Third Cycle Programmes
    (Doctorate Degree)
Second Cycle Programmes
    (Master's Degree)
First Cycle Programmes
    (Bachelor's Degree)
Short Cycle Programmes
    (Associate's Degree)
 
Short Cycle Programmes (Associate's Degree)

Iğdır Vocational School of Health Services - Child Development (E.E.) - Child DevelopmentGeneral Description
History
Was established in 2009 students in 2011-2012 were achieved.
Qualification Awarded
CHILD DEVELOPMENT preschool teacher's assistant and Maintenance Packages-graduation, the student / teacher assistant program associate's degree in special education is
Level of Qualification (Short Cycle , First Cycle , Second Cycle, Third Cycle)
Short Cycle
Specific Admission Requirements
In order to qualify to study at university, the Turkish students, the Student Selection and Placement Center (SSPC) "organized by the Student Selection Examination (OSS)" involved and the scores on a program conducted by the University of Igdir and must be settled in accordance with the preferences. In addition, students who wish to register, should not have any record of a higher education institution. If foreign students wishing to attend university, again organized by SSPC Examination for Foreign Students (YOS) have to be performed. Board of Higher Education web page contains detailed information on the subject: http://www.yok.gov.tr/ exact recording dates, the required documents for registration in accordance with the provisions of the law and principles to be applied are determined by the Board of the University.
Specific Arrangements For Recognition Of Prior Learning (Formal, Non-Formal and Informal)
formal
Qualification Requirements and Regulations
Preschool and private educational institutions, children's clinics lasting treatments for children play rooms of music, art, drama, gymnastics, provides computer training, allows you to spend your time, apply the rules of first aid
Profile of The Programme
Preschool teacher assistant / teacher assistant program in special education classes in the course plan, the content of the modules at the bottom of these courses include education and training applications.
Occupational Profiles of Graduates With Examples
Preschool teacher assistant / teacher assistant in special education program, students who graduate from the program in accordance with qualifications gained; girls technical and vocational high schools affiliated to the Ministry of Education, primary schools and kindergartens, public and private institutions, housing, preschool, kindergarten, such as the Pre-School Education Institutions, rehabilitation centers, children's clubs, are employed in private educational institutions and mainstreaming education classrooms.
Access to Further Studies
Higher Education Council in accordance with the relevant legislation will be switched to the horizontal and vertical EDUCATION AND EARLY CHILDHOOD EDUCATION CHILD DEVELOPMENT CAN BE DONE BÖLÜMLRİNE VERTICAL TRANSITION
Examination Regulations, Assessment and Grading
Multiple-choice exams in accordance with the theoretical content of courses, fill in the blanks, true false worded, is to be comparative and open-ended, the practice exam is evaluated with Applied courses
Graduation Requirements
Completion of at least 4 semester 120 ECTS
Mode of Study (Full-Time, Part-Time, E-Learning )
Full-Time
Address, Programme Director or Equivalent
Lecturer Mustafa DAL Igdır Univercity Health Services, Vocational High School E mail: mustafa.dal@igdir.edu.trTel: 0476 226 13 14 /3109
Facilities
Training courses on the theoretical and application studies conducted yaplabileceği equipped classrooms and drama workshops for the preparation of material available. Students are required by the program of teaching activities, employment opportunities, and planning issues surrounding universities, non-governmental organizations, preschool teacher assistant / teacher assistant in special education department related businesses, trade associations and professional staff directed to cooperate with the guidance of faculty members.

Key Learning Outcomes
1Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma
3Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
4Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
5Alanla ilgili açık tespit ettiğinde gerekli girişimleri yapabilme.
6Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
7Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
8 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
9Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
10Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
11Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme
12Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
13Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
14Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
15Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
16Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

TYYÇ - Programme Outcomes - Base Scope Relationship
TYYÇProgramme OutcomesBase Scope
1223333333333333
Course Structure Diagram with Credits
T : Theoretical P: Practice L : Laboratory
1. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 9900000106 ATATÜRK PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY - I Compulsory 2 0 0 2
2 9900001157 CAREER PLANNING Compulsory 1 0 0 2
3 162000301102 CHILD DEVELOPMENT I Compulsory 3 0 0 4
4 162000301103 CHILD FEEDING Compulsory 2 0 0 4
5 9900000114 FOREIGN LANGUAGE - I Compulsory 2 0 0 2
6 162000301101 LEARNING AND TEACHING TECHNIQUES Compulsory 2 0 0 4
7 162000301100 MATHEMATIC Compulsory 2 0 0 2
8 2000001000 OPTIONAL LESSON Elective - - - 0
9 162000301104 SPECIAL EDUCATION Compulsory 2 0 0 4
10 9900000113 TURKISH LANGUAGE - I Compulsory 2 0 0 0
Total 18 0 0 24
 
2. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 9900000206 ATATÜRK PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY - II Compulsory 2 0 0 2
2 162000302202 CHILD DEVELOPMENT II Compulsory 3 0 0 4
3 162000302101 CHILD HEALTH AND DISEASES Compulsory 2 0 0 2
4 162000302103 CHILDREN AND MUSIC Compulsory 2 0 0 2
5 162000302100 FAMILY EDUCATION Compulsory 2 0 0 2
6 9900000214 FOREIGN LANGUAGE - II Compulsory 2 0 0 2
7 2000002000 OPTIONAL LESSONS Elective - - - 0
8 2000000001 SUMMER INTERNSHIP Compulsory 0 0 0 8
9 9900000213 TURKISH LANGUAGE - II Compulsory 2 0 0 2
Total 15 0 0 24
 
3. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 162000303104 APPLICATION IN PRE-SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS - I Compulsory 0 6 0 8
2 162000303102 CHILD COMMUNICATION Compulsory 2 0 0 3
3 162000303100 CHILD PSYCHOLOGY AND MENTAL HEALTH Compulsory 2 0 0 3
4 162000303101 CHILDREN AND DRAMA Compulsory 2 1 0 3
5 162000303103 DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL EQUIPMENT IN EDUCATION Compulsory 1 1 0 4
6 2000003000 OPTIONAL LESSON Elective - - - 0
Total 7 8 0 21
 
4. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 162000304204 APPLICATION IN PRE-SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS - II Compulsory 0 6 0 8
2 162000304103 ART AND CREATIVITY IN CHILDREN Compulsory 2 0 0 3
3 162000304102 CHILDREN AND PLAY Compulsory 2 0 0 2
4 162000304100 CHILDREN'S ANIMATOR Compulsory 2 0 0 2
5 162000304101 CHILDREN'S LITERATURE AND MEDIA Compulsory 2 0 0 3
6 162000304105 MAINSTREAMING EDUCATION Compulsory 2 0 0 3
7 2000004000 OPTIONAL LESSON Elective - - - 0
Total 10 6 0 21
 
OPTIONAL LESSON
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 162000301105 COMMUNICATION Elective 2 0 0 3
2 162000301105 COMMUNICATION Elective 2 0 0 3
3 162000301106 VALUES EDUCATION Elective 2 0 0 3
4 162000301106 VALUES EDUCATION Elective 2 0 0 3
5 162000301108 FIRST AID Elective 2 0 0 3
6 162000301108 FIRST AID Elective 2 0 0 3
7 162000301109 MONITORING ART ACTIVITIES Elective 2 0 0 3
8 162000301109 MONITORING ART ACTIVITIES Elective 2 0 0 3
9 162000302106 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY Elective 2 0 0 0
10 190000000000 ACADEMIC TURKISH Elective 2 0 0 0
11 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Elective 2 0 0 2
12 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Elective 2 0 0 0
OPTIONAL LESSONS
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 162000301107 RESEARCH METHODS AND TECHNIQUES Elective 2 0 0 0
2 162000302104 COMMUNITY SERVICE APPLICATIONS Elective 0 2 0 3
3 162000302104 COMMUNITY SERVICE APPLICATIONS Elective 0 2 0 3
4 162000302105 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY Elective 2 0 0 3
5 162000302105 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY Elective 2 0 0 3
6 162000302107 VOCATIONAL ENGLISH Elective 2 0 0 3
7 162000302107 VOCATIONAL ENGLISH Elective 2 0 0 3
8 162000302108 DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS Elective 2 0 0 3
9 162000302108 DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS Elective 2 0 0 3
OPTIONAL LESSON
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 162000303105 CHILDREN AND ENVIRONMENT Elective 2 0 0 3
2 162000303105 CHILDREN AND ENVIRONMENT Elective 2 0 0 3
3 162000303106 BEHAVIOR MANAGEMENT Elective 2 0 0 3
4 162000303106 BEHAVIOR MANAGEMENT Elective 2 0 0 3
5 162000303107 OCCUPATIONAL ETHICS Elective 2 0 0 3
6 162000303107 OCCUPATIONAL ETHICS Elective 2 0 0 3
7 162000303108 TOOLS DEVELOPMENT IN SPECIAL EDUCATION Elective 2 0 0 3
8 162000303108 TOOLS DEVELOPMENT IN SPECIAL EDUCATION Elective 2 0 0 3
9 162000303109 SEXUAL EDUCATION IN CHILDREN WITH SPECIAL REQUIREMENTS Elective 2 0 0 3
10 162000303109 SEXUAL EDUCATION IN CHILDREN WITH SPECIAL REQUIREMENTS Elective 2 0 0 3
OPTIONAL LESSON
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 162000304106 SELF-IMPROVEMENT Elective 2 0 0 3
2 162000304106 SELF-IMPROVEMENT Elective 2 0 0 3
3 162000304107 SEMINAR Elective 2 0 0 3
4 162000304107 SEMINAR Elective 2 0 0 3
5 162000304108 GUIDANCE Elective 2 0 0 3
6 162000304108 GUIDANCE Elective 2 0 0 3
7 162000304109 DICTION AND BODY LANGUAGE Elective 2 0 0 3
8 162000304109 DICTION AND BODY LANGUAGE Elective 2 0 0 3
9 162000304110 CHILD'S RIGHTS AND PROTECTION Elective 2 0 0 3
10 162000304110 CHILD'S RIGHTS AND PROTECTION Elective 2 0 0 3
11 182001704110 ENTREPRENEURSHIP Elective 2 0 0 0
12 9900000000 INFORMATION TECHNOLOGIES ADDICTION Elective 2 0 0 0
13 9900001158 VOLUNTEERİNG STUDİES Elective 1 2 0 0
14 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Elective 1 2 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr