Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Tuzluca Meslek Yüksekokulu - Radyo Televizyon Programcılığı - Radyo Televizyon ProgramcılığıProgram Tanımları
Kuruluş
Iğdır Üniversitesi Tuzluca Meslek Yüksekokuluna bağlı olarak kurulan Görsel İşitsel Teknikler Ve Medya Yapımcılığı Bölümü 2014 yılında kurulmuş olup Radyo Televizyon Programcılığı eğitim ve öğretime 2018-2019 tarihinde başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programı tamamlayarak mesleki yaşama adım atacak olan bireyler çalışacakları alanlarda "Tekniker” olarak nitelendirilecektir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Radyo Televizyon Programcılığı Önlisans Programı Yüksek Öğretime Giriş sınavından YGS-4 puan türünden öğrencileri kabul etmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Başka bir kurumdan alınan kredi ve notlar Radyo Televizyon Programcılığı programındaki derslerle uyumlu olmak koşulu ile sayılabilir. Söz konusu derslerin sayılıp sayılamayacağına Yüksekokul karar verir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program TYYÇ 5. düzey uygulama ağırlıklı akademik ve mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır. Temel alanı 21 kodlu Sanat alanıdır. Alt alanı üniversitemiz Bologna sürecine tabi olduğu için Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı öğrencilerinin, 120 AKTS’yi tamamlamaları gerekmektedir. Bu süreç 112 AKTS’lik teorik ve uygulamalı dersler ile 8 AKTS’ye karşılık gelen 30 iş günü stajdan oluşmaktadır. Programın toplam eğitim süresi 3000-3600 saattir. Modül, içerik ve AKTS tanımları diğer üniversitelerle uyumluluk çerçevesinde İKMEP’na dayalı olarak yürütülecektir. Haftada ortalama 25 ders saati teorik ve uygulamalı olarak işlenecektir.
Program Profili
Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümü, bir iletişim ve medya çağında yaşadığımızın bilinci içerisinde, çağdaş bir toplum oluşturma sürecinde iletişimin önemini vurgulayacak biçimde tasarlanmıştır. Programın hedefi radyo ve televizyon yayıncılığının esaslarını öğrenciye aktararak, nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak ve programcılıkla ilgili sorunların çözümünde stüdyo sistemleri bilgisine sahip personel yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Radyo Televizyon Programcılığı Programı Ön lisans Programında eğitim; bilimsel, teknolojik, düzenli stüdyo ve atölye uygulamalarıyla da desteklenerek profesyonelce yapılmaktadır. Radyo Televizyon Programcılığı Programında dersler; teorik bilgiler, deneysel yetenek ve kabiliyetler, geleneksel ve modern teknolojideki uygulamalara göre verilmektedir. Radyo ve Televizyon gerek üretim gerekse yayın ve sunum hizmet kademelerinde ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünün çağın beklentilerini karşılayacak kalite ve hizmet felsefesine uygun olarak yetişen elemanlar, Radyo ve televizyon alanındaki araştırma birimlerinde, değişik kamu kurumlarında/kuruluşlarında tekniker kadrosu ile çalışabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler Dikey Geçis Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde ilgili lisans programlarına kontenjan dahilinde dikey geçiş yaparak 4 yıllık (lisans) eğitimine devam hakkı kazanabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Radyo Televizyon Programcılığı programı süresince öngörülen program öğrenme çıktılarının elde edilip edilmediğini ölçmek için kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir. Ders üniteleri ile ilgili çıktılar ise ders tanımının yer aldığı kısımda final notlarına sağladığı katkı ile birlikte gösterilmiştir · Ara Sınav · Final Sınavı · Telafi Sınavı · Uygulama · Ödev Değerlendirme · Rapor Sunma · Bilgisayarla Sunum Yapma · Belge Sunma Sınavlar: Öğrencilerin, Radyo Televizyon Programı müfredatında yer alan her bir ders ünitesinin öngörülen öğrenme çıktılarını elde etmede ne kadar başarılı oldukları, dönem içi etkinliklerle ve her dönem sonunda yapılan final sınavlarıyla ölçülmektedir. Dönem içi faaliyetlerin değerlendirilmesi, yönetmelikle belirlenen önlisans programlarındaki bütün dersler için zorunlu değerlendirme yöntemleri olarak en az sayıda ara sınav, bir ödev ve kısa sınav (Quiz) içerir. Programlar, eğitim amaç ve hedeflerini sağlamak amacıyla program ve ders düzeyinde sonuçların başarısını ölçmedeki ihtiyaca bağlı olarak dönem içi faaliyetlerde daha fazla değerlendirme yönteminin tanımlanması için teşvik edilmektedir. Her ders için kullanılan değerlendirme yöntemlerinin niteliği ve sayısı, dönem sonu notuna olan katkıları ile birlikte ders açıklamaları bölümlerinde "Ölçme ve Değerlendirme" başlığı altında verilmiştir. Bu düzenlemeler her dönem başında, önceden ilan edilir ve web sitesinde ders tanımları bölümleri yayınlanır. Ara sınav ve final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi, kısa sınavlar, final sınavı ve varsa diğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğrencilerin devam şartını sağlamasını da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilir. Dönem sonu notunun belirlenmesinde dönem içi faaliyetlerinin katkısı en fazla% 40 olabilir ve final sınavının katkısı Yönetmelikle belirlenen tüm lisans programlarındaki tüm dersler için en az% 40 ve en fazla % 60 olur. Bir ara sınav, ödev, kısa sınav ve / veya final sınavı gerektirmeyen işe yerleştirme gibi dersler, ilgili bölümlerin yönetimleri tarafından belirlenir ve bu dersler için belirli değerlendirme ve not verme yöntemleri yukarıda anlatılan kanallar yoluyla duyurulur. Bu tür faaliyetlerin değerlendirilmesi Senato tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda yapılır ve Başarılı ya da Başarısız olarak değerlendirilir. Değerlendirme: Bir öğrencinin başarısı her ders için tanımlanan her bir değerlendirme (dönem içi çalışmalar ve final) için öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve dönem sonunda standart sapma ve sınıfın not ortalaması dikkate alınarak ilkeleri Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak harf notuna dönüştürülür. Harfle ilan edilen başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: AA:100-90 (4.00) BA:89-80 (3.50) BB:79-70 (3.00) CB:69-65 (2.50) CC:64-60 (2.00) DC:59-55 (1.50) DD:54-50 (1.00) FF:49-ve aşağısı (0.00)
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 1. sınıfın sonunda stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı: Öğr.Gör. Servet TÜRKAN Adres : Tuzluca Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Karaağaç Kampüsü Merkezi Derslik Binası Zemin Kat 76000 Merkez / IĞDIR Telefon : +90.476.223 00 10 - 3412 (Öğrenci İşleri) E-posta :tuzluca.myo @ igdir.edu.tr
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1 Güncel medya ve iletişim teknolojilerini takip etmek
2Sektörün gerektirdiği kültürel ve teorik kavramlara hakim olmak
3Stüdyo odaklı yayınlar, yayın ışıklandırması ve program kurgusu konularında bilgi sahibi olmak
4Stüdyo odaklı yayınlar, yayın ışıklandırması ve program kurgusu konularında bilgi sahibi olmak
5Olayların sebep-sonuç ilişkilerini tarihsel ve toplumsal ölçekte yorumlayabilecek bilgi birikimini geliştirmek
6Bir ekip üyesi olarak çalışabilmek için gerekli özellikleri kazandırmak.
7Olayların sebep-sonuç ilişkilerini tarihsel ve toplumsal ölçekte yorumlayabilecek bilgi birikimini geliştirmek
8Alanındaki teknolojik gelişmeleri takip edebilecek kaynaklara ve ekipmanlara erişim kabiliyetlerinin geliştirilmesi.
9Türkçe'nin doğru ve düzgün kullanarak metin analizlerinin yapıbilmesi ve bunların uygulamalı projelerde değerlendirilmesi.
10Türkçe'nin doğru ve düzgün kullanarak metin analizlerinin yapıbilmesi ve bunların uygulamalı projelerde değerlendirilmesi.
11Olayların sebep-sonuç ilişkilerini tarihsel ve toplumsal ölçekte yorumlayabilecek bilgi birikimini geliştirmek
12Farklı türlerde özgün tv yapımları üretebilmek
13Güncel medya ve iletişim teknolojilerini takip etmek
14Stüdyo odaklı yayınlar, yayın ışıklandırması ve program kurgusu konularında bilgi sahibi olmak

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
11122222333333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
2 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 0
3 182200701102 HABER TOP. VE YAZ. TEK. I Zorunlu 3 1 0 5
4 182200701101 İLETİŞİME GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
5 222200701101 İLETİŞİME GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
6 182200701100 KAMERA TEKNİKLERİ Zorunlu 2 1 0 4
7 222200701100 KAMERA TEKNİKLERİ Zorunlu 2 1 0 4
8 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
9 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
10 222200701104 MEDYA OKURYAZARLIĞI Zorunlu 2 0 0 3
11 182200701104 MESLEKİ İNGİLİZCE Zorunlu 1 1 0 0
12 222200701102 RADYO VE TV'DE HABER YAZMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2 1 0 0
13 2200001000 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli - - - 0
14 2200001000 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli - - - 0
15 182200701103 TEMEL FOTOĞRAFÇILIK Zorunlu 2 1 0 4
16 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
17 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
18 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
19 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 0
20 222200701103 YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 35 6 0 39
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
2 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 0
3 182200702100 ÇEKİM TEKNİKLERİ Zorunlu 2 2 0 4
4 222200702100 ÇEKİM TEKNİKLERİ Zorunlu 2 1 0 0
5 222200702102 FONETİK VE DİKSİYON Zorunlu 2 1 0 0
6 182200702102 HABER TOP. VE YAZ. TEK. II Zorunlu 3 1 0 5
7 182200702101 MESLEK ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
8 222200702101 MESLEK ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 0
9 2200002000 SEÇMELİ DERS GRUBU 2 Seçmeli - - - 0
10 2200002000 SEÇMELİ DERS GRUBU 2 Seçmeli - - - 0
11 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 0
12 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 0
13 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
14 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 0
15 182200702103 YAZ STAJI Zorunlu 0 0 0 0
16 222200702104 YAZ STAJI Zorunlu 0 0 0 0
17 222200702103 YEREL MEDYA Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 27 5 0 16
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 222200703103 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 0
2 182200703104 BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIMI Zorunlu 2 1 0 4
3 222200703106 DİJİTAL MEDYA Zorunlu 2 0 0 0
4 182200703102 FİLM YAPIMI I Zorunlu 2 1 0 3
5 182200703106 IŞIK TEKNİKLERİ Zorunlu 2 1 0 4
6 222200703100 KURGU Zorunlu 2 1 0 0
7 182200703100 KURGU TEKNİKLERİ I Zorunlu 2 1 0 3
8 222200703104 KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM Zorunlu 2 0 0 0
9 182200703101 RADYODA PROG. YAPIMI Zorunlu 2 1 0 2
10 222200703101 RADYODA PROGRAM YAPIMI Zorunlu 2 1 0 0
11 2200003000 SEÇMELİ DERS GRUBU 3 Seçmeli - - - 0
12 2200003000 SEÇMELİ DERS GRUBU 3 Seçmeli - - - 0
13 182200703107 SES KAYDI VE KURGUSU Zorunlu 2 1 0 4
14 222200703102 SİNEMA Zorunlu 2 0 0 0
15 222200703105 TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI Zorunlu 2 1 0 0
16 182200703105 TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI I Zorunlu 2 1 0 4
17 182200703103 YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 30 10 0 28
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182200704102 FİLM YAPIMI II Zorunlu 2 1 0 0
2 182200704106 GRAFİK ANİMASYON Zorunlu 2 1 0 0
3 222200704104 İNTERNET HABERCİLİĞİ Zorunlu 2 0 0 0
4 182200704100 KURGU TEKNİKLERİ II Zorunlu 2 1 0 0
5 222200704101 MEDYA TARİHİ Zorunlu 2 0 0 0
6 222200704105 MEDYA VE HALKLA İLİŞKİLER Zorunlu 2 0 0 0
7 182200704104 RADYO TV. İNTERNET HABERCİLİĞİ Zorunlu 2 0 0 0
8 182200704101 RADYO VE TELEVİZYON REKLAMCILIĞI Zorunlu 2 0 0 0
9 222200704102 RADYO VE TELEVİZYON REKLAMCILIĞI Zorunlu 2 1 0 0
10 2200004000 SEÇMELİ DERS GRUBU 4 Seçmeli - - - 0
11 2200004000 SEÇMELİ DERS GRUBU 4 Seçmeli - - - 0
12 182200704103 SENARYO YAZIMI Zorunlu 2 1 0 0
13 222200704103 SENARYO YAZIMI Zorunlu 2 0 0 0
14 182200704105 TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI II Zorunlu 2 1 0 0
15 222200704106 TEMEL FOTOĞRAFÇILIK Zorunlu 2 1 0 0
16 222200704100 TEMEL GAZETECİLİK Zorunlu 2 1 0 0
Toplam 28 8 0 0
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182200701105 BİLGİ VE İLETİŞİM TEK. Seçmeli 2 0 0 3
2 182200701105 BİLGİ VE İLETİŞİM TEK. Seçmeli 2 0 0 3
3 182200701106 İLETİŞİM KURAMLARI Seçmeli 2 0 0 0
4 182200701107 TÜRKİYE'NİN YAKIN TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
5 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
6 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
7 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 222200701105 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 0
2 222200701106 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
3 222200701106 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
4 222200701107 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 0
5 222200701108 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
6 222200701109 DEĞERLER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 0
7 222200701110 SÖZLÜ İLETİŞİM VE HİTABET Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182200702104 ROPÖRTAJ VE SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
2 182200702105 DİKSİYON VE METİN OKUMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
3 182200702105 DİKSİYON VE METİN OKUMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
4 182200702106 TV ELEKTRONİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
5 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 222200702105 RÖPORTAJ VE SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
2 222200702106 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Seçmeli 2 0 0 0
3 222200702107 SİYASAL İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 0
4 222200702108 İLETİŞİM KURAMLARI Seçmeli 2 0 0 0
5 222200702109 PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI Seçmeli 2 0 0 0
6 222200702110 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182200703108 HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK Seçmeli 2 0 0 2
2 182200703108 HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK Seçmeli 2 0 0 2
3 182200703109 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
4 182200703109 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
5 182200703110 İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 2
6 182200703110 İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 2
7 182200703111 TELEVİZYON ANLATI TÜRLERİ Seçmeli 2 0 0 2
8 182200703111 TELEVİZYON ANLATI TÜRLERİ Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİ DERS GRUBU 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 222200703107 TÜRKİYE'NİN İDARİ YAPISI Seçmeli 2 0 0 0
2 222200703108 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
3 222200703109 İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
4 222200703110 TELEVİZYON ANLATI TÜRLERİ Seçmeli 2 0 0 0
5 222200703111 GRAFİK VE TASARIM Seçmeli 2 0 0 0
6 222200703112 SOSYAL MEDYA Seçmeli 2 0 0 0
7 222200703113 SUNU TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182200704107 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 0
2 182200704108 SİYASAL İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 0
3 182200704109 WEB EDİTÖRÜ Seçmeli 2 0 0 0
4 182200704110 FİLM ELEŞTİRİSİ VE ANALİZİ Seçmeli 2 0 0 0
5 192200704111 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 0
6 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
7 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 222200704107 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI Seçmeli 2 0 0 0
2 222200704108 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 0
3 222200704109 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
4 222200704110 KİTLE İLETİŞİM HUKUKU Seçmeli 2 0 0 0
5 222200704111 FİLM ELEŞTİRİSİ VE ANALİZİ Seçmeli 2 0 0 0
6 222200704112 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI Seçmeli 2 0 0 0
7 222200704113 ZAMAN VE TOPLANTI YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr