Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
184403004100GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİSeçmeli242
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Girişimcilik dersi, girişim, girişimci kavramlarıyla ilgili konuların öğrenilmesi, girişimcilikteki anahtar kavramların açıklanması ve teorik çerçeveyle günlük hayattaki uygulamalar arasında bir köprü kurmayı amaçlamaktadır. Buradaki varsayım, tabii ki, bu dersi alan her öğrencinin hemen kendi işini başarıyla kurabileceği değildir. Amacımız öğrencilerin de aktif katılımı ve sıkça karşımıza çıkan başarılı ve başarısız girişimcilik örneklerinin daha sağlıklı bir şekilde analiz edilebilmesidir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Belkıs MUCA YİĞİT
Öğrenme Çıktıları
11. Girişimcinin kim olduğu ve kim olmadığını kavrar
22. Girişimcilik konusunun temel kavramlarını açıklar
3Gerçek hayattan örneklerle girişimcilik çerçevesinin çizer
4Girişimcilik konusunun farklı yönleri ve boyutlarından haberdar olur
55. Girişimcilerin karşılaşacakları sorunlar karşısında bilinç kazanır ve bu sorunlara çözüm arama yollarını bilir
66. Girişimciliğin etkinleştirilmesi için 5N 1K kuralına uygun hareket edebilme bilincine sahip olur
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Dersi alacak öğrenciler için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Derse yönelik verilecek ödevler ve ekip çalışmaları ile dersin akılda kalıcılığı arttırılacaktır. Ancak bu uygulamalara ek olarak internet ortamında girişimcilik alanında yapılan çalışma ve başarı öykülerine ilişkin videoların izlenmesi, yapılmış proje ve makalelerin okunması önerilmektedir.
Dersin İçeriği
Girişimcilik; kavramları, yaklaşımları, kültürü, türleri, fonksiyonları, alanları ve girişimcilik süreci, girişimcilik projeleri ve destekleyen kurumlar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Girişimcilik ile ilgili temel kavramlarIğdır İlinde bulunan işletmeler ve çalışma alanlarının incelenmesi.
2Girişimcinin sahip olması gereken özellikler, girişimcinin temel ihtiyaçları, girişimci fikir nasıl ortaya çıkar?, İş fikri geliştirmek için nasıl bir yol izlenmeli?
3Türkiye ve Dünya'da Girişimcilik
4Girişimcilik çeşitleri
5Girişimcinin organizasyon şeması
6Proje nedir? Proje Yazma Teknikleri, Proje Tipleri ve Proje Sunulacak Kurumlar
7Ara Sınav
8KOSGEB Girişimcilik Projeleri, Kalkınma Ajansı Kobi Projeleri, TÜBİTAK Girişimcilik Projeleri ve başarılı örnekleri
9İşletme ve işletmecilik ile ilgili temel kavramlar, ihtiyaç tipleri
10İşletmelerin kuruluş amaçları, işletme yönetimi ve görevleri, işletmelerin toplum içindeki yeri ve önemi
11İşletmeleri Etkileyen Çevresel Faktörler
12İşletme Tipleri
13Öğrencilerin alanları ile ilgili olarak girişimcilik projelerini sunumları
14Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Girişimcinin hayat hikâyesini anlatan kitaplar / Books on biography of entrepreneur 2. Girişimciye yönelik tavsiyeleri içeren kitaplar / Books with advices for entrepreneur 3. KOSGEB Girişimcilik Destekleri / Entrepreneurship Grants of KOSGEB 4. http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1231/girisimcilik-destek-programi 5. TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri / Entrepreneurship Grants of TÜBİTAK 6. http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/girisimcilik/ulusal-destek-programlari 7. Girişimcilik ile ilgili hazırlanmış videolar 8. Girişimcilik ile ilgili hazırlanmış ders notları 9. KÜÇÜK,Orhan, Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi, Seçkin Yayıncılık.2011. 10. ÇELİK, A. ve AKGEMCİ, T. Girişimcilik Kültürü ve KOBİ´ler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 1998. 11. GÜRDOĞAN, Nazif,Girişimcilik ve Girişim Kültürü, İGİAD Yayınları. 2011.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav160
Ev Ödevi240
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı170
Proje Sunma130
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Derse ilişkin herhangi bir staj durumu yoktur.
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Proje Sunma12020
Ev Ödevi31545
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)67
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ14111334521111
ÖÇ24111334521111
ÖÇ34111334521111
ÖÇ44111334521111
ÖÇ54111334521111
ÖÇ64111334521111
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr