Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
192201101102GENEL İŞLETME Zorunlu114
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Genel işletme dersinin amacı, işletme eğitimi alan öğrencilere işletme ve işletmecilikle ilgili temel kavramları tanıtmak, işletme bilimi ve işletmeye geniş ve bütüncül bir bakış açısı ile bakmalarını sağlamaktır. Ayrıca işletmenin kuruluşuna kadar geçen safhaların incelenmesi ve işletme faaliyete başladıktan sonra, yaşamını sürdürebilmesi için yerine getirmesi gereken işletme fonksiyonlarının incelenmesi hedeflenmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Aysun ALTAY
Öğrenme Çıktıları
1Temel işletme kavramları ile birlikte işletme çeşitlerini sınıflandırmak İşletmenin kuruluş çalışmalarını kavramak ve işletme büyüklüklerini ayırt etmek İşletmenin bulunduğu çevre koşullarını analiz edebilmek İşletmedeki fonksiyonlarını tanımak ve bunlar arasındaki ilişkiyi anlayabilmek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
İşletme ile ilgili temel kavramlar. İşletmelerin amaçları ve sorumlulukları. İşletmelerin sınıflandırılması. Girişimcilikle ilgili temel kavramlar, İş Planı yapma ve bir iş fikri bulma, Ekonomik sistemler ve işletmecilik, İşletmelerin kuruluşu ile ilgili çalışmalar. İşletme ve çevresi. İşletmelerin fonksiyonları: yönetim, üretim, pazarlama, İnsan kaynağı, finansman, muhasebe, araştırma-geliştirme ve halkla ilişkiler fonksiyonları. Yönetimin Fonksiyonları yöneltme, planlama, karar verme, organize etme, koordine etme, denetim. 
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1TEMEL KAVRAMLAR
2İŞLETMELERİN KURULUŞU 
3İŞLETME BÜYÜKLÜĞÜ VE KAPASİTE 
4İŞLETMELERİN SINIFLANDIRILMASI 
5İŞLETMEDE EKONOMİK YAPI
6İŞLETMEDE TEMEL BAŞARI İLKELERİ
7İŞLETMENİN FONKSİYONLARI
8VİZE SINAVI
9ÜRETİM FONKSİYONU 
10PAZARLAMA FONKSİYONU 
11FİNANS VE MUHASEBE FONKSİYONU
12YÖNETİM VE İNSAN KAYNAKLARI FONKSİYONU 
13MANAGEMENT AND HUMAN RESOURCES FUNCTION
14FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Dersi veren öğretim elemanı ders notları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma9981
Ev Ödevi339
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)117
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1555555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr