Third Cycle Programmes
    (Doctorate Degree)
Second Cycle Programmes
    (Master's Degree)
First Cycle Programmes
    (Bachelor's Degree)
Short Cycle Programmes
    (Associate's Degree)
 
Short Cycle Programmes (Associate's Degree)

Tuzluca Vocational School - Laboratorian and Veterinarian Health - Laboratorian and Veterinarian HealthGeneral Description
History
Qualification Awarded
Level of Qualification (Short Cycle , First Cycle , Second Cycle, Third Cycle)
Short Cycle
Specific Admission Requirements
Specific Arrangements For Recognition Of Prior Learning (Formal, Non-Formal and Informal)
Qualification Requirements and Regulations
Profile of The Programme
Occupational Profiles of Graduates With Examples
Access to Further Studies
Examination Regulations, Assessment and Grading
Graduation Requirements
Mode of Study (Full-Time, Part-Time, E-Learning )
-
Address, Programme Director or Equivalent
Facilities

Key Learning Outcomes
1Süt sığırcılığı ve besicilik konusunda detaylı bilgiye sahip olur. Süt sığırcılığı veya besicilik işletme planını kendi başına yapar. Hayvancılıkta kayıt tutmanın önemini anlar. Buzağıların bakımı konusunda bilgi sahibi olur.
2Laboratuar alanında bilgi sahibi olur, laboratuar cihazlarını bilir tanır ve aktif olarak kullanır. Kimyasal maddeler hakkında bilgi sahibi olur, ve Bunları aktif şekilde kullanabilir. Kişisel güvenlik önlemlerini bilir.
3Evcil hayvanlarda üreme organlarının fonksiyonel yapısını kavrar. Seksüel siklusların özellikleri, endokrinolojisi, hormonlar ve klinik kullanımları kavrar. Doğum ve fizyolojisi, güç doğumun neden ve tedavileri, jinekolojik her türlü olgunun fizyolojisini kavrar. Gebelikte karşılaşılabilen patolojik olguları öğrenir. Spermanın biyokimyasal yapısı ile muayenesi hakkında bilgi sahibi olur. Dişilerde östrus belirtileri ile en uygun tohumlama zamanını bilir ve uygular.
4Genel hayvan besleme ile ilgili temel bilgileri bilir, tek mideli (monogastrik) hayvanlarda, kanatlılarda ve ruminantlarda sindirim farklılıklarının olduğunu görür.
5Hayvancılıkta kullanılan yem materyallerini tanır ve hakkında temel bilgileri kazanır.
6Çiftlik hayvanları ile ilgili temel bilgileri bilir, hayvancılık kültürünü oluşturmak ve yerleştirmek için çabalar.
7Mevzuat ve analiz metotlarına uygun olarak mikrobiyolojik numune alma, mikrobiyolojik analizler için hazırlık yapmayı öğrenir.
8Öğrencilere klinik bilimleri alanında deneyim ve beceri kazandırır, klinik alanında karşılaşacağı problemleri çözme yeteneğini ve bilgisini alır, hasta, hasta sahibi ve hekim ilişkisini öğrenir, nekropsi yaparak ve rapor yazarak bulguları sözlü ve yazılı ifade etme becerisine sahip olur.
9Veterinerlikte hayvan hastalıkların önlenmesi ve sağaltımı ile gelişmenin hızlandırılmasında kullanılan ilaçlar hakkında teorik ve uygulamalı bilgi vermek.
10Enfeksiyöz bir etken olan virusun tanımlar, viral enfeksiyonların organizmadaki gelişim şekillerini ve enfeksiyonlardaki viral etiyolojinin teşhisinde kullanılan teknikleri bilir, parazitler ve paraziterlerin neden olduğu hastalıklar, parazitlerin bulaşma yolları, teşhiş, tedavi ve konakların korunmaları alanlarında beceri kazanır.
11Canlı organizmayı oluşturan moleküllerin türleri hakkında bilgi vermek, canlı organizmayı oluşturan biyomoleküllerin kimyasal yapılarını (formüllerini) inceleyebilir.
12Veterinerlik alanında yer alan canlıların anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
13Canlı sistemlerinin temel birimi olan hücre yapısı ve hücresel olayları moleküler düzeyde öğrenir, doku ve organ fonksiyonlarında hücre içi ve hücreler arası sinyal iletiminin önemi ve canlılarda üreme tiplerini bilir.
14Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar kullanım bilgi ve becerisini, yabancı dil bilgisini, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini, evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı olmayı, çevresi ile iletişim kurmayı, halkın sağlığını ve hijyenin önemini ülke çıkarlarını gözetmeyi, Atatürk ilke ve inkilapları bilir, çevresini koruma ve meslek etik ilkelerini uygular.
15Knows basic information about general animal nutrition, sees differences in digestion in monogastric animals, poultry and ruminants.

TYYÇ - Programme Outcomes - Base Scope Relationship
TYYÇProgramme OutcomesBase Scope
111111111111112
Course Structure Diagram with Credits
T : Theoretical P: Practice L : Laboratory
1. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 162200201103 ANATOMY Compulsory 2 0 0 3
2 202200201103 ANATOMY Compulsory 4 0 0 4
3 9900000106 ATATÜRK PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY - I Compulsory 2 0 0 2
4 9900000106 ATATÜRK PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY - I Compulsory 2 0 0 2
5 202200201100 BASIC LABORATORY TECHNIQUES Compulsory 2 2 0 4
6 9900001157 CAREER PLANNING Compulsory 1 0 0 0
7 9900001157 CAREER PLANNING Compulsory 1 0 0 0
8 2200001000 ELECTIVE COURSE GROUP 1 Elective - - - 0
9 2200001000 ELECTIVE COURSE GROUP 1 Elective - - - 0
10 162200201100 ESSENTIAL LABORATORY TECHNIQUES Compulsory 2 2 0 4
11 9900000114 FOREIGN LANGUAGE - I Compulsory 2 0 0 2
12 9900000114 FOREIGN LANGUAGE - I Compulsory 2 0 0 2
13 162200201101 GENERAL CHEMISTRY Compulsory 2 0 0 2
14 202200201101 GENERAL CHEMISTRY Compulsory 2 0 0 0
15 162200201104 MICROBIOLOGY Compulsory 3 0 0 3
16 202200201104 MICROBIOLOGY Compulsory 2 0 0 3
17 162200201105 PHYSIOLOGY Compulsory 2 0 0 3
18 202200201105 PHYSIOLOGY Compulsory 2 0 0 3
19 162200201102 TERMINOLOGY Compulsory 3 0 0 3
20 202200201102 TERMINOLOGY Compulsory 2 0 0 0
21 9900000113 TURKISH LANGUAGE - I Compulsory 2 0 0 0
22 9900000113 TURKISH LANGUAGE - I Compulsory 2 0 0 0
Total 42 4 0 40
 
2. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 9900000206 ATATÜRK PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY - II Compulsory 2 0 0 2
2 9900000206 ATATÜRK PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY - II Compulsory 2 0 0 0
3 202200202101 BASIC HISTOLOGY Compulsory 2 0 0 3
4 162200202102 BIOCHEMISTRY Compulsory 2 0 0 2
5 202200202102 BIOCHEMISTRY Compulsory 2 0 0 0
6 2200002000 ELECTIVE COURSE GROUP 2 Elective - - - 0
7 2200002000 ELECTIVE COURSE GROUP 2 Elective - - - 0
8 9900000214 FOREIGN LANGUAGE - II Compulsory 2 0 0 2
9 9900000214 FOREIGN LANGUAGE - II Compulsory 2 0 0 2
10 162200202101 MEDICAL LABORATORY APPLICATIONS Compulsory 0 4 0 4
11 162200202103 PATHOLOGY Compulsory 2 0 0 2
12 202200202103 PATHOLOGY Compulsory 2 0 0 0
13 162200202100 PHARMACOLOGY Compulsory 2 0 0 2
14 202200202100 PHARMACOLOGY Compulsory 2 0 0 0
15 162200202104 SUMMER INTERNSHIP (30 WORK DAYS) Compulsory 0 0 0 8
16 202200202104 SUMMER INTERNSHIP (30 WORK DAYS) Compulsory 0 0 0 8
17 9900000213 TURKISH LANGUAGE - II Compulsory 2 0 0 2
18 9900000213 TURKISH LANGUAGE - II Compulsory 2 0 0 0
Total 26 4 0 37
 
3. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 202200203103 ANIMAL BREEDING Compulsory 2 0 0 3
2 162200203102 ANIMAL HEALTH AND DISEASE PREVENTION Compulsory 3 0 0 3
3 162200203103 ANIMAL HUSBANDRY Compulsory 2 2 0 3
4 202200203102 ANIMAL PRODUCTS AND TECHNOLOGY Compulsory 2 0 0 3
5 162200203105 CLINICAL PRACTICE I Compulsory 0 6 0 6
6 202200203105 CLINICAL PRACTICE -I Compulsory 0 4 0 6
7 2200003000 ELECTIVE COURSE GROUP 3 Elective - - - 0
8 2200003000 ELECTIVE COURSE GROUP 3 Elective - - - 0
9 162200203101 IN ANIMAL REPRODUCTION AND GYNECOLOGY Compulsory 2 2 0 0
10 162200203100 INTERNAL DISEASES Compulsory 3 0 0 3
11 202200203100 INTERNAL DISEASES Compulsory 3 0 0 3
12 162200203104 PARASITOLOGY Compulsory 2 2 0 3
13 202200203104 PARASITOLOGY Compulsory 2 2 0 3
14 202200203101 REPRODUCTION AND BIRTH IN ANIMALS Compulsory 2 2 0 3
Total 23 20 0 39
 
4. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 162200204101 ARTIFICIAL INSEMINATION Compulsory 2 2 0 3
2 202200204101 ARTIFICIAL SEEDING Compulsory 2 2 0 3
3 162200204103 CLINICAL PRACTICE II Compulsory 0 8 0 8
4 202200204105 CLINICAL PRACTICE -II Compulsory 0 4 0 0
5 2200004000 ELECTIVE COURSE GROUP 4 Elective - - - 0
6 2200004000 ELECTIVE COURSE GROUP 4 Elective - - - 0
7 162200204105 FOOT AND BREAST DISEASES Compulsory 2 0 0 2
8 202200204104 FOOT AND BREAST DISEASES Compulsory 2 0 0 2
9 162200204102 IMMUNOLOGY AND VACCINATION Compulsory 3 0 0 3
10 202200204102 IMMUNOLOGY AND VACCINATION Compulsory 3 0 0 4
11 162200204100 INFECTIOUS DISEASES AND ZOONOSES Compulsory 2 0 0 3
12 202200204100 OUTSTANDING DISEASES AND ZOONOSES Compulsory 3 0 0 0
13 162200204104 POULTRY DISEASES Compulsory 2 0 0 2
14 202200204103 POULTRY DISEASES Compulsory 2 0 0 0
Total 23 16 0 30
 
ELECTIVE COURSE GROUP 1
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 162200201106 BEHAVIORAL SCIENCES Elective 2 0 0 3
2 162200201106 BEHAVIORAL SCIENCES Elective 2 0 0 3
3 162200201107 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY Elective 2 0 0 3
4 162200201107 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY Elective 2 0 0 3
5 162200201108 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY Elective 2 0 0 3
6 162200201108 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY Elective 2 0 0 3
7 162200201109 LABORATORY EQUIPMENT Elective 2 0 0 3
8 162200201109 LABORATORY EQUIPMENT Elective 2 0 0 3
9 190000000000 ACADEMIC TURKISH Elective 2 0 0 0
10 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Elective 2 0 0 2
11 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Elective 2 0 0 0
ELECTIVE COURSE GROUP 1
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 200000000000 ACADEMIC TURKISH Elective 2 0 0 0
2 202200201106 BEHAVIORAL SCIENCES Elective 2 0 0 3
3 202200201107 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY Elective 2 0 0 0
4 202200201108 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY Elective 2 0 0 3
5 202200201108 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY Elective 2 0 0 3
6 202200201109 FEED INFORMATION Elective 2 0 0 0
7 202200201110 MATHS Elective 2 0 0 0
8 202200201111 ANIMAL BEHAVIOR AND WELFARE Elective 2 0 0 0
9 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Elective 2 0 0 2
10 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Elective 2 0 0 0
ELECTIVE COURSE GROUP 2
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 162200202105 LIVESTOCK ECONOMICS AND ORGANIZATION Elective 2 0 0 3
2 162200202105 LIVESTOCK ECONOMICS AND ORGANIZATION Elective 2 0 0 3
3 162200202106 PET ANIMAL DISEASES Elective 2 0 0 3
4 162200202106 PET ANIMAL DISEASES Elective 2 0 0 3
5 162200202107 FEED INFORMATION Elective 2 0 0 3
6 162200202107 FEED INFORMATION Elective 2 0 0 3
7 162200202108 QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS Elective 2 0 0 3
8 162200202108 QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS Elective 2 0 0 3
9 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Elective 1 2 0 0
ELECTIVE COURSE GROUP 2
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 202200202105 FARMING ECONOMY AND ORGANIZATION Elective 2 0 0 0
2 202200202106 FORENSIC MEDICINE Elective 2 0 0 0
3 202200202107 BASIC SURGERY INFORMATION Elective 2 0 0 3
4 202200202107 BASIC SURGERY INFORMATION Elective 2 0 0 3
5 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Elective 1 2 0 0
ELECTIVE COURSE GROUP 3
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 162200203106 FORENSIC MEDICINE Elective 2 0 0 3
2 162200203106 FORENSIC MEDICINE Elective 2 0 0 3
3 162200203107 SANITATION HYGIENE Elective 3 0 0 3
4 162200203107 SANITATION HYGIENE Elective 3 0 0 3
5 162200203108 RESEARCH METHODS AND TECHNIQUES Elective 2 0 0 3
6 162200203108 RESEARCH METHODS AND TECHNIQUES Elective 2 0 0 3
7 162200203109 ENTREPRENEURSHIP Elective 3 0 0 3
8 162200203109 ENTREPRENEURSHIP Elective 3 0 0 3
9 162200203110 ANIMAL BREEDING Elective 2 0 0 3
10 162200203110 ANIMAL BREEDING Elective 2 0 0 3
ELECTIVE COURSE GROUP 3
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 202200203106 PET ANIMAL DISEASES Elective 2 0 0 3
2 202200203106 PET ANIMAL DISEASES Elective 2 0 0 3
3 202200203107 HYGIENE SANITATION Elective 2 0 0 3
4 202200203107 HYGIENE SANITATION Elective 2 0 0 3
5 202200203108 RESEARCH METHODS AND TECHNIQUES Elective 2 0 0 0
6 202200203109 ENTREPRENEURSHIP Elective 2 0 0 0
7 202200203110 CULTURAL FISHING AND HEALTH Elective 2 0 0 0
ELECTIVE COURSE GROUP 4
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 162200204106 DEONTOLOGY AND PROFESSIONAL ETHICS Elective 2 0 0 3
2 162200204106 DEONTOLOGY AND PROFESSIONAL ETHICS Elective 2 0 0 3
3 162200204107 NEONATAL DISEASES Elective 2 0 0 3
4 162200204107 NEONATAL DISEASES Elective 2 0 0 3
5 162200204108 CLINICAL LABORATORY METHODS Elective 2 0 0 3
6 162200204108 CLINICAL LABORATORY METHODS Elective 2 0 0 3
7 162200204109 BEE CARE AND HEALTH Elective 2 0 0 3
8 162200204109 BEE CARE AND HEALTH Elective 2 0 0 3
9 162200204110 SHEEP BREEDING AND DISEASES Elective 2 0 0 3
10 162200204110 SHEEP BREEDING AND DISEASES Elective 2 0 0 3
11 9900000000 INFORMATION TECHNOLOGIES ADDICTION Elective 2 0 0 0
12 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Elective 1 2 0 0
ELECTIVE COURSE GROUP 4
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 202200204106 DEONTOLOGY AND PROFESSIONAL ETHICS Elective 2 0 0 0
2 202200204107 NEONATAL DISEASES Elective 2 0 0 0
3 202200204109 BEE CARE AND HEALTH Elective 2 0 0 3
4 202200204110 SHEEP BREEDING AND DISEASES Elective 2 0 0 0
5 9900000000 INFORMATION TECHNOLOGIES ADDICTION Elective 2 0 0 0
6 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Elective 1 2 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr