Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Iğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Makine - MakineProgram Tanımları
Kuruluş
Program, Iğdır Meslek Yüksekokulunda 2005 yılında kurulmuş ve 2005-2006 eğitim öğretim yılında öğrenci alan Makine Programı 12 öğrenci ile eğitime başlamıştır. 2010-2011 Eğitim öğretim yılı itibarıyla İKMEP'e uygun müfredat izlemektedir. 2013-2014 Akademik yılı itibarıyla Iğdır Teknik Bilimler MYO'da eğitimine devam etmektedir.
Kazanılan Derece
2(iki) yıllık bu programı bitiren öğrenciler Makine alanında Ön Lisans diplomasına sahip olurlar. Mezunlar Makine Teknikeri ünvanını kazanırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Kabul ve kayıt koşulları, Iğdır Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen Eğitim-Öğretim Yönergesine tabiidir. Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve üniversite öğrenci seçme sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Iğdır Üniversitesinin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Iğdır Üniversitesi ön lisans ve lisans yönetmeliğinde belirtildiği üzere YÖK dersleri hariç diğer derslerden aldıkları ders ortalamasının en az 2.0 (İki) olması gerekir. Daha ayrıntılı bilgi için yönetmeliğe müracaat edilmesi gerekir. Programda mevcut olan derslerin tümünü ve 30 işgünü stajını başarıyla tamamlamak gerekir. (Toplam 120 AKTS karşılığı)
Program Profili
Programının eğitim süresi 2 yıl olup teorik ve pratik olarak sürdürülür. Eğitim sürecinin I. ve II. yarıyılındaki dersler; Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Matematik gibi genel dersler ile Teknik Resim, Malzeme Teknolojisi, Makine Elemanları, Temel İmalat İşlemleri ve Mukavemet gibi temel nitelikteki derslerden oluşmaktadır. III. ve IV. yarıyıllarda ise mesleki uzmanlaşmaya hizmet eden CNC Teknolojisi, İmalat İşlemleri, Bilgisayar Destekli Çizim, Hidrolik Pnömatik, İş Güvenliği, Kaynak Teknolojisi gibi belli başlı dersler okutulmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Makine Programı mezunları, KPSS sınavı sonucuna göre kamu kuruluşlarının Makine Teknikeri kadrolarında iş bulabileceği gibi çok çeşitli imalat sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarda istihdama katılma olanağı bulabilirler. Mühendislik tasarım ofislerinde çizim teknikeri veya inşaat firmalarında mekanik tesisat elemanı olarak iş bulabilirler. İsterlerse kendi imalat atölyelerini veya çizim ofislerini açabilirler. İstenirse DGS veya AÖF ile lisans eğitimini tamamlayabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Programın mezunları DGS ile “Makine Mühendisliği”, “Üretim Mühendisliği”, “Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği”, “Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği”, “Malzeme Bilimi ve Mühendisliği”, “Metalürji ve Malzeme Mühendisliği”, “Otomotiv Mühendisliği”, “Talaşlı Üretim Öğretmenliği”, “Metal Öğretmenliği”, “Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öğretmenliği”, “Otomotiv Öğretmenliği”, “Tarım Makineleri” lisans programlarına devam edebilirler veya sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi "İşletme", "İktisat" programlarında lisans eğitimlerini tamamlayabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar ve bu sınavların ölçme ve değerlendirmesi Iğdır Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun şekilde yapılır.
Mezuniyet Koşulları
Program eğitim süresi 2 yıl (4 yarıyıl) olup eğitim dili Türkçedir. Iğdır Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen şartları yerine getiren, 112 AKTS dersleri ve 30 işgünü stajını (8 AKTS) başarıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyet hakkını elde eder.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
AKTS/DS Koordinatörü: Öğr.Gör.Alper GÜLBE Adres: Iğdır Üniversitesi Iğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İrfan Cad. Yancar İş Merkezi Iğdır E-Posta: alper.gulbe@igdir.edu.tr
Bölüm Olanakları
Program 2008-2009 akademik yılından itibaren eğitim veren bir bölümdür. Üniversitemizin kendi bünyesinde söz konusu anabilim dallarında bilimsel yeterliliklerini ispatlamış öğretim elemanları görev yapmaktadır. Torna, Freze, Matkap, Taşlama ve Tesviye gibi takım tezgahları ve çok çeşitli imalat ve ölçüm aletleri bulunan 100 metrekare laboratuvar program öğrencilerinin hizmetindedir.

Program Çıktıları
1Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri pratikte problem çözümleri için beraberce kullanabilir.
2Makine parçalarının tasarımında temel hesaplamaları anlar ve çözer.
3Makine parçalarının teknik çizimlerini kağıt ve bilgisayar ortamında okur ve çizer.
4Talaşlı imalat yöntemlerini bilir ve bunları konvansiyonel ve CNC makinelerde uygular.
5Bir projenin etüdünü yapar, gerekli raporları hazırlar, üretim süreçlerini gerçekleştirir ve sunar.
6Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi gösterir.
7Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı Türkçeyi iyi kullanarak etkili iletişim kurabilen ve mesleki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
8Temel işletme kurallarını ve iş güvenliği unsurlarını bilir ve etik kurallara uygun olarak yürütür.
9Bilgisayarın yapısını tanır ve mesleğinde gerekli ofis yazılımlarını kullanabilir.
10Endüstriyel malzemelerin genel özellik ve kullanım alanlarını bilir, seçimini yapabilir.
11Ölçme ve kontrol aletlerinin yapısını ve kullanım alanlarını tanır ve gerekli ölçümleri yapabilir.
12Temel imalat yöntemlerini ve yeni üretim metotlarını tanır ve bunlar arasında tercih yapabilir.
13Hidrolik ve pnömatik sistemlerin elemanlarını tanır, devre şemasını çizer ve bunlarla ilgili arızaları giderebilir.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
1122333333333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
2 9900001136 FİZİK Zorunlu 3 1 0 4
3 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
4 3306001100 MALZEME TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 1 0 5
5 9900001082 MATEMATİK Zorunlu 4 0 0 6
6 3300001000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
7 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
8 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 17 2 0 21
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
2 3306003104 MAKİNE ELEMANLARI Zorunlu 3 0 0 0
3 9900001137 MESLEKİ MATEMATİK Zorunlu 1 1 0 4
4 3300002000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
5 3306002103 TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ Zorunlu 3 1 0 9
6 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
7 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 13 2 0 19
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3306003100 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-I Zorunlu 3 1 0 3
2 3306002100 CNC TORNA TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 1 0 6
3 3306003102 HİDROLİK VE PNOMATİK Zorunlu 4 0 0 6
4 3306003103 İMALAT İŞLEMLERİ-I Zorunlu 3 1 0 5
5 3300003000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
6 3300000001 STAJ Zorunlu 0 0 0 8
7 3306003105 TERMODİNAMİK Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 15 3 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900001087 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Zorunlu 2 2 0 3
2 3306004200 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-II Zorunlu 3 1 0 3
3 3306003101 CNC FREZE TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 1 0 6
4 3306004203 İMALAT İŞLEMLERİ-II Zorunlu 2 1 0 4
5 3306004101 İŞ KALIPLARI Zorunlu 1 1 0 4
6 3306004103 KAYNAK TEKNOLOJİSİ Zorunlu 1 1 0 2
7 3300004000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
Toplam 12 7 0 22
 
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
2 3306001101 ÖLÇME VE KONTROL Seçmeli 1 1 0 2
3 3306001102 TESİSAT İŞLEMLERİ Seçmeli 3 1 0 4
4 3306001103 TEMEL ELEKTRİK Seçmeli 3 1 0 4
5 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
6 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
7 9900001121 TEKNİK RESİM Seçmeli 3 1 0 3
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3306002101 MAKİNE MESLEK RESMİ Seçmeli 1 1 0 2
2 3306002102 MUKAVEMET Seçmeli 2 0 0 3
3 3306002104 ISITMA SİSTEMLERİ Seçmeli 3 1 0 5
4 9900001138 TEMEL BİLGİSAYAR BİLGİSİ Seçmeli 2 1 0 2
5 9900001148 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 184403003101 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
2 3351004101 İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
3 9900000124 MESLEKİ YABANCI DİL-I Seçmeli 2 0 0 2
4 9900000129 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIM-I Seçmeli 1 1 0 3
5 9900001004 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 1 0 4
6 9900001050 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
7 9900001153 İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 184403004100 GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 2
2 3306004100 ALIŞILMAMIŞ ÜRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 3
3 3306004104 DOĞAL GAZ TESİSATI Seçmeli 2 1 0 4
4 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
5 9900000127 İŞLETME YÖNETİMİ - I Seçmeli 3 0 0 4
6 9900000224 MESLEKİ YABANCI DİL-II Seçmeli 2 0 0 2
7 9900001110 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Seçmeli 3 0 0 3
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr