytobacterIology Elective 3 0 0 0
14 AÜBKG-104 RelatIonshIps Among Plants, Insects and Pathogens Elective 3 0 0 0
15 AÜBKG-105 Integrated Pest Management Elective 3 0 0 0
16 AÜBKG-106 Research Methods of Weeds Elective 3 0 0 0
17 AÜTBBG-100 SoIl-plant AnalaysIs Elective 3 0 0 0
18 AÜTBBG-101 SoIl Water RelatIonshIp Elective 3 0 0 0
19 AÜTBBG-102 SustaInable SoIl Management Elective 3 0 0 0
20 AÜTBBG-103 SoIl-plant InteractIon Elective 3 0 0 0
21 AÜTBBG-104 Fundementals of Plant NutrIon Elective 3 0 0 0
22 AÜTEG-100 FInance and RIsk Management Elective 3 0 0 6
23 AÜTEG-100 FInance and RIsk Management Elective 3 0 0 6
24 AÜTEG-101 Research Methods In EconomIcs Elective 3 0 0 6
25 AÜTEG-101 Research Methods In EconomIcs Elective 3 0 0 6
26 AÜTEG-102 AgrIcultural ExtensIon Systems Elective 3 0 0 6
27 AÜTEG-102 AgrIcultural ExtensIon Systems Elective 3 0 0 6
28 AÜTEG-103 BenefIt-cost AnalysIs Elective 3 0 0 6
29 AÜTEG-103 BenefIt-cost AnalysIs Elective 3 0 0 6
30 AÜTEG-104 Welfare EconomIcs and PolIcy AnalysIs Elective 3 0 0 6
31 AÜTEG-104 Welfare EconomIcs and PolIcy AnalysIs Elective 3 0 0 6
32 AÜTEG-105 MarketIng of AgrIcultural Products Elective 3 0 0 6
33 AÜTEG-105 MarketIng of AgrIcultural Products Elective 3 0 0 6
34 AÜTEG-106 Cost AnalysIs In AgrIcultural Products Elective 3 0 0 6
35 AÜTEG-106 Cost AnalysIs In AgrIcultural Products Elective 3 0 0 6
36 AÜTEG-107 GİRİŞİMCİLİK Elective 3 0 0 0
37 AÜTEG-108 ÜRETİM VE TÜKETİM EKONOMİSİ Elective 3 0 0 0
38 AÜTEG-109 TARIMDA RİSK YÖNETİMİ VE SİGORTA Elective 3 0 0 0
39 AÜZTG-100 BİLİM-EĞİTİM VE ETİK Elective 3 0 0 0
40 AÜZTG-101 PhenotypIc EvaluatIon Methods for Improvement of LIvestock Elective 3 0 0 0
41 AÜZTG-102 PrIncIples of Advanced DaIry Cattle ScIence Elective 3 0 0 0
42 AÜZTG-103 DENEME PLANLARI VE VERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Elective 3 0 0 0
43 AÜZTG-104 HAYVAN ISLAHINDA İSTATİSTİK METOTLAR Elective 3 0 0 0
44 AÜZTG-105 BasIc StatIstIcs wIth Computer ApplIcatIon Elective 3 0 0 0
45 AÜZTG-106 LIvestock Ecology Elective 3 0 0 0
46 AÜZTG-107 BUZAĞI YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Elective 3 0 0 0
47 AÜZTG-108 BeekeepIng MIgratIon and FIeld ApplIcatIons In Turkey Elective 3 0 0 0
48 AÜZTG-109 SIĞIR BESİSİ İLKELERİ Elective 3 0 0 0
49 AÜZTG-110 Buffalo Husbandary and BreedIng Elective 3 0 0 0
50 BBG-100 DORMANCY PHYSIOLOGY OF FRUIT TREES Elective 3 0 0 6
51 BBG-100 DORMANCY PHYSIOLOGY OF FRUIT TREES Elective 3 0 0 6
52 BBG-101 USING PLANT GROWTH REGULATORS IN FRUIT GROWING Elective 3 0 0 6
53 BBG-101 USING PLANT GROWTH REGULATORS IN FRUIT GROWING Elective 3 0 0 6
54 BBG-102 USE OF MOLECULAR TECHNIQUES IN FRUIT BREEDING Elective 3 0 0 6
55 BBG-102 USE OF MOLECULAR TECHNIQUES IN FRUIT BREEDING Elective 3 0 0 6
56 BBG-103 SELECTION IN FRUIT BREEDING Elective 3 0 0 6
57 BBG-103 SELECTION IN FRUIT BREEDING Elective 3 0 0 6
58 BBG-104 SCIENTIFIC PRINCIPLES OF SMALL FRUIT GROWING Elective 3 0 0 6
59 BBG-104 SCIENTIFIC PRINCIPLES OF SMALL FRUIT GROWING Elective 3 0 0 6
60 BBG-105 STRESS PHYSIOLOGY AND RESISTANCE BREEDING IN HORTICULTURE Elective 3 0 0 6
61 BBG-105 STRESS PHYSIOLOGY AND RESISTANCE BREEDING IN HORTICULTURE Elective 3 0 0 6
62 BBG-106 PRODUCTIVIY CRITERIA AND HARVEST IN GRAPEVINE Elective 2 2 0 6
63 BBG-106 PRODUCTIVIY CRITERIA AND HARVEST IN GRAPEVINE Elective 2 2 0 6
64 BBG-107 BREEDING OF BERRY FRUITS Elective 2 2 0 6
65 BBG-107 BREEDING OF BERRY FRUITS Elective 2 2 0 6
66 BBG-108 PRINCIPLES OF VEGETABLE BREEDING Elective 3 0 0 6
67 BBG-108 PRINCIPLES OF VEGETABLE BREEDING Elective 3 0 0 6
68 BBG-109 VEGETABLE SEEDLING GROWING TECHNIQUES Elective 3 0 0 6
69 BBG-109 VEGETABLE SEEDLING GROWING TECHNIQUES Elective 3 0 0 6
70 BBG-110 ADVENCED TECHNIQUES IN THE CULTIVATION OF VEGETABLES Elective 3 0 0 0
71 BBG-111 VEGETABLE SEED PRODUCTION Elective 3 0 0 0
72 BKG-100 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE TARIM Elective 2 2 0 0
73 BKG-101 ALLELOPATİ Elective 3 0 0 0
74 BKG-102 BIOLOGY AND PHYSIOLOGY OF WEEDS AND INVASIVE PLANTS Elective 3 0 0 0
75 BKG-103 BASIC PHYTOBACTERIOLOGY Elective 3 0 0 0
76 BKG-104 THE BIOLOGICAL CONTROL OF PLANT DISEASE Elective 2 2 0 0
77 BKG-105 PRINCIPLES OF BIOLOGICAL CONTROL OF PESTS Elective 2 2 0 0
78 BKG-106 SYSTEMATICSH OF INSECTS Elective 2 2 0 0
79 BKG-107 PEST MANAGEMENT Elective 2 2 0 0
80 BKG-108 MYCOLOGY LABORATORY METHODS Elective 2 2 0 0
81 BKG-109 PHYSIOLOGY OF PLANT DISEASES Elective 3 0 0 0
82 BKG-110 WEED CONTROL IN FIELD CROPS Elective 0 0 0 0
83 BKG-111 HERBICIDES Elective 3 0 0 0
84 BKG-112 WEED RESISTANCE TO HERBICIDES Elective 3 0 0 0
85 BSMG-100 SOWING TECHNIQUES Elective 3 0 0 6
86 BSMG-101 PRESSURE IRRIGATION TECHNIQUES Elective 3 0 0 0
87 BSMG-102 TARIMSAL SAVAŞ MAKİNALARI VE UYGULAMA ALANLARI Elective 3 0 0 0
88 BSMG-103 FUNDAMENTALS OF THE CONSTRUCTION OF AGRICULTURAL MACHINERY Elective 3 0 0 0
89 BSMG-104 BİTKİ KORUMADA APLİKASYON TEKNİĞİ Elective 3 0 0 0
90 BSMG-105 METHODS OF MANAGEMENT OFIRRIGATION NETWORKS Elective 3 0 0 0
91 BSMG-106 PROBABILISTIC METHODS IN HYDROLOGY Elective 3 0 0 0
92 BSMG-107 PLANT WATER RELATIONSHIPS IN IRRIGATION Elective 3 0 0 0
93 BSMG-109 BSM DİNAMİK VE MEKANİZMA TEKNİĞİ Elective 3 0 0 0
94 BSMG-110 BSM PNÖMATİK VE HİDROLİK Elective 3 0 0 0
95 BSMG-111 BSM MALZEME BİLGİSİ Elective 3 0 0 0
96 BSMG-112 BSM ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI Elective 3 0 0 0
97 BSMG-113 TARIMSAL YAPILARDA BETON Elective 3 0 0 0
98 BSMG-114 BİTKİSEL ÜRÜNLERİN DEPOLAMA YAPILARININ TASARIMI Elective 3 0 0 0
99 BSMG-115 PlantIng MachInery and ApplIcatIon TecnIques Elective 3 0 0 0
100 BSMG-116 FertIlIzer Spreaders and ApplIcatIon TecnIques Elective 3 0 0 0
101 EMG-100 ANALYSIS OF ELECTRIC NETWORK LOSS Elective 3 0 0 0
102 EMG-101 INDUSTRIAL HIGH VOLTAGE TECHNIQUE Elective 3 0 0 0
103 EMG-102 ANALYSIS OF POLY PHASE NETWORKS BY THE METHOD OF Elective 3 0 0 0
104 EMG-103 APPLIED NUMERICAL METHODS IN ELECTRICAL ENGINEERING Elective 3 0 0 0
105 EMG-104 RENEWABLE ENERGY SYSTEMS Elective 3 0 0 0
106 EMG-105 ELECTRICAL ASPECTS OF WIND ENERGY CONVERSION SYSTEMS Elective 3 0 0 0
107 EMG-106 MICROWAVE TECHNIQUE Elective 3 0 0 0
108 EMG-107 ADVANCED ELECTROMAGNETIC FIELD THEORY Elective 3 0 0 0
109 EMG-108 ADVANCEDSEMICONDUCTOR DEVICES Elective 3 0 0 0
110 GMG-100 MILK SANITATION COMPANIES Elective 3 0 0 0
111 GMG-101 HOMOGENIZATION IN DAIRY Elective 2 2 0 0
112 GMG-102 FOUND IN MILK PROTEINS AND BIOACTIVE PEPTIDES Elective 3 0 0 6
113 GMG-103 FUNCTIONAL FOOD ADDITIVES Elective 3 0 0 0
114 GMG-104 THE ROLE OF CARBONHYDRATES IN FOODS Elective 3 0 0 0
115 GMG-105 CREAL CHEMISTRY AND TECHNOLOGY Elective 3 0 0 0
116 GMG-106 NUTRITION AND FOOD Elective 3 0 0 0
117 GMG-107 FOOD PRESERVATION METHODS Elective 3 0 0 0
118 GMG-108 HIGH PERFORMANCE LIPUID CHROMATOGRAPHY(HPLC) TO USE IN FOODS Elective 2 2 0 0
119 GMG-109 OLIVE OIL TECHNOLOGY Elective 3 0 0 0
120 GMG-110 MODIFIED OILS AND PRODUCTION TECHNOLOGIES Elective 3 0 0 0
121 GMG-111 ESSENTIAL OIL TECHNOLOGY Elective 3 0 0 0
122 GMG-112 FOOD CHEMISTRY Elective 3 0 0 0
123 GMG-113 DISORDERS OF LIPID METABOLISM AND Elective 3 0 0 0
124 GMG-114 BIOCHEMISTRY OF PROTEINS Elective 3 0 0 0
125 GMG-115 Novel TechnologIes In Food EngIneerIng Elective 3 0 0 0
126 GMG-116 MIcrobIal GenetIc Elective 3 0 0 0
127 GMG-117 Meat FermentatIon Technology Elective 3 0 0 0
128 İMG-100 SHALLOW FOUNDATIONS Elective 3 0 0 0
129 İMG-101 ENGINEERING PROPERTIES OF SOILS Elective 3 0 0 0
130 İMG-102 ADVANCED FLUID MECHANICS Elective 3 0 0 0
131 İMG-103 WATER RESOURCES SYSTEMS Elective 3 0 0 0
132 İMG-104 ADVANCED ENGINEERING MATHEMATICS Elective 3 0 0 0
133 İMG-105 HUMAN RELATIONS IN CONSTRUCTION MANAGEMENT Elective 3 0 0 0
134 İMG-106 COST MANAGEMENT Elective 3 0 0 0
135 İMG-107 SEDIMENT TRASNPORT IN STREAMFLOWS Elective 3 0 0 0
136 İMG-108 PROJECT (TIME) MANAGEMEN Elective 3 0 0 0
137 TBB-134 SPECIAL GROWING AND BREEDING OF STARCH AND SUGAR CROPS Elective 3 0 0 6
138 TBB-134 SPECIAL GROWING AND BREEDING OF STARCH AND SUGAR CROPS Elective 3 0 0 6
139 TBB-135 Rubber rlant rubber productIons breedIng methods Elective 3 0 0 6
140 TBB-135 Rubber rlant rubber productIons breedIng methods Elective 3 0 0 6
141 TBB-136 HYBRIDIZATION TECHNICS II Elective 3 0 0 6
142 TBB-136 HYBRIDIZATION TECHNICS II Elective 3 0 0 6
143 TBBG-100 SOIL ORGANIC MATTER Elective 2 2 0 6
144 TBBG-100 SOIL ORGANIC MATTER Elective 2 2 0 6
145 TBBG-101 THE ELEMENT ANALYSIS ON SOIL Elective 2 2 0 6
146 TBBG-101 THE ELEMENT ANALYSIS ON SOIL Elective 2 2 0 6
147 TBBG-102 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) VE VERİ ANALİZ METODLARI Elective 2 2 0 0
148 TBBG-102 SUSTAINABLE SOIL QUALITY Elective 2 2 0 6
149 TBBG-102 SUSTAINABLE SOIL QUALITY Elective 2 2 0 6
150 TBBG-103 TOPRAK HARİTALAMA VE UZAKTAN ALGILAMA Elective 2 2 0 0
151 TBBG-103 SOIL AND WATER CONSERVATION ENGINEERING I Elective 2 2 0 0
152 TBBG-104 ADVANCED SOIL PHYSIC Elective 2 2 0 0
153 TBBG-104 İLERİ TOPRAK KİMYASI Elective 2 2 0 0
154 TBBG-105 AdsorptIon Elective 3 0 0 0
155 TBBG-106 Chromatography Elective 3 0 0 0
156 TBBG-107 ConvectIve Heat Transport In SoIl Elective 3 0 0 0
157 TBBG-108 KInetIcs and ThermodynamIcs of BIochemIcal Processes of SoIl Elective 3 0 0 0
158 TBBG-109 MathematIcal ModelIng of AgrIcultural Systems Elective 3 0 0 0
159 TBG-101 ScIence educatIon ethIcs Elective 3 0 0 6
160 TBG-102 METHODS OF GRASS PLANT Elective 3 0 0 0
161 TBG-103 FORAGE FROM DIFFERENT FAMILIES Elective 3 0 0 0
162 TBG-104 STRESS FACTORS IN PLANT PRODUCTION Elective 3 0 0 6
163 TBG-104 STRESS FACTORS IN PLANT PRODUCTION Elective 3 0 0 6
164 TBG-105 AB VE TÜRKİYE'DE TOHUMLUK TESCİL VE SERTİFİKASYON SİSTEMLERİ Elective 3 0 0 0
165 TBG-106 BIOCHEMISTRY OF FIELD CROPS Elective 3 0 0 0
166 TBG-107 DOĞAL GEN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ Elective 2 2 0 6
167 TBG-107 DOĞAL GEN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ Elective 2 2 0 6
168 TBG-108 PERENNIAL FORAGE CROPS Elective 2 2 0 6
169 TBG-108 PERENNIAL FORAGE CROPS Elective 2 2 0 6
170 TBG-109 MERA TESİSİ VE YÖNETİMİ Elective 2 2 0 6
171 TBG-109 MERA TESİSİ VE YÖNETİMİ Elective 2 2 0 6
172 TBG-110 MEADOW AND PASTURE ECOLOGY Elective 3 0 0 0
173 TBG-111 NUTRITIONAL ELEMENT CYCLIGN IN GRASSLAND Elective 3 2 0 0
174 TBG-112 ALTERNATIVE FORAGE CROPS Elective 2 2 0 6
175 TBG-112 ALTERNATIVE FORAGE CROPS Elective 2 2 0 6
176 TBG-113 SEED PRODUCTION TECHNIQUES OF INDUSTRIAL CROPS Elective 2 2 0 0
177 TBG-114 OIL PLANTS AND SCIENCE AND TECHNOLOGY OF VEGETABLE OIL Elective 2 2 0 0
178 TBG-115 ADVANCED PLANT PHYSIOLOGY Elective 3 0 0 6
179 TBG-115 ADVANCED PLANT PHYSIOLOGY Elective 3 0 0 6
180 TBG-116 TERRESTRIAL PLANT ECOLOGY Elective 2 2 0 6
181 TBG-116 TERRESTRIAL PLANT ECOLOGY Elective 2 2 0 6
182 TBG-119 EFFECTIVE SUBSTANCES AND EVALUATION FIELDS OF MEDICINAL PLANTS Elective 2 2 0 6
183 TBG-119 EFFECTIVE SUBSTANCES AND EVALUATION FIELDS OF MEDICINAL PLANTS Elective 2 2 0 6
184 TBG-120 PLANT WATER WORKS Elective 2 2 0 6
185 TBG-120 PLANT WATER WORKS Elective 2 2 0 6
186 TBG-121 PLANT TISSUE CULTURE AND APPLICATIONS Elective 2 2 0 0
187 TBG-122 FIELD AGRICULTURE Elective 3 0 0 0
188 TBG-123 LEGUME SPECIES USING LANDSCAPE AREAS Elective 3 0 0 0
189 TBG-124 UZAKTAN ALGILAMA VE ÇAYIR VE MERALARDA KULLANIMI Elective 2 2 0 0
190 TBG-125 OIL PLANTS SPECIFICCULTIVATION Elective 3 0 0 6
191 TBG-125 OIL PLANTS SPECIFICCULTIVATION Elective 3 0 0 6
192 TBG-126 HYBRIDIZATION TECHNICS I Elective 3 0 0 0
193 TBG-127 STUDY METHODS OF ETHNOBOTANY Elective 3 0 0 0
194 TBG-128 TAB - BAKLAGİL VE BUĞDAYGİL YEM BİTKİLERİ ISLAHI Elective 3 2 0 0
195 TBG-129 Grassland EstablIshIng and Management TechnIgues Elective 3 0 0 0
196 TBG-130 EssentIal OIls: ScIence, Technology and ApplIcatIons Elective 3 0 0 0
197 TBG-131 Threatened (IUCN) and HabItat Codes In Plant Taxonomy Elective 3 0 0 0
198 TBG-132 Plants That Hyperaccumulate Heavy Metals Elective 3 0 0 0
199 TBG-133 Allelopathy Elective 3 0 0 0
200 TEG-100 THE ANALYSIS OF TURKEY- EU RELATIONS Elective 3 0 0 6
201 TEG-100 THE ANALYSIS OF TURKEY- EU RELATIONS Elective 3 0 0 6
202 TEG-101 METHODS OF SAMPLING AND DATA GATHERING Elective 3 0 0 0
203 TEG-102 SPECIAL SUBJECTS ON AGRICULTURAL COOPERATIVES Elective 3 0 0 6
204 TEG-102 SPECIAL SUBJECTS ON AGRICULTURAL COOPERATIVES Elective 3 0 0 6
205 TEG-103 AGRICULTURAL ENTREPRENEURSHIP Elective 3 0 0 6
206 TEG-103 AGRICULTURAL ENTREPRENEURSHIP Elective 3 0 0 6
207 TEG-104 LIVESTOCK ECONOMICS Elective 3 0 0 0
208 TEG-105 FOOD PROUSTION MARKETING Elective 3 0 0 6
209 TEG-105 FOOD PROUSTION MARKETING Elective 3 0 0 6
210 TEG-106 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ANALİZİ Elective 3 0 0 6
211 TEG-106 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ANALİZİ Elective 3 0 0 6
212 TEG-107 RESOURCE USE AND PRODUCTIVITY IN AGRICULTURAL ENTERPRISES Elective 0 0 0 6
213 TEG-107 RESOURCE USE AND PRODUCTIVITY IN AGRICULTURAL ENTERPRISES Elective 0 0 0 6
214 TEG-108 BenefIt Cost AnalysIs Elective 3 0 0 6
215 TEG-108 BenefIt Cost AnalysIs Elective 3 0 0 6
216 TEG-109 Rural SocIology Research Methods Elective 3 0 0 6
217 TEG-109 Rural SocIology Research Methods Elective 3 0 0 6
218 TEG-110 Rural Development Models Elective 3 0 0 6
219 TEG-110 Rural Development Models Elective 3 0 0 6
220 TEG-111 BIOTECHNOLOGICAL PRODUCTS AND MARKETING Elective 3 0 0 6
221 TEG-111 BIOTECHNOLOGICAL PRODUCTS AND MARKETING Elective 3 0 0 6
222 TEG-112 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Elective 3 0 0 6
223 TEG-112 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Elective 3 0 0 6
224 TEG-113 TIme serIes analysIs Elective 3 0 0 6
225 TEG-113 TIme serIes analysIs Elective 3 0 0 6
226 TEG-114 AgrIcultural cooperatIves In the Europen UnIon and Turkey Elective 3 0 0 6
227 TEG-114 AgrIcultural cooperatIves In the Europen UnIon and Turkey Elective 3 0 0 6
228 ZTG-100 POPULATION GENETICS Elective 3 0 0 6
229 ZTG-100 POPULATION GENETICS Elective 3 0 0 6
230 ZTG-101 SOURCES OF VARIATION IN FARM ANIMALS Elective 3 0 0 6
231 ZTG-101 SOURCES OF VARIATION IN FARM ANIMALS Elective 3 0 0 6
232 ZTG-102 ADVANCED MATING SYSTEMS IN ANIMAL BREEDING Elective 3 0 0 6
233 ZTG-102 ADVANCED MATING SYSTEMS IN ANIMAL BREEDING Elective 3 0 0 6
234 ZTG-103 EXPERIMENTAL DESIGNS WITH REPEATED MEASUREMENT Elective 3 0 0 6
235 ZTG-103 EXPERIMENTAL DESIGNS WITH REPEATED MEASUREMENT Elective 3 0 0 6
236 ZTG-104 APPLIED STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE Elective 3 0 0 6
237 ZTG-104 APPLIED STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE Elective 3 0 0 6
238 ZTG-105 KOYUN VE KEÇİLERDE ÜREME Elective 3 0 0 0
239 ZTG-105 ControllIng ReproductIon of Small RumInants Elective 3 0 0 0
240 ZTG-106 BehavIor of Small RumInants.docx Elective 3 0 0 0
241 ZTG-106 HAYVAN DAVRANIMI Elective 3 0 0 0
242 ZTG-107 MethodologIes of scIentIfIc Research Elective 3 0 0 0
243 ZTG-108 SPSS UsIng and StatIcs Elective 3 0 0 0
244 ZTG-110 EXPERIMENTAL DESIGNS AND DAFA ANALYSIS MATHODS Elective 3 0 0 6
245 ZTG-111 Feed AddItIves Elective 3 0 0 0
246 ZTG-112 MetabolIc DIsorder Related To NutrItIon Elective 3 0 0 0
247 ZTG-113 AlternatIve Feedstuffs For RumInants Elective 3 0 0 0
248 ZTG-114 Poultry NutrItIon Elective 3 0 0 0
249 ZTG-115 Food and Feed Safety Elective 3 0 0 0
250 ZTG-116 AnImal BIotechnology Elective 3 0 0 0
TARIM EKONOMİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU - GÜZ
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 AÜBBG-100 Vegetable BreedIng Elective 3 0 0 0
2 AÜBBG-101 Good AgrIcultural PractIces In GrowIng Vegetables Elective 3 0 0 0
3 AÜBBG-102 PrencIpels of Seed Storage Elective 3 0 0 0
4 AÜBBG-103 BİTKİSEL ÜRETİMİN EKOFİZYOLOJİK İLKELERİ Elective 3 0 0 0
5 AÜBBG-104 UsIng of Plant Growth Regulators In HortIculture Elective 3 0 0 0
6 AÜBBG-105 Rootstock Use In FruIt Culture Elective 3 0 0 0
7 AÜBBG-106 New TechnIque of FruIt GrowIng Elective 3 0 0 0
8 AÜBBG-107 FertIlIzatIon BIology of FruIt SpecIes Elective 3 0 0 0
9 AÜBBG-108 Fundamentals BIologI and PhysIologI of HortIculture Elective 3 0 0 0
10 AÜBKG-100 Use of EssentIal OIls and Extracts Elective 3 0 0 0
11 AÜBKG-101 BIologIcal Control of Weeds Elective 3 0 0 0
12 AÜBKG-102 Mycology Laboratory Methods Elective 3 0 0 0
13 AÜBKG-103 Laboratory Methods In PhytobacterIology Elective 3 0 0 0
14 AÜBKG-104 RelatIonshIps Among Plants, Insects and Pathogens Elective 3 0 0 0
15 AÜBKG-105 Integrated Pest Management Elective 3 0 0 0
16 AÜBKG-106 Research Methods of Weeds Elective 3 0 0 0
17 AÜTBBG-100 SoIl-plant AnalaysIs Elective 3 0 0 0
18 AÜTBBG-101 SoIl Water RelatIonshIp Elective 3 0 0 0
19 AÜTBBG-102 SustaInable SoIl Management Elective 3 0 0 0
20 AÜTBBG-103 SoIl-plant InteractIon Elective 3 0 0 0
21 AÜTBBG-104 Fundementals of Plant NutrIon Elective 3 0 0 0
22 AÜTEG-100 FInance and RIsk Management Elective 3 0 0 6
23 AÜTEG-100 FInance and RIsk Management Elective 3 0 0 6
24 AÜTEG-101 Research Methods In EconomIcs Elective 3 0 0 6
25 AÜTEG-101 Research Methods In EconomIcs Elective 3 0 0 6
26 AÜTEG-102 AgrIcultural ExtensIon Systems Elective 3 0 0 6
27 AÜTEG-102 AgrIcultural ExtensIon Systems Elective 3 0 0 6
28 AÜTEG-103 BenefIt-cost AnalysIs Elective 3 0 0 6
29 AÜTEG-103 BenefIt-cost AnalysIs Elective 3 0 0 6
30 AÜTEG-104 Welfare EconomIcs and PolIcy AnalysIs Elective 3 0 0 6
31 AÜTEG-104 Welfare EconomIcs and PolIcy AnalysIs Elective 3 0 0 6
32 AÜTEG-105 MarketIng of AgrIcultural Products Elective 3 0 0 6
33 AÜTEG-105 MarketIng of AgrIcultural Products Elective 3 0 0 6
34 AÜTEG-106 Cost AnalysIs In AgrIcultural Products Elective 3 0 0 6
35 AÜTEG-106 Cost AnalysIs In AgrIcultural Products Elective 3 0 0 6
36 AÜZTG-100 BİLİM-EĞİTİM VE ETİK Elective 3 0 0 0
37 AÜZTG-101 PhenotypIc EvaluatIon Methods for Improvement of LIvestock Elective 3 0 0 0
38 AÜZTG-102 PrIncIples of Advanced DaIry Cattle ScIence Elective 3 0 0 0
39 AÜZTG-103 DENEME PLANLARI VE VERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Elective 3 0 0 0
40 AÜZTG-104 HAYVAN ISLAHINDA İSTATİSTİK METOTLAR Elective 3 0 0 0
41 AÜZTG-105 BasIc StatIstIcs wIth Computer ApplIcatIon Elective 3 0 0 0
42 AÜZTG-106 LIvestock Ecology Elective 3 0 0 0
43 AÜZTG-107 BUZAĞI YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Elective 3 0 0 0
44 AÜZTG-108 BeekeepIng MIgratIon and FIeld ApplIcatIons In Turkey Elective 3 0 0 0
45 AÜZTG-109 SIĞIR BESİSİ İLKELERİ Elective 3 0 0 0
46 AÜZTG-110 Buffalo Husbandary and BreedIng Elective 3 0 0 0
47 BBG-100 DORMANCY PHYSIOLOGY OF FRUIT TREES Elective 3 0 0 0
48 BBG-101 USING PLANT GROWTH REGULATORS IN FRUIT GROWING Elective 3 0 0 0
49 BBG-102 USE OF MOLECULAR TECHNIQUES IN FRUIT BREEDING Elective 3 0 0 0
50 BBG-103 SELECTION IN FRUIT BREEDING Elective 3 0 0 0
51 BBG-104 SCIENTIFIC PRINCIPLES OF SMALL FRUIT GROWING Elective 3 0 0 0
52 BBG-105 STRESS PHYSIOLOGY AND RESISTANCE BREEDING IN HORTICULTURE Elective 3 0 0 0
53 BBG-106 PRODUCTIVIY CRITERIA AND HARVEST IN GRAPEVINE Elective 2 2 0 0
54 BBG-107 BREEDING OF BERRY FRUITS Elective 2 2 0 0
55 BBG-108 PRINCIPLES OF VEGETABLE BREEDING Elective 3 0 0 0
56 BBG-109 VEGETABLE SEEDLING GROWING TECHNIQUES Elective 3 0 0 0
57 BBG-110 ADVENCED TECHNIQUES IN THE CULTIVATION OF VEGETABLES Elective 3 0 0 0
58 BBG-111 VEGETABLE SEED PRODUCTION Elective 3 0 0 0
59 BKG-101 ALLELOPATİ Elective 3 0 0 0
60 BKG-102 BIOLOGY AND PHYSIOLOGY OF WEEDS AND INVASIVE PLANTS Elective 3 0 0 0
61 BKG-103 BASIC PHYTOBACTERIOLOGY Elective 3 0 0 0
62 BKG-104 THE BIOLOGICAL CONTROL OF PLANT DISEASE Elective 2 2 0 0
63 BKG-105 PRINCIPLES OF BIOLOGICAL CONTROL OF PESTS Elective 2 2 0 0
64 BKG-106 SYSTEMATICSH OF INSECTS Elective 2 2 0 0
65 BKG-107 PEST MANAGEMENT Elective 2 2 0 0
66 BKG-108 MYCOLOGY LABORATORY METHODS Elective 2 2 0 0
67 BKG-109 PHYSIOLOGY OF PLANT DISEASES Elective 3 0 0 0
68 BKG-110 WEED CONTROL IN FIELD CROPS Elective 0 0 0 0
69 BKG-111 HERBICIDES Elective 3 0 0 0
70 BKG-112 WEED RESISTANCE TO HERBICIDES Elective 3 0 0 0
71 BSMG-100 SOWING TECHNIQUES Elective 3 0 0 0
72 BSMG-103 FUNDAMENTALS OF THE CONSTRUCTION OF AGRICULTURAL MACHINERY Elective 3 0 0 0
73 BSMG-104 BİTKİ KORUMADA APLİKASYON TEKNİĞİ Elective 3 0 0 0
74 BSMG-105 METHODS OF MANAGEMENT OFIRRIGATION NETWORKS Elective 3 0 0 0
75 BSMG-106 PROBABILISTIC METHODS IN HYDROLOGY Elective 3 0 0 0
76 BSMG-107 PLANT WATER RELATIONSHIPS IN IRRIGATION Elective 3 0 0 0
77 BSMG-109 BSM DİNAMİK VE MEKANİZMA TEKNİĞİ Elective 3 0 0 0
78 BSMG-110 BSM PNÖMATİK VE HİDROLİK Elective 3 0 0 0
79 BSMG-111 BSM MALZEME BİLGİSİ Elective 3 0 0 0
80 BSMG-112 BSM ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI Elective 3 0 0 0
81 BSMG-113 TARIMSAL YAPILARDA BETON Elective 3 0 0 0
82 BSMG-114 BİTKİSEL ÜRÜNLERİN DEPOLAMA YAPILARININ TASARIMI Elective 3 0 0 0
83 BSMG-115 PlantIng MachInery and ApplIcatIon TecnIques Elective 3 0 0 0
84 BSMG-116 FertIlIzer Spreaders and ApplIcatIon TecnIques Elective 3 0 0 0
85 EMG-100 ANALYSIS OF ELECTRIC NETWORK LOSS Elective 3 0 0 0
86 EMG-101 INDUSTRIAL HIGH VOLTAGE TECHNIQUE Elective 3 0 0 0
87 EMG-102 ANALYSIS OF POLY PHASE NETWORKS BY THE METHOD OF Elective 3 0 0 0
88 EMG-103 APPLIED NUMERICAL METHODS IN ELECTRICAL ENGINEERING Elective 3 0 0 0
89 EMG-104 RENEWABLE ENERGY SYSTEMS Elective 3 0 0 0
90 EMG-105 ELECTRICAL ASPECTS OF WIND ENERGY CONVERSION SYSTEMS Elective 3 0 0 0
91 EMG-106 MICROWAVE TECHNIQUE Elective 3 0 0 0
92 EMG-107 ADVANCED ELECTROMAGNETIC FIELD THEORY Elective 3 0 0 0
93 EMG-108 ADVANCEDSEMICONDUCTOR DEVICES Elective 3 0 0 0
94 GMG-103 FUNCTIONAL FOOD ADDITIVES Elective 3 0 0 0
95 GMG-104 THE ROLE OF CARBONHYDRATES IN FOODS Elective 3 0 0 0
96 GMG-105 CREAL CHEMISTRY AND TECHNOLOGY Elective 3 0 0 0
97 GMG-106 NUTRITION AND FOOD Elective 3 0 0 0
98 GMG-107 FOOD PRESERVATION METHODS Elective 3 0 0 0
99 GMG-108 HIGH PERFORMANCE LIPUID CHROMATOGRAPHY(HPLC) TO USE IN FOODS Elective 2 2 0 0
100 GMG-109 OLIVE OIL TECHNOLOGY Elective 3 0 0 0
101 GMG-110 MODIFIED OILS AND PRODUCTION TECHNOLOGIES Elective 3 0 0 0
102 GMG-111 ESSENTIAL OIL TECHNOLOGY Elective 3 0 0 0
103 GMG-112 FOOD CHEMISTRY Elective 3 0 0 0
104 GMG-113 DISORDERS OF LIPID METABOLISM AND Elective 3 0 0 0
105 GMG-114 BIOCHEMISTRY OF PROTEINS Elective 3 0 0 0
106 GMG-115 Novel TechnologIes In Food EngIneerIng Elective 3 0 0 0
107 GMG-116 MIcrobIal GenetIc Elective 3 0 0 0
108 GMG-117 Meat FermentatIon Technology Elective 3 0 0 0
109 İMG-100 SHALLOW FOUNDATIONS Elective 3 0 0 0
110 İMG-101 ENGINEERING PROPERTIES OF SOILS Elective 3 0 0 0
111 İMG-102 ADVANCED FLUID MECHANICS Elective 3 0 0 0
112 İMG-103 WATER RESOURCES SYSTEMS Elective 3 0 0 0
113 İMG-104 ADVANCED ENGINEERING MATHEMATICS Elective 3 0 0 0
114 İMG-105 HUMAN RELATIONS IN CONSTRUCTION MANAGEMENT Elective 3 0 0 0
115 İMG-106 COST MANAGEMENT Elective 3 0 0 0
116 İMG-107 SEDIMENT TRASNPORT IN STREAMFLOWS Elective 3 0 0 0
117 İMG-108 PROJECT (TIME) MANAGEMEN Elective 3 0 0 0
118 TBB-134 SPECIAL GROWING AND BREEDING OF STARCH AND SUGAR CROPS Elective 3 0 0 0
119 TBB-135 Rubber rlant rubber productIons breedIng methods Elective 3 0 0 0
120 TBB-136 HYBRIDIZATION TECHNICS II Elective 3 0 0 0
121 TBBG-100 SOIL ORGANIC MATTER Elective 2 2 0 0
122 TBBG-101 THE ELEMENT ANALYSIS ON SOIL Elective 2 2 0 0
123 TBBG-102 SUSTAINABLE SOIL QUALITY Elective 2 2 0 0
124 TBBG-103 SOIL AND WATER CONSERVATION ENGINEERING I Elective 2 2 0 0
125 TBBG-104 ADVANCED SOIL PHYSIC Elective 2 2 0 0
126 TBBG-105 AdsorptIon Elective 3 0 0 0
127 TBBG-106 Chromatography Elective 3 0 0 0
128 TBBG-107 ConvectIve Heat Transport In SoIl Elective 3 0 0 0
129 TBBG-108 KInetIcs and ThermodynamIcs of BIochemIcal Processes of SoIl Elective 3 0 0 0
130 TBBG-109 MathematIcal ModelIng of AgrIcultural Systems Elective 3 0 0 0
131 TBG-100 ARRANGEMENT AND EVALUATION OF FIELD EXPERIMENT Elective 3 0 0 0
132 TBG-101 ScIence educatIon ethIcs Elective 3 0 0 0
133 TBG-102 METHODS OF GRASS PLANT Elective 3 0 0 0
134 TBG-103 FORAGE FROM DIFFERENT FAMILIES Elective 3 0 0 0
135 TBG-104 STRESS FACTORS IN PLANT PRODUCTION Elective 3 0 0 0
136 TBG-105 AB VE TÜRKİYE'DE TOHUMLUK TESCİL VE SERTİFİKASYON SİSTEMLERİ Elective 3 0 0 0
137 TBG-106 BIOCHEMISTRY OF FIELD CROPS Elective 3 0 0 0
138 TBG-107 DOĞAL GEN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ Elective 2 2 0 0
139 TBG-108 PERENNIAL FORAGE CROPS Elective 2 2 0 0
140 TBG-109 MERA TESİSİ VE YÖNETİMİ Elective 2 2 0 0
141 TBG-110 MEADOW AND PASTURE ECOLOGY Elective 3 0 0 0
142 TBG-111 NUTRITIONAL ELEMENT CYCLIGN IN GRASSLAND Elective 3 2 0 0
143 TBG-112 ALTERNATIVE FORAGE CROPS Elective 2 2 0 0
144 TBG-113 SEED PRODUCTION TECHNIQUES OF INDUSTRIAL CROPS Elective 2 2 0 0
145 TBG-114 OIL PLANTS AND SCIENCE AND TECHNOLOGY OF VEGETABLE OIL Elective 2 2 0 0
146 TBG-115 ADVANCED PLANT PHYSIOLOGY Elective 3 0 0 0
147 TBG-116 TERRESTRIAL PLANT ECOLOGY Elective 2 2 0 0
148 TBG-116 TERRESTRIAL PLANT ECOLOGY Elective 2 2 0 0
149 TBG-118 HERBAL DRUGS AND CULTIVATING TECHNIQUES Elective 2 2 0 0
150 TBG-119 EFFECTIVE SUBSTANCES AND EVALUATION FIELDS OF MEDICINAL PLANTS Elective 2 2 0 0
151 TBG-120 PLANT WATER WORKS Elective 2 2 0 0
152 TBG-121 PLANT TISSUE CULTURE AND APPLICATIONS Elective 2 2 0 0
153 TBG-122 FIELD AGRICULTURE Elective 3 0 0 0
154 TBG-123 LEGUME SPECIES USING LANDSCAPE AREAS Elective 3 0 0 0
155 TBG-124 UZAKTAN ALGILAMA VE ÇAYIR VE MERALARDA KULLANIMI Elective 2 2 0 0
156 TBG-125 OIL PLANTS SPECIFICCULTIVATION Elective 3 0 0 0
157 TBG-126 HYBRIDIZATION TECHNICS I Elective 3 0 0 0
158 TBG-127 STUDY METHODS OF ETHNOBOTANY Elective 3 0 0 0
159 TBG-128 TAB - BAKLAGİL VE BUĞDAYGİL YEM BİTKİLERİ ISLAHI Elective 3 2 0 0
160 TBG-129 Grassland EstablIshIng and Management TechnIgues Elective 3 0 0 0
161 TBG-130 EssentIal OIls: ScIence, Technology and ApplIcatIons Elective 3 0 0 0
162 TBG-131 Threatened (IUCN) and HabItat Codes In Plant Taxonomy Elective 3 0 0 0
163 TBG-132 Plants That Hyperaccumulate Heavy Metals Elective 3 0 0 0
164 TBG-133 Allelopathy Elective 3 0 0 0
165 TEG-100 THE ANALYSIS OF TURKEY- EU RELATIONS Elective 3 0 0 6
166 TEG-100 THE ANALYSIS OF TURKEY- EU RELATIONS Elective 3 0 0 6
167 TEG-101 METHODS OF SAMPLING AND DATA GATHERING Elective 3 0 0 6
168 TEG-101 METHODS OF SAMPLING AND DATA GATHERING Elective 3 0 0 6
169 TEG-102 SPECIAL SUBJECTS ON AGRICULTURAL COOPERATIVES Elective 3 0 0 6
170 TEG-102 SPECIAL SUBJECTS ON AGRICULTURAL COOPERATIVES Elective 3 0 0 6
171 TEG-103 AGRICULTURAL ENTREPRENEURSHIP Elective 3 0 0 6
172 TEG-103 AGRICULTURAL ENTREPRENEURSHIP Elective 3 0 0 6
173 TEG-104 LIVESTOCK ECONOMICS Elective 3 0 0 6
174 TEG-104 LIVESTOCK ECONOMICS Elective 3 0 0 6
175 TEG-105 FOOD PROUSTION MARKETING Elective 3 0 0 6
176 TEG-105 FOOD PROUSTION MARKETING Elective 3 0 0 6
177 TEG-106 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ANALİZİ Elective 3 0 0 6
178 TEG-106 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ANALİZİ Elective 3 0 0 6
179 TEG-107 RESOURCE USE AND PRODUCTIVITY IN AGRICULTURAL ENTERPRISES Elective 0 0 0 6
180 TEG-107 RESOURCE USE AND PRODUCTIVITY IN AGRICULTURAL ENTERPRISES Elective 0 0 0 6
181 TEG-108 BenefIt Cost AnalysIs Elective 3 0 0 6
182 TEG-108 BenefIt Cost AnalysIs Elective 3 0 0 6
183 TEG-109 Rural SocIology Research Methods Elective 3 0 0 6
184 TEG-109 Rural SocIology Research Methods Elective 3 0 0 6
185 TEG-110 Rural Development Models Elective 3 0 0 6
186 TEG-110 Rural Development Models Elective 3 0 0 6
187 ZTG-100 POPULATION GENETICS Elective 3 0 0 0
188 ZTG-101 SOURCES OF VARIATION IN FARM ANIMALS Elective 3 0 0 0
189 ZTG-102 ADVANCED MATING SYSTEMS IN ANIMAL BREEDING Elective 3 0 0 0
190 ZTG-103 EXPERIMENTAL DESIGNS WITH REPEATED MEASUREMENT Elective 3 0 0 0
191 ZTG-104 APPLIED STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE Elective 3 0 0 0
192 ZTG-105 ControllIng ReproductIon of Small RumInants Elective 3 0 0 0
193 ZTG-106 BehavIor of Small RumInants.docx Elective 3 0 0 0
194 ZTG-107 MethodologIes of scIentIfIc Research Elective 3 0 0 0
195 ZTG-108 SPSS UsIng and StatIcs Elective 3 0 0 0
196 ZTG-110 EXPERIMENTAL DESIGNS AND DAFA ANALYSIS MATHODS Elective 3 0 0 0
197 ZTG-111 Feed AddItIves Elective 3 0 0 0
198 ZTG-112 MetabolIc DIsorder Related To NutrItIon Elective 3 0 0 0
199 ZTG-113 AlternatIve Feedstuffs For RumInants Elective 3 0 0 0
200 ZTG-114 Poultry NutrItIon Elective 3 0 0 0
201 ZTG-115 Food and Feed Safety Elective 3 0 0 0
202 ZTG-116 AnImal BIotechnology Elective 3 0 0 0
TARIM EKONOMİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU - BAHAR
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 AÜBBB-100 FertIlIzatIon BIology of FruIt SpecIes Elective 3 0 0 0
2 AÜBBB-101 Effects of Global WarmIng on HortIculture Elective 3 0 0 0
3 AÜBBB-102 PrencIpels of Seed Storage Elective 3 0 0 0
4 AÜBBB-103 BIodIversIty and Vegetable Gene Sources Elective 3 0 0 0
5 AÜBBB-104 ExotIc Vegetable Elective 3 0 0 0
6 AÜBBB-105 Fundamentals BIologI and PhysIologI of HortIculture Elective 3 0 0 0
7 AÜBBB-106 Good AgrIcultural PractIces In GrowIng Vegetables Elective 3 0 0 0
8 AÜBBB-107 Effects of Global WarmIng on HortIculture Elective 3 0 0 0
9 AÜBBB-108 Rootstock Use In FruIt Culture Elective 3 0 0 0
10 AÜBBB-109 PhysIologIcal DIsorders In Vegetables Elective 3 0 0 0
11 AÜBKB-100 MİKROBİAL ÜRETİM TEKNİKLERİ Elective 3 0 0 0
12 AÜBKB-101 Mycology Laboratory Methods Elective 3 0 0 0
13 AÜBKB-102 Plant In Water and Control Elective 3 0 0 0
14 AÜBKB-103 Research Methods of Weeds Elective 3 0 0 0
15 AÜBKB-104 Pests of Ornamental Plants Elective 3 0 0 0
16 AÜBKB-105 BIologIcal Control of Weeds Elective 3 0 0 0
17 AÜBKB-106 Entomology Laboratory Methods Elective 3 0 0 0
18 AÜBKB-107 EconomIc Entomology Elective 3 0 0 0
19 AÜBKB-108 Integrated Pest Management Elective 3 0 0 0
20 AÜBKB-109 BİTKİ HORMONLARI VE UYGULAMALARI Elective 3 0 0 0
21 AÜBKB-110 FUNGUSLARLA BİYOTEKNOLOJİK UYGULAMALAR Elective 3 0 0 0
22 AÜBKB-111 MİKOLOJİ Elective 3 0 0 0
23 AÜBKB-112 Insect ToxIcology and InsectIcIdes Elective 3 0 0 0
24 AÜBKB-113 Use of EssentIal OIls and Extracts Elective 3 0 0 0
25 AÜBKB-114 PhysIology of Plant DIseases Elective 3 0 0 0
26 AÜTBBB-100 ErosIon PredIctIon TechnIques Elective 3 0 0 0
27 AÜTBBB-101 Survey Staff MappIng and Land Management Elective 3 0 0 0
28 AÜTBBB-102 Fundamental of SoIl BehavIour: SoIl TIllage Elective 3 0 0 0
29 AÜTBBB-103 SoIl Water RelatIonshIp Elective 3 0 0 0
30 AÜTBBB-104 Fundementals of Plant NutrIon Elective 3 0 0 0
31 AÜTBBB-105 FertIlIzer AnalaysIs Elective 3 0 0 0
32 AÜTBBB-106 SoIl-plant AnalaysIs Elective 3 0 0 0
33 AÜTBBB-107 SoIl MIcrobIology Elective 3 0 0 0
34 AÜTEB-100 AgrIcultural AppraIsal Methods Elective 3 0 0 6
35 AÜTEB-100 AgrIcultural AppraIsal Methods Elective 3 0 0 6
36 AÜTEB-101 European UnIon Farm Accountancy Data Network Elective 3 0 0 6
37 AÜTEB-101 European UnIon Farm Accountancy Data Network Elective 3 0 0 6
38 AÜTEB-102 Research Methods In EconomIcs Elective 3 0 0 6
39 AÜTEB-102 Research Methods In EconomIcs Elective 3 0 0 6
40 AÜTEB-103 MarketIng of AgrIcultural Products Elective 3 0 0 6
41 AÜTEB-103 MarketIng of AgrIcultural Products Elective 3 0 0 6
42 AÜTEB-104 FInance and RIsk Management Elective 3 0 0 6
43 AÜTEB-104 FInance and RIsk Management Elective 3 0 0 6
44 AÜTEB-105 EconomIcs of ProductIon and ConsumptIon Elective 3 0 0 6
45 AÜTEB-105 EconomIcs of ProductIon and ConsumptIon Elective 3 0 0 6
46 AÜTEB-106 AgrIcultural Trade PolIcy AnalysIs Elective 3 0 0 6
47 AÜTEB-106 AgrIcultural Trade PolIcy AnalysIs Elective 3 0 0 6
48 AÜTEB-107 ApplIed AgrIcultural MarketIng TechnIcs Elective 3 0 0 6
49 AÜTEB-107 ApplIed AgrIcultural MarketIng TechnIcs Elective 3 0 0 6
50 AÜTEB-108 IntroductIon to EconometrIcs AnalysIs Elective 3 0 0 6
51 AÜTEB-108 IntroductIon to EconometrIcs AnalysIs Elective 3 0 0 6
52 AÜTEB-109 TARIMSAL İŞLETMELERİN EKONOMİK ANALİZİ Elective 3 0 0 6
53 AÜTEB-109 TARIMSAL İŞLETMELERİN EKONOMİK ANALİZİ Elective 3 0 0 6
54 AÜTEB-110 European UnIon Farm Accountancy Data Network Elective 3 0 0 6
55 AÜTEB-110 European UnIon Farm Accountancy Data Network Elective 3 0 0 6
56 AÜTEB-111 AgrIcultural OrganIzatIon and CooperatIve Elective 3 0 0 6
57 AÜTEB-111 AgrIcultural OrganIzatIon and CooperatIve Elective 3 0 0 6
58 AÜTEB-112 KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI Elective 3 0 0 6
59 AÜTEB-112 KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI Elective 3 0 0 6
60 AÜTEB-113 TARIM İŞLETMELERİNİN ANALİZİ Elective 3 0 0 6
61 AÜTEB-113 TARIM İŞLETMELERİNİN ANALİZİ Elective 3 0 0 6
62 AÜTEB-114 AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK TARIM POLİTİKASI Elective 3 0 0 6
63 AÜTEB-114 AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK TARIM POLİTİKASI Elective 3 0 0 6
64 AÜTEB-115 TARIM EKONOMİSİNDE ARAŞTIRMA Elective 3 0 0 6
65 AÜTEB-115 TARIM EKONOMİSİNDE ARAŞTIRMA Elective 3 0 0 6
66 AÜTEG-100 FInance and RIsk Management Elective 3 0 0 6
67 AÜTEG-100 FInance and RIsk Management Elective 3 0 0 6
68 AÜZTB-100 Carcass EvaluatIon Methods In LIvestocks Elective 3 0 0 0
69 AÜZTB-101 Advanced TechnIques In Beef Cattle RearIng Elective 3 0 0 0
70 AÜZTB-102 Methods and PrIncIples of OrganIc RasIng Elective 3 0 0 0
71 AÜZTB-103 ExperImental DesIgns and Data AnalysIs Methods Elective 3 0 0 0
72 AÜZTB-104 StatIctIcs Methods for LIvestock Improvement Elective 3 0 0 0
73 AÜZTB-105 KRİMİNALİSTİK İSTATİSTİK Elective 3 0 0 0
74 AÜZTB-106 Calf RearIng TechnIques Elective 3 0 0 0
75 AÜZTB-107 Cattle FattenIng PrIncIples Elective 3 0 0 0
76 BBB-100 YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVE TÜRLERİ ISLAHI Elective 3 0 0 6
77 BBB-100 YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVE TÜRLERİ ISLAHI Elective 3 0 0 6
78 BBB-101 BAHÇE BİTKİLERİNDE STRES Elective 2 2 0 6
79 BBB-101 BAHÇE BİTKİLERİNDE STRES Elective 2 2 0 6
80 BBB-102 ASMA FİZYOLOJİSİ Elective 2 2 0 6
81 BBB-102 ASMA FİZYOLOJİSİ Elective 2 2 0 6
82 BBB-103 MEYVE GENETİK KAYNAKLARI Elective 3 0 0 6
83 BBB-103 MEYVE GENETİK KAYNAKLARI Elective 3 0 0 6
84 BBB-104 GOOD AGRICULTURAL PRACTICES IN SMALL FRUIT GROWING Elective 3 0 0 6
85 BBB-104 GOOD AGRICULTURAL PRACTICES IN SMALL FRUIT GROWING Elective 3 0 0 6
86 BBB-105 SPECIES OF EXOTIC FRUITS Elective 3 0 0 6
87 BBB-105 SPECIES OF EXOTIC FRUITS Elective 3 0 0 6
88 BBB-106 KÜLTÜRÜ YAPILAN YENİLEBİLİR MANTAR TÜRLERİ VE YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Elective 3 0 0 6
89 BBB-106 KÜLTÜRÜ YAPILAN YENİLEBİLİR MANTAR TÜRLERİ VE YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Elective 3 0 0 6
90 BBB-107 ORGANİK SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ Elective 3 0 0 6
91 BBB-107 ORGANİK SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ Elective 3 0 0 6
92 BBB-108 BREEDINS OF WARM SEASON VEGETABLES Elective 3 0 0 0
93 BBB-109 ADVENCED GREENHOUSE PRODUCTION Elective 3 0 0 0
94 BBB-110 BASIC PRINCIPLES OF HORTICULTURE RESEARCH PROJECTS Elective 3 0 0 0
95 BBB-111 ECOLOGICAL BASIS OF HORTICULTURE Elective 3 0 0 0
96 BBB-112 HARD SHELLED FRUIT SPECIES BREEDING Elective 3 0 0 0
97 BBB-113 ROOTSTOCKS USED HARD-SHELLED FRUIT SPECIES AND PRODUCTION Elective 3 0 0 0
98 BKB-100 LABORATORY METHODS IN PHYTOBACTERIOLOGY Elective 3 0 0 0
99 BKB-101 WEEDS AND WEED MANAGEMENT UNDER CLIMATE CHANGE Elective 3 0 0 0
100 BKB-102 INVASIVE ALIEN SPECIES IN FOREST AND PASTURES Elective 2 2 0 0
101 BKB-103 BIOLOGY AND PHYSIOLOGY OF WEEDS AND INVASIVE PLANTS Elective 3 0 0 0
102 BKB-104 ENTOMOLOJİDE DENEME TEKNİĞİ Elective 3 0 0 0
103 BKB-105 ENTOMOLOJİDE ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ Elective 3 0 0 0
104 BKB-106 BÖCEKLERDE PREPARAT YAPMA TEKNİKLERİ Elective 3 0 0 0
105 BKB-107 RESISTANCE TO PLANT PESTS Elective 3 0 0 0
106 BKB-108 HERBICIDES Elective 3 0 0 0
107 BKB-109 WEED CONTROL IN FIELD CROPS Elective 3 0 0 0
108 BKB-110 PhysIology of plant dIseases Elective 3 0 0 0
109 BKB-111 POISONOUS WEEDS Elective 3 0 0 0
110 BKB-112 WEED RESISTANCE TO HERBICIDES Elective 3 0 0 0
111 BKG-100 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE TARIM Elective 2 2 0 0
112 BKG-101 ALLELOPATİ Elective 3 0 0 0
113 BKG-102 BIOLOGY AND PHYSIOLOGY OF WEEDS AND INVASIVE PLANTS Elective 3 0 0 0
114 BKG-103 BASIC PHYTOBACTERIOLOGY Elective 3 0 0 0
115 BKG-104 THE BIOLOGICAL CONTROL OF PLANT DISEASE Elective 2 2 0 0
116 BKG-105 PRINCIPLES OF BIOLOGICAL CONTROL OF PESTS Elective 2 2 0 0
117 BKG-106 SYSTEMATICSH OF INSECTS Elective 2 2 0 0
118 BKG-107 PEST MANAGEMENT Elective 2 2 0 0
119 BKG-108 MYCOLOGY LABORATORY METHODS Elective 2 2 0 0
120 BKG-109 PHYSIOLOGY OF PLANT DISEASES Elective 3 0 0 0
121 BSMB-100 TARIMSAL ÜRÜNLERİN FİZİKO MEKANİK ÖZELLİKLERİ Elective 3 0 0 0
122 BSMB-102 KARMA YEM ÜRETİM MEKANİZASYONU Elective 3 0 0 0
123 BSMB-103 SOWING TECHNIQUES Elective 3 0 0 0
124 BSMB-104 TILLAGE TOOLS AND MACHINERY Elective 3 0 0 0
125 BSMB-105 DRAINAGE ENGINEERING Elective 3 0 0 0
126 BSMB-106 IRRIGATION OF FIELD CROPS Elective 3 0 0 0
127 BSMB-107 IRRIGATION OF HORTICULTURAL CROPS Elective 3 0 0 0
128 BSMB-108 STEEL SILOS Elective 3 0 0 0
129 BSMB-109 ENVIRONMENTAL AUDITING IN ANIMAL PRODUCTION STRUCTURES Elective 3 0 0 0
130 BSMB-110 TIME STUDY IN AGRICULTURAL MECHANIZATION Elective 3 0 0 0
131 BSMB-111 TESTING PRINCIPLES OF AGRICULTURAL MACHINERY Elective 3 0 0 0
132 BSMB-112 PHYSICAL PROPERTIES OF AGRICULTURAL FOOD Elective 3 0 0 0
133 BSMB-113 DAIRY MILKING MECHANIZATION AND MILK PROCESSING TECHNIQUES Elective 3 0 0 0
134 EMB-100 OVERVOLTAGES AND PROTECTION IN ELECTIRICAL POWER SYSTEMS Elective 3 0 0 0
135 EMB-101 ANALYSIS OF ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS Elective 3 0 0 0
136 EMB-102 OPTOELECTRONIC Elective 3 0 0 0
137 EMB-103 ELECTRICAL ASPECTS OF SOLAR ENERGY CONVERSION SYSTEMS Elective 3 0 0 0
138 EMB-104 THIN FILM GROWTH TECHNIQUES Elective 3 0 0 0
139 GMB-109 : BIOCHEMISTRY OFCARBOHYDRATES Elective 3 0 0 0
140 GMB-115 PHYSICS AND CHEMISTRY OF MILK AND DAIRY PRODUCTS Elective 2 2 0 0
141 GMB-116 FERMENTED MILK PRODUCTS TECHNOLOGY Elective 2 2 0 0
142 GMB-117 BASIC PRINCIPLES OF CEREALS FOOD PROCESSING Elective 3 0 0 0
143 GMB-118 BAKERY PRODUCTS MANUFACTURING PROBLEMS AND SOLUTIONS Elective 3 0 0 0
144 GMB-119 PRINCIPLES OF CEREAL STORAGE Elective 3 0 0 0
145 GMB-121 ADVANCED FOOD CHEMISTRY Elective 3 0 0 0
146 GMB-122 ADVANCED FOOD ANALYSIS Elective 2 2 0 0
147 GMB-123 CHEMISTRY OF FATS AND OILS Elective 3 0 0 0
148 GMB-125 FOOD BIOCHEMISTRY II Elective 3 0 0 0
149 GMB-126 NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY Elective 3 0 0 0
150 GMB-127 MICROBIAL GENETIC Elective 3 0 0 0
151 GMB-128 ENZYME TECHNOLOGY Elective 3 0 0 0
152 GMB-129 PURIFICATION METHODS OF PROTEINS Elective 3 0 0 0
153 GMB-130 NOVEL TECHNOLOGIES IN FOOD ENGINEERING Elective 3 0 0 0
154 GMB-131 LACTIC ACID FERMENTATION Elective 3 0 0 0
155 GMB-132 FOOD SAFETY AND QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS Elective 3 0 0 0
156 GMB-133 FOOD CONTAMINANTS AND TOXICOLOGY Elective 3 0 0 0
157 GMB-134 MICROBIOLOGY AND APPLICATION IN FOOD INDUSTRY Elective 3 0 0 0
158 GMB-135 ET MİKROBİYOLOJİSİ Elective 3 0 0 0
159 GMB-136 ET VE ET ÜRÜNLERİ ANALİZİ Elective 3 0 0 0
160 İMB-100 PUBLIC INFRASTRUCTURE MANAGEMENT Elective 3 0 0 0
161 İMB-101 MANAGEMENT MATHEMATICS Elective 3 0 0 0
162 İMB-102 GROUNDWATER HYDRAULICS Elective 3 0 0 0
163 İMB-103 IN-SITU TESTS IN GEOTECHNICAL ENGINEERING Elective 3 0 0 0
164 İMB-104 DEEP FOUNDATIONS Elective 3 0 0 0
165 İMB-105 DESIGN OF TREATMENT PLANTS Elective 3 0 0 0
166 İMB-106 HYDRO-ENERGY PRODUCTION SYSTEMS Elective 3 0 0 0
167 İMB-107 HYDROCLIMATOLOGY Elective 3 0 0 0
168 İMB-108 ADVANCED ENGINEERING MATHEMATICS Elective 3 0 0 0
169 TBB-100 WEED PROBLEMS IN RANGELAND Elective 2 2 0 6
170 TBB-100 WEED PROBLEMS IN RANGELAND Elective 2 2 0 6
171 TBB-101 BASIS OF RANGE PLANT PHYSIOLOGY Elective 2 2 0 6
172 TBB-101 BASIS OF RANGE PLANT PHYSIOLOGY Elective 2 2 0 6
173 TBB-102 ScIence educatIon ethIcs Elective 3 0 0 6
174 TBB-103 PLANT BIOTECHNOLOGY AND GENETIC ENGINEERING APPLICATIONS Elective 2 2 0 0
175 TBB-104 INSTRUMENTAL ANALYSIS TECHNIQUES USED FOR DETERMINATION OF PLANT COMPONENTS Elective 2 2 0 0
176 TBB-105 GENERAL PRODUCT PHYSIOLOGY Elective 3 0 0 6
177 TBB-105 GENERAL PRODUCT PHYSIOLOGY Elective 3 0 0 6
178 TBB-106 SHRUB VEGETATION Elective 2 2 0 6
179 TBB-106 SHRUB VEGETATION Elective 2 2 0 6
180 TBB-106 ADVANCED AGRICULTURAL METEOROLOGY Elective 2 2 0 0
181 TBB-107 MEASUREMENT METHODS AND CHARACTERISTICS OF MEADOW AND RANGE VEGETATIONS Elective 2 2 0 0
182 TBB-108 GRASSLAND STUDY TECHNIQUES Elective 2 2 0 0
183 TBB-110 SPECIAL IMPROVEMENT OF FORAGE CROPS Elective 2 2 0 0
184 TBB-111 SPECIAL PRODUCTION TECHNIQUES OF MERRIMENT CROPS Elective 2 2 0 0
185 TBB-112 INCREASING THE PRODUCTIVITY IN GRASSLAND WITH NATURAL METHODS Elective 3 0 0 0
186 TBB-113 FIELD AGRICULTURE Elective 2 2 0 0
187 TBB-114 SILAGE CROPS Elective 2 2 0 6
188 TBB-114 SILAGE CROPS Elective 2 2 0 6
189 TBB-115 YEM BİTKİLERİNDE TOHUMLUK ÜRETİMİ Elective 2 2 0 0
190 TBB-127 PASTURE IMPROVEMENT TECHNICAL BASIS Elective 2 2 0 6
191 TBB-127 PASTURE IMPROVEMENT TECHNICAL BASIS Elective 2 2 0 6
192 TBB-128 VEGETATION ASSESSMENT AND EVALUATION TECHNIQUES Elective 2 2 0 6
193 TBB-128 VEGETATION ASSESSMENT AND EVALUATION TECHNIQUES Elective 2 2 0 6
194 TBB-130 QUALITY FORAGE PLANTS Elective 2 2 0 0
195 TBB-131 SEED TECHNOLOGY OF PULSES AND CEREALS Elective 3 0 0 0
196 TBB-132 EVOLUATIONS TECHNIQUES IN FORAGE CROPS Elective 2 2 0 6
197 TBB-132 EVOLUATIONS TECHNIQUES IN FORAGE CROPS Elective 2 2 0 6
198 TBB-132 YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER ÖZEL YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ISLAHI Elective 3 0 0 0
199 TBB-133 ESTABLISHING PASTURELAND AND RANGELAND Elective 2 2 0 0
200 TBB-134 SPECIAL GROWING AND BREEDING OF STARCH AND SUGAR CROPS Elective 3 0 0 6
201 TBB-134 SPECIAL GROWING AND BREEDING OF STARCH AND SUGAR CROPS Elective 3 0 0 6
202 TBB-135 Rubber rlant rubber productIons breedIng methods Elective 3 0 0 6
203 TBB-135 Rubber rlant rubber productIons breedIng methods Elective 3 0 0 6
204 TBB-136 HYBRIDIZATION TECHNICS II Elective 3 0 0 6
205 TBB-136 HYBRIDIZATION TECHNICS II Elective 3 0 0 6
206 TBB-137 YEM BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Elective 2 2 0 0
207 TBB-138 GRASSLAND-ANIMAL RELATIONSHIP Elective 3 0 0 0
208 TBB-139 HerbarIum TechnIques Elective 3 0 0 0
209 TBB-140 BİTKİ SİSTEMATİĞİ TERMİNOLOJİSİ Elective 3 0 0 0
210 TBB-141 BİTKİLERDE STRES EKOLOJİSİ VE STRATEJİLERİ Elective 3 0 0 0
211 TBB-142 ÇAYIR MERA EKOLOJİSİ Elective 2 2 0 0
212 TBB-801 UZMANLIK ALAN DERSİ Elective 8 0 0 0
213 TBB-802 UZMANLIK ALAN DERSİ Elective 8 0 0 0
214 TBB-803 UZMANLIK ALAN DERSİ Elective 8 0 0 0
215 TBB-804 UZMANLIK ALAN DERSİ Elective 8 0 0 0
216 TBBB-100 RELATIONSHIP OF SOIL AND PLANT Elective 3 0 0 6
217 TBBB-100 RELATIONSHIP OF SOIL AND PLANT Elective 3 0 0 6
218 TBBB-101 AGRICULTURAL APPLICATIONS OF REMOTE SENSING Elective 2 2 0 6
219 TBBB-101 AGRICULTURAL APPLICATIONS OF REMOTE SENSING Elective 2 2 0 6
220 TBBB-102 MANAGEMENT OF PROBLEM SOILS Elective 3 0 0 6
221 TBBB-102 MANAGEMENT OF PROBLEM SOILS Elective 3 0 0 6
222 TBBB-103 SOIL AND WATER CONSERVATION ENGINEERING I Elective 2 2 0 0
223 TBBB-104 PRACTICAL ADVANCED SOIL PHYSICS Elective 2 2 0 0
224 TBBB-104 İLERİ TOPRAK KİMYASI Elective 2 2 0 6
225 TBBB-105 CONVECTIVE HEAT TRANSPORT IN SOIL Elective 3 0 0 0
226 TBBB-106 KINETICS AND THERMODYNAMICS OF BIOCHEMICAL PROCESSES OF SOIL Elective 3 0 0 0
227 TBBB-107 MATHEMATICAL MODELING OF AGRICULTURAL SYSTEMS Elective 3 0 0 0
228 TBBB-108 SOIL AND WATER CONSERVATION ENGINEERING Elective 2 2 0 0
229 TBBB-109 BAĞLAYICILAR VE HİDRASYON ÖZELLİKLERİ Elective 3 0 0 0
230 TBBB-110 TOPRAKTA KÜTLE TAŞINMASININ MODELLENMESİ Elective 3 0 0 0
231 TBBB-111 EKOLOJİK PROSESLERİNİN MODELLENMESİNDE İLERİ KONULAR Elective 3 0 0 0
232 TBBB-112 TOPRAK ENZİMLERİ Elective 3 0 0 0
233 TEB-100 ECONOMIC ANALYSIS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES Elective 3 0 0 6
234 TEB-100 ECONOMIC ANALYSIS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES Elective 3 0 0 6
235 TEB-101 THE ANALYSIS OF FOOD INDUSTRY ENTERPRISES Elective 3 0 0 6
236 TEB-101 THE ANALYSIS OF FOOD INDUSTRY ENTERPRISES Elective 3 0 0 6
237 TEB-102 AGRICULTURAL COMMUNICATION AND JOURNALISM Elective 2 2 0 6
238 TEB-102 AGRICULTURAL COMMUNICATION AND JOURNALISM Elective 2 2 0 6
239 TEB-103 FOREING TRADE POLICIES OF AGRICULTURAL PROTUCTS Elective 3 0 0 6
240 TEB-103 FOREING TRADE POLICIES OF AGRICULTURAL PROTUCTS Elective 3 0 0 6
241 TEB-104 ECONOMICS AND MARKETING OF ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTS Elective 3 0 0 6
242 TEB-104 ECONOMICS AND MARKETING OF ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTS Elective 3 0 0 6
243 TEB-105 COST ANALYSIS IN AGRICULTURAL PRODUCTS Elective 3 0 0 0
244 TEB-106 PRACTISES AND METHODS FOR DETERMINING THE VALUE OF AGRICULTURAL REAL ESTATES Elective 3 0 0 6
245 TEB-106 PRACTISES AND METHODS FOR DETERMINING THE VALUE OF AGRICULTURAL REAL ESTATES Elective 3 0 0 6
246 TEB-107 ÇİFTLİK YÖNETİMİ VE PLANLAMASI Elective 3 0 0 6
247 TEB-107 ÇİFTLİK YÖNETİMİ VE PLANLAMASI Elective 3 0 0 6
248 TEB-108 RURAL DEVELOPMENT MODELS Elective 3 0 0 6
249 TEB-108 RURAL DEVELOPMENT MODELS Elective 3 0 0 6
250 TEB-109 ECONOMICS OF PRODUCTION AND CONSUMPTION Elective 3 0 0 6
251 TEB-109 ECONOMICS OF PRODUCTION AND CONSUMPTION Elective 3 0 0 6
252 TEB-110 Data CollectIon and EvaluatIon TechnIques Elective 2 2 0 6
253 TEB-110 Data CollectIon and EvaluatIon TechnIques Elective 2 2 0 6
254 TEB-111 AgrIcultural EconomIcs Research and SamplIng Methods Elective 2 2 0 6
255 TEB-111 AgrIcultural EconomIcs Research and SamplIng Methods Elective 2 2 0 6
256 ZTB-100 EXPERIMENTAL DESIGN AND APPLICATIONS OF STATISTICAL PACKAGE PROGRAM Elective 2 2 0 6 </