Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9900001026GENEL İŞLETMESeçmeli113
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrencileri, işletmecilik ile ilgili temel kavramları, işletmelerin amaçlarını, çeşitlerini, işlevlerini çevresiyle olan etkileşimlerini, kuruluş ve büyüme süreçlerini anlayacak ve değerlendirebilecek seviyede temel teorik bilgi sahibi yapmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Hakan DUMAN
Öğrenme Çıktıları
1İşletme biliminin konusu ve temel kavramları ile işletmelerin fonksiyonları ve görevleri konusunda bilgili sahibidirler
2İşletmelerde etik ve sosyal sorumluluğu bilirler
3İşletmelerde kuruluş aşamaları ve büyüme olgusunu bilirler
4İşletmelerin çevresini sistem yaklaşımı persfektifiyle tanımlayabilirler ve GZFT analizi yapabilirler
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İhtiyaç kavramı ve üretimle ilişkisi, Üretim faktörleri, İşletmelerin Tanımı ve Amaçları ve işletmelerin sınıflandırılması Sistem yaklaşımı, İşletmenin çevresini analiz etmesinin önemi, çevre unsurları, risk, belirsizlik ve çevre Etik ve sosyal sorumluluk İşletmelerin Kuruluşu ve Büyümesi İşletmelerde yönetim Üretim ve pazarlama yönetimi İnsan kaynakları yönetimi Muhasebe ve finansman yönetimi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İhtiyaç kavramı ve üretimle ilişkisi Üretim faktörleri İşletmelerin Tanımı ve Amaçları
2İşletmelerin Sınıflandırılması
3Sistem yaklaşımı İşletmenin çevresini analiz etmesinin önemi Sektörel çevre unsurları
4Ulusal çevre unsurları Kürese çevre unsurları Risk, belirsizlik ve çevre analizi
5Etik kavramı ve etik ikilem Etiğin temel soruları İş etiği yönetimi
6İşletmelerde sosyal sorumluluk ve önemi Sosyal sorumluluk yaklaşımları
7Girişimcileri işletme kurmaya yönelten sebepler İşletmelerde kuruluş aşamaları ve fizibilite çalışmaları
8İşletmelerde büyüme olgusu ve önemi Büyüme çeşitleri Hukuki açıdan birleşme ve ortaklık türlerinin sınıflandırılması
9Yönetim kavramı ,Yönetim piramidi ve yönetsel beceriler ve roller Yönetim bilimi tarihçesi
10Yönetimin temel işlevleri
11Üretim Yönetimi
12Pazarlama Yönetimi
13İnsan kaynakları yönetimi
14Muhasebe ve Finansman yönetim
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Erdoğan, Zafer ve Hepkul, Ayşe (2012) “Genel İşletme” , Anadolu Üniversitesi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Ev Ödevi144
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)87
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1311  1111 2    
ÖÇ21    11   1    
ÖÇ3       2       
ÖÇ4 1    3        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr