Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
192201101100POSTA HİZMETLERİ MEVZUATIZorunlu115
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Ders ile posta dağıtım görevlisinin başlıca görevleri ve sorumlulukları, yaptırımları, suç işlenmesi halinde alınabilecek cezalar posta tüzüğü ile de detaylandırılarak açıklanması amaçlanmıştır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Evin BAYAR
Öğrenme Çıktıları
1Posta Kanunun ve tüzüğün içeriğini öğrenebilme yeteneği, posta maddelerinin kabulü, taşınması ve dağıtımı hususunda ilgili mevzuatı öğrenebilme yeteneği, evrensel posta hizmet esaslarını öğrenebilme yeteneği, psta hizmetlerinin gizliliği ve güvenliliği bilgisi öğrenim sonucunda elde edilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Üniversite Giriş Sınavından yeterli puan alan öğrenciler programa kayıt hakkı kazanır. Posta Hizmetleri Programı; iki yıllık olup, teorik ve uygulamalı öğretim veren sosyal bir programdır.
Dersin İçeriği
Posta mevzuatının genel hükümlerini, ücretleri, yasakları, sorumluluklar ve tazminatları, ceza hükümleri anlatılarak posta dağıtım görevlilerinin bilmesi gereken önemli maddeler üzerinde durulmuştur.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Postada Haberleşme Hizmeti, Posta Tekeli ve PTT’nin halka karşı sorumluluğu
2Genel Hükümler: Posta servisini kurmak ve kısmak ve memur ve müstahdemlere ücret vermek yetkisi, Pulları ve postada kullanılan değerli kağıtları bastırmak ve satışa çıkarmak yetkisi, Pulları ve postada kullanılan değerli kağıtları satmak hakkı, Yabancı memleketlerle anlaşmalar, Ulaştırma sözleşmeleri, İstasyon, tren ve gemilerde posta işlerinin sağlanması, Tren ve gemilerde posta taşınması, Şehir içi posta taşımalarındaki muafiyetler
3Genel Hükümler: Postaların alınıp verilmesi için tedbir alınması, Postaya yardım, Posta gizliliği, Posta maddelerinin yetkili yerlere verilmesi, Yanlışlıkların düzeltilmesi, Damga resmi ile diğer resim ve vergilerden muaflık
4Ücretler: Resmi posta maddelerinin ücretleri, Özel pul, Tenzilatlı maktu ücrete tabi maddeler, Resmi ve tenzilatlı ücretli posta maddelerinin uçak ücretleri, Cumhurbaşkanının göndereceği posta maddeleri, Ücretlerin ödenmesi, Bir araya toplanmış türlü maddeler
5Ücretler: Geri alma, adres değiştirme, haber isteme, Adi ve taahhütlü posta maddelerinin geri gönderilme ve tekrar yollanma ücretleri, Değerli mektup ve kutularla posta kolilerinin geri gönderilmesi ve tekrar yollanması ve ardiye ücreti, Geri alınan veya zorlayıcı sebeplerle geri verilen maddelerin ücretleri
6Ücret alma makineleri, P.P damgalı gönderileri, ücret bağışıklığı ve gidiş dönüş ücretli mektuplar
7ARA SINAV ZAMANI
8Ücret denetimi ve takse işlemleri, haber isteme (reklamasyon) ve geri alma, adres değiştirme, ödeme bedelinin iptali ve değiştirilmesi konularının anlatımı
9Yasaklar: P.T.T. İdaresinin kabule mecbur olmadığı maddeler, Yasak maddelere çıkış yerinde uygulanacak işlemler, Yasak maddelere varış yerinde uygulanacak işlemler
10Sorum: Başvurma hakkı ve zamanaşımı, Tazminat isteklerinin sonuçlandırılması, Sorumdan kurtulma, Tazminat, Tazminat isteme hakkının mirasçılara geçmesi, Ödeme şartlı maddelerle postaya verilen paralar için sorum, Yolcu taşınmalarında sorum, Bagaj taşınmalarında sorum, Üçüncü kişiler aleyhine başvurma, tazminatın ödenmesi
11Ceza Hükümleri: Pul, değerli kağıt ve ücret ödeme makinalarının izinsiz kullanılması, Posta levazımının benzerinin yapılması, Tehlikeli maddelerin posta ile gönderilmesi, Posta tekelini bozma
12Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü personeli atama ve yer değiştirme yönetmeliği ve yer değiştirme suretiyle atamalar hakkında bilgi.PTT personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği, izinler, sicil raporları, disiplin cezaları
13Ceza Hükümleri: Pul, değerli kağıt ve ücret ödeme makinalarının izinsiz kullanılması, Posta levazımının benzerinin yapılması, Tehlikeli maddelerin posta ile gönderilmesi, Posta tekelini bozma
14SINAV ÖNCESİ TEKRAR
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders sunumları, PTT Bilgi Bankası- Posta Kanunu http://www.ptt.gov.tr/?wapp=legislation_tr&open=2, PTT Bilgi Bankası- Posta Tüzüğü http://www.ptt.gov.tr/?wapp=legislation_tr&open=2
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Staja başlamadan önce bu derse katılım sağlanır, staj esnasında bilgilerin kalıcılığı ve derinliği öğrencide pekişmesi açısından.
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Tartışma14342
Soru-Yanıt14342
Performans14342
Ev Ödevi6318
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)146
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1455554
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr