Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
192201101101TEMEL HUKUKZorunlu113
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Hukukun toplumdaki fonksiyonu, hukuk kurallarının din, örf ve adet, ahlak kuralları ile karşılaştırılması, hukukta yorum metotları, kamu hukuku-özel hukuk ayrımı, normlar hiyerarşisi, pozitif hukuk, tabii hukuk, temel hukuk kavram ve kurumları ile çeşitli hukuk okullarının incelenmesi amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Hakan ÇAYALAN
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye hukuk düzeni hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
2Dağıtıcılık mesleğinin hukuki temeline dair çıkarım yapabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
-
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
-
Dersin İçeriği
Toplumsal düzen, toplumsal düzen kuralları ve hukukun toplumsal düzen kuralları arasındaki yeri, ilişkisi ve ayırt edici yanları, hukukun çeşitli açılardan tanımlanması ve hukukun başlıca amaç ve işlevleri, hukukta yaptırım ve çeşitli hukuk alanlarından yaptırım örnekleri, başlıca hukuk sistemleri, hukukun temel kollara ayırımı, özel hukuk bilgisi (I), özel hukuk bilgisi (II), kamu hukuku bilgisi, Türk pozitif hukukunun genel hatlarıyla tanıtımı, hukukun çeşitli açılardan uygulanması, hak kavramı ve hak sahipliği ve ehliyet, hukuksal işlem, eylemler ve sorumluluk konuları işlenecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tanışma ve Ders Tanıtımı
22. Hafta Ünite 1: Hukuk Sistemleri, Dalları ve Kaynakları, Türk Huk. Sist. (sf. 2-20)
3Ünite 1: Hukuk Sistemleri, Dalları ve Kaynakları, Türk Huk. Sist. (sf.20-32)
4Ünite 2: Türk Yargı Sistemi, Yargı Kuruluşları ve Dava Türleri (sf.33-54)
5Ünite 2: Türk Yargı Sistemi, Yargı Kuruluşları ve Dava Türleri (sf.54-76)
6Ünite 3: Hukuki Olaylar, Fiiller, İşlemler, İlişkiler ve Haklar (sf.77-89)
7Vize Sınavı
8Ünite 3: Hukuki Olaylar, Fiiller, İşlemler, İlişkiler ve Haklar (sf.89-105)
9Ünite 4: Kişilik kavramı, kişilerin sınıflandırılması ve ehliyetler (sf. 106- 128)
10Ünite 5: Miras Kavramı ve Kanuni Mirasçılar (sf. 129-146)
11Ünite 6: Mülkiyet hakkı, konusu, kapsamı ve türleri (sf. 149-159)
12Ünite 6: Mülkiyet hakkı, konusu, kapsamı ve türleri (sf. 159-174)
13Ünite 7: Borç Kavramı ve Sözleşme Türleri (sf. 175- 210)
14Genel Tekrar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Genel Hukuk Bilgisi - Kemal GÖZLER - Ekin Yayıncılık (Meslek Yüksek Okulları İçin)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav140
Bireysel Çalışma160
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı160
Final Sınavı için Bireysel Çalışma140
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
-
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)88
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1445335
ÖÇ2434434
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr