Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

(KAPATILDI) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - Matematik Doktora - MatematikProgram Tanımları
Kuruluş
YÖK 06/06/2018 tarihli kararı ile Iğdır üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Matematik Tezli Yüksek Lisans Programı açılması uygun görülmüştür.
Kuruluş
YÖK 06/06/2018 tarihli kararı ile Iğdır üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Matematik Doktora Programı açılması uygun görülmüştür.
Kazanılan Derece
Programını başarı ile tamamlayanlara Matematik alanında Doktora derecesi verilir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Başarı notu; lisans derecesi ile başvuranların lisans, yüksek lisans derecesi ile başvuranların; yüksek lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının %20’si, ALES’ten alınan standart puanın %50’si ve her bir anabilim dalı için enstitü yönetim kurulunca kurulan jüri tarafından yapılan mülakat sonucu alınan puanın %30’u toplanarak bulunur. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için başarı notunun en az 70 olması gerekir. En yüksek puandan en aza doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır. Detaylı bilgi için http://fenbilimleri.igdir.edu.tr/fen-bilimleri-enstitusu-yonetmelikler
Kabul ve Kayıt Koşulları
Başarı notu; lisans derecesi ile başvuranların lisans, yüksek lisans derecesi ile başvuranların; yüksek lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının %20’si, ALES’ten alınan standart puanın %50’si ve her bir anabilim dalı için enstitü yönetim kurulunca kurulan jüri tarafından yapılan mülakat sonucu alınan puanın %30’u toplanarak bulunur. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için başarı notunun en az 70 olması gerekir. En yüksek puandan en aza doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır. Detaylı bilgi için http://fenbilimleri.igdir.edu.tr/fen-bilimleri-enstitusu-yonetmelikler
Kabul ve Kayıt Koşulları
Başarı notu; lisans derecesi ile başvuranların lisans, yüksek lisans derecesi ile başvuranların; yüksek lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının %20’si, ALES’ten alınan standart puanın %50’si ve her bir anabilim dalı için enstitü yönetim kurulunca kurulan jüri tarafından yapılan mülakat sonucu alınan puanın %30’u toplanarak bulunur. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için başarı notunun en az 70 olması gerekir. En yüksek puandan en aza doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır. Detaylı bilgi için http://fenbilimleri.igdir.edu.tr/fen-bilimleri-enstitusu-yonetmelikler
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
3 Mart 2009 tarih ve 27158 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan IĞDIR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Iğdır Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Matematik alanında doktora derecesini almak için öğrenciler, zorunlu ve seçmeli derslerini tamamlamak, tez konularıyla ilgili bir semineri vermek ve derleme veya orijinal bir çalışmayı tez olarak başarıyla sunmak ve savunmak zorundadırlar.
Program Profili
Bu programın amacı geniş seçmeli ders olanaklarıyla hem saf matematikte hem de uygulamalı matematikte sağlam bir altyapı oluşturmak, analitik düşünme yeteneğini geliştirmek ve mantıklı çözümler üretmektir, matematik alanına katkı sağlayacak kaliteli araştırmacılar yetiştirmektir.
Program Profili
Bu programın amacı geniş seçmeli ders olanaklarıyla hem saf matematikte hem de uygulamalı matematikte sağlam bir altyapı oluşturmak, analitik düşünme yeteneğini geliştirmek ve mantıklı çözümler üretmek, matematik alanına katkı sağlayacak kaliteli araştırmacılar yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız akademisyen, öğretmen olabilmekte, finans veya bilgi işlem sektöründe kariyer yapabilmektedirler
Üst Derece Programlarına Geçiş
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler kendi alanlarında veya ilgili alanlarda öğretim üyesi pozisyonlarına başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetmeliğinde belirtildiği şekliyle yapılmaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetmeliğin'de belirtildiği şekliyle yapılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetmeliği'nde belirtildiği gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Iğdır Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü 76000 IĞDIR Prof. Dr. Elman HAZAR (Bölüm Başkanı) elman.hazar@igdir.edu.tr
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Elman HAZAR (Bölüm Başkanı) elman.hazar@igdir.edu.tr / Iğdır Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü 76000 IĞDIR
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde 2 profesör, 5 doktora öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Lisansüstü matematik eğitiminde edindiği bilgileri lisans eğitimine aktarabilmek.
2Soyut düşünme yeteneğini kullanır.
3Disiplinlerarası bir yaklaşımla matematikte analiz yapabilmek, model kurabilmek ve metotlar geliştirebilmek.
4Matematikte bağımsız ve eleştirel düşünme yeteneğini geliştirmek.
5Gerçek dünya problemlerinde matematiksel prensibleri uygulayabilme.
6Alanındaki yazılım ve donanımı kullanabileceği bilgisayar bilgi ve becerisine sahip olmak.
7Alanında kendi başına, bir problemi kurgulayıp çözmek veya çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek.
8Matematik ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek.
9Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeydeki gelişim ve değişimleri takip etmek, öğrenmek ve kullanmak.
10Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil geliştirme.
11Alanı ile ilgili yapmış olduğu çalışmalarda etik değerleri gözeterek bu değerleri denetlemek.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
12222233333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MDSDG-GÜZ MATEMATİK DOKTORA SEÇMELİ DERS GRUBU - GÜZ Seçmeli - - - 0
2 MD-100 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 0 0 0 6
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MDSDG-BAHAR MATEMATİK DOKTORA SEÇMELİ DERS GRUBU - BAHAR Seçmeli - - - 0
2 MDSDG-BAHAR MATEMATİK DOKTORA SEÇMELİ DERS GRUBU - BAHAR Seçmeli - - - 0
3 MDSDG-BAHAR MATEMATİK DOKTORA SEÇMELİ DERS GRUBU - BAHAR Seçmeli - - - 0
4 SMNR-100 SEMİNER DERSİ Zorunlu 0 0 0 6
5 MD-200 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 6
6 MD-100 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 0 0 0 18
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MDSDG-GÜZ MATEMATİK DOKTORA SEÇMELİ DERS GRUBU - GÜZ Seçmeli - - - 0
2 SMNR-100 SEMİNER DERSİ Zorunlu 0 0 0 6
3 MD-300 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 6
4 MD-200 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 6
5 MD-301 YETERLİLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 24
Toplam 0 0 0 42
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MD-401 TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0 0 0 24
2 MD-400 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 6
3 MD-300 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 6
4 MD-301 YETERLİLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 24
Toplam 0 0 0 60
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MD-501 TEZ İZLEME KOMİTESİ RAPORU Zorunlu 0 0 0 24
2 MD-401 TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0 0 0 24
3 MD-500 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 6
4 MD-400 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 0 0 0 60
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MD-601 TEZ İZLEME KOMİTESİ RAPORU Zorunlu 0 0 0 24
2 MD-501 TEZ İZLEME KOMİTESİ RAPORU Zorunlu 0 0 0 24
3 MD-600 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 6
4 MD-500 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 0 0 0 60
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MD-701 TEZ İZLEME KOMİTESİ RAPORU Zorunlu 0 0 0 24
2 MD-601 TEZ İZLEME KOMİTESİ RAPORU Zorunlu 0 0 0 24
3 MD-700 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 6
4 MD-600 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 0 0 0 60
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MD-801 TEZ Zorunlu 0 0 0 24
2 MD-701 TEZ İZLEME KOMİTESİ RAPORU Zorunlu 0 0 0 24
3 MD-800 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 6
4 MD-700 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 0 0 0 60
 
9. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MD-801 TEZ Zorunlu 0 0 0 24
2 MD-800 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 0 0 0 30
 
MATEMATİK DOKTORA SEÇMELİ DERS GRUBU - GÜZ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-ETİK BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
2 2023-TZLD Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans) Seçmeli 0 1 0 0
3 MAT-23-100 ADİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER - I Seçmeli 3 0 0 6
4 MAT-23-101 BULANIK KÜMELER VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
5 MAT-23-103 DİFERANSİYELLENEBİLİR MANİFOLDLAR - I Seçmeli 3 0 0 0
6 MAT-23-104 ESNEK KÜME TEORİSİ - I Seçmeli 3 0 0 0
7 MAT-23-106 FONKSİYONEL ANALİZ - I Seçmeli 3 0 0 0
8 MAT-23-107 FOURİER ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
9 MAT-23-110 GRAF TEORİSİ - I Seçmeli 3 0 0 0
10 MAT-23-113 İLERİ DİFERANSİYEL GEOMETRİ - I Seçmeli 3 0 0 0
11 MAT-23-114 İLERİ TOPOLOJİ - I Seçmeli 3 0 0 0
12 MAT-23-115 İNTEGRAL DENKLEMLER Seçmeli 3 0 0 0
13 MAT-23-118 KOMPLEKS ANALİZ - I Seçmeli 3 0 0 0
14 MAT-23-120 LİMİTLEME METOTLARI - I Seçmeli 3 0 0 6
15 MAT-23-121 LİNEER OLMAYAN FONKSİYONEL ANALİZ VE UYGULAMALARI - I Seçmeli 3 0 0 6
16 MAT-23-126 REEL ANALİZ - I Seçmeli 3 0 0 6
17 MAT-23-129 SOBOLEV UZAYLARI VE ONLARIN DİFERANSİYEL DENKLEMLER TEORİSİNE UYGULANMASI Seçmeli 3 0 0 0
18 MAT-23-130 UYGULAMALI İLERİ FONKSİYONEL ANALİZ Seçmeli 3 0 0 0
19 MAT-23-131 VEKTÖR VE TENSÖR ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
20 MAT-23-226 REEL ANALİZ - II Seçmeli 3 0 0 0
21 MD-103 UYGULAMALI İLERİ FONKSİYONEL ANALİZ Seçmeli 3 0 0 0
22 TAB-23-134 ETNOBOTANİK ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
23 TAB-23-170 UÇUCU YAĞ BİLİMİ, TEKNOLOJİSİ VE KULLANIM ALANLARI Seçmeli 3 0 0 0
24 TBG-101 BİLİM - EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 6
MATEMATİK DOKTORA SEÇMELİ DERS GRUBU - BAHAR
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-TZLD Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans) Seçmeli 0 1 0 0
2 MAT-23-105 FİNANS MATEMATİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
3 MAT-23-108 FOURİER ANALİZİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
4 MAT-23-111 GRAF TEORİDE UÇ DEĞER PROBLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
5 MAT-23-117 KISMİ TÜREVLİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER - II Seçmeli 3 0 0 0
6 MAT-23-125 OYUN TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 0
7 MAT-23-128 SEZGİSEL BULANIK KÜMELER VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
8 MAT-23-200 ADİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER - II Seçmeli 3 0 0 6
9 MAT-23-203 DİFERENSİYELLENEBİLİR MANİFOLDLAR - II Seçmeli 3 0 0 6
10 MAT-23-204 ESNEK KÜME TEORİSİ - II Seçmeli 3 0 0 6
11 MAT-23-206 FONKSİYONEL ANALİZ - II Seçmeli 3 0 0 6
12 MAT-23-210 GRAF TEORİSİ - II Seçmeli 3 0 0 0
13 MAT-23-213 İLERİ DİFERENSİYEL GEOMETRİ - II Seçmeli 3 0 0 6
14 MAT-23-214 İLERİ TOPOLOJİ - II Seçmeli 3 0 0 6
15 MAT-23-218 KOMPLEKS ANALİZ - II Seçmeli 3 0 0 6
16 MAT-23-220 LİMİTLEME METOTLARI - II Seçmeli 3 0 0 6
17 MAT-23-221 LİNEER OLMAYAN FONKSİYONEL ANALİZ VE UYGULAMALARI - II Seçmeli 3 0 0 6
18 MAT-23-226 REEL ANALİZ - II Seçmeli 3 0 0 6
19 TAB-23-107 BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ VE GENETİK MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
20 TAB-23-144 LİF BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRİCİLİK VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
21 TAB-23-153 NİŞASTA VE ŞEKER BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRME VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
22 TBB-102 BİLİM-EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 6
23 TBB-23-148 TOPRAKTA KONVEKTİF ISI TAŞINIMI Seçmeli 3 0 0 0
24 ZOO-23-172 SPSS-II Seçmeli 3 0 0 0
MATEMATİK DOKTORA SEÇMELİ DERS GRUBU - BAHAR
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-TZLD Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans) Seçmeli 0 1 0 0
2 MAT-23-105 FİNANS MATEMATİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
3 MAT-23-108 FOURİER ANALİZİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
4 MAT-23-111 GRAF TEORİDE UÇ DEĞER PROBLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
5 MAT-23-117 KISMİ TÜREVLİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER - II Seçmeli 3 0 0 0
6 MAT-23-125 OYUN TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 0
7 MAT-23-128 SEZGİSEL BULANIK KÜMELER VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
8 MAT-23-200 ADİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER - II Seçmeli 3 0 0 6
9 MAT-23-203 DİFERENSİYELLENEBİLİR MANİFOLDLAR - II Seçmeli 3 0 0 6
10 MAT-23-204 ESNEK KÜME TEORİSİ - II Seçmeli 3 0 0 6
11 MAT-23-206 FONKSİYONEL ANALİZ - II Seçmeli 3 0 0 6
12 MAT-23-210 GRAF TEORİSİ - II Seçmeli 3 0 0 0
13 MAT-23-213 İLERİ DİFERENSİYEL GEOMETRİ - II Seçmeli 3 0 0 6
14 MAT-23-214 İLERİ TOPOLOJİ - II Seçmeli 3 0 0 6
15 MAT-23-218 KOMPLEKS ANALİZ - II Seçmeli 3 0 0 6
16 MAT-23-220 LİMİTLEME METOTLARI - II Seçmeli 3 0 0 6
17 MAT-23-221 LİNEER OLMAYAN FONKSİYONEL ANALİZ VE UYGULAMALARI - II Seçmeli 3 0 0 6
18 MAT-23-226 REEL ANALİZ - II Seçmeli 3 0 0 6
19 TAB-23-107 BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ VE GENETİK MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
20 TAB-23-144 LİF BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRİCİLİK VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
21 TAB-23-153 NİŞASTA VE ŞEKER BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRME VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
22 TBB-102 BİLİM-EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 6
23 TBB-23-148 TOPRAKTA KONVEKTİF ISI TAŞINIMI Seçmeli 3 0 0 0
24 ZOO-23-172 SPSS-II Seçmeli 3 0 0 0
MATEMATİK DOKTORA SEÇMELİ DERS GRUBU - BAHAR
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-TZLD Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans) Seçmeli 0 1 0 0
2 MAT-23-105 FİNANS MATEMATİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
3 MAT-23-108 FOURİER ANALİZİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
4 MAT-23-111 GRAF TEORİDE UÇ DEĞER PROBLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
5 MAT-23-117 KISMİ TÜREVLİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER - II Seçmeli 3 0 0 0
6 MAT-23-125 OYUN TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 0
7 MAT-23-128 SEZGİSEL BULANIK KÜMELER VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
8 MAT-23-200 ADİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER - II Seçmeli 3 0 0 0
9 MAT-23-203 DİFERENSİYELLENEBİLİR MANİFOLDLAR - II Seçmeli 3 0 0 0
10 MAT-23-204 ESNEK KÜME TEORİSİ - II Seçmeli 3 0 0 0
11 MAT-23-206 FONKSİYONEL ANALİZ - II Seçmeli 3 0 0 0
12 MAT-23-210 GRAF TEORİSİ - II Seçmeli 3 0 0 0
13 MAT-23-213 İLERİ DİFERENSİYEL GEOMETRİ - II Seçmeli 3 0 0 0
14 MAT-23-214 İLERİ TOPOLOJİ - II Seçmeli 3 0 0 0
15 MAT-23-218 KOMPLEKS ANALİZ - II Seçmeli 3 0 0 0
16 MAT-23-220 LİMİTLEME METOTLARI - II Seçmeli 3 0 0 0
17 MAT-23-221 LİNEER OLMAYAN FONKSİYONEL ANALİZ VE UYGULAMALARI - II Seçmeli 3 0 0 0
18 MAT-23-226 REEL ANALİZ - II Seçmeli 3 0 0 0
19 TAB-23-107 BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ VE GENETİK MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
20 TAB-23-144 LİF BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRİCİLİK VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
21 TAB-23-153 NİŞASTA VE ŞEKER BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRME VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
22 TBB-102 BİLİM-EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 0
23 TBB-23-148 TOPRAKTA KONVEKTİF ISI TAŞINIMI Seçmeli 3 0 0 0
24 ZOO-23-172 SPSS-II Seçmeli 3 0 0 0
MATEMATİK DOKTORA SEÇMELİ DERS GRUBU - GÜZ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-ETİK BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
2 2023-TZLD Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans) Seçmeli 0 1 0 0
3 MAT-23-100 ADİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER - I Seçmeli 3 0 0 6
4 MAT-23-101 BULANIK KÜMELER VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
5 MAT-23-103 DİFERANSİYELLENEBİLİR MANİFOLDLAR - I Seçmeli 3 0 0 0
6 MAT-23-104 ESNEK KÜME TEORİSİ - I Seçmeli 3 0 0 0
7 MAT-23-106 FONKSİYONEL ANALİZ - I Seçmeli 3 0 0 0
8 MAT-23-107 FOURİER ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
9 MAT-23-110 GRAF TEORİSİ - I Seçmeli 3 0 0 0
10 MAT-23-113 İLERİ DİFERANSİYEL GEOMETRİ - I Seçmeli 3 0 0 0
11 MAT-23-114 İLERİ TOPOLOJİ - I Seçmeli 3 0 0 0
12 MAT-23-115 İNTEGRAL DENKLEMLER Seçmeli 3 0 0 0
13 MAT-23-118 KOMPLEKS ANALİZ - I Seçmeli 3 0 0 0
14 MAT-23-120 LİMİTLEME METOTLARI - I Seçmeli 3 0 0 0
15 MAT-23-121 LİNEER OLMAYAN FONKSİYONEL ANALİZ VE UYGULAMALARI - I Seçmeli 3 0 0 6
16 MAT-23-126 REEL ANALİZ - I Seçmeli 3 0 0 6
17 MAT-23-129 SOBOLEV UZAYLARI VE ONLARIN DİFERANSİYEL DENKLEMLER TEORİSİNE UYGULANMASI Seçmeli 3 0 0 0
18 MAT-23-130 UYGULAMALI İLERİ FONKSİYONEL ANALİZ Seçmeli 3 0 0 0
19 MAT-23-131 VEKTÖR VE TENSÖR ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
20 MAT-23-226 REEL ANALİZ - II Seçmeli 3 0 0 0
21 MD-103 UYGULAMALI İLERİ FONKSİYONEL ANALİZ Seçmeli 3 0 0 0
22 TAB-23-134 ETNOBOTANİK ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
23 TAB-23-170 UÇUCU YAĞ BİLİMİ, TEKNOLOJİSİ VE KULLANIM ALANLARI Seçmeli 3 0 0 0
24 TBG-101 BİLİM - EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 6
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr