Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9900000214YABANCI DİL - IIZorunlu122
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrencileri İngilizce dilbilgisi ve telaffuzu konusunda geliştirmek, kelime haznelerini genişletmek. Temel dil becerilerinde(okuma, yazma, dinleme, konuşma) öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek. Öğrencilere günlük ve akademik amaçları için gerekli dil becerilerinde gelişebilme şansı sağlamak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Lecturer. Gökhan YILDIRIM
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler basit İngilizce metinleri okur ve anlarlar.
2Öğrenciler anlatım gücünü geliştirmek için öğrendiği kelimeleri çeşitlendirirler.
3Öğrenciler akademik amaçları için uluslararası yayınları takip edebilir ve anlayabilirler.
4Öğrenciler dilin konuşulduğu bir bölgede seyahat ederken karşılarına çıkacak birçok durumla başa çıkabilirler.
5Öğrenciler deneyimlerini, olayları, beklentilerini ve isteklerini tanımlayabilir ve ifade edebilirler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1- Present Perfect Tense 2- Past Perfect Tense 3- Modals 4- Have/Has to, Must, Mustn't 5- Koşul Cümlecikleri 6- İstek Cümlecikleri 7- Edilgen yapı 8- Edilgen Yapı 9- Dolaylı Anlatım 10- Dolaylı Anlatım 11- Bağlaçlar 12- Bağlaçlar 13- Sıfat Cümlecikleri 14- İsim Cümlecikleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Present Perfect Tense
2Past Perfect Tense
3Modals
4Have/Has to, Must, Mustn't
5 Koşul Cümlecikleri
6İstek Cümlecikleri
7Edilgen Yapı
8Edilgen Yapı
9Dolaylı Anlatım
10Dolaylı Anlatım
11Bağlaçlar
12Bağlaçlar
13Sıfat Cümlecikleri
14İsim Cümlecikleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders kitabı: 1. Murphy, R. 1995. Essential Grammar in Use. Cambridge UP, 2. Azar, Betty S. Basic English Grammar, London: Prentice Hall, 1984. 3. English Grammar in Use(Raymond MURPHY)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1     25      
ÖÇ2     25      
ÖÇ3     25      
ÖÇ4     25      
ÖÇ5     25      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr