Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3306002102MUKAVEMETSeçmeli123
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu derste; tasarımda karşılaşılacak temel mukavemet bilgilerini kavrayabilmek, mukavemet esaslarını makine elemanlarının boyutlandırma ve kontrol hesaplarına uygulayabilme yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
ÖĞR. GÖR. TUNCAY DİKİCİ
Öğrenme Çıktıları
1Normal kuvvet etkisindeki elemanları boyutlandırabilecektir.
2Burulma momentine maruz elemanları boyutlandırabilecektir.
3Eğilme momentine maruz elemanları boyutlandırabilecektir.
4Birleşik mukavemet hallerine maruz elemanları boyutlandırabilecektir.
5Düşey yüklü elemanları boyutlandırabilecektir.
6Burkulma yükleri altındaki elemanları boyutlandırabilecektir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1.Normal kuvvet etkisindeki elemanlar 2.Burulma momentine maruz elemanlar 3.Eğilme momentine maruz elemanlar 4.Düşey yüklü elemanlar 5.Birleşik mukavemet hallerine maruz elemanlar 6.Burkulma yükleri altındaki elemanlar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Normal kuvvet etkisindeki elemanlar
2Normal kuvvet etkisindeki elemanlar
3Normal kuvvet etkisindeki elemanlar
4Burulma momentine maruz elemanlar
5Burulma momentine maruz elemanlar
6Burulma momentine maruz elemanlar
7Eğilme momentine maruz elemanlar.
8Eğilme momentine maruz elemanlar.
9Eğilme momentine maruz elemanlar.
10Birleşik mukavemet hallerine maruz elemanlar
11Düşey yüklü elemanlar
12Düşey yüklü elemanlar
13Burkulma yükleri altındaki elemanlar
14Burkulma yükleri altındaki elemanlar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Dayanım Bilgisi MEGEP,2011
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)83
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ15434211214245
ÖÇ25523321215354
ÖÇ35334212113454
ÖÇ45435321124355
ÖÇ55554212324554
ÖÇ65555412125455
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr