Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - FELSEFE ve DİN BİLİMLERİ (TEZLİ) - Mantık - Felsefe ve Din BilimleriProgram Tanımları
Kuruluş
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, İlahiyat Fakültesinin temel bölümleri arasında yer alır. Felsefe, sosyoloji, mantık, psikoloji ve eğitim gibi beşeri bilimler ışığında din olgusunu araştıran Felsefe ve Din Bilimleri İlahiyat Fakültesinin diğer sosyal bilimler alanları ile etkileşime en fazla açık bölümlerinden biridir. Bölümdeki Din Felsefesi Anabilim Dalı, Din-Felsefe ilişkisi, Tanrı’nın varlığı ve sıfatları, insan, Tanrı ve evren ilişkisi, teodise, dini çeşitlilik gibi temel sorunları konu edinir. Felsefe Tarihi Anabilim Dalı, batı felsefi düşüncesinin Antik Grek felsefesinden günümüze kadar ki gelişimini inceler. İslam Felsefesi Anabilim Dalı, İslam filozoflarının metafizik, ontoloji, bilgi, ahlak ve siyaset başta olmak üzere pek çok konudaki düşüncelerini araştırır. Doğru düşünmenin ilke ve kuralları Mantık Anabilim Dalının araştırma alanına girer.
Kazanılan Derece
öğrenci bu alanda yaptığı tezli yüksek lisans tezi ile felsefe ve din bilimleri alanında uzmanlık derecesi kazanır
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
lisansı 4 üzerinden 3 derece ile mezun olma ve yazılı sözlü sınavı geçme şartı vardır
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
en az lisans mezunu olmak ve lisans derecesi en az 4 üzerinde 3 olmalıdır
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
lisans derecesi en az 4 üzerinde 3 olmalıdır
Program Profili
programda öğrenci, mantık derslerinin yanı sıra ilahiyat ve diğer felsefe branşlarından da ders alma imkanına sahiptir
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
mezunlar öğretmen olarak istihdam edilme imkanları olduğu gibi, özel kurumlarda rehberlik ve üniversitelerde akademisyenlik imkanları vardır
Üst Derece Programlarına Geçiş
doktora programlarına geçiş için 4 üzerinden 3 ile mezun olma şartı aranmaktadır
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
her dönem için bir makale çalışması yapılmalıdır
Mezuniyet Koşulları
4 üzerinden 3 ile mezun olan başarılı sayılır
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Iğdır üniversitesi ilahiyat fakültesi mantık ana bilim dalı
Bölüm Olanakları
öğrencilerin yararlanacakları kütüphane ve bilgisayar imkanı mevcuttur

Program Çıktıları
1öğrenci klasik mantık ve mantık tarihi hakkında bilgi sahibi olur
2öğrenci klasik mantık bilgisi ile metin ve önerme çözümlemesi yapabilir
3öğrenci doğru ve yanlışı metin üzerinden değerlendirme yeteneğine sahip olur
4öğrenci kullandığı kavramların tartışmasını yapmış olarak cümle kurar
5öğrenci felsefi tartışmalarda mantık kurallarına uygun olarak tutarlılığın ve ilk önermenin elde edilişindeki usulün doğruluğunu değerlendirebilir
6öğrenci doğru düşünmenin ve iletişimin şartının birbirine muhatap olan iki zihindeki kavramların örtüşmesi ile gerçekleştiğinin farkında olarak, dili kullanma ve değerlendirme yeteneğine sahip olur.
7felsefe mantığa dayalı bir disiplindir. mantık ise zihnin çalışma prensibidir. bu nedenle öğrenci klasik mantık bilgisini tamamlamasıyla, hem felsefi hem de bilimsel önermelerdeki hakikate tekabül etmeyen ifadeleri birbirinden ayırabilir.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
1233333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-SDG-GÜZ GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
2 2023-SDG-GÜZ GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
3 2023-UAD1 UZMANLIK ALAN DERSİ - I Zorunlu 0 0 0 6
4 2023-UAD1 UZMANLIK ALAN DERSİ - I Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 0 0 0 12
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-SDG-BHR BAHAR DÖNEMİ SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
2 2023-SMNR SEMİNER Zorunlu 0 0 0 12
3 2023-TÖ TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0 0 0 18
4 2023-UAD2 UZMANLIK ALAN DERSİ - II Zorunlu 0 0 0 6
5 2023-UAD2 UZMANLIK ALAN DERSİ - II Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 0 0 0 42
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-SDG-BHR BAHAR DÖNEMİ SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
2 2023-SMNR SEMİNER Zorunlu 0 0 0 12
3 2023-TEZ TEZ Zorunlu 0 0 0 24
4 2023-TEZ TEZ Zorunlu 0 0 0 24
5 2023-TÖ TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0 0 0 18
6 2023-UAD3 UZMANLIK ALAN DERSİ - III Zorunlu 0 0 0 6
7 2023-UAD3 UZMANLIK ALAN DERSİ - III Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 0 0 0 90
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-TEZ TEZ Zorunlu 0 0 0 24
2 2023-TEZ TEZ Zorunlu 0 0 0 24
3 2023-UAD4 UZMANLIK ALAN DERSİ - IV Zorunlu 8 0 0 6
4 2023-UAD4 UZMANLIK ALAN DERSİ - IV Zorunlu 8 0 0 6
Toplam 16 0 0 60
 
GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-BAYBE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
2 2023-TZLD Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans) Seçmeli 0 1 0 0
3 FDB-101 FELSEFENİN TEMEL PROBLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
4 FDB-102 METAFİZİK Seçmeli 3 0 0 0
5 FDB-103 ÇAĞDAŞ FELSEFE AKIMLARI Seçmeli 3 0 0 0
6 FDB-104 MODERNLEŞME VE DİN Seçmeli 3 0 0 0
7 FDB-105 DİN FELSEFESİNİN TEMEL PROBLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
8 FDB-106 DİN BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - I Seçmeli 3 0 0 0
9 FDB-107 MODERN PSİKOLOJİ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
10 FDB-108 GENEL PSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
11 FDB-109 FELSEFE TARİHİ - I Seçmeli 3 0 0 0
12 FDB-110 KİŞİLİK VE DİN Seçmeli 3 0 0 0
13 FDB-111 DİN PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
14 FDB-112 DİN PSİKOLOJİSİNDE SEÇME METİNLER - I Seçmeli 3 0 0 0
15 FDB-113 TASAVVUF PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
16 FDB-114 İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ - I Seçmeli 3 0 0 0
17 FDB-115 İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
18 FDB-116 KUR'AN'A GÖRE İNSAN PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
19 FDB-117 KUR'AN VE BEDEN DİLİ Seçmeli 3 0 0 0
20 FDB-118 ANADOLU SELÇUKLULARINDA TASAVVUF EKOLLERİ Seçmeli 3 0 0 0
21 FDB-119 SOSYAL ANTROPOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
22 FDB-120 AHLAK FELSEFESİ Seçmeli 3 0 0 0
23 FDB-121 SOSYOLOJİ TEORİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
24 FDB-122 DİN PSİKOLOJİSİNDE SEÇME METİNLER - II Seçmeli 3 0 0 0
25 FDB-123 TÜRK TOPLUM YAPISI Seçmeli 3 0 0 0
26 FDB-124 YENİ DİN SOSYOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
27 FDB-125 SOSYAL PSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
28 FDB-126 KUR'AN'A PSİKOLOJİK YAKLAŞIM Seçmeli 3 0 0 0
29 FDB-127 BİLİMSEL ARAŞTIRMA METODLARI Seçmeli 3 0 0 0
30 FDB-128 YENİ SOSYAL HAREKETLER Seçmeli 3 0 0 0
31 FDB-129 İSLAM FELSEFESİ Seçmeli 3 0 0 0
32 FDB-130 ETİK Seçmeli 3 0 0 0
33 FDB-131 FELSEFE TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
34 FDB-132 FİLOZOFLARIN TANRI ANLAYIŞI Seçmeli 3 0 0 0
35 FDB-133 DİN SOSYOLOJİSİNE GİRİŞ Seçmeli 0 0 0 0
36 FDB-134 DİN EĞİTİMİ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
37 FDB-135 AHLAK DİN İLİŞKİSİ - II Seçmeli 3 0 0 0
38 FDB-136 DİN PSİKOLOJİSİ VE DİNİ BİLİMLER Seçmeli 3 0 0 0
39 FDB-137 İSLAM FELSEFESİNE GİRİŞ Seçmeli 0 0 0 0
40 FDB-138 İSLAM FELSEFESİNDE AHLAK PROBLEMİ Seçmeli 0 0 0 0
41 FDB-139 OSMANLI'DA FELSEFİ HAREKETLER Seçmeli 0 0 0 0
42 FDB-140 ÇAĞDAŞ İSLAM FELSEFESİ Seçmeli 0 0 0 0
43 FDB-141 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE FELSEFİ AKIMLAR Seçmeli 3 0 0 0
44 FDB-142 KLASİK TÜRK DÜŞÜNCESİ Seçmeli 3 0 0 0
45 FDB-143 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TEHAFÜT GELENEĞİ Seçmeli 3 0 0 0
46 FDB-144 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE FELSEFE VE DİN İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
47 FDB-145 KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ-I Seçmeli 3 0 0 0
48 FDB-146 KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ-II Seçmeli 3 0 0 0
49 FDB-147 DİNLER TARİHİ METEDOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
50 FDB-148 DİNLER TARİHİ ARAŞTIRMALARI -I Seçmeli 3 0 0 0
51 FDB-149 DİNLER TARİHİ ARAŞTIRMALARI -II Seçmeli 3 0 0 0
52 FDB-150 DİNLER TARİHİ BİLİMİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
53 FDB-151 MÜSLÜMAN,YAHUDİ -HIRİSTİYAN POLEMİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
54 FDB-152 TÜRK FİLOZOFLARI Seçmeli 3 0 0 0
55 FDB-153 ÇAĞDAŞ İSLAM FELSEFESİ ÇALIŞMALARI Seçmeli 3 0 0 0
56 FDB-154 DİN FELSEFESİ METİNLERİ -II Seçmeli 3 0 0 0
57 FDB-155 DİN FELSEFESİ PROBLEMLERİ-II Seçmeli 3 0 0 0
58 FDB-156 DİNLER ARASI İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 0
59 FDB-157 MUHAFAZAKAR YAHUDİLİK Seçmeli 3 0 0 0
60 FDB-158 DİN FELSEFESİ METİNLER-I Seçmeli 3 0 0 0
61 FDB-159 ÖZGÜRLÜK PROBLEMLERİ VE DİN Seçmeli 3 0 0 0
62 FDB-160 ÇEVRE ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
63 FDB-161 DİN FELSEFESİ PROBLEMLERİ -I Seçmeli 3 0 0 0
64 FDB-162 SOSYAL VE KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
65 FDB-163 ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK BİRLİKTE YAŞAMA Seçmeli 3 0 0 0
66 FDB-164 DİN SOSYOLOJİSİNE GİRİŞ-II Seçmeli 3 0 0 0
67 FDB-165 KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR Seçmeli 3 0 0 0
68 FDB-166 SOSYOLOJİ KURAMLARI Seçmeli 3 0 0 0
69 FDB-167 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE DİN FELSEFE ÇELİŞKİSİ Seçmeli 3 0 0 0
70 FDB-168 DİN EĞİTİMİNİN TEORİK TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 6
71 FDB-169 GÜNÜMÜZ DİN EĞİTİMİ MESELELERİ I Seçmeli 3 0 0 6
72 FDB-170 DİN ÖĞRETİMİ TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI I Seçmeli 3 0 0 6
73 FDB-171 DİNLERDE TANRI TASAVVURLARI Seçmeli 3 0 0 0
74 FDB-172 MODERN DÖNEM YAHUDİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
75 FDB-173 KLASİK MANTIK-I Seçmeli 3 0 0 0
76 FDB-174 KUR'AN'DA İSPAT MANTIĞI Seçmeli 3 0 0 0
77 FDB-175 GELENBEVİ'NİN MANTIK ANLAYIŞI Seçmeli 3 0 0 0
78 FDB-176 KÜLTÜREL DİN PEDAGOJİSİ Seçmeli 0 0 0 6
79 FDB-177 GÜNÜMÜZ DİN EĞİTİMİ MESELELERİ-II Seçmeli 0 0 0 6
80 FDB-178 DİN ÖĞRETİMİ TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI-II Seçmeli 0 0 0 6
81 FDB-180 DOĞU DİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
82 FDB-181 HALK İNANIŞLARI Seçmeli 3 0 0 0
83 FDB-182 BİLGİ FELSFESİ Seçmeli 3 0 0 0
84 FDB-183 BİLİM FELSEFESİ Seçmeli 3 0 0 0
85 FDB-184 FELSEFENİN TEMEL PROBLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
86 FDB-185 DIN FENOMONOLOJISINE GİRİŞ-I Seçmeli 3 0 0 0
87 FDB-186 KUTSAL METİNLER I Seçmeli 3 0 0 0
88 FDB-187 DİNLER TARİHİNİN ÖNCÜLERİ Seçmeli 3 0 0 0
89 FDB-188 İLKÇAĞ FELSEFESI METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
90 FDB-189 SİYASET FELSEFESİ GELENEĞİNDE ÜTOPYALAR- I Seçmeli 3 0 0 0
91 FDB-190 HİNT DİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
92 FDB-191 DİN FENOMENOLOJİSİNE GİRİŞ II Seçmeli 3 0 0 0
93 FDB-192 KUTSAL METİNLER-II Seçmeli 3 0 0 0
94 FDB-193 ORTA ÇAĞ FELSEFESİNDE METAFİZİK Seçmeli 3 0 0 0
95 FDB-194 SİYASET FELSEFESİ GELENEĞİNDE ÜTOPYALAR II Seçmeli 3 0 0 0
96 TİB-101 MODERN METİNLER - I Seçmeli 3 0 0 0
97 TİB-102 BELAGAT - I Seçmeli 3 0 0 0
98 TİB-103 KLASİK DİNİ METİNLER Seçmeli 3 0 0 0
99 TİB-104 KLASİK HADİS METİNLERİ - I Seçmeli 3 0 0 0
100 TİB-105 HADİS EDEBİYATI Seçmeli 3 0 0 0
101 TİB-106 DİSİPLİNLER ARASI HADİS Seçmeli 3 0 0 0
102 TİB-107 HADİS TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
103 TİB-108 HADİS İLİMLERİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
104 TİB-109 SÜNNETİN DİNDEKİ YERİ Seçmeli 3 0 0 0
105 TİB-110 KLASİK HADİS METİNLERİ - II Seçmeli 3 0 0 0
106 TİB-111 HADİS ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
107 TİB-112 HADİS USULÜ Seçmeli 3 0 0 0
108 TİB-113 HADİSLERİN SOSYOLOJİK YORUMU Seçmeli 3 0 0 0
109 TİB-114 HADİSLERİN PSİKOLOJİK YORUMU Seçmeli 3 0 0 0
110 TİB-115 HADİS VE TARİH Seçmeli 3 0 0 0
111 TİB-116 KLASİK HADİS USULÜ VE METİNLERİ - I Seçmeli 3 0 0 0
112 TİB-117 HADİSTE TARİH VE TARİHTE HADİS Seçmeli 3 0 0 0
113 TİB-118 HADİS OKUMA TEKNİKLERİ - I Seçmeli 3 0 0 0
114 TİB-119 HADİS OKUMA TEKNİKLERİ - II Seçmeli 3 0 0 0
115 TİB-120 KLASİK HADİS USULÜ VE METİNLERİ - II Seçmeli 3 0 0 0
116 TİB-121 HADİSLERDE İSNAD Seçmeli 3 0 0 0
117 TİB-122 Şİİ HADİS GELENEĞİ Seçmeli 3 0 0 0
118 TİB-123 İSLAM CEZA HUKUKU Seçmeli 3 0 0 0
119 TİB-124 İSLAM HUKUKUNDA KAYNAK KAVRAMI Seçmeli 3 0 0 0
120 TİB-125 İSLAM HUKUKUNDA EVLİLİK Seçmeli 3 0 0 0
121 TİB-126 İSLAM HUKUK METODOLOJİSİNDE HÜKÜM ÇIKARMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
122 TİB-127 İSLAM HUKUKUNA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
123 TİB-128 İSLAM HUKUKUNDA GAYE PROBLEMİ Seçmeli 3 0 0 0
124 TİB-129 İSLAM HUKUKUNUN GENEL PRENSİPLERİ Seçmeli 3 0 0 0
125 TİB-130 İSLAM HUKUKU KLASİK METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
126 TİB-131 İSLAM BORÇLAR HUKUKU Seçmeli 3 0 0 0
127 TİB-132 İSLAM HUKUKUNDA ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 0
128 TİB-133 GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
129 TİB-134 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
130 TİB-135 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ KLASİK KAYNAKLARI VE METODOLOJİSİ - I Seçmeli 3 0 0 0
131 TİB-136 MATURİDİLİK MEZHEBİ Seçmeli 3 0 0 0
132 TİB-137 ÇAĞDAŞ İSLAM MEZHEPLERİ Seçmeli 3 0 0 0
133 TİB-138 CAFERİLİK MEZHEBİ Seçmeli 3 0 0 0
134 TİB-139 ÇAĞDAŞ ŞİİLİK Seçmeli 3 0 0 0
135 TİB-140 KLASİK İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
136 TİB-141 MUTEZİLE EKOLÜ Seçmeli 3 0 0 0
137 TİB-142 EŞARİLİK MEZHEBİ Seçmeli 3 0 0 0
138 TİB-143 KELAM METADOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
139 TİB-144 KELAM TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
140 TİB-145 İLK DÖNEM KELAM METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
141 TİB-146 İSLAM KELAMINDA NÜBÜVVET - I Seçmeli 3 0 0 0
142 TİB-147 İSLAM KELAMINDA ULUHİYET - I Seçmeli 3 0 0 0
143 TİB-148 KELAMİ EKOLLER Seçmeli 3 0 0 0
144 TİB-149 ÇAĞDAŞ KELAMDA YENİLİK ARAYIŞLARI Seçmeli 3 0 0 0
145 TİB-150 MATURİDİ KELAMI Seçmeli 3 0 0 0
146 TİB-151 İSLAM KELAMINDA NÜBÜVVET - II Seçmeli 3 0 0 0
147 TİB-152 İSLAM KELAMINDA ULUHİYET - II Seçmeli 3 0 0 0
148 TİB-153 SİSTEMATİK KELAM - I Seçmeli 3 0 0 0
149 TİB-154 YENİÇAĞ KELAM ÇALIŞMALARI Seçmeli 3 0 0 0
150 TİB-155 TASAVVUF METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
151 TİB-156 TASAVVUFİ HALLER VE MAKAMLAR Seçmeli 3 0 0 0
152 TİB-157 TASAVVUFUN TEORİK KONULARI Seçmeli 3 0 0 0
153 TİB-158 TASAVVUFUN TEMEL KAVRAMLARI - I Seçmeli 3 0 0 0
154 TİB-159 TASAVVUF EKOLLERİ Seçmeli 3 0 0 0
155 TİB-160 TASAVVUFUN TARİHİNE GİRİŞ - I Seçmeli 3 0 0 0
156 TİB-161 İLK MUTASAVVIFLAR Seçmeli 3 0 0 0
157 TİB-162 ZÜHD DÖNEMİ Seçmeli 3 0 0 0
158 TİB-163 TASAVVUFUN TEMEL KAVRAMLARI - II Seçmeli 3 0 0 0
159 TİB-164 TASAVVUF TARİHİNE GİRİŞ - II Seçmeli 3 0 0 0
160 TİB-165 KLASİK TASAVVUF METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
161 TİB-166 TASAVVUF METODOLİJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
162 TİB-167 KUR'AN TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
163 TİB-168 KUR'AN TERCÜME TEKNİKLERİ VE MEALLER - I Seçmeli 3 0 0 0
164 TİB-169 ANLAM VE YORUM AÇISINDAN FARKLI KIRAATLER Seçmeli 3 0 0 0
165 TİB-170 TEFSİR USULÜ Seçmeli 3 0 0 0
166 TİB-171 KLASİK TEFSİRLERDEN ÖRNEKLER Seçmeli 3 0 0 0
167 TİB-172 MUKAYESELİ KURAN MEALİ Seçmeli 3 0 0 0
168 TİB-173 KUR'AN'DA KISSALAR Seçmeli 3 0 0 0
169 TİB-174 İLMİ TEFSİR Seçmeli 3 0 0 0
170 TİB-175 İŞARİ TEFSİR Seçmeli 3 0 0 0
171 TİB-176 KUR'AN TERCÜME TEKNİKLERİ VE MEALLER - II Seçmeli 3 0 0 0
172 TİB-177 MÜFESSİR SAHABELER VE TABİİLERİN TEFSİR ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
173 TİB-178 ERKEN DÖNEM TEFSİR Seçmeli 3 0 0 0
174 TİB-179 KUR'AN AHLAKI Seçmeli 3 0 0 0
175 TİB-180 KUR'AN'DA GAYB BİLGİSİ Seçmeli 3 0 0 0
176 TİB-181 KLASİK TEFSİR METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
177 TİB-182 ÇAĞDAŞ TEFSİR METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
178 TİB-183 TARİHİNDEN GÜNÜMÜZE TEFSİR EKOLLERİ Seçmeli 3 0 0 0
179 TİB-184 AHKAM TEFSİRİ Seçmeli 3 0 0 0
180 TİB-185 KUR’AN İLİMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
181 TİB-186 KARŞILAŞTIRMALI TEFSİR METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
182 TİB-187 TEFSİR USULU METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
183 TİB-188 RİVAYET TEFSİRİNDE ÖRNEKLER Seçmeli 3 0 0 0
184 TİB-189 KUR'AN'IN NÜZULÜ Seçmeli 3 0 0 0
185 TİB-190 İRAB - I Seçmeli 3 0 0 0
186 TİB-191 ARAPÇA YAZILI TERCÜME TEKNİKLERİ - I Seçmeli 3 0 0 0
187 TİB-192 METİN TAHKİKİ - I Seçmeli 3 0 0 0
188 TİB-193 ARAPÇA EDEBİ SANATLARI Seçmeli 3 0 0 0
189 TİB-194 İSLAM ÖNCESİ KLASİK ARAP EDEBİYATI Seçmeli 3 0 0 0
190 TİB-195 KLASİK ARAPÇA METİNLER - I Seçmeli 3 0 0 0
191 TİB-196 İRAB - II Seçmeli 3 0 0 0
192 TİB-197 ARAPÇA YAZILI TERCÜME TEKNİKLERİ -II Seçmeli 3 0 0 0
GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-BAYBE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
2 2023-TZLD Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans) Seçmeli 0 1 0 0
3 FDB-101 FELSEFENİN TEMEL PROBLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
4 FDB-102 METAFİZİK Seçmeli 3 0 0 0
5 FDB-103 ÇAĞDAŞ FELSEFE AKIMLARI Seçmeli 3 0 0 0
6 FDB-104 MODERNLEŞME VE DİN Seçmeli 3 0 0 0
7 FDB-105 DİN FELSEFESİNİN TEMEL PROBLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
8 FDB-106 DİN BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - I Seçmeli 3 0 0 0
9 FDB-107 MODERN PSİKOLOJİ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
10 FDB-108 GENEL PSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
11 FDB-109 FELSEFE TARİHİ - I Seçmeli 3 0 0 0
12 FDB-110 KİŞİLİK VE DİN Seçmeli 3 0 0 0
13 FDB-111 DİN PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
14 FDB-112 DİN PSİKOLOJİSİNDE SEÇME METİNLER - I Seçmeli 3 0 0 0
15 FDB-113 TASAVVUF PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
16 FDB-114 İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ - I Seçmeli 3 0 0 0
17 FDB-115 İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
18 FDB-116 KUR'AN'A GÖRE İNSAN PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
19 FDB-117 KUR'AN VE BEDEN DİLİ Seçmeli 3 0 0 0
20 FDB-118 ANADOLU SELÇUKLULARINDA TASAVVUF EKOLLERİ Seçmeli 3 0 0 0
21 FDB-119 SOSYAL ANTROPOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
22 FDB-120 AHLAK FELSEFESİ Seçmeli 3 0 0 0
23 FDB-121 SOSYOLOJİ TEORİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
24 FDB-122 DİN PSİKOLOJİSİNDE SEÇME METİNLER - II Seçmeli 3 0 0 0
25 FDB-123 TÜRK TOPLUM YAPISI Seçmeli 3 0 0 0
26 FDB-124 YENİ DİN SOSYOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
27 FDB-125 SOSYAL PSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
28 FDB-126 KUR'AN'A PSİKOLOJİK YAKLAŞIM Seçmeli 3 0 0 0
29 FDB-127 BİLİMSEL ARAŞTIRMA METODLARI Seçmeli 3 0 0 0
30 FDB-128 YENİ SOSYAL HAREKETLER Seçmeli 3 0 0 0
31 FDB-129 İSLAM FELSEFESİ Seçmeli 3 0 0 0
32 FDB-130 ETİK Seçmeli 3 0 0 0
33 FDB-131 FELSEFE TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
34 FDB-132 FİLOZOFLARIN TANRI ANLAYIŞI Seçmeli 3 0 0 0
35 FDB-133 DİN SOSYOLOJİSİNE GİRİŞ Seçmeli 0 0 0 0
36 FDB-134 DİN EĞİTİMİ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
37 FDB-135 AHLAK DİN İLİŞKİSİ - II Seçmeli 3 0 0 0
38 FDB-136 DİN PSİKOLOJİSİ VE DİNİ BİLİMLER Seçmeli 3 0 0 0
39 FDB-137 İSLAM FELSEFESİNE GİRİŞ Seçmeli 0 0 0 0
40 FDB-138 İSLAM FELSEFESİNDE AHLAK PROBLEMİ Seçmeli 0 0 0 0
41 FDB-139 OSMANLI'DA FELSEFİ HAREKETLER Seçmeli 0 0 0 0
42 FDB-140 ÇAĞDAŞ İSLAM FELSEFESİ Seçmeli 0 0 0 0
43 FDB-141 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE FELSEFİ AKIMLAR Seçmeli 3 0 0 0
44 FDB-142 KLASİK TÜRK DÜŞÜNCESİ Seçmeli 3 0 0 0
45 FDB-143 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TEHAFÜT GELENEĞİ Seçmeli 3 0 0 0
46 FDB-144 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE FELSEFE VE DİN İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
47 FDB-145 KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ-I Seçmeli 3 0 0 0
48 FDB-146 KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ-II Seçmeli 3 0 0 0
49 FDB-147 DİNLER TARİHİ METEDOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
50 FDB-148 DİNLER TARİHİ ARAŞTIRMALARI -I Seçmeli 3 0 0 0
51 FDB-149 DİNLER TARİHİ ARAŞTIRMALARI -II Seçmeli 3 0 0 0
52 FDB-150 DİNLER TARİHİ BİLİMİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
53 FDB-151 MÜSLÜMAN,YAHUDİ -HIRİSTİYAN POLEMİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
54 FDB-152 TÜRK FİLOZOFLARI Seçmeli 3 0 0 0
55 FDB-153 ÇAĞDAŞ İSLAM FELSEFESİ ÇALIŞMALARI Seçmeli 3 0 0 0
56 FDB-154 DİN FELSEFESİ METİNLERİ -II Seçmeli 3 0 0 0
57 FDB-155 DİN FELSEFESİ PROBLEMLERİ-II Seçmeli 3 0 0 0
58 FDB-156 DİNLER ARASI İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 0
59 FDB-157 MUHAFAZAKAR YAHUDİLİK Seçmeli 3 0 0 0
60 FDB-158 DİN FELSEFESİ METİNLER-I Seçmeli 3 0 0 0
61 FDB-159 ÖZGÜRLÜK PROBLEMLERİ VE DİN Seçmeli 3 0 0 0
62 FDB-160 ÇEVRE ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
63 FDB-161 DİN FELSEFESİ PROBLEMLERİ -I Seçmeli 3 0 0 0
64 FDB-162 SOSYAL VE KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
65 FDB-163 ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK BİRLİKTE YAŞAMA Seçmeli 3 0 0 0
66 FDB-164 DİN SOSYOLOJİSİNE GİRİŞ-II Seçmeli 3 0 0 0
67 FDB-165 KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR Seçmeli 3 0 0 0
68 FDB-166 SOSYOLOJİ KURAMLARI Seçmeli 3 0 0 0
69 FDB-167 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE DİN FELSEFE ÇELİŞKİSİ Seçmeli 3 0 0 0
70 FDB-168 DİN EĞİTİMİNİN TEORİK TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 6
71 FDB-169 GÜNÜMÜZ DİN EĞİTİMİ MESELELERİ I Seçmeli 3 0 0 6
72 FDB-170 DİN ÖĞRETİMİ TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI I Seçmeli 3 0 0 6
73 FDB-171 DİNLERDE TANRI TASAVVURLARI Seçmeli 3 0 0 0
74 FDB-172 MODERN DÖNEM YAHUDİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
75 FDB-173 KLASİK MANTIK-I Seçmeli 3 0 0 0
76 FDB-174 KUR'AN'DA İSPAT MANTIĞI Seçmeli 3 0 0 0
77 FDB-175 GELENBEVİ'NİN MANTIK ANLAYIŞI Seçmeli 3 0 0 0
78 FDB-176 KÜLTÜREL DİN PEDAGOJİSİ Seçmeli 0 0 0 6
79 FDB-177 GÜNÜMÜZ DİN EĞİTİMİ MESELELERİ-II Seçmeli 0 0 0 6
80 FDB-178 DİN ÖĞRETİMİ TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI-II Seçmeli 0 0 0 6
81 FDB-180 DOĞU DİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
82 FDB-181 HALK İNANIŞLARI Seçmeli 3 0 0 0
83 FDB-182 BİLGİ FELSFESİ Seçmeli 3 0 0 0
84 FDB-183 BİLİM FELSEFESİ Seçmeli 3 0 0 0
85 FDB-184 FELSEFENİN TEMEL PROBLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
86 FDB-185 DIN FENOMONOLOJISINE GİRİŞ-I Seçmeli 3 0 0 0
87 FDB-186 KUTSAL METİNLER I Seçmeli 3 0 0 0
88 FDB-187 DİNLER TARİHİNİN ÖNCÜLERİ Seçmeli 3 0 0 0
89 FDB-188 İLKÇAĞ FELSEFESI METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
90 FDB-189 SİYASET FELSEFESİ GELENEĞİNDE ÜTOPYALAR- I Seçmeli 3 0 0 0
91 FDB-190 HİNT DİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
92 FDB-191 DİN FENOMENOLOJİSİNE GİRİŞ II Seçmeli 3 0 0 0
93 FDB-192 KUTSAL METİNLER-II Seçmeli 3 0 0 0
94 FDB-193 ORTA ÇAĞ FELSEFESİNDE METAFİZİK Seçmeli 3 0 0 0
95 FDB-194 SİYASET FELSEFESİ GELENEĞİNDE ÜTOPYALAR II Seçmeli 3 0 0 0
96 TİB-101 MODERN METİNLER - I Seçmeli 3 0 0 0
97 TİB-102 BELAGAT - I Seçmeli 3 0 0 0
98 TİB-103 KLASİK DİNİ METİNLER Seçmeli 3 0 0 0
99 TİB-104 KLASİK HADİS METİNLERİ - I Seçmeli 3 0 0 0
100 TİB-105 HADİS EDEBİYATI Seçmeli 3 0 0 0
101 TİB-106 DİSİPLİNLER ARASI HADİS Seçmeli 3 0 0 0
102 TİB-107 HADİS TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
103 TİB-108 HADİS İLİMLERİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
104 TİB-109 SÜNNETİN DİNDEKİ YERİ Seçmeli 3 0 0 0
105 TİB-110 KLASİK HADİS METİNLERİ - II Seçmeli 3 0 0 0
106 TİB-111 HADİS ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
107 TİB-112 HADİS USULÜ Seçmeli 3 0 0 0
108 TİB-113 HADİSLERİN SOSYOLOJİK YORUMU Seçmeli 3 0 0 0
109 TİB-114 HADİSLERİN PSİKOLOJİK YORUMU Seçmeli 3 0 0 0
110 TİB-115 HADİS VE TARİH Seçmeli 3 0 0 0
111 TİB-116 KLASİK HADİS USULÜ VE METİNLERİ - I Seçmeli 3 0 0 0
112 TİB-117 HADİSTE TARİH VE TARİHTE HADİS Seçmeli 3 0 0 0
113 TİB-118 HADİS OKUMA TEKNİKLERİ - I Seçmeli 3 0 0 0
114 TİB-119 HADİS OKUMA TEKNİKLERİ - II Seçmeli 3 0 0 0
115 TİB-120 KLASİK HADİS USULÜ VE METİNLERİ - II Seçmeli 3 0 0 0
116 TİB-121 HADİSLERDE İSNAD Seçmeli 3 0 0 0
117 TİB-122 Şİİ HADİS GELENEĞİ Seçmeli 3 0 0 0
118 TİB-123 İSLAM CEZA HUKUKU Seçmeli 3 0 0 0
119 TİB-124 İSLAM HUKUKUNDA KAYNAK KAVRAMI Seçmeli 3 0 0 0
120 TİB-125 İSLAM HUKUKUNDA EVLİLİK Seçmeli 3 0 0 0
121 TİB-126 İSLAM HUKUK METODOLOJİSİNDE HÜKÜM ÇIKARMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
122 TİB-127 İSLAM HUKUKUNA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
123 TİB-128 İSLAM HUKUKUNDA GAYE PROBLEMİ Seçmeli 3 0 0 0
124 TİB-129 İSLAM HUKUKUNUN GENEL PRENSİPLERİ Seçmeli 3 0 0 0
125 TİB-130 İSLAM HUKUKU KLASİK METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
126 TİB-131 İSLAM BORÇLAR HUKUKU Seçmeli 3 0 0 0
127 TİB-132 İSLAM HUKUKUNDA ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 0
128 TİB-133 GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
129 TİB-134 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
130 TİB-135 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ KLASİK KAYNAKLARI VE METODOLOJİSİ - I Seçmeli 3 0 0 0
131 TİB-136 MATURİDİLİK MEZHEBİ Seçmeli 3 0 0 0
132 TİB-137 ÇAĞDAŞ İSLAM MEZHEPLERİ Seçmeli 3 0 0 0
133 TİB-138 CAFERİLİK MEZHEBİ Seçmeli 3 0 0 0
134 TİB-139 ÇAĞDAŞ ŞİİLİK Seçmeli 3 0 0 0
135 TİB-140 KLASİK İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
136 TİB-141 MUTEZİLE EKOLÜ Seçmeli 3 0 0 0
137 TİB-142 EŞARİLİK MEZHEBİ Seçmeli 3 0 0 0
138 TİB-143 KELAM METADOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
139 TİB-144 KELAM TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
140 TİB-145 İLK DÖNEM KELAM METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
141 TİB-146 İSLAM KELAMINDA NÜBÜVVET - I Seçmeli 3 0 0 0
142 TİB-147 İSLAM KELAMINDA ULUHİYET - I Seçmeli 3 0 0 0
143 TİB-148 KELAMİ EKOLLER Seçmeli 3 0 0 0
144 TİB-149 ÇAĞDAŞ KELAMDA YENİLİK ARAYIŞLARI Seçmeli 3 0 0 0
145 TİB-150 MATURİDİ KELAMI Seçmeli 3 0 0 0
146 TİB-151 İSLAM KELAMINDA NÜBÜVVET - II Seçmeli 3 0 0 0
147 TİB-152 İSLAM KELAMINDA ULUHİYET - II Seçmeli 3 0 0 0
148 TİB-153 SİSTEMATİK KELAM - I Seçmeli 3 0 0 0
149 TİB-154 YENİÇAĞ KELAM ÇALIŞMALARI Seçmeli 3 0 0 0
150 TİB-155 TASAVVUF METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
151 TİB-156 TASAVVUFİ HALLER VE MAKAMLAR Seçmeli 3 0 0 0
152 TİB-157 TASAVVUFUN TEORİK KONULARI Seçmeli 3 0 0 0
153 TİB-158 TASAVVUFUN TEMEL KAVRAMLARI - I Seçmeli 3 0 0 0
154 TİB-159 TASAVVUF EKOLLERİ Seçmeli 3 0 0 0
155 TİB-160 TASAVVUFUN TARİHİNE GİRİŞ - I Seçmeli 3 0 0 0
156 TİB-161 İLK MUTASAVVIFLAR Seçmeli 3 0 0 0
157 TİB-162 ZÜHD DÖNEMİ Seçmeli 3 0 0 0
158 TİB-163 TASAVVUFUN TEMEL KAVRAMLARI - II Seçmeli 3 0 0 0
159 TİB-164 TASAVVUF TARİHİNE GİRİŞ - II Seçmeli 3 0 0 0
160 TİB-165 KLASİK TASAVVUF METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
161 TİB-166 TASAVVUF METODOLİJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
162 TİB-167 KUR'AN TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
163 TİB-168 KUR'AN TERCÜME TEKNİKLERİ VE MEALLER - I Seçmeli 3 0 0 0
164 TİB-169 ANLAM VE YORUM AÇISINDAN FARKLI KIRAATLER Seçmeli 3 0 0 0
165 TİB-170 TEFSİR USULÜ Seçmeli 3 0 0 0
166 TİB-171 KLASİK TEFSİRLERDEN ÖRNEKLER Seçmeli 3 0 0 0
167 TİB-172 MUKAYESELİ KURAN MEALİ Seçmeli 3 0 0 0
168 TİB-173 KUR'AN'DA KISSALAR Seçmeli 3 0 0 0
169 TİB-174 İLMİ TEFSİR Seçmeli 3 0 0 0
170 TİB-175 İŞARİ TEFSİR Seçmeli 3 0 0 0
171 TİB-176 KUR'AN TERCÜME TEKNİKLERİ VE MEALLER - II Seçmeli 3 0 0 0
172 TİB-177 MÜFESSİR SAHABELER VE TABİİLERİN TEFSİR ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
173 TİB-178 ERKEN DÖNEM TEFSİR Seçmeli 3 0 0 0
174 TİB-179 KUR'AN AHLAKI Seçmeli 3 0 0 0
175 TİB-180 KUR'AN'DA GAYB BİLGİSİ Seçmeli 3 0 0 0
176 TİB-181 KLASİK TEFSİR METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
177 TİB-182 ÇAĞDAŞ TEFSİR METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
178 TİB-183 TARİHİNDEN GÜNÜMÜZE TEFSİR EKOLLERİ Seçmeli 3 0 0 0
179 TİB-184 AHKAM TEFSİRİ Seçmeli 3 0 0 0
180 TİB-185 KUR’AN İLİMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
181 TİB-186 KARŞILAŞTIRMALI TEFSİR METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
182 TİB-187 TEFSİR USULU METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
183 TİB-188 RİVAYET TEFSİRİNDE ÖRNEKLER Seçmeli 3 0 0 0
184 TİB-189 KUR'AN'IN NÜZULÜ Seçmeli 3 0 0 0
185 TİB-190 İRAB - I Seçmeli 3 0 0 0
186 TİB-191 ARAPÇA YAZILI TERCÜME TEKNİKLERİ - I Seçmeli 3 0 0 0
187 TİB-192 METİN TAHKİKİ - I Seçmeli 3 0 0 0
188 TİB-193 ARAPÇA EDEBİ SANATLARI Seçmeli 3 0 0 0
189 TİB-194 İSLAM ÖNCESİ KLASİK ARAP EDEBİYATI Seçmeli 3 0 0 0
190 TİB-195 KLASİK ARAPÇA METİNLER - I Seçmeli 3 0 0 0
191 TİB-196 İRAB - II Seçmeli 3 0 0 0
192 TİB-197 ARAPÇA YAZILI TERCÜME TEKNİKLERİ -II Seçmeli 3 0 0 0
BAHAR DÖNEMİ SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-BAYBE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
2 2023-TZLD Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans) Seçmeli 0 1 0 0
3 FDB-101 FELSEFENİN TEMEL PROBLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
4 FDB-102 METAFİZİK Seçmeli 3 0 0 0
5 FDB-103 ÇAĞDAŞ FELSEFE AKIMLARI Seçmeli 3 0 0 0
6 FDB-104 MODERNLEŞME VE DİN Seçmeli 3 0 0 0
7 FDB-105 DİN FELSEFESİNİN TEMEL PROBLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
8 FDB-106 DİN BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - I Seçmeli 3 0 0 0
9 FDB-107 MODERN PSİKOLOJİ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
10 FDB-108 GENEL PSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
11 FDB-109 FELSEFE TARİHİ - I Seçmeli 3 0 0 0
12 FDB-110 KİŞİLİK VE DİN Seçmeli 3 0 0 0
13 FDB-111 DİN PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
14 FDB-112 DİN PSİKOLOJİSİNDE SEÇME METİNLER - I Seçmeli 3 0 0 0
15 FDB-113 TASAVVUF PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
16 FDB-114 İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ - I Seçmeli 3 0 0 0
17 FDB-115 İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
18 FDB-116 KUR'AN'A GÖRE İNSAN PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
19 FDB-117 KUR'AN VE BEDEN DİLİ Seçmeli 3 0 0 0
20 FDB-118 ANADOLU SELÇUKLULARINDA TASAVVUF EKOLLERİ Seçmeli 3 0 0 0
21 FDB-119 SOSYAL ANTROPOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
22 FDB-120 AHLAK FELSEFESİ Seçmeli 3 0 0 0
23 FDB-121 SOSYOLOJİ TEORİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
24 FDB-122 DİN PSİKOLOJİSİNDE SEÇME METİNLER - II Seçmeli 3 0 0 0
25 FDB-123 TÜRK TOPLUM YAPISI Seçmeli 3 0 0 0
26 FDB-124 YENİ DİN SOSYOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
27 FDB-125 SOSYAL PSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
28 FDB-126 KUR'AN'A PSİKOLOJİK YAKLAŞIM Seçmeli 3 0 0 0
29 FDB-127 BİLİMSEL ARAŞTIRMA METODLARI Seçmeli 3 0 0 0
30 FDB-128 YENİ SOSYAL HAREKETLER Seçmeli 3 0 0 0
31 FDB-129 İSLAM FELSEFESİ Seçmeli 3 0 0 0
32 FDB-130 ETİK Seçmeli 3 0 0 0
33 FDB-131 FELSEFE TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
34 FDB-132 FİLOZOFLARIN TANRI ANLAYIŞI Seçmeli 3 0 0 0
35 FDB-133 DİN SOSYOLOJİSİNE GİRİŞ Seçmeli 0 0 0 0
36 FDB-134 DİN EĞİTİMİ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
37 FDB-135 AHLAK DİN İLİŞKİSİ - II Seçmeli 3 0 0 0
38 FDB-136 DİN PSİKOLOJİSİ VE DİNİ BİLİMLER Seçmeli 3 0 0 0
39 FDB-137 İSLAM FELSEFESİNE GİRİŞ Seçmeli 0 0 0 0
40 FDB-138 İSLAM FELSEFESİNDE AHLAK PROBLEMİ Seçmeli 0 0 0 0
41 FDB-139 OSMANLI'DA FELSEFİ HAREKETLER Seçmeli 0 0 0 0
42 FDB-140 ÇAĞDAŞ İSLAM FELSEFESİ Seçmeli 0 0 0 0
43 FDB-141 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE FELSEFİ AKIMLAR Seçmeli 3 0 0 0
44 FDB-142 KLASİK TÜRK DÜŞÜNCESİ Seçmeli 3 0 0 0
45 FDB-143 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TEHAFÜT GELENEĞİ Seçmeli 3 0 0 0
46 FDB-144 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE FELSEFE VE DİN İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
47 FDB-145 KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ-I Seçmeli 3 0 0 0
48 FDB-146 KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ-II Seçmeli 3 0 0 0
49 FDB-147 DİNLER TARİHİ METEDOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
50 FDB-148 DİNLER TARİHİ ARAŞTIRMALARI -I Seçmeli 3 0 0 0
51 FDB-149 DİNLER TARİHİ ARAŞTIRMALARI -II Seçmeli 3 0 0 0
52 FDB-150 DİNLER TARİHİ BİLİMİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
53 FDB-151 MÜSLÜMAN,YAHUDİ -HIRİSTİYAN POLEMİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
54 FDB-152 TÜRK FİLOZOFLARI Seçmeli 3 0 0 0
55 FDB-153 ÇAĞDAŞ İSLAM FELSEFESİ ÇALIŞMALARI Seçmeli 3 0 0 0
56 FDB-154 DİN FELSEFESİ METİNLERİ -II Seçmeli 3 0 0 0
57 FDB-155 DİN FELSEFESİ PROBLEMLERİ-II Seçmeli 3 0 0 0
58 FDB-156 DİNLER ARASI İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 0
59 FDB-157 MUHAFAZAKAR YAHUDİLİK Seçmeli 3 0 0 0
60 FDB-158 DİN FELSEFESİ METİNLER-I Seçmeli 3 0 0 0
61 FDB-159 ÖZGÜRLÜK PROBLEMLERİ VE DİN Seçmeli 3 0 0 0
62 FDB-160 ÇEVRE ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
63 FDB-161 DİN FELSEFESİ PROBLEMLERİ -I Seçmeli 3 0 0 0
64 FDB-162 SOSYAL VE KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
65 FDB-163 ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK BİRLİKTE YAŞAMA Seçmeli 3 0 0 0
66 FDB-164 DİN SOSYOLOJİSİNE GİRİŞ-II Seçmeli 3 0 0 0
67 FDB-165 KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR Seçmeli 3 0 0 0
68 FDB-166 SOSYOLOJİ KURAMLARI Seçmeli 3 0 0 0
69 FDB-167 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE DİN FELSEFE ÇELİŞKİSİ Seçmeli 3 0 0 0
70 FDB-168 DİN EĞİTİMİNİN TEORİK TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 6
71 FDB-169 GÜNÜMÜZ DİN EĞİTİMİ MESELELERİ I Seçmeli 3 0 0 6
72 FDB-170 DİN ÖĞRETİMİ TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI I Seçmeli 3 0 0 6
73 FDB-171 DİNLERDE TANRI TASAVVURLARI Seçmeli 3 0 0 0
74 FDB-172 MODERN DÖNEM YAHUDİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
75 FDB-173 KLASİK MANTIK-I Seçmeli 3 0 0 0
76 FDB-174 KUR'AN'DA İSPAT MANTIĞI Seçmeli 3 0 0 0
77 FDB-175 GELENBEVİ'NİN MANTIK ANLAYIŞI Seçmeli 3 0 0 0
78 FDB-176 KÜLTÜREL DİN PEDAGOJİSİ Seçmeli 0 0 0 6
79 FDB-177 GÜNÜMÜZ DİN EĞİTİMİ MESELELERİ-II Seçmeli 0 0 0 6
80 FDB-178 DİN ÖĞRETİMİ TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI-II Seçmeli 0 0 0 6
81 FDB-180 DOĞU DİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
82 FDB-181 HALK İNANIŞLARI Seçmeli 3 0 0 0
83 FDB-182 BİLGİ FELSFESİ Seçmeli 3 0 0 0
84 FDB-183 BİLİM FELSEFESİ Seçmeli 3 0 0 0
85 FDB-184 FELSEFENİN TEMEL PROBLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
86 FDB-185 DIN FENOMONOLOJISINE GİRİŞ-I Seçmeli 3 0 0 0
87 FDB-186 KUTSAL METİNLER I Seçmeli 3 0 0 0
88 FDB-187 DİNLER TARİHİNİN ÖNCÜLERİ Seçmeli 3 0 0 0
89 FDB-188 İLKÇAĞ FELSEFESI METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
90 FDB-189 SİYASET FELSEFESİ GELENEĞİNDE ÜTOPYALAR- I Seçmeli 3 0 0 0
91 FDB-190 HİNT DİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
92 FDB-191 DİN FENOMENOLOJİSİNE GİRİŞ II Seçmeli 3 0 0 0
93 FDB-192 KUTSAL METİNLER-II Seçmeli 3 0 0 0
94 FDB-193 ORTA ÇAĞ FELSEFESİNDE METAFİZİK Seçmeli 3 0 0 0
95 FDB-194 SİYASET FELSEFESİ GELENEĞİNDE ÜTOPYALAR II Seçmeli 3 0 0 0
96 TİB-101 MODERN METİNLER - I Seçmeli 3 0 0 0
97 TİB-102 BELAGAT - I Seçmeli 3 0 0 0
98 TİB-103 KLASİK DİNİ METİNLER Seçmeli 3 0 0 0
99 TİB-104 KLASİK HADİS METİNLERİ - I Seçmeli 3 0 0 0
100 TİB-105 HADİS EDEBİYATI Seçmeli 3 0 0 0
101 TİB-106 DİSİPLİNLER ARASI HADİS Seçmeli 3 0 0 0
102 TİB-107 HADİS TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
103 TİB-108 HADİS İLİMLERİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
104 TİB-109 SÜNNETİN DİNDEKİ YERİ Seçmeli 3 0 0 0
105 TİB-110 KLASİK HADİS METİNLERİ - II Seçmeli 3 0 0 0
106 TİB-111 HADİS ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
107 TİB-112 HADİS USULÜ Seçmeli 3 0 0 0
108 TİB-113 HADİSLERİN SOSYOLOJİK YORUMU Seçmeli 3 0 0 0
109 TİB-114 HADİSLERİN PSİKOLOJİK YORUMU Seçmeli 3 0 0 0
110 TİB-115 HADİS VE TARİH Seçmeli 3 0 0 0
111 TİB-116 KLASİK HADİS USULÜ VE METİNLERİ - I Seçmeli 3 0 0 0
112 TİB-117 HADİSTE TARİH VE TARİHTE HADİS Seçmeli 3 0 0 0
113 TİB-118 HADİS OKUMA TEKNİKLERİ - I Seçmeli 3 0 0 0
114 TİB-119 HADİS OKUMA TEKNİKLERİ - II Seçmeli 3 0 0 0
115 TİB-120 KLASİK HADİS USULÜ VE METİNLERİ - II Seçmeli 3 0 0 0
116 TİB-121 HADİSLERDE İSNAD Seçmeli 3 0 0 0
117 TİB-122 Şİİ HADİS GELENEĞİ Seçmeli 3 0 0 0
118 TİB-123 İSLAM CEZA HUKUKU Seçmeli 3 0 0 0
119 TİB-124 İSLAM HUKUKUNDA KAYNAK KAVRAMI Seçmeli 3 0 0 0
120 TİB-125 İSLAM HUKUKUNDA EVLİLİK Seçmeli 3 0 0 0
121 TİB-126 İSLAM HUKUK METODOLOJİSİNDE HÜKÜM ÇIKARMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
122 TİB-127 İSLAM HUKUKUNA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
123 TİB-128 İSLAM HUKUKUNDA GAYE PROBLEMİ Seçmeli 3 0 0 0
124 TİB-129 İSLAM HUKUKUNUN GENEL PRENSİPLERİ Seçmeli 3 0 0 0
125 TİB-130 İSLAM HUKUKU KLASİK METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
126 TİB-131 İSLAM BORÇLAR HUKUKU Seçmeli 3 0 0 0
127 TİB-132 İSLAM HUKUKUNDA ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 0
128 TİB-133 GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
129 TİB-134 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
130 TİB-135 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ KLASİK KAYNAKLARI VE METODOLOJİSİ - I Seçmeli 3 0 0 0
131 TİB-136 MATURİDİLİK MEZHEBİ Seçmeli 3 0 0 0
132 TİB-137 ÇAĞDAŞ İSLAM MEZHEPLERİ Seçmeli 3 0 0 0
133 TİB-138 CAFERİLİK MEZHEBİ Seçmeli 3 0 0 0
134 TİB-139 ÇAĞDAŞ ŞİİLİK Seçmeli 3 0 0 0
135 TİB-140 KLASİK İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
136 TİB-141 MUTEZİLE EKOLÜ Seçmeli 3 0 0 0
137 TİB-142 EŞARİLİK MEZHEBİ Seçmeli 3 0 0 0
138 TİB-143 KELAM METADOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
139 TİB-144 KELAM TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
140 TİB-145 İLK DÖNEM KELAM METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
141 TİB-146 İSLAM KELAMINDA NÜBÜVVET - I Seçmeli 3 0 0 0
142 TİB-147 İSLAM KELAMINDA ULUHİYET - I Seçmeli 3 0 0 0
143 TİB-148 KELAMİ EKOLLER Seçmeli 3 0 0 0
144 TİB-149 ÇAĞDAŞ KELAMDA YENİLİK ARAYIŞLARI Seçmeli 3 0 0 0
145 TİB-150 MATURİDİ KELAMI Seçmeli 3 0 0 0
146 TİB-151 İSLAM KELAMINDA NÜBÜVVET - II Seçmeli 3 0 0 0
147 TİB-152 İSLAM KELAMINDA ULUHİYET - II Seçmeli 3 0 0 0
148 TİB-153 SİSTEMATİK KELAM - I Seçmeli 3 0 0 0
149 TİB-154 YENİÇAĞ KELAM ÇALIŞMALARI Seçmeli 3 0 0 0
150 TİB-155 TASAVVUF METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
151 TİB-156 TASAVVUFİ HALLER VE MAKAMLAR Seçmeli 3 0 0 0
152 TİB-157 TASAVVUFUN TEORİK KONULARI Seçmeli 3 0 0 0
153 TİB-158 TASAVVUFUN TEMEL KAVRAMLARI - I Seçmeli 3 0 0 0
154 TİB-159 TASAVVUF EKOLLERİ Seçmeli 3 0 0 0
155 TİB-160 TASAVVUFUN TARİHİNE GİRİŞ - I Seçmeli 3 0 0 0
156 TİB-161 İLK MUTASAVVIFLAR Seçmeli 3 0 0 0
157 TİB-162 ZÜHD DÖNEMİ Seçmeli 3 0 0 0
158 TİB-163 TASAVVUFUN TEMEL KAVRAMLARI - II Seçmeli 3 0 0 0
159 TİB-164 TASAVVUF TARİHİNE GİRİŞ - II Seçmeli 3 0 0 0
160 TİB-165 KLASİK TASAVVUF METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
161 TİB-166 TASAVVUF METODOLİJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
162 TİB-167 KUR'AN TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
163 TİB-168 KUR'AN TERCÜME TEKNİKLERİ VE MEALLER - I Seçmeli 3 0 0 0
164 TİB-169 ANLAM VE YORUM AÇISINDAN FARKLI KIRAATLER Seçmeli 3 0 0 0
165 TİB-170 TEFSİR USULÜ Seçmeli 3 0 0 0
166 TİB-171 KLASİK TEFSİRLERDEN ÖRNEKLER Seçmeli 3 0 0 0
167 TİB-172 MUKAYESELİ KURAN MEALİ Seçmeli 3 0 0 0
168 TİB-173 KUR'AN'DA KISSALAR Seçmeli 3 0 0 0
169 TİB-174 İLMİ TEFSİR Seçmeli 3 0 0 0
170 TİB-175 İŞARİ TEFSİR Seçmeli 3 0 0 0
171 TİB-176 KUR'AN TERCÜME TEKNİKLERİ VE MEALLER - II Seçmeli 3 0 0 0
172 TİB-177 MÜFESSİR SAHABELER VE TABİİLERİN TEFSİR ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
173 TİB-178 ERKEN DÖNEM TEFSİR Seçmeli 3 0 0 0
174 TİB-179 KUR'AN AHLAKI Seçmeli 3 0 0 0
175 TİB-180 KUR'AN'DA GAYB BİLGİSİ Seçmeli 3 0 0 0
176 TİB-181 KLASİK TEFSİR METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
177 TİB-182 ÇAĞDAŞ TEFSİR METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
178 TİB-183 TARİHİNDEN GÜNÜMÜZE TEFSİR EKOLLERİ Seçmeli 3 0 0 0
179 TİB-184 AHKAM TEFSİRİ Seçmeli 3 0 0 0
180 TİB-185 KUR’AN İLİMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
181 TİB-186 KARŞILAŞTIRMALI TEFSİR METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
182 TİB-187 TEFSİR USULU METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
183 TİB-188 RİVAYET TEFSİRİNDE ÖRNEKLER Seçmeli 3 0 0 0
184 TİB-189 KUR'AN'IN NÜZULÜ Seçmeli 3 0 0 0
185 TİB-190 İRAB - I Seçmeli 3 0 0 0
186 TİB-191 ARAPÇA YAZILI TERCÜME TEKNİKLERİ - I Seçmeli 3 0 0 0
187 TİB-192 METİN TAHKİKİ - I Seçmeli 3 0 0 0
188 TİB-193 ARAPÇA EDEBİ SANATLARI Seçmeli 3 0 0 0
189 TİB-194 İSLAM ÖNCESİ KLASİK ARAP EDEBİYATI Seçmeli 3 0 0 0
190 TİB-195 KLASİK ARAPÇA METİNLER - I Seçmeli 3 0 0 0
191 TİB-196 İRAB - II Seçmeli 3 0 0 0
192 TİB-197 ARAPÇA YAZILI TERCÜME TEKNİKLERİ -II Seçmeli 3 0 0 0
BAHAR DÖNEMİ SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-BAYBE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
2 2023-TZLD Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans) Seçmeli 0 1 0 0
3 FDB-101 FELSEFENİN TEMEL PROBLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
4 FDB-102 METAFİZİK Seçmeli 3 0 0 0
5 FDB-103 ÇAĞDAŞ FELSEFE AKIMLARI Seçmeli 3 0 0 0
6 FDB-104 MODERNLEŞME VE DİN Seçmeli 3 0 0 0
7 FDB-105 DİN FELSEFESİNİN TEMEL PROBLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
8 FDB-106 DİN BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - I Seçmeli 3 0 0 0
9 FDB-107 MODERN PSİKOLOJİ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
10 FDB-108 GENEL PSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
11 FDB-109 FELSEFE TARİHİ - I Seçmeli 3 0 0 0
12 FDB-110 KİŞİLİK VE DİN Seçmeli 3 0 0 0
13 FDB-111 DİN PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
14 FDB-112 DİN PSİKOLOJİSİNDE SEÇME METİNLER - I Seçmeli 3 0 0 0
15 FDB-113 TASAVVUF PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
16 FDB-114 İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ - I Seçmeli 3 0 0 0
17 FDB-115 İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
18 FDB-116 KUR'AN'A GÖRE İNSAN PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
19 FDB-117 KUR'AN VE BEDEN DİLİ Seçmeli 3 0 0 0
20 FDB-118 ANADOLU SELÇUKLULARINDA TASAVVUF EKOLLERİ Seçmeli 3 0 0 0
21 FDB-119 SOSYAL ANTROPOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
22 FDB-120 AHLAK FELSEFESİ Seçmeli 3 0 0 0
23 FDB-121 SOSYOLOJİ TEORİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
24 FDB-122 DİN PSİKOLOJİSİNDE SEÇME METİNLER - II Seçmeli 3 0 0 0
25 FDB-123 TÜRK TOPLUM YAPISI Seçmeli 3 0 0 0
26 FDB-124 YENİ DİN SOSYOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
27 FDB-125 SOSYAL PSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
28 FDB-126 KUR'AN'A PSİKOLOJİK YAKLAŞIM Seçmeli 3 0 0 0
29 FDB-127 BİLİMSEL ARAŞTIRMA METODLARI Seçmeli 3 0 0 0
30 FDB-128 YENİ SOSYAL HAREKETLER Seçmeli 3 0 0 0
31 FDB-129 İSLAM FELSEFESİ Seçmeli 3 0 0 0
32 FDB-130 ETİK Seçmeli 3 0 0 0
33 FDB-131 FELSEFE TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
34 FDB-132 FİLOZOFLARIN TANRI ANLAYIŞI Seçmeli 3 0 0 0
35 FDB-133 DİN SOSYOLOJİSİNE GİRİŞ Seçmeli 0 0 0 0
36 FDB-134 DİN EĞİTİMİ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
37 FDB-135 AHLAK DİN İLİŞKİSİ - II Seçmeli 3 0 0 0
38 FDB-136 DİN PSİKOLOJİSİ VE DİNİ BİLİMLER Seçmeli 3 0 0 0
39 FDB-137 İSLAM FELSEFESİNE GİRİŞ Seçmeli 0 0 0 0
40 FDB-138 İSLAM FELSEFESİNDE AHLAK PROBLEMİ Seçmeli 0 0 0 0
41 FDB-139 OSMANLI'DA FELSEFİ HAREKETLER Seçmeli 0 0 0 0
42 FDB-140 ÇAĞDAŞ İSLAM FELSEFESİ Seçmeli 0 0 0 0
43 FDB-141 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE FELSEFİ AKIMLAR Seçmeli 3 0 0 0
44 FDB-142 KLASİK TÜRK DÜŞÜNCESİ Seçmeli 3 0 0 0
45 FDB-143 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TEHAFÜT GELENEĞİ Seçmeli 3 0 0 0
46 FDB-144 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE FELSEFE VE DİN İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
47 FDB-145 KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ-I Seçmeli 3 0 0 0
48 FDB-146 KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ-II Seçmeli 3 0 0 0
49 FDB-147 DİNLER TARİHİ METEDOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
50 FDB-148 DİNLER TARİHİ ARAŞTIRMALARI -I Seçmeli 3 0 0 0
51 FDB-149 DİNLER TARİHİ ARAŞTIRMALARI -II Seçmeli 3 0 0 0
52 FDB-150 DİNLER TARİHİ BİLİMİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
53 FDB-151 MÜSLÜMAN,YAHUDİ -HIRİSTİYAN POLEMİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
54 FDB-152 TÜRK FİLOZOFLARI Seçmeli 3 0 0 0
55 FDB-153 ÇAĞDAŞ İSLAM FELSEFESİ ÇALIŞMALARI Seçmeli 3 0 0 0
56 FDB-154 DİN FELSEFESİ METİNLERİ -II Seçmeli 3 0 0 0
57 FDB-155 DİN FELSEFESİ PROBLEMLERİ-II Seçmeli 3 0 0 0
58 FDB-156 DİNLER ARASI İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 0
59 FDB-157 MUHAFAZAKAR YAHUDİLİK Seçmeli 3 0 0 0
60 FDB-158 DİN FELSEFESİ METİNLER-I Seçmeli 3 0 0 0
61 FDB-159 ÖZGÜRLÜK PROBLEMLERİ VE DİN Seçmeli 3 0 0 0
62 FDB-160 ÇEVRE ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
63 FDB-161 DİN FELSEFESİ PROBLEMLERİ -I Seçmeli 3 0 0 0
64 FDB-162 SOSYAL VE KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
65 FDB-163 ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK BİRLİKTE YAŞAMA Seçmeli 3 0 0 0
66 FDB-164 DİN SOSYOLOJİSİNE GİRİŞ-II Seçmeli 3 0 0 0
67 FDB-165 KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR Seçmeli 3 0 0 0
68 FDB-166 SOSYOLOJİ KURAMLARI Seçmeli 3 0 0 0
69 FDB-167 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE DİN FELSEFE ÇELİŞKİSİ Seçmeli 3 0 0 0
70 FDB-168 DİN EĞİTİMİNİN TEORİK TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 6
71 FDB-169 GÜNÜMÜZ DİN EĞİTİMİ MESELELERİ I Seçmeli 3 0 0 6
72 FDB-170 DİN ÖĞRETİMİ TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI I Seçmeli 3 0 0 6
73 FDB-171 DİNLERDE TANRI TASAVVURLARI Seçmeli 3 0 0 0
74 FDB-172 MODERN DÖNEM YAHUDİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
75 FDB-173 KLASİK MANTIK-I Seçmeli 3 0 0 0
76 FDB-174 KUR'AN'DA İSPAT MANTIĞI Seçmeli 3 0 0 0
77 FDB-175 GELENBEVİ'NİN MANTIK ANLAYIŞI Seçmeli 3 0 0 0
78 FDB-176 KÜLTÜREL DİN PEDAGOJİSİ Seçmeli 0 0 0 6
79 FDB-177 GÜNÜMÜZ DİN EĞİTİMİ MESELELERİ-II Seçmeli 0 0 0 6
80 FDB-178 DİN ÖĞRETİMİ TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI-II Seçmeli 0 0 0 6
81 FDB-180 DOĞU DİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
82 FDB-181 HALK İNANIŞLARI Seçmeli 3 0 0 0
83 FDB-182 BİLGİ FELSFESİ Seçmeli 3 0 0 0
84 FDB-183 BİLİM FELSEFESİ Seçmeli 3 0 0 0
85 FDB-184 FELSEFENİN TEMEL PROBLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
86 FDB-185 DIN FENOMONOLOJISINE GİRİŞ-I Seçmeli 3 0 0 0
87 FDB-186 KUTSAL METİNLER I Seçmeli 3 0 0 0
88 FDB-187 DİNLER TARİHİNİN ÖNCÜLERİ Seçmeli 3 0 0 0
89 FDB-188 İLKÇAĞ FELSEFESI METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
90 FDB-189 SİYASET FELSEFESİ GELENEĞİNDE ÜTOPYALAR- I Seçmeli 3 0 0 0
91 FDB-190 HİNT DİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
92 FDB-191 DİN FENOMENOLOJİSİNE GİRİŞ II Seçmeli 3 0 0 0
93 FDB-192 KUTSAL METİNLER-II Seçmeli 3 0 0 0
94 FDB-193 ORTA ÇAĞ FELSEFESİNDE METAFİZİK Seçmeli 3 0 0 0
95 FDB-194 SİYASET FELSEFESİ GELENEĞİNDE ÜTOPYALAR II Seçmeli 3 0 0 0
96 TİB-101 MODERN METİNLER - I Seçmeli 3 0 0 0
97 TİB-102 BELAGAT - I Seçmeli 3 0 0 0
98 TİB-103 KLASİK DİNİ METİNLER Seçmeli 3 0 0 0
99 TİB-104 KLASİK HADİS METİNLERİ - I Seçmeli 3 0 0 0
100 TİB-105 HADİS EDEBİYATI Seçmeli 3 0 0 0
101 TİB-106 DİSİPLİNLER ARASI HADİS Seçmeli 3 0 0 0
102 TİB-107 HADİS TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
103 TİB-108 HADİS İLİMLERİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
104 TİB-109 SÜNNETİN DİNDEKİ YERİ Seçmeli 3 0 0 0
105 TİB-110 KLASİK HADİS METİNLERİ - II Seçmeli 3 0 0 0
106 TİB-111 HADİS ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
107 TİB-112 HADİS USULÜ Seçmeli 3 0 0 0
108 TİB-113 HADİSLERİN SOSYOLOJİK YORUMU Seçmeli 3 0 0 0
109 TİB-114 HADİSLERİN PSİKOLOJİK YORUMU Seçmeli 3 0 0 0
110 TİB-115 HADİS VE TARİH Seçmeli 3 0 0 0
111 TİB-116 KLASİK HADİS USULÜ VE METİNLERİ - I Seçmeli 3 0 0 0
112 TİB-117 HADİSTE TARİH VE TARİHTE HADİS Seçmeli 3 0 0 0
113 TİB-118 HADİS OKUMA TEKNİKLERİ - I Seçmeli 3 0 0 0
114 TİB-119 HADİS OKUMA TEKNİKLERİ - II Seçmeli 3 0 0 0
115 TİB-120 KLASİK HADİS USULÜ VE METİNLERİ - II Seçmeli 3 0 0 0
116 TİB-121 HADİSLERDE İSNAD Seçmeli 3 0 0 0
117 TİB-122 Şİİ HADİS GELENEĞİ Seçmeli 3 0 0 0
118 TİB-123 İSLAM CEZA HUKUKU Seçmeli 3 0 0 0
119 TİB-124 İSLAM HUKUKUNDA KAYNAK KAVRAMI Seçmeli 3 0 0 0
120 TİB-125 İSLAM HUKUKUNDA EVLİLİK Seçmeli 3 0 0 0
121 TİB-126 İSLAM HUKUK METODOLOJİSİNDE HÜKÜM ÇIKARMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
122 TİB-127 İSLAM HUKUKUNA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
123 TİB-128 İSLAM HUKUKUNDA GAYE PROBLEMİ Seçmeli 3 0 0 0
124 TİB-129 İSLAM HUKUKUNUN GENEL PRENSİPLERİ Seçmeli 3 0 0 0
125 TİB-130 İSLAM HUKUKU KLASİK METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
126 TİB-131 İSLAM BORÇLAR HUKUKU Seçmeli 3 0 0 0
127 TİB-132 İSLAM HUKUKUNDA ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 0
128 TİB-133 GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
129 TİB-134 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
130 TİB-135 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ KLASİK KAYNAKLARI VE METODOLOJİSİ - I Seçmeli 3 0 0 0
131 TİB-136 MATURİDİLİK MEZHEBİ Seçmeli 3 0 0 0
132 TİB-137 ÇAĞDAŞ İSLAM MEZHEPLERİ Seçmeli 3 0 0 0
133 TİB-138 CAFERİLİK MEZHEBİ Seçmeli 3 0 0 0
134 TİB-139 ÇAĞDAŞ ŞİİLİK Seçmeli 3 0 0 0
135 TİB-140 KLASİK İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
136 TİB-141 MUTEZİLE EKOLÜ Seçmeli 3 0 0 0
137 TİB-142 EŞARİLİK MEZHEBİ Seçmeli 3 0 0 0
138 TİB-143 KELAM METADOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
139 TİB-144 KELAM TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
140 TİB-145 İLK DÖNEM KELAM METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
141 TİB-146 İSLAM KELAMINDA NÜBÜVVET - I Seçmeli 3 0 0 0
142 TİB-147 İSLAM KELAMINDA ULUHİYET - I Seçmeli 3 0 0 0
143 TİB-148 KELAMİ EKOLLER Seçmeli 3 0 0 0
144 TİB-149 ÇAĞDAŞ KELAMDA YENİLİK ARAYIŞLARI Seçmeli 3 0 0 0
145 TİB-150 MATURİDİ KELAMI Seçmeli 3 0 0 0
146 TİB-151 İSLAM KELAMINDA NÜBÜVVET - II Seçmeli 3 0 0 0
147 TİB-152 İSLAM KELAMINDA ULUHİYET - II Seçmeli 3 0 0 0
148 TİB-153 SİSTEMATİK KELAM - I Seçmeli 3 0 0 0
149 TİB-154 YENİÇAĞ KELAM ÇALIŞMALARI Seçmeli 3 0 0 0
150 TİB-155