Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
KYS-201SOSYAL BİLİMLERDE YÖNTEM VE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİSeçmeli116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin, sosyal bilimler alanında araştırma yapabilmesi ve bu araştırmayı yazılı ve sözlü olarak sunacak temel becerileri kazanması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Ali KUYAKSİL
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenci, bilimsel araştırma hakkında kavramsal bir bakış açısı kazanır.;
2Öğrenci, bilimsel araştırma hakkında kavramsal bir bakış açısı kazanır.;
3Öğrenci, yayın etiği hakkında bilgi sahibi olur.
4Öğrenci, yayın etiği hakkında bilgi sahibi olur.
5Öğrenci, bilimsel metinde dil kullanımı hakkında bilgi sahibi olur.
6Öğrenci, bilimsel metinde dil kullanımı hakkında bilgi sahibi olur.
7Öğrenci, bilimsel araştırma teknikleri hakkında bilgi sahibi olur.
8Öğrenci, bilimsel araştırma teknikleri hakkında bilgi sahibi olur.
9Öğrenci, bilimsel araştırmada geçerlilik ve güvenirlik kavramları hakkında bilgi sahibi olur.
10Öğrenci, bilimsel araştırmada geçerlilik ve güvenirlik kavramları hakkında bilgi sahibi olur.
11Öğrenci, bilimsel araştırmada hipotezin önemi hakkında bilgi sahibi olur.
12Öğrenci, bilimsel araştırmada hipotezin önemi hakkında bilgi sahibi olur.
13Öğrenci, bilimsel araştırmada teorinin önemi hakkında bilgi sahibi olur.
14Öğrenci, bilimsel araştırmada teorinin önemi hakkında bilgi sahibi olur.
15Öğrenci, öğrendiği araştırma teknikleri üzerinden bilimsel araştırma yapabilir.
16Öğrenci, öğrendiği araştırma teknikleri üzerinden bilimsel araştırma yapabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
-
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
-
Dersin İçeriği
Bilim, Sosyal Bilim, Kavramları, Araştırma Türleri, Veri Toplama Teknikleri, Çalışma Konularından Örnekler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bilim, Sosyal Bilim, Kavramları
2Araştırma Türleri
3Veri Toplama Teknikleri, Çalışma Konularından Örnekler
4İçerik Analizi-Görüntü Çözümlemesi
5Nitel Araştırmaların Özellikleri
6Araştırmanın Biçimsel Yapısı-Dil Etkinliği Kavramı
7Vize
8Kaynak Gösterme Yöntemleri -1
9Kaynak Gösterme Yöntemleri -2
10Sunum Teknikleri -I
11Sunum Teknikleri -II
12Sunumlar
13Sunumlar
14Sunumlar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Halil Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, 11. b., Güzem Can Yayınları, İstanbul, 2016. Zeynel Dinler, Bilimsel Araştırma ve e-kaynaklar, 9. b. Ekin Kitabevi, Bursa, 2016. Nuri Bilgin, Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi: Teknikler ve Örnek Çalışmalar, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2006. Haluk Geray, Toplumsal Araştırmalarda Nicel Ve Nitel Yöntemlere Giriş, Ankara: Siyasal Yay. 2006. Saharan B. Merriam, Nitel Araştırma: Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber, çev. Selahattin Turan, Nobel Yayınları, Ankara, 2013. Jacques Barzun, Henry F. Graff, Modern Araştırmacı, çev. Fatoş Dilber, TUBİTAK Yayınları, Ankara, 2001. Daha önce hazırlanmış tezler, ödevler, makaleler, bildiriler ve power point sunumlar.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
-
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav5525
Final Sınavı61590
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma41040
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5525
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ14444455554444
ÖÇ25555444445555
ÖÇ35544444555444
ÖÇ44555444555445
ÖÇ54555554444455
ÖÇ65444455554445
ÖÇ75554444555544
ÖÇ84444555555444
ÖÇ9             
ÖÇ10             
ÖÇ11             
ÖÇ12             
ÖÇ13             
ÖÇ14             
ÖÇ15             
ÖÇ16             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr