Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
192201102103TEBLİGAT İŞLEMLERİZorunlu123
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu ders kapsamında tebligatın tanımı, tebligat hukukunun kaynakları, tebligatın nasıl yapıldığı, yabancı ülkelerde tebligat usulü, ilanen tebligat, kazai tebligat, mali tebligat, idari tebligat türleri, tebligatta ödenecek ücret ve masraflar, tüzel kişilere ve ticarethanelere tebligat ve tebligat hakkındaki cezai hükümler gibi konular işlenecektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Hakan ÇAYALAN
Öğrenme Çıktıları
1Tebligat hakkında bilgi sahibi olur.
2Tebligatların teslimatında dikkat edilmesi gereken hususları kavrar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
-
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
-
Dersin İçeriği
Bu derste tebligatın tanımı, kabulü, sevki, dağıtımı, teslimi ile Mazbatanın iadesi işlemler, Tebligatın Tanımlanması, Çıkarabilecek Merciler, Kabul Koşulları, Ücretlendirilmesi, Tebligatta Adres işlemleri. Vekile Tebligat, İçlerine rahatça girilemeyen Yerlerde olanlara Tebligat, Tebliğ imkânsızlığı ve Tebellüğden İmtina, Yaş ve Ehliyet Şartı, Tebliğ Mazbatası, Yabancı Memleketlerde olanlara Tebligat Usulü, Yapılış şekline göre Tebligat Türleri, Mernis Adresine Göre Çıkarılan Tebligatlar, Acele Tebligat, Mazbatanın İadesi ve Teslimi konuları işlenecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tanışma ve Ders Tanıtımı
2Tebligat kanunun amacı, uygulanma alanı kavram, tanımı ve çeşitleri
3Tebliğ evrakı ve masrafları
4Tebliğin kime ne zaman yapılacağı, vekil vasıtasıyla yapılan işlerde tebligat, tebliğin nerede yapılacağı, tebliğin ne zaman yapılacağı
5Tüzel kişilere tebligat, Aynı konutta oturan kişilere muhatap adına tebligat, içine serbestçe girilemeyen veya arananın kolayca bulunamayacağı yerlerde tebligat
6Tebligat Tutanağı
7Yurtiçi ve yurtdışı tebligat
8İlan yoluyla tebligat
9Tebligat Türleri
10Tebligatın yapılacağı zaman uyulması gereken usuller ve yapılacağı yer
11Aracısız tebligat halleri
12Vergi usul kanununa göre tebligat
13Tebligatta cezai hükümler
14Genel Tekrar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Tebligat Hukuku - Prof. Dr. Murat ATALI, Doç. Dr. İbrahim ERMENEK, Dr. S. Hilal ÜÇÜNCÜ - Seçkin Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav140
Bireysel Çalışma160
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı160
Final Sınavı için Bireysel Çalışma140
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
-
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)88
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1344244
ÖÇ2443254
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr