Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
KYS-203ULUSLARARASI SİYASAL GÜNCEL SORUNLARSeçmeli126
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, günümüzde uluslararası toplumun karşı karşıya bulunduğu ve gündemde olan konuları (uluslararası terör, çevre sorunları, uluslararası güvenlik, küreselleşme) ele almaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan IĞDIR AKARAS
Öğrenme Çıktıları
1Uluslararası İlişkilerdeki güncel konular hakkında bilgi sahibi olurlar.
2Uluslararası İlişkilerdeki güncel konular hakkında bilgi sahibi olurlar.
3Uluslararası ilişkilerdeki güncel konuları analiz etme yeteneği kazanırlar.
4Uluslararası ilişkilerdeki güncel konuları analiz etme yeteneği kazanırlar.
5Uluslararası İlişkilerdeki yeni sorun alanlarını, tehditleri ve tartışmaları öğrenme, tartışabilme ve analiz edebilme yeteneği kazanırlar.
6Uluslararası İlişkilerdeki yeni sorun alanlarını, tehditleri ve tartışmaları öğrenme, tartışabilme ve analiz edebilme yeteneği kazanırlar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
-
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
-
Dersin İçeriği
Günümüzde Uluslararası ve Bölgesel Güvenlik: Kavramsal Çerçeve ve Uygulamalar, Soğuk savaş öncesi ve sonrası uluslararası sistem, Küreselleşme, Uluslararası Örgütler – Bölgesel Yapılanmalar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş ve dersin tanıtımı
2Günümüzde Uluslararası ve Bölgesel Güvenlik: Kavramsal Çerçeve ve Uygulamalar
3Soğuk savaş öncesi ve sonrası uluslararası sistem
4Küreselleşme
5Uluslararası Örgütler – Bölgesel Yapılanmalar
6BM Örgütü ve BM Sistemi
7Avrupa Birliği
8Ara Sınav
9Ortadoğu’daki olaylar ve gelişmeler
10Göç ve mülteci sorunu
11Türkiye’nin Dış Politikası
12Orta Asya ve Kafkasya
13Uluslararası terör
14Uluslararası alanda insan hakları ve uluslararası ceza mahkemeleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-Mehmet Seyfettin Erol ve Muharrem Ekşi, Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar, Ankara, Akçay Yayınları, 2019; - Ömer Göksel İşyar, Günümüzde Uluslararası Güvenlik Stratejileri: Kavramsal Çerçeve ve Uygulama; -Aslı Hüseyinoğlu, Sürdürülebilir Kalkınma için Nükleer Enerjinin Önemi; -Mustafa Kibaroğlu, Kitle İmha Silahları ile Terör: Kıyametin Yeni Eşiği mi?; -Tayyar arı, Silahsızlanma. - Konu ile ilgili çeşitli makaleler.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
-
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav5525
Final Sınavı61590
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma41040
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5525
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ14444455555555
ÖÇ25554444445555
ÖÇ35554444455555
ÖÇ4             
ÖÇ5             
ÖÇ6             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr