Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Iğdır Meslek Yüksekokulu - Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği - Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğiProgram Tanımları
Kuruluş
Sivil Hava Ulaştırma Hizmetleri Programı, Iğdır Üniversitesi Iğdır Meslek Yüksekokulunda 2018’yılında kurulmuş olup 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır.
Kazanılan Derece
2 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS’ye sahip öğrencilere Sivil Hava Ulaştırma Hizmetleri alanında önlisans derecesi verilir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Iğdır Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri programlarına ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınır. Bununla beraber öğrecilerin kesin kayıtlarının yapılabilmesi için bazı ek şartları taşımaları gerekmektedir. İştenilen koşullar, ÖSYM tarafından hazırlanan kılavuzda aşağıdaki gibi belirtilmiştir. SİVİL HAVA ULAŞTIRMA HİZMETLERİ (ön lisans) eğitimi mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler:
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Iğdır Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Iğdır Üniversitesi ön lisans ve lisans yönetmeliğinde belirtildiği üzere YÖK dersleri hariç diğer derslerden aldıkları ders ortalamasının en az 2.0 (İki) olması gerekir. Daha ayrıntılı bilgi için yönetmeliğe müracaat edilmesi gerekir. Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak gerekir. (Toplam 120 AKTS karşılığı)
Program Profili
Iğdır Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma Hizmetleri Programının eğitim süresi 2 yıl olup teorik ve pratik olarak sürdürülür. Eğitim sürecinde hava alanı yönetimi, muhasebesi gibi yönetsel beceri sağlamaya yönelik derslerle birlikte, temel havaalanı ve uçak bilgileri de verilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Sivil Hava Ulaştırma Hizmetleri Programını bitirenler özellikle hava alanı işletmelerinde ve hava yolu şirketlerinde iş bulabileceklerdir. Ayrıca, ağırlıklı olarak eğitimini aldıkları yönetim dersleri, kariyerlerine önemli katkı sağlacak ve herhangi bir sektörlerde de iş bulabilme şansları olacaktır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans Eğitimine geçiş, 19.02.2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği uygulama esasları uyarınca, Meslek Yüksekokulları programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir. Sivil Hava Ulaştırma Hizmetleri Önlisans Programından mezun olan öğrencilerimiz mesleki eğitimlerini üst düzeye taşıyabilmek amacıyla ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler. Bu bölümü başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktir de aşağıdaki bölümlerde; • Havacılık İşletmeciliği • İşletme • Lojistik Yönetimi • Seyahat İşletmeciliği • Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği • Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği • Ulaştırma ve Lojistik • Uluslararası Lojistik bölümlerinde lisans eğitimini tamamlayabilmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar ve bu sınavların ölçme ve değerlendirmesi Iğdır Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun şekilde yapılır.
Mezuniyet Koşulları
Sınavlar ve bu sınavların ölçme ve değerlendirmesi Iğdır Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun şekilde yapılır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Öğr. Gör. Hakan DUMAN
Bölüm Olanakları
Laboratuvarlar: 1 adet bilgisayar laboratuvarı Diğer Olanaklar: Kütüphane, kapalı spor salonu, mediko-sosyal, toplantı ve konferans salonları

Program Çıktıları
1Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
3Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
4Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
5Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
6Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
7Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
8Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
9Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
10Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
11Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
12Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
13Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
14Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
15Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
122333333333333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 183317001000 1. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
2 1933170011000 1. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
3 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
4 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
5 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 0
6 183317001100 GENEL İKTİSAT Zorunlu 3 0 0 4
7 183317001101 GENEL İŞLETME Zorunlu 3 0 0 4
8 193317001100 GENEL İŞLETME Zorunlu 3 0 0 4
9 213317001100 GENEL İŞLETME Zorunlu 3 0 0 4
10 183317001104 HAVACILIK İNGİLİZCESİ-I Zorunlu 3 0 0 4
11 193317001104 HAVACILIK İNGİLİZCESİ-I Zorunlu 4 0 0 4
12 213317001105 HAVACILIK İNGİLİZCESİ-I Zorunlu 4 0 0 5
13 213317001101 HAVACILIK TERMİNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 4
14 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
15 213317001106 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
16 183317001103 SİVİL HAVACILIĞA GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
17 193317001102 SİVİL HAVACILIĞA GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 0
18 213317001103 SİVİL HAVACILIĞA GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 0
19 183317001102 TEMEL HUKUK Zorunlu 2 0 0 3
20 193317001101 TEMEL HUKUK Zorunlu 2 0 0 0
21 213317001102 TEMEL HUKUK Zorunlu 2 0 0 3
22 193317001103 TEMEL UÇUŞ VE UÇAK BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 3
23 213317001104 TEMEL UÇUŞ VE UÇAK BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 3
24 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
25 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
26 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
27 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
28 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 0
29 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 61 0 0 58
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 183317002000 2. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
2 193317002000 2. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
3 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
4 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 0
5 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 0
6 213317002106 DİKSİYON (ETKİLİ KONUŞMA VE ANONS TEKNİKLERİ ) Zorunlu 2 0 0 3
7 183317002100 GENEL MUHASEBE Zorunlu 3 0 0 4
8 193317002104 GENEL MUHASEBE Zorunlu 3 0 0 4
9 193317002102 HAVACILIK EMNİYETİ VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
10 213317002102 HAVACILIK EMNİYETİ VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
11 183317002204 HAVACILIK İNGİLİZCESİ-II Zorunlu 3 0 0 4
12 193317002100 HAVACILIK İNGİLİZCESİ-II Zorunlu 4 0 0 4
13 213317002100 HAVACILIK İNGİLİZCESİ-II Zorunlu 4 0 0 4
14 213317002105 MESLEK ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
15 193317002103 TEMEL METEOROLOJİ BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 3
16 213317002103 TEMEL METEOROLOJİ BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 3
17 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
18 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 0
19 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 0
20 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
21 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 0
22 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 0
23 193317002101 YER HİZMETLERİ Zorunlu 2 0 0 3
24 213317002101 YER HİZMETLERİ Zorunlu 2 0 0 3
25 183317002101 YOLCU HİZMETLERİ Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 56 0 0 56
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 183317003000 3. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
2 193317003000 3. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
3 213317003106 GİRİŞİMCİLİK Zorunlu 2 0 0 3
4 183317003101 HAVA KARGO Zorunlu 3 0 0 0
5 193317003100 HAVA KARGO Zorunlu 2 0 0 3
6 213317003100 HAVA KARGO Zorunlu 2 0 0 3
7 183317003100 HAVA TAŞIMACILIĞI Zorunlu 3 0 0 4
8 183317003304 HAVACILIK İNGİLİZCESİ-III Zorunlu 3 0 0 4
9 193317003102 HAVACILIK İNGİLİZCESİ-III Zorunlu 5 0 0 6
10 213317003102 HAVACILIK İNGİLİZCESİ-III Zorunlu 5 0 0 6
11 183317003102 HAVACILIKTA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 0
12 213317003105 HAVACILIKTA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
13 3300000001 STAJ Zorunlu 0 0 0 8
14 3300000001 STAJ Zorunlu 0 0 0 8
15 183317003103 TEHLİKELİ MADDELER Zorunlu 3 0 0 0
16 193317003103 TEHLİKELİ MADDELER Zorunlu 3 0 0 5
17 213317003103 TEHLİKELİ MADDELER Zorunlu 3 0 0 5
18 213317003104 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 3
19 213317003107 TEMEL İKRAM BİLGİSİ Zorunlu 1 1 0 0
20 193317003101 YOLCU HİZMETLERİ Zorunlu 2 0 0 0
21 213317003101 YOLCU HİZMETLERİ Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 45 3 0 64
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 183317004000 4. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
2 193317004000 4. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
3 183317004103 HAREKAT VE PERFORMANS Zorunlu 3 0 0 0
4 193317004101 HAREKÂT VE PERFORMANS Zorunlu 3 0 0 5
5 183317004104 HAVA HUKUKU Zorunlu 2 0 0 3
6 193317004102 HAVA HUKUKU Zorunlu 2 0 0 0
7 193317004100 HAVAALANI FAALİYETLERİ VE DONANIMI Zorunlu 2 0 0 3
8 183317004404 HAVACILIK İNGİLİZCESİ-IV Zorunlu 3 0 0 4
9 193317004104 HAVACILIK İNGİLİZCESİ-IV Zorunlu 5 0 0 6
10 183317004105 HAVAYOLU HİZMET PAZARLAMASI Zorunlu 2 0 0 0
11 183317004100 HAVAYOLU YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 0
12 183317004102 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE ŞİKAYET YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 0
13 213316004007 SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLT. SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
14 183317004101 TEMEL METEOROLOJİ BİLGİSİ Zorunlu 3 0 0 0
15 193317004103 UÇUŞ PLANLAMA Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 33 0 0 24
 
1. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 183317001105 UÇUŞ TEORİSİ VE TEMEL UÇAK BİLGİSİ Seçmeli 3 0 0 3
2 183317001105 UÇUŞ TEORİSİ VE TEMEL UÇAK BİLGİSİ Seçmeli 3 0 0 3
3 183317001106 MATEMATİK Seçmeli 3 0 0 3
4 183317001106 MATEMATİK Seçmeli 3 0 0 3
5 183317001107 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Seçmeli 3 0 0 3
6 183317001107 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Seçmeli 3 0 0 3
7 183317001108 HAVACILIK TERMİNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 3
8 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
9 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
1. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
2 193317001105 BİREYLER ARASI İLETİŞİM Seçmeli 3 0 0 0
3 193317001106 MATEMATİK Seçmeli 3 0 0 0
4 193317001107 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Seçmeli 3 0 0 0
5 193317001108 HAVACILIK TERMİNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
6 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
7 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
2. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 183317002102 HAVACILIK EMNİYETİ Seçmeli 3 0 0 4
2 183317002102 HAVACILIK EMNİYETİ Seçmeli 3 0 0 4
3 183317002103 HAVAALANI FAALİYETLERİ VE DONANIMI Seçmeli 3 0 0 4
4 183317002103 HAVAALANI FAALİYETLERİ VE DONANIMI Seçmeli 3 0 0 4
5 183317002104 YER HİZMETLERİ Seçmeli 3 0 0 4
6 183317002104 YER HİZMETLERİ Seçmeli 3 0 0 4
7 183317002105 DÜNYA KÜLTÜRLERİ Seçmeli 1 1 0 3
8 183317002105 DÜNYA KÜLTÜRLERİ Seçmeli 1 1 0 3
9 183317002106 KURUM KÜLTÜRÜ VE MARKA Seçmeli 2 0 0 0
2. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 193317002104 GENEL MUHASEBE Seçmeli 3 0 0 0
2 193317002105 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
3 193317002106 DÜNYA KÜLTÜRLERİ Seçmeli 1 1 0 0
4 193317002107 DİKSİYON(ETKİLİ KONUŞMA VE ANONS TEKNİKLERİ) Seçmeli 2 0 0 0
5 193317002108 KURUM KÜLTÜRÜ VE MARKA Seçmeli 2 0 0 0
3. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 183317003104 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Seçmeli 3 0 0 0
2 183317003105 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 3
3 183317003105 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 3
4 183317003106 TEMEL İKRAM BİLGİSİ Seçmeli 1 1 0 0
5 183317003107 DİKSİYON (ETKİLİ KONUŞMA VE ANONS TEKNİKLERİ) Seçmeli 2 0 0 0
6 183317003108 EKİP PLANLAMASI VE KAYNAK YÖNETİMİ Seçmeli 1 1 0 0
7 183317003109 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 3
8 183317003109 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 3
9 183317003110 İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 0
3. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 193317003104 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 3
2 193317003104 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 3
3 193317003105 HAVACILIKTA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
4 193317003105 HAVACILIKTA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
5 193317003106 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 0
6 193317003107 TEMEL İKRAM BİLGİSİ Seçmeli 1 1 0 0
7 193317003108 İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 0
4. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 183317004106 ÖRGÜTSEL İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
2 183317004107 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 1 1 0 3
3 183317004108 GÜMRÜK MEVZUATI Seçmeli 3 0 0 0
4 183317004109 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
5 183317004110 UÇAK YANGINLARI Seçmeli 2 0 0 0
6 183317004111 FİZİKSEL AKTİVİTE VE BESLENME Seçmeli 2 0 0 0
4. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 193317004105 EKİP KAYNAK YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 4
2 193317004106 KİŞİSEL BAKIM VE ZARAFET Seçmeli 1 1 0 0
3 193317004107 ÖRGÜTSEL İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 0
4 193317004108 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 1 1 0 0
5 193317004109 GÜMRÜK MEVZUATI Seçmeli 3 0 0 0
6 193317004110 UÇAK YANGINLARI Seçmeli 2 0 0 0
7 193317004111 FİZİKSEL AKTİVİTE VE BESLENME Seçmeli 2 0 0 0
8 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
9 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
10 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLT. SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 213300004100 MESLEKİ UYGULAMALAR DERSİ Seçmeli 5 0 0 0
2 213300004101 İSTEĞE BAĞLI STAJ Seçmeli 0 0 0 0
3 213300004102 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
4 213300004103 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
5 213300004104 EKİP KAYNAK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
6 213300004105 FARSÇA' YA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
7 213300004106 FİNANSAL YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 0
8 213300004107 GENEL İŞLETME Seçmeli 3 0 0 0
9 213300004108 GENEL MUHASEBE Seçmeli 3 0 0 0
10 213300004109 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 0
11 213300004110 GİTAR BAŞLANGIÇ EĞİTİMİ Seçmeli 2 1 0 0
12 213300004111 İLK YARDIM Seçmeli 3 0 0 0
13 213300004112 İNANÇ TURİZMİ Seçmeli 3 0 0 0
14 213300004113 İNSAN HAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
15 213300004114 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
16 213300004115 İŞARET DİLİ Seçmeli 3 0 0 0
17 213300004116 KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
18 213300004117 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Seçmeli 3 0 0 0
19 213300004118 KAMU MALİYESİ Seçmeli 3 0 0 0
20 213300004119 KONUŞMA SANATI Seçmeli 3 0 0 0
21 213300004120 MAKRO EKONOMİ Seçmeli 3 0 0 0
22 213300004121 MALİYE POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 0
23 213300004122 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
24 213300004123 MEVLANA VE MESNEVİ Seçmeli 3 0 0 0
25 213300004124 MİKRO EKONOMİ Seçmeli 3 0 0 0
26 213300004125 OFİS PROGRAMLARI Seçmeli 3 0 0 0
27 213300004126 PAZARLAMA YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
28 213300004127 R İLE PAZAR ARAŞTIRMASI Seçmeli 3 0 0 0
29 213300004128 R İLE MALİ ANALİZ Seçmeli 3 0 0 0
30 213300004129 R İLE OPTİMİZASYON UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
31 213300004130 R İLE ZAMAN SERİSİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
32 213300004131 REKREASYON YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
33 213300004132 RUSÇA' YA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
34 213300004133 SOSYAL BİLİMLERDE R İLE UYGULAMALI İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 0
35 213300004134 STRATEJİK YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 0
36 213300004135 SÜRDÜREBİLİRLİK VE EKOTURİZM Seçmeli 3 0 0 0
37 213300004136 ŞEMS-İ TEBRİZİ VE HAYATI Seçmeli 3 0 0 0
38 213300004137 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
39 213300004138 TEMEL HUKUK Seçmeli 3 0 0 0
40 213300004139 TÜRK VERSGİ SİSTEMİ Seçmeli 3 0 0 0
41 213300004140 YUNAN MİTOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
42 213300004141 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 3 0 0 0
43 213300004142 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 3 0 0 0
44 213317004100 HAVAALANI FAALİYETLERİ VE DONANIMI Seçmeli 2 0 0 3
45 213317004100 HAVAALANI FAALİYETLERİ VE DONANIMI Seçmeli 2 0 0 3
46 213317004101 HAREKAT VE PERFORMANS Seçmeli 3 0 0 0
47 213317004102 HAVA HUKUKU Seçmeli 2 0 0 0
48 213317004103 UÇUŞ PLANLAMA Seçmeli 2 0 0 0
49 213317004104 HAVACILIK İNGİLİZCESİ- IV Seçmeli 5 0 0 0
50 213317004105 EKİP KAYNAK YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
51 213317004106 KİŞİSEL BAKIM VE ZARAFET Seçmeli 1 1 0 0
52 213317004107 ÖRGÜTSEL İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 0
53 213317004108 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 1 1 0 0
54 213317004109 GÜMRÜK MEVZUATI Seçmeli 3 0 0 0
55 213317004110 UÇAK YANGINLARI Seçmeli 2 0 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr