Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9900000106ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -IZorunlu112
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Osmanlı Devletinin son dönemleri ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Modernleşme çalışmaları hakkında bilgi vermek, Atatürk İlkeleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Arslantürk AKYILDIZ
Öğrenme Çıktıları
1Modern Türkiyenin kuruluş aşamasını öğrenir
2Osmanlı Devletinin Duraklama ve yıkılma süreci incelenir.
3Modernleşme çalışmaları ve neticeleri bilinir.
4Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı incelenir.
5Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşu ve çağdaşlaşma çalışmaları bilinir.
6Atatürk İlkeleri öğrenilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kavramlar, Osmanlı Devleti, Tanzimat ve Meşrutiyet dönemi,Trablusgarp ve 1-2. Balkan savaşları,1. Dünya Savaşı, Misak-ı Milli ,TBMM'nin açılış
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İnkılap ve Benzeri Kavramlar
2Osmanlı Devletinin Gerileme Sebepleri
3Osmanlı Devleti'nde Yenileşme Faaliyetleri
4II. Mahmut Döneminde yapılan yenilikler
519.yy'da Osmanlı Devletinin Siyasi Durumu ve Parçalanması
6Tanzimat Dönemi
7Meşrutiyet Dönemi
8Meşrutiyet Dönemi
919.yy'ın 2.yarısında Osmanlı Devletinde Fikir Haraketleri
10Trablusgarp ve 1.- 2. Balkan Savaşları
11I.Dünya savaşı Sebep ve sonuçları
12M.Kemal Paşa, Erzurum ve Sıvas Kongresi
13Misak-ı Milli ve TBMM'nin açılması
14Misak-ı Milli ve TBMM'nin açılması
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Nutuk. İnkılap Tarihi , Moderneşme, Çağdaşlaşma ile ilgili kitaplar, Cumhuriyet ve Atatürk ile ilgili kitaplar, CD. Ve Kitaplar,Makaleler..
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)56
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1      5      
ÖÇ2      5      
ÖÇ3      5      
ÖÇ4      5      
ÖÇ5      5      
ÖÇ6      5      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr