Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Tuzluca Meslek Yüksekokulu - Posta Hizmetleri - Posta HizmetleriProgram Tanımları
Kuruluş
Meslek Yüksekokulumuzda Posta Hizmetleri Programı, 2019 – 2020 Öğretim yılından itibaren faaliyete geçmiştir.
Kazanılan Derece
QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL : 5. Düzey
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) aracılığı ile kabul edilmektedir. Sınav yılda bir kere yapılıp, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) düzenlenmektedir. Adaylar, TYT puan türü ile programa girebilmektedirler.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) ile tamamlamak.
Program Profili
Programı başarı ile bitiren öğrenci; 1.Alanında orta düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur. 2.Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değer ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olur. 3.Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu elemanlarda olması gereken yeterli düzeyde hukuk bilgisine sahip olur. 4.Alanıyla ilgili temel istatistik bilgisine sahip olur. 5.Günün gerekleri doğrultusunda, her türlü posta gönderilerinin kabul edilmesi, taşınması ve dağıtılması ile ilgili havale, çek kabul-ödeme ve tahsilat işlemleri gibi iş ve işlemlerin yapılış şekli ve usulleri hakkında bilgiye sahip olur. 6.Yurtiçi ve yurtdışı havale ve posta çeki kabul ve ödeme işlemleri, efektif döviz işlemleri, Türk Telekom, Türksat, GSM, su, elektrik ve doğalgaz fatura tahsilatları, banka tahsilat işlemleri ve diğer bankacılık faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olur. 7.Gönderiler otomasyon sistemi, taahhütlü gönderiler, APG, tebliğ evrakları ve kargoların kabul edilmesi, sisteme girilmesi, sistem üzerinde gerekli kayıt, teslim ve sevk işlemlerinin yapılması hakkında bilgi sahibi olur. 8.Türkiye'de ve dünyada taşımacılık konusunda bilgi sahibi olur, PTT iş yerlerinde kullanılan araç, gereç ve makineleri kullanır. 9.Adres ve adresi oluşturan bileşenler, adres ve numaralama yönetmeliği, adres yazma standartları, harita ve yol bilgisi, şehir içi ve şehirler arası ulaşım bilgisi, uluslararası yol bilgisi, coğrafi bilgi sistemleri hakkında bilgi sahibi olur. 10.Mektup postası gönderilerinin sınıflandırılması, postada yasaklar, istisnalar ve uygulanacak işlemlerle posta gönderileri denetiminin analizini yapar. 11.Havale işlemleri ve havalelerin sevki, mülkiyet ve sorumluluk hakkında anlatım, havalelerin ödenmesi işlemi ve kimlik tespiti, ödemde özellik gösteren havaleler, ödenemeyen havaleler ve havalelerle ilgili istekleri yerine getirir. 12.Kargonun boyut ve sınırları hakkında mevzuat gereği olması gerekenlerin analizi, kargoda yasakları ve uyulması gerekli konuların ve ambalajlama kurallarına uyulması gerektiğinin analizini yapar.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Genel kural olarak değerlendirme, ders başına 1 vize (%40) ve 1 final sınavı (%60) üzerinden yapılmaktadır. Çeşitli dersler ilave ödev veya ara sınav talep edebilir.
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Karaağaç Kampüsü, Tuzluca Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 76000 Merkez/IĞDIR 0476-223 00 10 - 3402 (Bölüm Başkanı)
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
3Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. - Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. - Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
4- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme. - Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme. - Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
5- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme. - Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. - Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
6- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma. - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
123333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
2 192201101102 GENEL İŞLETME Zorunlu 3 0 0 4
3 192201101103 GENEL MUHASEBE Zorunlu 2 0 0 5
4 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
5 192201101104 MEKTUP POSTASI Zorunlu 2 0 0 3
6 192201101100 POSTA HİZMETLERİ MEVZUATI Zorunlu 3 2 0 5
7 2200001000 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli - - - 0
8 192201101101 TEMEL HUKUK Zorunlu 2 0 0 3
9 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
10 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 19 2 0 26
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 0
2 192201102102 AYRIM SEVK DAĞITIMI Zorunlu 3 0 0 0
3 192201102100 İSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 2
4 192201102101 KEP VE TELGRAF Zorunlu 2 0 0 2
5 2200002000 SEÇMELİ DERS GRUBU 2 Seçmeli - - - 0
6 192201102103 TEBLİGAT İŞLEMLERİ Zorunlu 3 0 0 3
7 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 0
8 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
9 192201102109 YAZ STAJI (30 İŞ GÜNÜ) Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 17 0 0 9
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 192201103102 DEPOLAMA YÖNTEMİ Zorunlu 3 0 0 4
2 192201103104 LOJİSTİK HİZMETLER Zorunlu 2 0 0 2
3 192201103101 PARASAL POSTA HİZMETLERİ Zorunlu 3 0 0 5
4 192201103103 POSTA TAŞIMACILIĞI VE YÖN BİLGİSİ Zorunlu 2 1 0 5
5 192201103100 POSTA VE LOJİSTİK OTOMOSYON PROG. Zorunlu 2 0 0 0
6 2200003000 SEÇMELİ DERS GRUBU 3 Seçmeli - - - 0
Toplam 12 1 0 16
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 192201104102 FİLATELİ Zorunlu 2 0 0 3
2 192201104101 KARGO VE KURYE APG HİZMETLERİ Zorunlu 2 0 0 0
3 192201104100 KAYITLI POSTA GÖNDERİLERİ Zorunlu 3 0 0 0
4 192201104105 MAKRO EKONOMİ Zorunlu 2 0 0 3
5 192201104103 ÖN BÜRO İŞLEMLERİ Zorunlu 2 0 0 0
6 192201104104 PERSONEL YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 0
7 2200004000 SEÇMELİ DERS GRUBU 4 Seçmeli - - - 0
Toplam 14 0 0 6
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
2 192201101105 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 0
3 192201101106 DEĞERLER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 0
4 192201101107 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
5 192201101108 İLK YARDIM Seçmeli 2 0 0 0
6 192201101109 SANAT ETKİNLİKLERİNİ İZLEME Seçmeli 2 0 0 0
7 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
8 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 192201102104 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 0
2 192201102105 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
3 192201102106 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
4 192201102107 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 2 0 0 0
5 192201102108 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI Seçmeli 2 0 0 0
6 192201102110 MATEMATİK -I Seçmeli 2 0 0 0
7 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 192201103105 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 0
2 192201103106 DAVRANIŞ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
3 192201103107 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
4 192201103108 SOSYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 0
5 192201103109 TİCARET HUKUKU Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ DERS GRUBU 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 192201104106 KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 2 0 0 0
2 192201104107 SEMİNER Seçmeli 2 0 0 0
3 192201104108 REHBERLİK Seçmeli 2 0 0 0
4 192201104109 DİKSİYON VE BEDEN DİLİ Seçmeli 2 0 0 0
5 192201104110 HAKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 0
6 192201104111 MATEMATİK -II Seçmeli 2 0 0 0
7 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
8 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 3
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr