Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ TEZLİ - Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiProgram Tanımları
Kuruluş
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programımız, Eylül 2020 tarihinde öğrenci alımına başlamıştır.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
1.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Siyasal Bilgiler Fakültesinin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi bölümlerinden veya Polis Akademisinin bu bölümlere denk bölümlerinden veya Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden veya Polis Akademisinin bu bölümlere denk bölümlerinden lisans mezunu, lisans akademik başarı ortalamasının (GPA) 4 üzerinden en az 2.00 veya eşdeğeri olması, 2.Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) eşit ağırlık puan türünden en az 55 standart puan almış olmak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Önceki öğrenmenin kabulüne dair kurallar IĞDIR Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde tanımlanmaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar, uzmanlaştıkları Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bilgi birikimine sahip olarak kamu ya da özel sektörde çalışabilecek ya da akademisyen olarak araştırmalarına devam edebileceklerdir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Minimum 120 AKTS, 3 zorunlu, 5 seçmeli ders, 1 Seminer dersi, 1 Tez Önerisi ve Yüksek Lisans Tezi ve 4 Dönem Uzmanlık Alan Dersi
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Iğdır Üniversitesi
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında tarihsel, kuramsal ve güncel bilgiye sahip olur.
2Türkiye'nin siyasal-yönetsel düzenini tarihsel ve güncel değişim süreçleriyle birlikte değerlendirir.
3Siyasal ve yönetsel konulara ilişkin disiplinlerarası bir yaklaşım kazanır.
4Yerel, ulusal ve küresel sorunların çözümüne yönelik politika önerisi geliştirir.
5Tarihsel gelişme süreçleriyle güncel gelişmeleri birlikte değerlendirir.
6Siyaset ve yönetim alanında karşılaştırmalı çalışmaların ve ülke incelemelerinin önemini açıklar.
7Siyasal ve yönetsel konularda bir araştırma planlayabilir.
8Alana ilişkin edindiği bilgiyi kamu yararı çerçevesinde kullanır.
9Siyasal ve yönetsel konuları anlamak için sosyal bilimleri bir bütün olarak görmek gereğini kavrar.
10Edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla değerlendirip, tartışabilir.
11Bireysel olarak veya grup içinde sorumluluk üstlenerek alanıyla ilgili proje geliştirebilir.
12Kamu yönetimiyle ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
13Demokratik yönetim ve kamu yararının korunması konusunda gereken bilince sahip olur.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
1122223333333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 KYS-100 KYS - SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
2 KYS-101 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 3 0 0 6
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 KYS-100 KYS - SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
2 SBKY-SEMİNER-100 SEMİNER Zorunlu 0 0 0 0
3 SBKT-100 TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0 0 0 0
4 KYS-102 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 3 0 0 0
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 KYS-TEZ TEZ Zorunlu 0 0 0 0
2 KYS-103 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 0 0 0 0
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 KYS-TEZ TEZ Zorunlu 0 0 0 0
2 KYS-104 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 0 0 0 0
 
KYS - SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 KYS-200 KABAHATLER HUKUKU Seçmeli 3 0 0 6
2 KYS-201 SOSYAL BİLİMLERDE YÖNTEM VE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
3 KYS-202 SİYASİ PARTİLER VE SEÇİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
4 KYS-203 ULUSLARARASI SİYASAL GÜNCEL SORUNLAR Seçmeli 3 0 0 6
5 KYS-204 SOSYAL POLİTİKA Seçmeli 3 0 0 6
6 KYS-205 KAMU GÖREVLİLERİ TARAFINDAN İŞLENEN SUÇLAR Seçmeli 3 0 0 6
7 KYS-206 KAMUDA İÇ DENETİM Seçmeli 3 0 0 6
8 KYS-207 ULUSLARARASI EKONOMİ POLİTİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
9 KYS-208 İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI ALANDA KORUNMASI Seçmeli 3 0 0 6
10 KYS-209 LİDERLİK VE YÖNETİM BECERİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
11 KYS-210 KARŞILAŞTIRMALI SİYASET Seçmeli 3 0 0 6
12 KYS-211 KAMU YÖNETİMİNDE GÜNCEL SORUNLAR Seçmeli 3 0 0 6
13 KYS-212 SİYASAL PAZARLAMA Seçmeli 3 0 0 0
14 KYS-213 KÜRESEL KAMUSAL MALLAR Seçmeli 3 0 0 6
15 LEEG-136 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
KYS - SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ISG5022 İŞ HUKUKU Seçmeli 3 0 0 0
2 KYS-200 KABAHATLER HUKUKU Seçmeli 3 0 0 6
3 KYS-201 SOSYAL BİLİMLERDE YÖNTEM VE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
4 KYS-202 SİYASİ PARTİLER VE SEÇİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
5 KYS-203 ULUSLARARASI SİYASAL GÜNCEL SORUNLAR Seçmeli 3 0 0 6
6 KYS-204 SOSYAL POLİTİKA Seçmeli 3 0 0 6
7 KYS-205 KAMU GÖREVLİLERİ TARAFINDAN İŞLENEN SUÇLAR Seçmeli 3 0 0 6
8 KYS-206 KAMUDA İÇ DENETİM Seçmeli 3 0 0 6
9 KYS-207 ULUSLARARASI EKONOMİ POLİTİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
10 KYS-208 İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI ALANDA KORUNMASI Seçmeli 3 0 0 6
11 KYS-209 LİDERLİK VE YÖNETİM BECERİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
12 KYS-210 KARŞILAŞTIRMALI SİYASET Seçmeli 3 0 0 6
13 KYS-211 KAMU YÖNETİMİNDE GÜNCEL SORUNLAR Seçmeli 3 0 0 6
14 KYS-212 SİYASAL PAZARLAMA Seçmeli 3 0 0 0
15 KYS-213 KÜRESEL KAMUSAL MALLAR Seçmeli 3 0 0 6
16 KYS-GÜZ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
17 LEEG-136 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr