Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
KYS-GÜZBİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİSeçmeli126
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu ders lisansüstü öğrencilere sosyal bilim araştırmalarındaki epistemoloji, araştırma tasarlama ve yöntemsel seçimler gibi temel konuları tanıştırmayı amaçlamaktadır. Öğrenciler yöntem, teori, paradigma, araştırma etiği gibi temel kavramların yanında pozitivizm ile post-pozitivizm gibi yaklaşımları da öğreneceklerdir. Öğrencilere nitel ve nicel araştırma yöntemlerine dair kapsamlı bir eğitim verilecektir. Öğrenciler sosyal bilimlerdeki araştırma aşamalarını öğreneceklerdir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Emrah Konuralp
Öğrenme Çıktıları
1Sosyal araştırmalardaki temel kavramları ve yaklaşımları anlamaları, tanımlamaları ve açıklamaları
2Sosyal araştırma tasarlamada tecrübe edinmeleri beklenmektedir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Felsefe ve bilgi sosyolojisi, teori, pozitivist sosyal bilim, nicel araştırma yöntemleri, post-pozitivist ve eleştirel sosyal bilim, feminist ve post-modern araştırma, nitel araştırma yöntemleri, teori araştırma tasarımı ve yöntem, literatür taraması, yazma stratejileri, araştırma etiği, sosyal araştırmanın siyaseti
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Araştırma Yöntemlerin Giriş
2Giriş
3Giriş
4Pozitivist Sosyal Bilim
5Pozitivizm
6Nicel Yöntemler
7Nicel Yöntemler
8Post-Pozitivist ve Eleştirel Sosyal Bilim
9Nitel Yöntemler
10Nitel Yöntemler
11Nitel Yöntemler
12Literatür Taraması, Yazma Stratejileri, Araştırma Etiği
13Literatür Taraması, Yazma Stratejileri, Araştırma Etiği
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Gürbüz, S. ve Şahin F. (2020). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Seçkin.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav180
Derse Katılım220
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Tartışma13030
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14040
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
Okuma13030
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)172
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ14444555444445
ÖÇ25544455444445
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr