Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Iğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Elektrik (İ.Ö.) - ElektrikProgram Tanımları
Kuruluş
Program, Iğdır Meslek Yüksekokulunda 2002 yılında kurulmuş ve 2002-2003 eğitim öğretim yılında öğrenci alan Elektrik Programı eğitime başlamıştır. 2010-2011 Eğitim öğretim yılı itibarıyla İKMEP'e uygun müfredat izlemektedir.2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Iğdır TEKNİL bilimler Yüksek okulunda devam etmektedir. ttt
Kazanılan Derece
2(iki) yıllık bu programı bitiren öğrenciler Makine alanında Ön Lisans diplomasına sahip olurlar. Mezunlar Elektrik Teknikeri ünvanı kazanırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Kabul ve kayıt koşulları, Iğdır Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen Eğitim-Öğretim Yönergesine tabiidir. Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve üniversite öğrenci seçme sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK "" kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Iğdır Üniversitesinin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları Iğdır Üniversitesi ön lisans ve lisans yönetmeliğinde belirtildiği üzere YÖK dersleri hariç diğer derslerden aldıkları ders ortalamasının en az 2.0 (İki) olması gerekir. Daha ayrıntılı bilgi için yönetmeliğe müracaat edilmesi gerekir. Programda mevcut olan derslerin tümünü ve 30 işgünü stajını başarıyla tamamlamak gerekir. (Toplam 120 AKTS karşılığı)
Program Profili
Programının eğitim süresi 2 yıl olup teorik ve pratik olarak sürdürülür. Eğitim sürecinin I. ve II. yarıyılındaki dersler; Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Matematik gibi genel dersler ile Temel Elektrik,Analog Elektronik,Elektrik Makineleri,Elektromekanik Kumanda Sistemleri,Doğru Akım Analizi,Pano tasarımı ve Montajı,Hidrolik pinomatik,Elektrik Enerjisi üretimi - iletimi-dağıtımı ,Mesleki teknik ve yöntemleri ,Alternatif Akım Analizi ve Elektrik ve Elektronik Ölçme gibi belli başlı dersler okutulmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Elektrik Programı mezunları, KPSS sınavı sonucuna göre kamu kuruluşlarının Elektrik Teknikeri kadrolarında iş bulabileceği gibi çok çeşitli imalat sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarda istihdama katılma olanağı bulabilirler. Mühendislik tasarım ofislerinde çizim teknikeri veya inşaat firmalarında Elektrik tesisat elemanı olarak iş bulabilirler. İsterlerse kendi atölyelerini veya çizim ofislerini açabilirler. İstenirse DGS veya AÖF ile lisans eğitimini tamamlayabilirler
Üst Derece Programlarına Geçiş
Programın mezunları DGS ile “Elektrik Mühendisliği”,''Elektrik -Elektronik Mühendisliği “Kontrol Mühendisliği”, “Elektrik Öğretmenliği”, ” lisans programlarına devam edebilirler veya sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi "İşletme", "İktisat" programlarında lisans eğitimlerini tamamlayabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar ve bu sınavların ölçme ve değerlendirmesi Iğdır Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun şekilde yapılır.
Mezuniyet Koşulları
Program eğitim süresi 2 yıl (4 yarıyıl) olup eğitim dili Türkçedir. Iğdır Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen şartları yerine getiren, 112 AKTS dersleri ve 30 işgünü stajını (8 AKTS) başarıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyet hakkını elde eder.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
AKTS/DS Koordinatörü: Öğr.Gör.Alper GÜLBE Adres: Iğdır Üniversitesi Iğdır Meslek Yüksekokulu Kışla mah. İlhan Aliyev Bulvarı Merkez Iğdır E-Posta: alper.gulbe@igdir.edu.tr
Bölüm Olanakları
Program 2008-2009 akademik yılından itibaren eğitim veren bir bölümdür. Üniversitemizin kendi bünyesinde söz konusu anabilim dallarında bilimsel yeterliliklerini ispatlamış öğretim elemanları görev yapmaktadır. Elektrik Atölyesinde, temel elektrik, elektrik ölçme, elektrik kaynakları, el aletleri, elektrik makinelerinin yapısı ve kontrolü, entegre proje, elektrik enerjisinin kullanımı, kumanda sistemleri, elektrik elektronik uygulamaları ve bilgisayar kullanımı konularında teorik ve pratik eğitim verir.Bunların yanında atölyemizde çok çeşitli imalat ve ölçüm aletleri bulunan 100 metrekare laboratuvar program öğrencilerinin hizmetindedir.

Program Çıktıları
1Atatürk İlke ve İnkılaplarını özümsemiş, Türk dilini iyi kullanarak etkili iletişim kurabilen ve sektöründeki gelişmeleri takip edecek düzeyde yabancı dil bilen birey olur.
2Temel işlemleri ve devre çözümlemelerini yapabilecek düzeyde matematik bilgisine sahip olur.
3Bilgisayarın yapısını tanır ve mesleğinde gerekli ofis yazılımlarını kullanır.
4Temel elektrik büyüklüklerini ve kavramlarını bilir. DA devrelerinin analizini ve devre teoremlerini çözümünü yapabilir. AA devre elemanlarını tanır ve çözümlemelerini yapabilir.
5Elektrik makinelerinin yapı, çalışma prensibi ve denetim düzenekleri hakkında bilgi sahibi olur ve laboratuvar ortamında elektrik makinelerinin farklı çalışma karakteristiklerini uygular
6Elektriksel birimler ve dönüşümlerini bilir ve basit problemleri çözer. Elektrik ölçü aletlerinin yapısı, çalışma prensibi ve bağlantı şekillerini kavrar.
7Bilgisayar destekli çizim ve simülasyon programları ile elektrik devrelerini tasarlayıp, simüle eder. Mesleki plan ve projelerin çizimlerinin gerçekleştirir.
8Endüstride kullanılan elektriksel cihazların montaj, bakım-onarım ve ölçümlerini yapabilir.
9Tesislerde iç- dış aydınlatma teknikleri, hesaplamaları ve projelerinin çizilmesini gerçekleştirir.
10Kumanda devre elemanlarını tanır ve devre tasarımlarını çizerek uygular.
11Elektrik enerjisinin iletimi, dağıtımı, denetimi ve korunumu hakkında temel bilgilere sahip olur.
12Yarı iletkenler, diyotlar, transistor ve entegre devreler, pasif ve aktif devre elemanları, doğrultucular hakkında bilgi sahibi olur. Güç elektroniğinin temellerini ve uygulama alanlarını bilecek düzeye ulaşır.
13Problemi tanımlama, deney ve tecrübe ile kavranan teoriyi uygulayarak problem çözebilir. Elektrik alanında yeni teknolojileri takip etmek ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterir.
14Kalite yönetim sisteminin altyapısını oluşturur, kalite standartlarını ve istatistiksel kalite kontrol yöntemlerini uygular.
15Temel işletme kurallarını ve iş güvenliği unsurlarını bilir ve etik kurallara uygun olarak yürütür.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
111111111111111
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
2 3351001100 DOĞRU AKIM DEVRELERİ Zorunlu 3 1 0 4
3 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
4 9900000119 MATEMATİK-I Zorunlu 3 0 0 0
5 3300001000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
6 3351002103 TEMEL ELEKTRONİK Zorunlu 3 0 0 3
7 3351003105 TESİSATA GİRİŞ Zorunlu 3 1 0 4
8 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
9 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 19 2 0 17
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3351002100 ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ Zorunlu 3 1 0 4
2 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
3 3351002102 ELEKTRİK ENERJİ SANTRALLERİ Zorunlu 2 0 0 2
4 9900000219 MATEMATİK-II Zorunlu 3 0 0 2
5 3300002000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
6 3351002104 TRAFO VE DOĞRU AKIM MAKİNALARI Zorunlu 3 1 0 4
7 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
8 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 17 2 0 18
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3351003100 ARIZA ANALİZİ Zorunlu 1 1 0 2
2 3351003101 ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR Zorunlu 3 1 0 4
3 3351003102 ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİM VE DAĞITIMI Zorunlu 2 0 0 4
4 3351003103 ELEKTROMEKANİK KUMANDA SİSTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 3
5 3351001101 GÜÇ ELEKTRONİĞİ-I Zorunlu 3 0 0 3
6 3351004101 İŞ GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
7 3351003104 SAYISAL ELEKTRONİK Zorunlu 3 0 0 3
8 3300003000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
9 9900001061 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Zorunlu 1 1 0 3
10 3300000001 STAJ Zorunlu 0 0 0 8
Toplam 18 3 0 32
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3351004100 EV CİHAZLARI - I Zorunlu 2 1 0 3
2 3351002201 GÜÇ ELEKTRONİĞİ-II Zorunlu 2 0 0 2
3 3351004107 HİDROLİK PNÖMATİK Zorunlu 3 1 0 4
4 3351004102 MESLEKİ TEKNİK YÖNTEMLER Zorunlu 3 0 0 3
5 3351004104 ÖZEL TESİSAT Zorunlu 3 0 0 4
6 3300004000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
7 3351004105 SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLER Zorunlu 3 0 0 3
8 3351004106 SÖZLEŞME KEŞİF VE PLANLAMA Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 19 2 0 22
 
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
2 3351001102 ÖLÇME TEKNİĞİ Seçmeli 3 1 0 4
3 3351001103 SARIM TEKNİĞİ Seçmeli 3 1 0 4
4 9900001014 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 0 2
5 9900001037 İLETİŞİM Seçmeli 1 1 0 2
6 9900001068 TEKNİK RESİM Seçmeli 2 2 0 3
7 9900001131 TEMEL BİLGİSAYAR EĞİTİMİ Seçmeli 2 1 0 3
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3351001103 SARIM TEKNİĞİ Seçmeli 3 1 0 0
2 3351002101 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Seçmeli 1 1 0 2
3 3351002105 PANO TASARIM VE MONTAJI Seçmeli 2 1 0 3
4 3351002106 SOĞUTMA TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
5 3351002107 PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER Seçmeli 2 2 0 3
6 9900001004 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 1 0 4
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 184403003101 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
2 3351003106 BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE - I Seçmeli 2 2 0 4
3 3351003107 ELEKTRONİK DEVRE TASARIMI Seçmeli 2 1 0 3
4 9900000103 İŞLETME YÖNETİMİ - I Seçmeli 2 1 0 4
5 9900000130 MESLEKİ YABANCI DİL - I Seçmeli 2 1 0 3
6 9900001043 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 2
7 9900001050 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
8 9900001153 İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 184403004100 GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 2
2 3303003101 AĞ TEMELLERİ Seçmeli 2 0 0 2
3 3351003206 BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE - II Seçmeli 2 1 0 3
4 3351004103 ÖZEL TASARIMLI MOTORLAR Seçmeli 3 0 0 2
5 3351004108 SCADA SİSTEMLER Seçmeli 2 1 0 4
6 9900000227 İŞLETME YÖNETİMİ - II Seçmeli 3 0 0 5
7 9900000230 MESLEKİ YABANCI DİL - II Seçmeli 2 1 0 3
8 9900001001 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 1 1 0 3
9 9900001037 İLETİŞİM Seçmeli 1 1 0 0
10 9900001043 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 0
11 9900001050 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
12 9900001110 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Seçmeli 3 0 0 3
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr