Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
KYS-207ULUSLARARASI EKONOMİ POLİTİĞİ Seçmeli116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrencilerin iktisat kuramları, uluslararası ekonomik süreçler ve siyasal kurumlar arasındaki ilişkilerin anlaşılmasını, devletlerin uluslararası ekonomiye müdahalelerinin analizini yapabilmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr.Serkan KÜNÜ
Öğrenme Çıktıları
1Uluslararası politik ekonomide temel yaklaşımları karşılaştırır.
2Uluslararası politik ekonomide temel yaklaşımları karşılaştırır.
3Uluslararası finans kuruluşlarının gelişimini ve uluslararası sistemdeki fonksiyonlarını açıklar.
4Uluslararası finans kuruluşlarının gelişimini ve uluslararası sistemdeki fonksiyonlarını açıklar.
5Uluslararası ekonomik gelişmelerin uluslararası ilişkilere etkilerini tartışır.
6Uluslararası ekonomik gelişmelerin uluslararası ilişkilere etkilerini tartışır.
7Küresel finans krizi sonrası uluslararası para ve finans sisteminin yeniden yapılandırılması çalışmalarını uluslararası siyaset bağlamında yorumlar.
8Küresel finans krizi sonrası uluslararası para ve finans sisteminin yeniden yapılandırılması çalışmalarını uluslararası siyaset bağlamında yorumlar.
9Uluslararası Finans Kurumlarının borç ve kredi programlarının ekonomi-politik etkilerini analiz eder.
10Uluslararası Finans Kurumlarının borç ve kredi programlarının ekonomi-politik etkilerini analiz eder.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
-
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
-
Dersin İçeriği
Uluslararası Ekonomi Politiğin Temel Kavramları, Uluslararası Ekonomi Politikle İlgili Geleneksel Yaklaşımlar - Merkantilizim, Liberalizm, Marksizm ve Emperyalizm
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Uluslararası Ekonomi Politiğin Temel Kavramları
2Uluslararası Ekonomi Politikle İlgili Geleneksel Yaklaşımlar - Merkantilizim
3Uluslararası Ekonomi Politikle İlgili Geleneksel Yaklaşımlar - Liberalizm
4Uluslararası Ekonomi Politikle İlgili Geleneksel Yaklaşımlar - Marksizm ve Emperyalizm
5Uluslararası Ekonomi Politikle İlgili Alternatif Yaklaşımlar - Çift Yönlü Ekonomi Teorisi, Modern Dünya Sistemi Teorisi, Hegemonik İstikrar Teorisi
6Modern Dünya Ekonomisinin Ortaya Çıkışı ve İngiliz Hegemonyası
7Amerikan Hegemonyasının Yükselişi
8ARA SINAV
9Uluslararası Ekonomi Politiğin Üretim, Finans, Güvenlik ve Bilgi Yapıları
10Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Politik
11Küreselleşme ve Dünya Ekonomisi
12Küresel Sorunlar ve Krizler
13Uluslararası Ekonomik Örgütlenmeler
14Çok Uluslu Şirketler ve Ekonomi Politik
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Uluslararası Ekonomi Politik Ders Kitabı.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
-
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav5525
Final Sınavı61590
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma41040
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5525
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ14444555544445
ÖÇ25554444555444
ÖÇ35444455554445
ÖÇ45544455554445
ÖÇ54554444554555
ÖÇ6             
ÖÇ7             
ÖÇ8             
ÖÇ9             
ÖÇ10             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr