Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
192201104102FİLATELİZorunlu243
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrencilere posta hizmetleri bölümünde görecekleri tüm alan derslerinin temelini oluşturmaktır. Bu derste Filateli içerisine giren materyaller, pul, zarf ve damga türleri ile filateli servis yönetmeliği detaylı bir şekilde incelenecektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Evin BAYAR
Öğrenme Çıktıları
1Pul ve pulculuk hakkında bilgi sahibi olabilme.
2Damga türleri hakkında bilgi sahibi olabilme.
3Türkiye'de pul koleksiyonculuğunun durumu hakkında bilgi sahibi olabilme.
4Postada kullanılan değerli kağıtların basımı ve dağıtımı hakkında bilgi sahibi olabilme.
5PTT özel hizmetleri hakkında bilgi sahibi olabilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Bu derste pul türleri, zarf türleri, damga türleri, diğer pul metaryalleri, filateli eğitimleri, posta pulları ve postada kullanılan değerli kağıtların üretimi ve satışı, filateli ile ilgili kavramlar işlenecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Türkiye'de Filateli
2Filateli ile ilgili kavramlar
3Filateli ile ilgili kavramlar
4Pul ve Pul Türleri
5Zarf ve Zarf Türleri
6Damga ve Damga Türleri
7Ara Sınav
8Postada kullanılan değerli kağıtların basımı ve dağıtımı
9Taşra'da Filateli Hizmetleri
10Filateli Sergileri ve Organizasyonu
11Türkiye Filateli Federasyonu ve Tarihi
12Türkiye Filateli Federasyonu ve Tarihi
13Filatelik Maddelerin Dağıtımında Karşılaşılan Sorunlar
14GENEL TEKRAR
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Filateli Servis Yönetmeliği- PTT Bilgi Bankası-http://www.ptt.gov.tr/?wapp=legislation_tr&open=2
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Tartışma14114
Gözlem14228
Gösterme14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1444555
ÖÇ2554545
ÖÇ3454555
ÖÇ4455545
ÖÇ5553445
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr