Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9900001061SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMIZorunlu233
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu derste; uygulama projesi tasarlama, uygulama ve sunma bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör.Mustafa ÖCAL
Öğrenme Çıktıları
1 Sistem/ürün amaç ve kapsamını belirlemek
2 Sistem/ürün amaç ve kapsamını belirlemek
3Sistem/ürün konusu ile ilgili ayrıntılı araştırma
4Sistem/ürün konusu ile ilgili ayrıntılı araştırma
5Sistem/ürüne ilişkin hesaplamalar yapmak/ yazılım yazmak
6Sistem/ürüne ilişkin hesaplamalar yapmak/ yazılım yazmak
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
"1. ARAŞTIRMA YAPMAK a. Bilimsel Araştırma Yöntemleri b. Nicel araştırma i. Bireysel görüşme, mülakat ii. Grup görüşmesi iii. Gözlem c. İnternet arama motoru kullanma i. Örnek proje özelliklerini bulma ii. Örnek proje demolarını bulma d. Sektörden araştırma yapma i. Örnek proje özelliklerini sorgulama ii. Örnek proje ya da proje demolarını inceleme 2. ANALİZİ SUNMAK a. Sunum teknik ve araçları b. Elde edilen bilgileri sunmak için uygun sunum tekniğinin kullanımı c. Projenin ön analiz bilgilerinin sunumu
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Çalışma Konusunu Seçmek X
2Elde Edilen Bilgileri SunmakX
3Sistem/Ürünün Fonksiyonlarını ve Değişkenlerini Tanımlamak X
4Gerekli Malzemeleri SeçmekX
5Elde Edilen Bilgileri SunmakX
6Sistem/Ürünün Şartnamesi veya Akış Şemasını Hazırlamak X
7Sistem/Ürünün Programını veya Hesaplamalarını Yapmak X
8Sistem/Ürünün Programını veya Hesaplamalarını Yapmak X
9Sistemin/Ürünün Çalışacağı Ortamı Kurmak X
10Sistemin/Ürünün Kurulumunu Yapmak X
11Sistemin/Ürünün Kurulumunu YapmakX
12Sistemin/Ürünü Test Etmek X
13Sistemin/Ürünü Test Etmek X
14Sistemin/Ürünün Çıktılarını Rapor Halinde SunmakX
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Notları, anlatım, soru cevap, slayt sunum
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma122
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma122
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1544554455555554
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
ÖÇ6               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr