Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Iğdır Meslek Yüksekokulu - Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö.) - Bankacılık ve SigortacılıkProgram Tanımları
Kuruluş
Bankacılık ve Sigortacılık Programı, Iğdır Üniversitesi Iğdır Meslek Yüksekokulunda 2012’yılında kurulmuş olup 2012-2013 eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır.
Kazanılan Derece
2(iki) yıllık bu programı bitiren öğrenciler Bankacılık ve Sigortacılık alanında Ön Lisans diplomasına sahip olurlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Short Cycle
Kabul ve Kayıt Koşulları
Kabul ve kayıt koşulları, Iğdır Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen Eğitim-Öğretim Yönergesine tabiidir. Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve üniversite öğrenci seçme sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Iğdır Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Iğdır Üniversitesi ön lisans ve lisans yönetmeliğinde belirtildiği üzere YÖK dersleri hariç diğer derslerden aldıkları ders ortalamasının en az 2.0 (İki) olması gerekir. Daha ayrıntılı bilgi için yönetmeliğe müracaat edilmesi gerekir. Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak gerekir. (Toplam 120 AKTS karşılığı)
Program Profili
Iğdır Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Programının eğitim süresi 2 yıl olup teorik ve pratik olarak sürdürülür. Eğitim sürecinin I. ve II. yarıyılındaki dersler; matematik, hukuk, iktisat, bankacılığa giriş ve temel bankacılık hizmetleri, sigortacılığa giriş ve muhasebe alanlarındaki temel nitelikteki derslerden oluşmaktadır. III. ve IV. yarıyıllarda ise mesleki uzmanlaşmaya yönelik, banka ve sigorta hukuku, sigorta uygulamaları, bankacılıkta ve sigortacılıkta risk yönetimi, bireysel bankacılık ve müşteri ilişkileri, sigorta pazarlaması, para banka, mali tablolar, istatistik, kambiyo işlemleri ve gümrük mevzuatı, finansal yönetim, banka ve acente yönetimi, hasar işlemleri ve reasürans, Türkiye ekonomisi ve banka muhasebesi gibi belli başlı dersler okutulmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bankacılık ve Sigortacılık Programı mezunları, kamu ve özel sektöre ait bankalarda, finans kuruluşlarında, muhasebe şirketlerinde, değişik sektörlerin muhasebe servislerinde, bilgi işlem merkezlerinde kariyerlerini sürdürebilirler. Sigortacı olarak çalışmak isteyenler mezunlar ise, sigortacılık hizmetlerinin sunulduğu kamu ve özel sektöre ait, kurum ve kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi kendi işlerini de kurabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans Eğitimine geçiş, 19.02.2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği uygulama esasları uyarınca, Meslek Yüksekokulları programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir. Dış Ticaret Önlisans Programından mezun olan öğrencilerimiz mesleki eğitimlerini üst düzeye taşıyabilmek amacıyla ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler. DİKEY GEÇİŞ ALANLARI • Bankacılık • Bankacılık ve Finans • Bankacılık ve Finansman • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri • Ekonomi • İktisat • İşletme • İşletme Bilgi Yönetimi • Sermaye Piyasası
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar ve bu sınavların ölçme ve değerlendirmesi Iğdır Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun şekilde yapılır.
Mezuniyet Koşulları
Iğdır Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen şartları yerine getiren öğrenciler mezuniyet hakkını elde eder.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
AKTS/DS Koordinatörü: Öğr.Gör.Baycan DEMİRAL Adres: Iğdır Üniversitesi Iğdır Meslek Yüksekokulu İlhan Aliyev Bulvarı Iğdır baycand@hotmail.com
Bölüm Olanakları
Bankacılık ve Sigortacılık Programı 2010 yılından itibaren eğitim veren bir bölümdür. Bölüm bünyesinde söz konusu anabilim dallarında bilimsel yeterliliklerini Türkiye ve uluslararası alanlarda ispatlamış öğretim elemanları görev yapmaktadır.

Program Çıktıları
1Bankalarda ve sigorta şirketlerinde yönetici yardımcılığı veya orta kademe yöneticilik konusunda
2Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme
3Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme
4Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından bankacılığın önemini ifade edebilmesi
5Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili çalışmalar yapabilme, bilgi depolayabilme, depolanmış bilgileri kullanabilme
6Yönetim kademelerinde sorumluluk alabilme
7Günlük ticari faaliyetlerde sorunlara karşı pratik çözüm bulma ve doğru karar verme becerisini kazanma
8Finans ve bankacılık sektöründe sorumluluk üstlenebilme ve yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına işyeri açıp,
9Bir işletmenin bilançosunu ve gelir tablosunun incelenmesi ve yorumlanması
10Banka ve sigorta muhasebesini yapabilme
11Müşteri ilişkileri ve insan kaynakları yönünden donanımlı bireyler yetiştirme
12Bankacılık ve sigortacılık genel bilgilerini almış ve banka ve sigorta hukuku hakkında bilgi sahibi olabilmesi
13Mesleği ile ilgili bilgisayar konusunda donanımlı bir şekilde yetiştirilmesi
14Bankacılık ve sigortacılık konusunda mesleki İngilizce bilgisine sahip olma
15Atatürk İlke ve İnkılaplarını özümsemiş, Türk dilini iyi kullanarak etkili iletişim kurabilen ve sektöründeki gelişmeleri takip edecek düzeyde yabancı dil bilen birey olur.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
111111111111111
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Compulsory 2 0 0 2
2 3305001100 BANKACILIĞA GİRİŞ Compulsory 2 1 0 3
3 9900000102 GENEL MUHASEBE-I Compulsory 3 1 0 0
4 9900001051 MESLEKİ MATEMATİK Compulsory 2 0 0 0
5 9900001055 MİKRO EKONOMİ Compulsory 2 1 0 4
6 3300001000 SEÇMELİ DERS Elective - - - 0
7 9900001069 TEMEL HUKUK Compulsory 2 0 0 4
8 9900000113 TÜRK DİLİ - I Compulsory 2 0 0 0
9 9900000114 YABANCI DİL - I Compulsory 2 0 0 2
Total 17 3 0 15
 
2. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Compulsory 2 0 0 0
2 9900000202 GENEL MUHASEBE-II Compulsory 3 1 0 0
3 9900001046 MAKRO EKONOMİ Compulsory 2 1 0 0
4 3300002000 SEÇMELİ DERS Elective - - - 0
5 3305002100 SİGORTACILIĞA GİRİŞ Compulsory 3 0 0 0
6 9900001070 TİCARET HUKUKU Compulsory 2 0 0 0
7 9900001084 TİCARİ MATEMATİK Compulsory 2 0 0 0
8 9900000213 TÜRK DİLİ - II Compulsory 2 0 0 0
9 9900000214 YABANCI DİL - II Compulsory 2 0 0 0
Total 18 2 0 0
 
3. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 9900001003 BANKA MUHASEBESİ Compulsory 2 1 0 0
2 3305003100 BANKA VE ACENTA YÖNETİMİ Compulsory 2 0 0 0
3 9900001047 MALİ TABLOLAR Compulsory 3 1 0 0
4 9900001130 PARA VE BANKA Compulsory 2 1 0 0
5 3300003000 SEÇMELİ DERS Elective - - - 0
6 3305003103 SİGORTA UYGULAMALARI Compulsory 3 0 0 0
7 3305003102 SİGORTA VE BANKA PAZARLAMASI Compulsory 3 0 0 0
8 3300000001 STAJ Compulsory 0 0 0 0
Total 15 3 0 0
 
4. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 3305004107 BANKA VE SİGORTA HUKUKU Compulsory 2 0 0 0
2 3305004101 BANKACILIK VE SİGORTACILIKTA RİSK YÖNETİMİ Compulsory 3 0 0 0
3 3305004102 BİREYSEL BANKACILIK VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ Compulsory 2 0 0 0
4 9900001015 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Compulsory 2 0 0 0
5 3305004104 HASAR İŞLEMLERİ VE REASÜRANS Compulsory 2 1 0 0
6 3305004105 KAMBİYO İŞLEMLERİ VE GÜMRÜK MEVZUATI Compulsory 2 1 0 0
7 3300004000 SEÇMELİ DERS Elective - - - 0
8 3305004106 SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR Compulsory 2 1 0 0
Total 15 3 0 0
 
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr