Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - Makine Mühendisliği Tezli YL - Makine MühendisliğiProgram Tanımları
Kuruluş
Yüksek Lisans Programı, Iğdır Üniversitesi Mühendislik Fakültesi altında 2022 yılında kurulmuştur ve Makine Mühendisliği Laboratuvarı ile birlikte işleyişini sürdürmektedir.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa kayıt yaptırabilmek için en az üniversite mezunu veya yurtdışı eşdeğeri dereceye sahip olmak gerekir. Programa ÖSYM yönetiminde gerçekleştirilen Akademik Lisansüstü Eğitim sınavı (ALES) veya yurt dışı eşdeğeri sınav ile Sayısal puan türünde öğrenci kabul edilir. Daha detaylı bilgiler lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönergesinde mevcuttur. Uluslararası öğrenciler için kayıt kabul koşulları ve diğer faydalı bilgiler yabancı uyruklu-lisansustu-ogrenci-basvuru-kabul-ve-kayit yönergesi ile belirlenmiştir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yurtiçi veya yurt dışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş bir öğrencinin aldığı eğitimin, Iğdır Üniversitesi, Makine Mühendisliği Anabilim dalında nasıl tanınacağına ilişkin bilgiler, Iğdır Üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönergesi ile belirtilmiştir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrenciler mezun olabilmek için bölüm tarafından ve lisansüstü eğitim enstitüsü tarafından belirlenen asgari şartları yerine getirmek zorundadırlar.
Program Profili
Makine mühendisliği geniş bir alanı kapsadığından çeşitli dallarda uzmanlaşma gereği duyulmaktadır. Bu alanda yer alan başlıca disiplinler; enerji, termodinamik, makine teorisi ve dinamiği, Konstrüksiyon ve İmalat, Mekanik, Malzeme ve Otomotiv gibi alanlardır. Iğdır Üniversitesi Makine Mühendisliği programı, Makine mühendisliğinin temel konularında aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Makine mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır: 1)Temel mühendislik bilgilerini yenilikçi bir anlayış çerçevesinde mühendislik problemlerine uygulayabilmek; 2)Farklı mühendislik disiplinleriyle ortak projeler üretebilecek teknik ve bilimsel bilgi birikimine sahip olmak; 3)Sürdürülebilir gelişmeyi destekleyebilecek projeler için her türlü tasarım, deney ve analiz yeteneğine sahip olmak; 4)Edinilen mesleki bilgiyi güncel mühendislik problemlerine, etik ve profesyonel sorumluluk bilinci içerisinde uygulayabilmek; 5)Hayat boyu öğrenmeyi ilke edinerek, mesleğin gerektirdiği teknolojik gelişmelere uyum sağlayacak yeteneğe sahip olmak
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Program mezunları kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarında altyapı, enerji, demir-çelik, otomotiv, üretim, kimya, ısıtma ve iklimlendirme, gıda ve tekstil alanları, ARGE faaliyetleri, ve ulaştırma olmak üzere, geniş bir yelpaze içerisinde çalışma olanağına sahiptirler. Program mezunlarının istihdam edilebileceği kamu kurumlarından bazıları şunlardır: Enerji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Ulaştırma, Ulaştırma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İl Özel İdareleri ve TÜBİTAK.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans derecesini başarı ile kazanan bireyler, ilgili bölümün talep ettiği ALES sınavından ve yabancı dil sınavından geçerli not alarak, doktora programlara başvurmaya hak kazanırlar.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/üyeleri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı'nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır
Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler mezun olabilmek için bölüm tarafından ve lisansüstü eğitim enstitüsü tarafından belirlenen asgari şartları yerine getirmek zorundadırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Halil Rıdvan ÖZ E-posta: hridvan.oz@igdir.edu.tr Telefon Numarası: 04762230010 | 7930
Bölüm Olanakları
Makine Mühendisliği Bölümü eğitim ve araştırmalarda kullanım amacıyla Makine Laboratuvarında aşağıda verilen cihaz ve teçhizatlara sahiptir. -CNC freze tezgahı, -CNC torna tezgahı, -Çekme-Basma-Eğme test cihazı -Sertlik Ölçme Cihazı -1 adet metal mikroskobu, -1 adet ısıl işlem fırını, -1 adet Bilyalı Değirmen Attritör cihazı, -1 adet Fren Balatası Test Cihazı, -1 adet Numune Kesme Cihazı, -1 adet Parlatma ve Zımparalama Cihazı Ayrıca, Iğdır Üniversitesi Suveren Kampüsündeki ALUM araştırma laboratuvarında bulunan 2 adet sunucu, hesaplamalı bilgisayar (yüklü programlar Gaussian ve Chemdraw), HPLC (RID–DAD dedektörlü), HPLC (DAD–FLD dedektörlü), GC-MSMS sistemi bulunmaktadır. Son olarak, 24 bilgisayardan oluşan fakülte bilgisayar laboratuvarı öğrencilerin kullanımına açıktır

Program Çıktıları
1Temel matematik ve Fen Bilimlerini Makine Mühendisliğine bağdaştırabilecek bilgiye sahip olmak.
2Matematik, fen bilimleri ve Makine Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 Makine Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme, çözümleme ve bu amaç doğrultusunda uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisine sahip olmak.
4İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlayabilme becerisine sahip olmak.
5 Makine Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olmak.
6 Bireysel olarak problemleri incelenme, deney tasarlama , deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama yetkinliğine sahip olmak
7 Disiplin içi ve disiplinler arası bireysel olarak etkin biçimde çalışabilme yetkinliğine sahip olmak.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olma; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme yetkinliğine sahip olmak.
9 Mesleki ve ahlaki olarak sorumluluk bilincine sahip olmak.
10Makine Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde ve çağın sorunları hakkında fikir sahibi olmak.
11Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibi olma ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olmak.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
12222333333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MKMSDG SEÇMELİ DERS GRUBU GÜZ Seçmeli - - - 0
2 MKM-101 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 8
Toplam 0 0 0 8
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MKMSDGB SEÇMELİ DERS GRUBU BAHAR Seçmeli - - - 0
2 MKMSDGB SEÇMELİ DERS GRUBU BAHAR Seçmeli - - - 0
3 SMNR-100 SEMİNER DERSİ Zorunlu 0 0 0 12
4 FBETO-100 TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0 0 0 0
5 MKM-102 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 8
6 MKM-101 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 8
Toplam 0 0 0 28
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MKMSDG SEÇMELİ DERS GRUBU GÜZ Seçmeli - - - 0
2 SMNR-100 SEMİNER DERSİ Zorunlu 0 0 0 12
3 FBET-100 TEZ Zorunlu 0 0 0 0
4 FBETO-100 TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0 0 0 0
5 MKM-103 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 0
6 MKM-102 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 8
Toplam 0 0 0 20
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FBET-101 TEZ Zorunlu 0 0 0 0
2 FBET-100 TEZ Zorunlu 0 0 0 0
3 MKM-104 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 0
4 MKM-103 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 0 0 0 0
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FBET-101 TEZ Zorunlu 0 0 0 0
2 MKM-104 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 0 0 0 0
 
SEÇMELİ DERS GRUBU GÜZ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-BAYBE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
2 2023-TZLD Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans) Seçmeli 0 1 0 0
3 EMB-113 YAPAY ÖĞRENME Seçmeli 3 0 0 0
4 İMB-108 İLERİ MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
5 MKMB-101 MOTORLU TAŞITLARDA ALTERNATİF YAKITLAR Seçmeli 3 0 0 0
6 MKMB-102 İLERİ SAYISAL ANALİZ Seçmeli 3 0 0 0
7 MKMB-103 EKSERJİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
8 MKMG-102 İLERİ DİNAMİK Seçmeli 3 0 0 6
9 MKMG-103 İLERİ TERMODİNAMİK-I Seçmeli 3 0 0 0
10 MKMG-105 METAL MATRİKSLİ KOMPOZİTLER Seçmeli 3 0 0 6
11 MKMG-106 İLERİ MEKANİK TİTREŞİMLER Seçmeli 3 0 0 0
12 MKMG-107 KAYNAK TEKNOLOJİLERİ VE METALURJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
13 MKMG-108 İÇTEN YANMALI MOTORLARIN TERMODİNAMİK ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
14 MKMG-109 GAZ TÜRBİNLİ MOTOR TASARIMI Seçmeli 3 0 0 0
15 MKMG-110 MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİ İÇİN PAKET PROGRAM Seçmeli 3 0 0 6
16 MKMG-111 MÜHENDİSLİKTE SONLU ELEMANLAR VE GERİLME ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
17 MKMG-112 MÜHENDİSLİK UYGULAMALARINDA KATI MODELLEME Seçmeli 3 0 0 6
18 MKMG-113 KOMPOZİT MALZEMELER Seçmeli 3 0 0 6
19 MKMG-114 MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞLARI Seçmeli 3 0 0 6
20 MMB-101 BİYOMEKANİK Seçmeli 3 0 0 0
21 MMB-102 GERİLME VE HASAR ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
22 MMB-103 MOTORLU ARAÇLAR VE OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
23 MMB-104 BİLGİSAYAR BÜTÜNLEŞİK İMALAT Seçmeli 3 0 0 6
24 MMB-105 MAKİNE TEORİSİ VE TASARIMI Seçmeli 3 0 0 0
25 MMB-106 MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİ İÇİN PAKET PROGRAM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
26 MMB-109 AŞINMA MEKANİZMASI Seçmeli 3 0 0 0
27 MMG-101 BİYOMALZEMELERİN TASARIM ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU BAHAR
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-BAYBE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
2 2023-TZLD Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans) Seçmeli 0 1 0 0
3 EMB-113 YAPAY ÖĞRENME Seçmeli 3 0 0 0
4 İMB-108 İLERİ MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
5 MKMB-101 MOTORLU TAŞITLARDA ALTERNATİF YAKITLAR Seçmeli 3 0 0 0
6 MKMB-102 İLERİ SAYISAL ANALİZ Seçmeli 3 0 0 0
7 MKMB-103 EKSERJİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
8 MKMG-102 İLERİ DİNAMİK Seçmeli 3 0 0 6
9 MKMG-103 İLERİ TERMODİNAMİK-I Seçmeli 3 0 0 0
10 MKMG-105 METAL MATRİKSLİ KOMPOZİTLER Seçmeli 3 0 0 6
11 MKMG-106 İLERİ MEKANİK TİTREŞİMLER Seçmeli 3 0 0 0
12 MKMG-107 KAYNAK TEKNOLOJİLERİ VE METALURJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
13 MKMG-108 İÇTEN YANMALI MOTORLARIN TERMODİNAMİK ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
14 MKMG-109 GAZ TÜRBİNLİ MOTOR TASARIMI Seçmeli 3 0 0 0
15 MKMG-110 MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİ İÇİN PAKET PROGRAM Seçmeli 3 0 0 0
16 MKMG-111 MÜHENDİSLİKTE SONLU ELEMANLAR VE GERİLME ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
17 MKMG-112 MÜHENDİSLİK UYGULAMALARINDA KATI MODELLEME Seçmeli 3 0 0 6
18 MKMG-113 KOMPOZİT MALZEMELER Seçmeli 3 0 0 6
19 MKMG-114 MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞLARI Seçmeli 3 0 0 6
20 MMB-101 BİYOMEKANİK Seçmeli 3 0 0 0
21 MMB-102 GERİLME VE HASAR ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
22 MMB-103 MOTORLU ARAÇLAR VE OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
23 MMB-104 BİLGİSAYAR BÜTÜNLEŞİK İMALAT Seçmeli 3 0 0 6
24 MMB-105 MAKİNE TEORİSİ VE TASARIMI Seçmeli 3 0 0 0
25 MMB-106 MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİ İÇİN PAKET PROGRAM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
26 MMB-109 AŞINMA MEKANİZMASI Seçmeli 3 0 0 0
27 MMG-101 BİYOMALZEMELERİN TASARIM ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU BAHAR
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-BAYBE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
2 2023-TZLD Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans) Seçmeli 0 1 0 0
3 İMB-108 İLERİ MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
4 MKMB-101 MOTORLU TAŞITLARDA ALTERNATİF YAKITLAR Seçmeli 3 0 0 0
5 MKMB-102 İLERİ SAYISAL ANALİZ Seçmeli 3 0 0 0
6 MKMB-103 EKSERJİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
7 MKMG-102 İLERİ DİNAMİK Seçmeli 3 0 0 6
8 MKMG-103 İLERİ TERMODİNAMİK-I Seçmeli 3 0 0 0
9 MKMG-105 METAL MATRİKSLİ KOMPOZİTLER Seçmeli 3 0 0 6
10 MKMG-106 İLERİ MEKANİK TİTREŞİMLER Seçmeli 3 0 0 0
11 MKMG-107 KAYNAK TEKNOLOJİLERİ VE METALURJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
12 MKMG-108 İÇTEN YANMALI MOTORLARIN TERMODİNAMİK ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
13 MKMG-109 GAZ TÜRBİNLİ MOTOR TASARIMI Seçmeli 3 0 0 0
14 MKMG-110 MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİ İÇİN PAKET PROGRAM Seçmeli 3 0 0 0
15 MKMG-111 MÜHENDİSLİKTE SONLU ELEMANLAR VE GERİLME ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
16 MKMG-112 MÜHENDİSLİK UYGULAMALARINDA KATI MODELLEME Seçmeli 3 0 0 6
17 MKMG-113 KOMPOZİT MALZEMELER Seçmeli 3 0 0 6
18 MKMG-114 MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞLARI Seçmeli 3 0 0 6
19 MMB-103 MOTORLU ARAÇLAR VE OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
20 MMB-104 BİLGİSAYAR BÜTÜNLEŞİK İMALAT Seçmeli 3 0 0 6
21 MMB-105 MAKİNE TEORİSİ VE TASARIMI Seçmeli 3 0 0 0
22 MMB-106 MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİ İÇİN PAKET PROGRAM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
23 MMB-109 AŞINMA MEKANİZMASI Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU GÜZ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-BAYBE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
2 2023-TZLD Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans) Seçmeli 0 1 0 0
3 MKMB-101 MOTORLU TAŞITLARDA ALTERNATİF YAKITLAR Seçmeli 3 0 0 0
4 MKMB-102 İLERİ SAYISAL ANALİZ Seçmeli 3 0 0 0
5 MKMB-103 EKSERJİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
6 MKMG-102 İLERİ DİNAMİK Seçmeli 3 0 0 6
7 MKMG-103 İLERİ TERMODİNAMİK-I Seçmeli 3 0 0 0
8 MKMG-105 METAL MATRİKSLİ KOMPOZİTLER Seçmeli 3 0 0 6
9 MKMG-106 İLERİ MEKANİK TİTREŞİMLER Seçmeli 3 0 0 0
10 MKMG-107 KAYNAK TEKNOLOJİLERİ VE METALURJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
11 MKMG-108 İÇTEN YANMALI MOTORLARIN TERMODİNAMİK ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
12 MKMG-109 GAZ TÜRBİNLİ MOTOR TASARIMI Seçmeli 3 0 0 0
13 MKMG-110 MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİ İÇİN PAKET PROGRAM Seçmeli 3 0 0 0
14 MKMG-111 MÜHENDİSLİKTE SONLU ELEMANLAR VE GERİLME ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
15 MKMG-112 MÜHENDİSLİK UYGULAMALARINDA KATI MODELLEME Seçmeli 3 0 0 6
16 MKMG-113 KOMPOZİT MALZEMELER Seçmeli 3 0 0 6
17 MKMG-114 MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞLARI Seçmeli 3 0 0 6
18 MMB-103 MOTORLU ARAÇLAR VE OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
19 MMB-104 BİLGİSAYAR BÜTÜNLEŞİK İMALAT Seçmeli 3 0 0 6
20 MMB-105 MAKİNE TEORİSİ VE TASARIMI Seçmeli 3 0 0 0
21 MMB-106 MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİ İÇİN PAKET PROGRAM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
22 MMB-109 AŞINMA MEKANİZMASI Seçmeli 3 0 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr