Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9900000124MESLEKİ YABANCI DİL-ISeçmeli232
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrenciye; mesleki yabancı dil kullanarak temel mesleki dilbilgisi ve programlama kavramlarını kullanımı ile ilgili yeterlilikleri kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Alper GÜLBE
Öğrenme Çıktıları
1İşletme prosedürüne uygun olarak bilgisayar ve işletim sistemi işlemlerini yabancı dilde yapar.
2Yabancı dilde programlama dili ve çevre birimleri işlemlerini yapar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1. MESLEKİ YABANCI DİL YETERLİKLERİNE TEMEL TEŞKİL EDECEK GENEL İNGİLİZCE BİLGİLERİNİN GÜNCELLEŞTİRİLEREK TEKRARI 2. MESLEKİ TERİM, KAVRAM VE TERMİNOLOJİ - İŞLETİM SİSTEMİ (İşletim sistemi kurulum dokümanları, İşletim sistemi hata mesajları, İşletim sistemi yardım dosyaları, Program dili kurulum dosyaları) 3. PROGRAMLAMA DİLİ (Program dili hata mesajları, Program dili yardım dosyaları, Program dilinde kullanılan terimler) 4. BİLGİSAYAR ÇEVRE BİRİMLERİ DOKÜMANLARI
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarıx
2Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarıx
3Mesleki terim, kavram ve terminolojix
4İşletim sistemi kurulum dokümanlarıx
5İşletim sistemi hata mesajlarıx
6İşletim sistemi yardım dosyalarıx
7Program dili hata mesajlarıx
8Program dili hata mesajlarıx
9Program dili yardım dosyalarıx
10Program dili yardım dosyalarıx
11Program dilinde kullanılan terimlerx
12Program dilinde kullanılan terimlerx
13Bilgisayar çevre birimleri dokümanlarıx
14Bilgisayar çevre birimleri dokümanlarıx
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Computer English, Martin Eayrs, Pearson Education Ltd, Essex, 2008. Infotech English for Computer Users, Santiago Remacha Esteras, Cambridge University Press, Cambridge, 2008
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Quiz111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ15435554555555
ÖÇ25            
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr