Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3304004108YÖNETİM VE ORGANİZASYONSeçmeli113
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Yönetim disiplini kapsamında son yüzyılda meydana gelen işletme yöneticiliğe ilişkin düşünceler, teori tartışmaları, güncel eleştiriler ve yeni yaklaşımlar dersin içeriğini oluşturmaktadır. Amaç yönetici adaylarının yöneticilik disiplininin düşünsel evrimine ilişkin birikim edinmelerini ve öngörülerini geliştirmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Murat YILMAZ
Öğrenme Çıktıları
1 Yönetimin ve yöneticiliğin değişken ve parametrelerini analiz edebilme
2 Yönetimin ve yöneticiliğin değişken ve parametrelerini analiz edebilme
3Yönetsel süreçleri kavrayabilme ve irdeleyebilme
4Yönetsel süreçleri kavrayabilme ve irdeleyebilme
5Yönetim teorilerini karşılaştırmalı olarak eleştirel biçimde değerlendirebilme
6Yönetim teorilerini karşılaştırmalı olarak eleştirel biçimde değerlendirebilme
7
8
9
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yönetim ve organizasyon ile ilgili temel kavram ve tanımlar, klasik , neo klasik ve modern yönetim teorileri ile yönetimin fonksiyonları ve yönetim süreçlerini kapsamaktadır
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Yönetim Organizasyonun İşletmecilik İçindeki Yeri ve Önemi
2Yönetim, yönetici ve örgüt kavramları
3Yönetim düşüncesinin evrimi: Klasik Yönetim Düşüncesi
4Yönetim düşüncesinin evrimi: Neo-klasik (Beşeri İlişkiler) Yönetim Düşüncesi
5Örgüt ve çevresi ve modern yönetim düşüncesi
6Yönetim Fonksiyonları: Planlama ve Karar Verme
7Yönetim Fonksiyonları: Örgütleme
8Ara Sınav
9Yönetim Fonksiyonları: Yöneltme
10Yönetim Fonksiyonları: Denetleme
11Önderlik, Motivasyon, Güdüleme
12İletişim, Karar verme
13Hedeflere Göre Yönetim
14Yeni Yönetim Teknikleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Yönetim ve Organizasyon, Prof.Dr.M.Şerif Şimşek, Damla 1998 İşletme Yöneticiliği,Prof.dr.Tamer Koçel, Beta, 1999
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım13339
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)93
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
ÖÇ6               
ÖÇ7               
ÖÇ8               
ÖÇ9               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr