Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9900000129SİSTEM ANALİZİ VE TASARIM-ISeçmeli233
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu derste; uygulama projesi tasarlama, uygulama ve sunma bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr.Öğr.Üyesi Mustafa ÖCAL
Öğrenme Çıktıları
1Sistem/ürün amaç ve kapsamını belirlemek
2Sistem/ürün konusu ile ilgili ayrıntılı araştırma
3Sistem/ürüne ilişkin hesaplamalar yapmak/ yazılım yazmak
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1. ARAŞTIRMA YAPMAK a. Bilimsel Araştırma Yöntemleri b. Nicel araştırma i. Bireysel görüşme, mülakat ii. Grup görüşmesi iii. Gözlem c. İnternet arama motoru kullanma i. Örnek proje özelliklerini bulma ii. Örnek proje demolarını bulma d. Sektörden araştırma yapma i. Örnek proje özelliklerini sorgulama ii. Örnek proje ya da proje demolarını inceleme 2. ANALİZİ SUNMAK a. Sunum teknik ve araçları b. Elde edilen bilgileri sunmak için uygun sunum tekniğinin kullanımı c. Projenin ön analiz bilgilerinin sunumu "
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Çalışma Konusunu Seçmek X
2 Elde Edilen Bilgileri Sunmak
3Sistem/Ürünün Fonksiyonlarını ve Değişkenlerini Tanımlamak X
4Gerekli Malzemeleri Seçmek Gerekli Malzemeleri Seçmek
5Elde Edilen Bilgileri Sunmak X
6Sistem/Ürünün Şartnamesi veya Akış Şemasını Hazırlamak Sistem/Ürünün Şartnamesi veya Akış Şemasını Hazırlamak
7Sistem/Ürünün Programını veya Hesaplamalarını Yapmak X
8Sistem/Ürünün Programını veya Hesaplamalarını Yapmak X
9Sistemin/Ürünün Çalışacağı Ortamı Kurmak X
10Sistemin/Ürünün Kurulumunu Yapmak X
11Sistemin/Ürünün Kurulumunu Yapmak X
12Sistemin/Ürünü Test Etmek X
13Sistemin/Ürünü Test Etmek X
14 Sistemin/Ürünün Çıktılarını Rapor Halinde Sunmak
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Notları, anlatım, soru cevap, slayt sunum.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma122
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma122
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ15543551254332
ÖÇ25553551255332
ÖÇ35555551255552
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr